خرافه و خرافه ستیزی


بسم الله الرَّحمن الرَّحیم
Ø     مقدمه
رسول خدا(ص) فرمود:
"هر کس بر روی فرد بدعتگزار تبسم کند او را در انهدام دین یاری کرده و هر کس که صاحب بدعت را بترساند خداوند قلب او را مملو از امن و ایمان می کند"[1]
و در حدیث دیگری فرمود:
" در هنگام ظهور بدعت ها بر علما واجب است علم خود را آشکار کرده و در رد بدعتها بکوشند"[2]
و به دلیل خطری که بدعتگزار برای جامعه بشری دارد و انسانی دروغگو می باشد که عامداً و عالماً به نشر اباطیل و تخریب دین می پردازد و زبان گفتگو را نمی فهمد. رسول خدا درباره ایشان فرمود:
"خون بدعتگزار هدر است و قتلش واجب"[3]
اگر صدمات و خسارات وارد شده و جنگها و خون ریزی هائی که توسط فرق ضّاله و منحرفه و بدعتگزار متصوفه، اسماعیلیه، بابیه و بهائیت و وهابیّت را در تاریخ بنگریم می توانیم به عمق فاجعه و خطرات بدعتگزاران برای جامعه بشری پی برده و معنا و علت این همه تحذیر و هشدار رسول خدا(ص) را علیه بدعتگزاران دریابیم(کشتار و جنایاتی که وهابیون در نجف و کربلا و بهائیان در همدان و قزوین به راه انداختند، قلم از نوشتن آن شرم دارد).
بدعتگزار در دین مانند موریانه دین را از درون تهی و آرام آرام متلاشی می کند به شکلی که انسان بعد از مدتی می فهمد دین از درون تهی گردیده و از آن  فقط پوسته ای باقی مانده و حقیقت آن نابود شده است. مانند زمانی که مسلمانان چشم بر بدعت های پس از پیامبر بستند اما وقتی چشم باز کردند دیدند همان دینی که برای نجات بشریت آمده بود و عربها را از حضیض ذلت و پستی و دنائت و نظام برده داری و دختر کشی به اوج عزّت و آزادی رسانده بود خود تبدیل به غل و زنجیری خطرناک تر برای اسارت انسانها در دست بنی امیه و بنی مروان شده است. زنجیرهایی که هیچ راهی برای گشودن آنها نبود جز آنکه انفجاری تاریخی در عاشورا آنها را از هم بگسلد و حقیقت دین را از زیر خروارها بدعت و خرافات و پیرایه هایی که به دین بسته بودند آزاد کند. به همین دلیل است که رسول خدا(ص) فرمود:
" ایها الناس، لانبیّ بعدی، ولا سنّة بعد سنتیّ فمن ادعی ذلک فدعواه و بدعتة فی النار، و من ادعی ذلک فاقتلوه"[4]
ای مردم هیچ پیامبری پس از من نخواهد آمد و هیچ سنتّی بعد از سنّت من نمی باشد و هر کس چنین ادعایی کرد او و بدعتش در قعر جهنم است و باید او را کشت.
افراد سوداگر و سودجو که همیشه به دنبال منافع شخصی خود بوده از هر چیزی سوء  استفاده کرده و می کنند مانند: پزشکان سوداگر و بی رحم مانند سیاستمداران خائن مانند پرچمداران حقوق بشر در جهان که زیر لوای پرچم آزادی و دفاع از حقوق زن بیشترین جنایات را علیه بشریت مرتکب شده و خونین ترین جنگها را به راه انداخته و کشورها را اشغال کرده و می کنند؛ دین را نیز به عنوان یک نیروی قدرتمند و تأثیرگذار که می تواند جوامع بشری را به حرکت درآورده و تولید موجهای سنگین اجتماعی کند از خاطر نبرده و بارها و بارها از قدرت عظیم دینی سوء استفاده کرده و آنرا در جهت منافع خود به کار گرفته اند زیرا دین می تواند بهترین ابزار برای پوشش نیات پلید انسانهای منافق باشد مانند عسلی که آنرا به زهر آلوده سازند یا آب مسمومی که به تشنه ای می دهند.
