نقشه هایی از گستره ی جغرافیایی ایران در 300 سال پیش در بایگانی نخست وزیری ترکیه

(بسیار مهم)

اسنادی که حقانیت ایران و ایرانیان را نشان میدهد

نقشه هایی از گستره ی جغرافیایی ایران در 300 سال پیش در بایگانی نخست وزیری ترکیه

//www.bargozideha.com/static/portal/68/681197-632342.jpg

این روزها که بازار تخریب ایران و تاریخ ایران توسط دشمنان داخلی و خارجی بسیار گرم می باشد و تحریف تاریخ ایران توسط کشورهای همسایه و گروههای قوم گرای داخلی به امری عادی تبدیل شده است و در روزگاری که هر روز شاهد ربایش یکی از مفاخر و افتخارات ایران توسط کشورهای تازه تاسیس همسایه می باشیم انتشار چند نقشه تاریخی بی نظیر در سطح فضای مجازی فارسی توجه همگان را برانگیخته و به خود جلب کرد اسنادی خطی و در عین حال مصور که بسیاری از وقایع تاریخی را برملا و آشکار کرده و بسیاری از نظریه و باورهای نادرست اما رایج را زیر سوال می برد و کذب و دروغ بودن آنان را به وضوح اثبات میکند این روزها که برادران بی وفای عربمان در نهایت بی شرمی خلیج فارس را خلیج عربی خوانده و به تاریخ و حقایق تاریخی نیشخند میزنند و یا در زمان سخن از بحرین و سخن از تعلق آن در گذشته به ایران همه شان به پا خاسته و بخاطر بر زبان راندن این جمله حرام و ناخوشاید، چماق برداشته و بر پیکر و سر و صورت ایران میکوبند و چندتایشان هم مانند کشور آفریقایی مغرب با ایران قطع رابطه میکنند و یا همسایه عزیز شمالی که نام کشور خود را در زمان تاسیس آذربایجان گذارده و در سازمان ملل به این نام ثبت میکند به این امید که روزی بتواند آذربایجان ایران را ضمیمه خاک خود کرده و ایران را متلاشی سازد و یا همین برادران خوب افغان که این روزها در افغانستان بشدت سرگرم ملت سازی و جعلیات خنده آور و تاریخ سازی های آنچنانی برای خود با کندن گوشه و کنار تاریخ ایران و جعل و تحریف کاملا ناشیانه برای خود و فرزندان خود می باشند و یا گروهی از اهل قلم و نویسندگان کشورهای دور و اطراف مانند امارات، عراق و یا افغانستان ........ که نام ایران را زیر سوال می برند و ایران را کشوری تازه تاسیس میخوانند و این نام را ساخته و پرداخته رضاشاه پهلوی دانسته و کشورمان را کشوری بی هویت و جعلی معرفی میکنند، چرا که گویا ایشان در گذشته بجای استفاده از نام ایران، نام این دیار را کشور فارس میخواندند پس با یک نتیجه گیری بسیار بسیار منطقی!!! و هوشمندانه!!! که واقعا نشان از هوش و ذکاوت سرشار ایشان دارد ایران را کشوری جعلی و بی هویت و البته تازه تاسیس میخوانند در حالی که شاه پهلوی فقط و فقط نام رایج این سرزمین را که از قرنها بدین سو مورد استفاده بوده است را در سازمان ملل ثبت رسمی نموده و در رابطه با انتخاب و یا ساخت این نام هیچ دخالتی نداشته است،  و عجبا که بعضی از همین کشورها كه فقط با تکیه بر توافق ايران و انگلستان كشور شده اند وگرنه هيچ فاكتوري كه بتوان بدون اين توافق دو جانبه آنان را كشور ناميد در بطن خود نداشته و ندارند امروز القاب زیبای خود را به دیگران نسبت میدهند، که خوشبختانه با انتشار اسنادی با ارزش که در ادامه همین موضوع به آن خواهیم پرداخت کذب بودن ادعای همه آنها به وضوح روشن و آشکار خواهد شد

نکته: بر خلاف تصور اکثر افراد، هیچ گاه ایرانیان به سرزمین خود پارس نمی گفته اند بلکه این لقبی بود که یونانیان به سرزمین ایران داده بودند و البته بعضی از کشورهای اطراف ایران هم از همین نام استفاده کرده و بجای استعمال کلمه ایران از کلمه فارس و یا پارس استفاده میکردند