دوران قرون وسطی، جریان استعمار که در آن دستگاه کلیسا در خدمت پادشاهان و استعمارگران بوده و هست[5] و حکومت معاویه که از جبرگرایی برای تحمیق مردم استفاده می کرد و بیشترین جعلیات و بدعت ها را با استخدام علماء بی تقوی و جاعلان حدیث در دین بوجود آورند از نمونه های بارز سوء استفاده از قدرت دینی می باشد. متأسفانه امروز هم ما با قشر بدعت گزاری که از یک سو در پی تضعیف قدرت دینی و انحراف آن هستند و از سوئی دیگر به دنبال منافع شخصی خود و کلاهبرداری از مردم می باشند مواجه هستیم و هر روز شاهد اختراع بدعتی جدید در دین بوده و جامعه را با آسیب های جبران ناپذیر آن مواجه می بینیم. بدعت هائی که از یک طرف قربانیان خود را بیشتر از قشر جوان و یا بانوان انتخاب کرده و به شکار آنها می پردازند و از طرفی دیگر کانونهای قدرت و انرژی زای دین را مانند عاشورا و مرجعیت را مورد حمله قرار داده و به دنبال انحراف و ابتذال آن می باشند. امروزه اصلی ترین هدف استکبار جهانی و صهیونیزم بین الملل نابودی فرهنگ اسلام خصوصاً تشیع می باشد که حتی با نفوذ در حوزه های علمیّه و کانونهای عزاداری به دنبال استحاله فرهنگ عاشورا هستند.
برخورد قاطع مسئولین و آگاه ساختن مردم تنها راهی است برای جلوگیری از آسیب های سوداگرانی که هیچ اعتقادی ندارند و به هیچ چیز جز رسیدن به امیال و شهوات پست و نفسانی خود فکر نمی کنند و برای رسیدن به آن هوسها و پلیدیها هیچ مرزی را نمی شناسند حتی اگر ارتکاب جنایت باشد.
دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(دامت برکاته) این جزوه را براساس آنچه در اجتماع شایع گردیده و از طریق تلفن های مردم به معظمٌ له و یا مشاهدات افراد موثق بدست آورده، جمع آوری و در اختیار مردم متدیّن گذاشته است تا قدمی باشد در راه آگاهی بیشتر جوانان و نوجوانانی که کانون توجه و هدف اصلی گروههای مافیائی و خطرناک می باشند.
خرافات و بدعت آن چیزهایی است که به نام دین در جامعه منتشر می شود و هیچ مبنای عقلی، اخلاقی و فطری نداشته و به هیچ آیه و حدیث یا سنتّی از سنتّ های رسول خدا(ص) و ائمه اطهار علیهم السلام مستند نباشد. یعنی نه مستند به عقل و علم تجربی است و نه به وحی و دلیل نقلی یعنی کتاب و سنت!
اسلام همیشه با این مسائل به جنگ و ستیز برخاسته و اصلی ترین افتخار آن مبارزه با غل و زنجیرهایی است که به روح و روان و عقل بشریت از طرف قدرتمندان زورگو بسته شده است. اسلام نه اجازه می دهد مردم را با خرافات به اسارت و بردگی بگیرند و نه خود هرگز در پیشبرد اهداف خود از چنین حقّه های کثیفی استفاده کرده و می کند و نه نیاز به چنین ترفندهایی دارد. اسلام دین عقل و عقلانیت و برهان و استدلال و بحث و مناظره است. دین منطق است که با قدرت و صلابت بی نظیر قدرت اثبات جهان بینی و ایدئولوژی خود را داراست و نیازی به دروغ و فریب و نیرنگ ندارد و لذا با این رفتارها نیز به شدت مبارزه کرده و می کند. به همین دلیل اسلام همیشه مزاحم سردمداران و حاکمان فاسد و استعمارگران بوده و با آنان به ستیزه برخاسته است.
در زمانی که ابراهیم فرزند پیامبر گرامی اسلام رحلت کردند این حادثه مصادف شد با خسوف(ماه گرفتگی)، مردم این حادثه را معلول مرگ فرزند رسول خدا پنداشتند. این حادثه می توانست دعوت رسول خدا را شتاب بیشتری دهد و او را به اهداف خود نزدیک تر کند اما آن حضرت از این ساده لوحی یا صداقت آمیخته با جهل مردم سوء استفاده نکرد و به شدت آنرا مردود اعلام نمود و فرمود خسوف و کسوف از آیات الهی می باشد و برای آن نماز آیات بخوانید.
Ø     بخش اوّل: خرافاتی که مروّج آن خانم های جلسه ای هستند.
·        خرافه اول
متأسفانه در سالهای اخیر تعدادی از بانوانی که نه تحصیلات حوزوی دارند و نه دانشگاهی اقدام به برگزاری جلساتی می کنند که نه شئون اسلامی در آنها رعایت می شود و نه احکام دینی به صورت صحیح بیان می گردد. با بلندگو روضه و آواز می خوانند، از خود فتوا می دهند و ... که نمونه های زیر از آن جمله است.
*ادرار بچه کوچک نجس نمی باشد.
در حالی که ادرار یکی از نجاسات یازده گانه می باشد و فرقی بین بچه و بزرگسال، دختر و پسر، بچه شیرخواری که غذا خور شده یا نشده ندارد.
·        خرافه دوم
*استفراغ بچه نجس می باشد.
در حالی که اگر استفراغ بچه نجس بود در رساله توضیح المسائل بخش نجاسات ذکر می شد.
سؤال41(کتاب استفتائات جدید جلد3): آیا استفراغ نجس است؟ آیا تفاوتی بین استفراغ بزرگسالان و اطفال هست؟
جواب: استفراغ نجس نیست؛ مگر اینکه بدانید خونی همراه آن است و فرقی بین بچه و بزرگ و دختر یا پسر نمی باشد.
 
·        خرافه سوم
*شیر زن نجس می باشد.
توضیح: در صورت نجس بودن شیر زن، این مطلب در رساله توضیح المسائل بیان می شد. البته باید توجه داشت که خوردن شیر انسان برای انسان بالغ حرام است.
·        خرافه چهارم
*اگر شخص جنب یا حائض عرق کند لباس او نجس می شود و یا اینکه شخص حائض و جنب، بدنش نجس است و دست به هر چه می زند نجس می شود.
توضیح: کسانی که این اعتقاد را دارند کوچکترین توجهی به احکام نکرده اند و جالب اینکه حتی اگر کسی از راه حرام هم جنب شده باشد عرقش نجس نمی باشد چه رسد به شخصی که از طریق حلال، جنب شده باشد.
مسأله 131(رساله توضیح المسائل): کسی که از طریق حرام جُنُب شود، خواه به واسطه زنا باشد، یا لواط و یا استمناء عرق او نجس نیست، ولی مادام که بدن یا لباس او عرق دارد با آن نماز نخواند بنابر احتیاط واجب.
مسأله 178(کتاب احکام بانوان): برخی از خانم ها معتقدند که پس از تمام شدن عادت، باید تمام لباسهایی را که در طول عادت پوشیده اند، حتی لباس هایی مانند چادر را آب بکشند، هر چند تماسی با محل نجس نداشته باشد، آیا این سخن صحیح است؟
جواب: این گونه سخن ها هیچ اعتبار شرعی ندارد، تا لباس ها نجس نشود آب کشیدن آن لازم نیست.
·        خرافه پنجم
*هنگام آب کشیدن لباس می بایست صلوات فرستاد و الاّ پاک نمی شود.
توضیح: چنین سخنی در هیچ جایی بیان نشده است. همچنان که در رساله توضیح المسائل آمده اگر چیز نجس شده را با رعایت شرایط آب بکشند آن چیز نجاستش برطرف می شود.