سخن را کوتاه کرده و به اصل ماجرا میپردازم اسناد و نقشه هایی که در بالا از آنها یاد کردم نقشه های جغرافیایی متعلق به امپراطوری عثمانی می باشند این نقشه ها از آن جهت دارای اهمیت و ارزش می باشند که در آنها به صراحت به حدود و ثغور مرزهای ایران در آن زمان اشاره کرده و بر حاکمیت مطلق ایران بر مناطق قفقاز، خلیج فارس، بحرین، مناطق وسیعی از افغانستان و پاکستان به دو صورت مکتوب و مصور تاکید شده است این نقشه ها که در سال 1142 ‏هجری قمری یعنی حدود سیصد سال پیش، به دست "ابراهیم عن متفرقکان" از نقشه کشان دربار عثمانی ترسیم و آماده شده است بیانگر حقایق تاریخی بسیاری می باشند حقایقی که بعضی از افراد و گروهها با سوء استفاده از نبود اسناد و مدارک معتبر و قابل استناد از آن دوره همیشه، آن را به نحوی کتمان و انکار کرده و اقدام به تحریف و جعل تاریخ آن دوره بصورت کاملا برنامه ریزی شده و هدف دار کرده اند
این نقشه های با ارزش تاریخی که هم اکنون در آرشیو دولتی وابسته به نخست وزیری ترکیه:

((T.C.BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI )) با شمارهHRT 0103 نگهداری میشوند به اندازه هزاران کتاب، تحلیل و تحقیق حرف برای گفتن دارند از نکات جالب توجه این نقشه ها اشاره صریح به نام های خلیج فارس و ایران با عناوین بحر فارس و ممالک ایران می باشد، که گواه ‏بسیار مهم و روشنی از پذیرش واژه ‏ایران در سیصد سال پیش بوده است اما از دیگر نکات قابل تامل نقشه های مذکور اشاره به نامهای آران و شروان و آذربایجان می باشد

به این شکل که از جمهوری آذربایجان فعلی به عنوان ((مملکت شروان و ایالت روان)) یاد کرده و از سویی به صراحت از آذربایجان ایران به عنوان ((مملکت آذربایجان)) یاد نموده است و آشکارا جعلی بودن کشوری به نام جمهوری آذربایجان و هدف از تشکیل آن با چنین نامی را مشخص کرده و تشکیل این کشور بر مبنای یک دورغ بزرگ با اهداف مشخص را بر همگان آشکار ساخته است

لازم بذکر است این موضوع همیشه به نوعی توسط مبلغین و مروجین و هواداران پانترکیسم انکار شده و از آن به عنوان دورغ و توطئه شونیسم یاد کرده اند حال اینکه همان ادعا و جعلیات دروغین قوم گرایان پانترک توسط قبله گاه و کعبهء معبودشان برملا و افشا میشود 

در پایین این نقشه ها توضیحاتی نیز بصورت مکتوب به زبان ترکی عثمانی با رسم الخط عربی درج شده است که شامل توضیحاتی در مورد حدود و ثغور مرزهای ایران و ایالت های آن می باشد

نکته: قبل از به روی کار آمدن آتاتورک و اصلاحات گسترده زبانی و تشکیل کشور ترکیه، زبان نوشتاری و رسم الخط رسمی این کشور عربی بوده و از این زبان در مکاتبات خود بهره می برده اند اما نکته جالب توجه اینکه خود زبان ((گویشی)) ترکی عثمانی نیز تلفیقی از زبان های ترکی، فارسی و عربی بوده است که اکثر کلمات تشکیل دهنده آن فارسی بوده اند، برای مثال اگر توضیحات پایین نقشه ها را به دقت بررسی کنید ده ها کلمه فارسی را خواهید یافت که نشان از تاثیر شگرفت این زبان بر زبان عثمانی، در آن دوره بوده است

و حال اگر به ادامه بحث بازگردیم د‏ر پایین یکی از نقشه ها توضیحی جالب به زبان ترکی عثمانی نوشته شده ‏که ترجمه ی تحت اللفظی آن چنین میباشد:

http://tabriz169.persiangig.com/iran-map-cut-1.jpg

‏پنهان نباشد رودجیحون که از جبال بدخشان سرچشمه گرفته و با جریان به غرب و شمال در حدود خوارزم به بحر خزر می ریزد جانب شرق و شمال جیحون ممالک عدیده ‏ایی واقع است که توران نامیده ‏شده ‏در غرب و جنوب رودخانه مزبور سرزمین هایی مشخصی که واقع است ایران نامیده ‏می شود بدین ترتیب در این نقشه هدف از رسم و تصویر بال ذات حدود قلمرو زمین ایران و در بهم پیوستگی اش ممالکی که در گرداگردش واقع شده ‏است یکی یکی قطعه برای تبیین مرز ها و وسیع کردن نقشه اضافه شده ‏است و اقلیم را اهالی اسلام که کثژهم ائه تعالی یوم القیام دو قسم گفته اند حقیقی و عرفی، اقلیم حقیقی بر اساس ضابطه و مشخصه خاص معین گردیده ‏است بدین صورت زمین ایران به چند چند اقلیم تقسیم شده ‏و اقلیم عرفی هم به یک مرز محدود نشده ‏تنها یک مقدار نواحی و اراضی و بلاد و قریه هایی شامل بعضی ولایات امت که با مناسبت عرفی اقلیم نام گرفته اند. آنچه شاهان صفویه از سرزمین ایران و توابع آن شمرده ‏در قبضه تصرف وحاکمیت خود درآورده ‏اند این نواحی است: عراق عجم، خوزستان، لرستان، فارسستان کرمان، مکران، سجستان قندهار، زابلستان، خراسان، مازندران، گیلان، آذربایجان، روان، شروان، داغستان، گرجستان، جزیره ‏بحرین، سرزمین ایران و در مرز شرقی از اقلیم هند، صورت، و تته و کابل و حد شمالی اش طخارستان و بلخ و نهر جیحون و بحر خزر و از داغستان بعضی وقت ها کوه ‏البرز است، مرز غربی اش بحر فارس و از عراق عرب بصره ‏و بغداد و بعد از آن شهر زول در کردستان، و تا وان ارزالرّوم، قارص و بعضی اوقات تا گرجستان امتداد یافته امت، سالک و مسافت ها، مقیاس با آگاهی های معلوم شده ‏است نقشه هم طبع و تمثیلی و مبادی مباشرت برای اینکه در فن جغرافیا نمونه بشود آنچه در رسم سایر نقشه متداول امت چشم پوشی گردیده ‏امت از اصحاب گرام تمنای عفو و اغماض خطاها و لغزشها را داریم