سؤال 21(احکام بانوان): در یکی از جلسات روضه زنانه، خانم گوینده می گفت: شستشوی لباس در دو وقت، کار خوبی نیست: نخست به هنگام شب؛ زیرا موقع استراحت آب است و دیگر روزهای جمعه؛ بخاطر اینکه آب مهریه حضرت زهرا(س) است؛ مگر این که لباس سیدی را به همراه لباسهایتان بشوئید. آیا این سخنان، صحیح است؟ در صورت عدم صحت لطفاً چنین گویندگانی را نصیحت کنید.
جواب: این سخنان صحیح نیست و لازم است این خواهران بدون تحقیق عهده دار بیان مسائل نشوند که مسئولیت آن سنگین است.
·        خرافه ششم
*ایستادن رو به قبله به هنگام غسل واجب می باشد.
سؤال 183(رساله اجوبه الاستفتائات آیت الله العظمی خامنه ای): استقبال قبله هنگام غسل واجب یا مستحب، واجب است یا خیر؟
جواب: استقبال قبله در وقت غسل واجب نیست.
·        خرافه هفتم
*زنان حائض نمی توانند به آیات سجده دار گوش دهند.
توضیح: چنین حکمی به دلیل کم دقتی برخی افراد در جملات رساله توضیح المسائل می باشد و حتی در برخی جلسات مذهبی بانوان به هنگام خواندن برخی از دعاها یا زیارتنامه ها که مشتمل بر آیات سجده می باشند بانوانی را که عادت ماهانه می باشند مجبور به عدم حضور در جلسه می کنند. با دقت در جمله مسأله 370 رساله توضیح المسائل متوجه می شویم که خواندن این طور آیات حرام است نه شنیدن یا گوش کردن آنها.
سؤال111(احکام بانوان): با توجه به اینکه دعای شریف کمیل مشتمل بر آیه ای از سوره سجده است آیا قرائت این دعا برای زنان حائض جایز است؟
جواب: اشکالی ندارد؛ زیرا تنها قرائت آیه سجده برای چنین افرادی جایز نیست، هر چند بهتر آن است که کل سوره و از جمله همان آیه موجود در دعای کمیل را در آن حالت نخوانند.
·        خرافه هشتم
*زنی که زایمان کرده واجب است در روز چهلم غسل به جا آورد و یا واجب است بچه ای را که به دنیا آمده در روز چهلم غسلش دهند.
سؤال 204(احکام بانوان): می گویند زن زائو بایستی روز چهلم غسل"چلّه" انجام دهد. لطفاً بفرمائید غسل "چلّه" چیست؟ و آیا تا این زمان نباید غسلی انجام دهد؟
جواب: این گونه سخنان اعتباری ندارد(رجوع به احکام نفاس شود).
سؤال 134(جامع الاحکام  آیت الله العظمی صافی گلپایگانی): آیا زنی که زایمان می کند غسل 20 روزه یا 40 روزه دارد یا خیر؟ و بعد از اینکه بچه به دنیا آمد آیا باید آنرا غسل دهیم یا خیر؟
جواب: وقتی که زن زایمان کرد از همان لحظه نفاس او شروع می شود پس اگر قبل از روز دهم یا روز دهم زایمان، خون قطع شد یعنی مثلاً سه روز یا بیشتر و یا حداکثر ده روز خون دید همه اش نفاس است و باید غسل نفاس کند و اگر خون ادامه داشت تا از ده روز گذشت به تعداد روزهای عادت ماهانه اش نفاس است و زائد بر آن استحاضه مثلا اگر عادت ماهانه اش هفت روز بوده و خون از ده روز گذشته باید به محض گذشتن روز دهم غسل نفاس و غسل استحاضه کند و ضمناً بچه که به دنیا می آید غسل ندارد ولی شستن او در صورتی که ضرر نداشته باشد مستحب است.
مسئله 645(رساله آیت ا... نوری همدانی): غسل دادن بچه ای که تازه به دنیا آمده مستحب است.
·        خرافه نهم
*اگر خانم ها گوشواره در گوش نداشته باشند غسلشان باطل است.
سؤال 280(احکام بانوان): خانم هایی که گوش خود را برای گوشواره سوراخ می کنند، ولی فعلاً گوشواره ای ندارند آیا لازم است به هنگام غسل آب به داخل سوراخ ایجاد شده برسانند؟ برخی سعی می کنند با چوب کبریت و مانند آن آب به آن برسانند.
جواب: هرگاه دست به آن بکشند آن مقداری که آب به آن می رسد کافی است.
·        خرافه دهم
*خانم ها در ایام عادت نباید موهای خود را رنگ کنند.
سؤال179(احکام بانوان): اصلاح صورت، رنگ کردن مو و آرایش به هنگام عادت ماهیانه چه حکمی دارد؟ یکی از خانم ها می گفت: " به هنگام عادت زنانگی موهایتان را رنگ نکنید؛ زیرا در این وضعیت رنگ مو جذب نمی شود!" آیا این مطلب صحیح است؟
جواب: این مطلب جزو خرافات است و اعتباری ندارد.
·        خرافه یازدهم
*غسل حیض فقط در روزهای زوج و یا فرد صحیح می باشد.
سؤال 175(احکام بانوان): در برخی از مناطق معروف است که غسل حیض فقط در روزهای زوج صحیح است؛ یعنی اگر عادت ماهیانه در روز فرد قطع شود و زن پاک شود نمی تواند در آن روز غسل کند و باید به روز بعد موکول کند! آیا این مطلب ریشه شرعی دارد؟
جواب: هیچ فرقی بین روزها نیست، باید در اولین فرصت غسل کنند و وظایف شرعی خود را انجام دهند.
خرافه دوازدهم
* کسی که تاتو کرده باشد وضو و غسل ندارد و هنگام مرگ او هم باید با سنگ پا تاتو را از صورتش بردارند.
سؤال 62(احکام بانوان): در آرایشگاههای زنانه خط ابروی خانم ها را ترمیم می کنند، حکم این عمل چیست؟ آیا برای وضو و غسل اشکالی دارد؟
جواب: اگر منظور از ترمیم کاشتن مو است و آب به پوست بدن برای وضو و غسل می رسد، اشکالی ندارد و اگر منظور خالکوبی با رنگ است که زیر پوست قرار می گیرد آن هم اشکالی ندارد.
سؤال 66(کتاب استفتائات جدید جلد 1): خالکوبی چه حکمی دارد و آیا برای غسل و وضو مشکلی ایجاد می کند؟
جواب: هرگاه ضرر خاصی برای بدن نداشته باشد، عکس های موجب فساد اخلاق در آن نباشد جایز است و در هر حال برای وضو و غسل مشکلی ایجاد نمی کند.
·        خرافه سیزدهم
* اگر زنی شوهرش بمیرد و یا بالعکس، آنها به همدیگر محرم نیستند.
سؤال 318(احکام بانوا): آیا رابطه زناشوئی زن و مرد پس از مرگ به کلی قطع می شود؟ آیا مثلا به عکس و فیلم های بدون حجاب یکدیگر نمی توانند نگاه کنند؟
جواب: نگاه کردن به آن عکسها و فیلم ها اشکالی ندارد.
سؤال 795(استفتائات جدید، ج1): زن و شوهری با هم عکس گرفته اند ولی مرد و زن، حجاب کامل و کافی ندارند سپس زن و یا مرد، مرده و یا از هم جدا شده اند آیا بعد از فوت و یا طلاق می توانند به عکسی که قبلاً گرفته اند نگاه کنند؟
جواب: در صورت وفات اشکالی ندارد ولی در صورت جدا شدن از هم نگاه نکنند.
·        خرافه چهاردهم
*شخصی که نمازهای زیادی از او قضا شده می تواند دو رکعت برای جبران تمام آن نمازها بخواند و همین کار کفایت می کند.