من ترجمه الحقیرالفقیر، ابراهیم عن متفرقکان/‏ درگاه عالی سنه اثنی اربعین ومایه و الف 1142 ‏ه)

((نقشه و ترجمه متن برگرفته از: منیژه صدری و رحیم نیکبخت)) نقشه ای مهم از ایران عصرصفوی موجود در آرشیو عثمانی، پیام بهارستان، شماره4، تابستان88

لازم بذکر است همانطور که در نقشه ها نیز مشخص میباشد در زمان ترسیم این نقشه ها هنوز شهرها و مناطقی مانند باکو، گنجه، لنکران، قره باغ، نخجوان، تفلیس، گوری، ایروان، مناطق شمالی داغستان، بحرین، قطر، سواحل جنوبی خلیج فارس، مناطق وسیعی از پاکستان، سواحل شرقی دریای عمان، بلوچستان شرقی، قندهار، بامیان، هرات، سمنگان، فاریاب، بادغیس، بلخ، نیمروز، فراه و ............ از ایران جدا نشده بودند

نقشه ای که مهندسان عثمانی در آن حدود و مرزهای ایران در آن دوره را با رنگ زرد مشخص کرده اند

http://tabriz169.persiangig.com/656544.jpg

نقشه اورجینال با جرئیات کامل

http://tabriz169.persiangig.com/iran-map-cut.jpg

نقشه اورجینال با جرئیات کامل همراه با علامت گذاری و توضیحات:

http://tabriz169.persiangig.com/665454654.jpg

شایان بذکر است از این دست نقشه ها در موزه ها و بایگانی های دولتی ترکیه به وفور یافت میشود و کسانی که از موزه های این کشور بازدید کرده باشند با اینگونه نقشه ها آشنا هستند

((نقشه و ترجمه متن برگرفته از: منیژه صدری و رحیم نیکبخت)) نقشه ای مهم از ایران عصر صفوی موجود در آرشیو

عثمانی، پیام بهارستان، شماره4، تابستان88

العان داشتم نقشه ای که علامت گذاری کرده بودم رو نگاه میکردم در پایین نقشه به اشتباه (بحر محیط عرب) رو هم داخل پارانتز نارنجی رنگ گذاشتم که متعلق به ایران نیست و منطقه بحر محیط عرب در اون زمان جز آبهای ایران نبوده و دیگر اینکه مطمئن نیستم ایالت روان همون آران باشه چند منبع رو بررسی کردم توضیحات متناقضی داده شده بود در بعضی ها به عنوان منطقه آران و در بعضی ها به عنوان منطقه روان یاد شده بود که به احتمال زیاد هر دو یک چیز باشند اما ما برای رعایت جانب احتیاط (ایالت روان) رو صرفا به عنوان یک ایالت داخل مرزهای جغرافیایی ایران در نظر میگیریم

http://www.centralclubs.com/topic-t84035.html#p359551


مطالب مشابه :


دانلود دیکشنری ترکی استانبولی به فارسی و بر عکس

دانلود دیکشنری ترکی استانبولی به فارسی و زبان‌های ترکیه و فارسی طراحی و نقشه تهران
موزه ها و نقشه ی توریستی ترکیه

راهنمای سفر به نقشه ی توریستی ترکیه. برای مشاهده کامل نقشه و فارسی آن لطفا روی نقشه
نقشه هایی از گستره ی جغرافیایی ایران در 300 سال پیش در بایگانی نخست وزیری ترکیه

ترکی عثمانی نیز تلفیقی از زبان های ترکی، فارسی و ترکیه به وفور نقشه به اشتباه
کردستان عراق و ترکیه؟ کردستان ایران در خاک کشورهای همسایه

تمامی اقوام غیر فارسی ‌زبان نقشه تجزیه ترکیه تا ۱۹۳۸ ارتش ترکیه به رهبری
سفر به گرجستان

البته سازمان جهانگردی هم نقشه راههای کشورها را به زبان فارسی به نقشه کشورهای ترکیه به
برچسب :