متأسفانه این فکر در برخی جلسات مذهبی بانوان بیان می شود و منشأ آن نیز می تواند برداشت ناقص از مطالب برخی کتب(که بعضاً سندیت هم ندارند) باشد. با دقت در رساله عملیه و استفتائات برداشت می شود که هر کسی که نمازهایی از او قضا شده می بایست تمامی  آنها را به جا آورد. اگر قضیه به همین راحتی باشد که دو رکعت نماز جای همه نمازهای فوت شده  بخواند پس به چه دلیل در جواب استفتائات گفته می شود که تمامی نمازهای قضا شده باید به جا آورده شود و حتی گفته می شود که شخص غیر از این کار وصیت کند که بعد از او این نمازها را بجا آورند.
·        خرافه پانزدهم
*آدم مست تا چهل روز نمی تواند نماز بخواند.
توضیح: منظور از اینکه آدم مست تا چهل روز نماز ندارد این است که نماز او تا 40 روز ثواب نداشته و مورد قبول واقع نمی شود و این دلیل نمی شود که این شخص نماز نخواند بلکه بر او واجب است و برای رفع عقاب باید این نمازها را به جای آورد.
سؤال728(رساله اجوبه الاستفتائات آیه الله خامنه ای): آیا منظور از این گفته که "شارب خمر تا 40 روز نماز و روزه اش، نماز و روزه نیست" این است که در این مدت بر او واجب نیست نماز بخواند و بعداً باید آنها را قضا کند؟ یا اینکه مقصود جمع بین قضا و ادا است و یا آنکه قضای آنها بر او واجب نیست بلکه اداء کافی است ولی ثواب آن از نمازهای دیگر کمتر است؟
جواب: منظور این است که شرب خمر مانع از قبول نماز و روزه است، نه اینکه با شرب خمر وجوب ادای نماز و روزه ساقط شود و قضاء واجب گردد یا جمع بین اداء و قضاء لازم شود.
·        خرافه شانزدهم
*کشتن مارمولک یا قورباغه، غسل به گردن انسان می آورد.
توضیح: اگر کشتن مارمولک یا قورباغه غسل به گردن انسان می آورد پس چرا در هیچ جای رساله توضیح المسائل یا کتابهای استفتائات اشاره ای به آن نشده است.
·        خرافه هفدهم
*لاک ناخن هیچ اشکالی برای وضوندارد چون ناخن انسان عضو مرده است.
سؤال65(احکام بانوان): آیا لاکی که خانم ها روی ناخن پاهایشان می زنند برای مسح پا اشکالی دارد؟
جواب: آری اشکال دارد. آنها می توانند یکی از ناخن ها(غیر از انگشت کوچک) را آزاد بگذارند و روی آن انگشت مسح کنند.
·        خرافه هیجدهم
*در روزه های مستحبی خوردن یا آشامیدن از روی سهو، روزه را باطل می کند؟
سؤال420(استفتائات جدید ج2): آیا خوردن و آشامیدن سهوی در روزه قضا و مستحبی موجب بطلان روزه است؟
جواب: موجب بطلان روزه نیست مانند روزه ماه مبارک رمضان.
·        خرافه نوزدهم
*برخی فکر می کنند که قرآن از دست کسی بیفتد باید خرما بین مردم پخش کنند!
سؤال 1710(استفتائات جدید ج1): اگر به صورت غیر عمد، قرآن از دست انسان به زمین بیفتد وظیفه چیست و آیا کفاره لازم است؟
جواب: کفاره نداره ولی فوراً بردارد و احترام کند.
·        خرافه بیستم
*مرسوم شدن پخت آش بی بی سه شنبه، بی بی نور، بی بی حور که همراه با آداب خاصی است و می گویند آرد و حلوای این سفره را نباید نامحرم و پس نابالغ ببیند.
سؤال1596(استفتائات جدید ج3): اخیراً آش بی بی سه شنبه، بی بی نور، بی بی حور که نماز و آداب مخصوصی دارد، رایج شده است. نماز آن صبح سه شنبه قبل از اذان ظهر خوانده می شود و یک حمد و قل هو الله دارد که به صورت 5 رکعتی خوانده می شود! ضمناً آرد و حلوای این سفره را نباید نامحرم و پسر نابالغ و آسمان، ببیند! نظر شما در این مورد چیست؟
جواب: اینها خرافات است؛ و عمل به آن خلاف شرع است. مردم را با زبان خوب مطلع کنید تا این کارها را ترک کنند.
 
 
·        خرافه بیست و یکم
* تجمع تعدادی از خانم ها در پشت درب مساجد همراه با آداب خاص در شب اول ماه ربیع الاوّل از حدود نیمه شب تا اذان صبح.
سؤال 1602(استفتائات جدید ج3): چند سالی است که حرکتی در برخی مساجد رواج یافته که به نظر می رسد ترویج نوعی خرافه باشد. ماجرا بدین قرار است که در شب اول ماه ربیع الاول از حدود نیمه شب تا اذان صبح، افرادی (که غالباً خانم ها هستند) با در دست داشتن شمع پشت در مساجد  تجمع نموده و با کوبیدن درب مساجد به صورت آهسته و خواند اذکاری، توسل جسته و حاجات خود را طلب می نمایند و این حال تضرّع در هنگام اذان صبح به اوج خود می رسد. کسانی که به این شیوه عمل می کنند آن  را مستند به شنیده های خود به بعضی از خانم های جلسه ای و هدف از آن را رفع هم و غم و برآورده شدن حاجات و تسلی دل حضرت زهرا(س) می دانند. لطفاً بفرمائید: 1- آیا اساساً چنین عملی سند روایی دارد؟ 2- آیا چنین عملی(که در حال گسترش می باشد) می تواند به عنوان یک حرکت شایسته مورد تأسی دیگران قرار گیرد؟ 3- در صورتی که عمل فوق از جمله خرافات و یا خدایی نکرده نوعی بدعت باشد وظیفه ائمه جماعات و متدینین در این خصوص چیست؟
جواب: با توجه به این که این عمل در روایات معصومین(ع) وارد نشده است، انجام آن به عنوان یک امر مستحب شرعی جایز نیست و سزاوار است ائمه محترم جماعات مردم را به سوی مراسم و توسّلاتی دعوت کنند که در روایات معصومین(ع) وارد شده ا ست و گرنه ممکن است افراد منحرف برای وهن مذهب هر روز امر تازه ا ی اختراع نمایند و ناآگاهان را به سوی آن دعوت کنند.
·        خرافه بیست و دوم
*حلال بودن نصفه چپ یا راست بدن خرگوش
سؤال 1241(استفتائات جدید ج2): برخی از عوام معتقدند "طرف راست گوشت گرگ و خرگوش حلال و طرف چپ آن حرام است" آیا این مسئله صحیح است؟
جواب: این مسئله به هیچ وجه صحت ندارد و از خرافات است. و گوشت خرگوش حرام است.
·        خرافه بیست و سوم
*در صورتی که پدر یک خانواده بمیرد، فرزند پسر دو برابر فرزند دختر ارث می برد ولی اگر مادر یک خانواده بمیرد، فرزندان پسر و دختر به طور مساوی ارث می برند. در حالی که در تمام رساله های عملیه آمده است ارث از مادر همانند ارث از پدر بین فرزندان تقسیم می شود.
Ø     بخش دوّم
1-    دعانویسی و رّمالی
سؤال 1617(استفتائات جدید ج 3): برخی دعانویس ها دعاهایی به نام زبان بند، بخت گشائی، چلّه بری، جلب محبت، قفل کردن، کارگشا، باز شدن بسته شده، دفع بلیّات، باطل السحر و مانند آن به افراد می دهند. آیا چنین دعاهایی وجود دارند؟
جواب: اینها اعمال افراد سود جو و احیاناً شیاد است.
سؤال1619(استفتائات جدید ج 3): از آنجا که اکثر مراجعین به دعانویس ها بانوان می باشند که برای رفع مشکلات و ناراحتی های خود اقدام به این کار نموده و بعضاً افرادی تحت عنوان دعانویس اقدام به فریب آنان می کنند چه توصیه ای برای روشنگری آنان دارید؟
جواب: باید خطر مراجعه به این گونه افراد را به همه بانوان گوشزد کرد، تا در دام آنها گرفتار نشوند.
2-    صیغه خواهر و برادری توطئه ای برای از بین بردن قبح روابط نامشروع از جانب برخی فرقه های دراویش مطرح شده است. در اسلام چیزی به نام صیغه خواهر و برادری نداریم.
3-    خیاطی نکردن سیدها در روزهای عید غدیر و قربان خرافه است.
4-    چادر سر کردن زن به هنگام نشان دادن مرد در تلویزیون خرافه است.
5-    اگر شخصی فوت کرد برای برگزاری چهلم او می بایشت به تعداد فرزندان او از روز چهلم کم کرد.
6-     اگر زنی فوت کند فرزندان او و یا شوهرش نمی توانند او را داخل قبر بگذارند بلکه باید توسط داماد او این کار انجام شود.
7-    زنی که حائض می باشد نباید حلیم و غذاهای نذری را هم بزند و این کار او رنگ غذا را عوض می کند.
8-    شیوه ادعاهای گزاف مبنی بر ارتباط با امام زمان(عج) و نقل خوابهای مکرر از ائمه برای فریب ساده لوحان توسط افراد شیّاد و بعضاً حتی فاسد.
9-    خانمی از منزل عروسها و دامادهایش دزدی می کرد و این دزدی ها را به اجنّه ها نسبت می داد. این مطلب نیز خرافه ای بیش نیست.
اکثر کسانی که ادعای ارتباط با اجنه را دارند یا مدعی اند اشیاء و وسائل منزل آنها جابجا می شود و یا اجنّه برای آنها گل و هدیه می آورند؛ یا از قشر متوهم هستند و یا دارای مفاسد اخلاقی می باشند که برای سرپوش نهادن بر کارهای خود از این موضوعات سوء استفاده می کنند.
دختر 13 ساله ای را پیش ما آوردند که همه مشاوره کننده ها از کشف راز ادعاهایش درمانده شده بودند. او مدعی بود اجنّه برای او گل می آوردند، یخچال جابجا می شود و کاغذهایی را در منزل پیدا می کند که اجنّه دستور داده اند باید با فلان شخص ازدواج کنی. آن دختر نه مریض بود و نه به سن و سالش می خورد که فردی فاسد باشد. بعد از حدود 2 ساعت و سؤالات متعدد از او پی بردم خواهر بزرگ او فردی فاسد است که این دختر معصوم از ارتباط نامشروع او مطلع شده است. او برای آنکه وانمود کند آن شخص اجنّه است این اقدامات را صورت می داد و به این خواهر کوچک خود القاء می کرده است که همه این کارها را اجنّه انجام می دهند! او باعث مریض شدن خواهر کوچک خود شده بود.
10-                        در اصفهان رمّالی بود که خانم ها شکایت از ایشان را پیش ما آوردند. او مدعی بود برای حل مشکل خانم ها باید قولنج آنها را با دست و ماساژ بشکند و این کار باید در اتاقی خلوت و تنها صورت گیرد.
11-                        در کرج دعانویسی را دستگیر کردند که مدعی بود سرنوشت افراد خصوصاً دختران جوانی که ازدواجشان به تأخیر افتاده را می تواند از روی ناف آنان بازگو کند و بدین وسیله عده زیادی را فریفته و مورد آزار و اهانت قرار داده بود.
12-                        یک روز تعدادی خانم به دفتر ما در کرج آمدند و از دعانویسی شکایت داشتند که به منزل آنها توسط خودشان دعوت شده بود تا مشکلاتشان را حل کند. البته این دعوت به درخواست دعانویس صورت گرفته بود با این ادعّا که در منزل این خانم ها دعاهای مشکل ساز دفن شده و او باید آنها را کشف کند. این خانم ها مدعی بودند این دعانویس پس از نوشتن دعا و حل کردن آن در آب و پاشیدن آب به 4 گوشه اتاق ها یکی از فرش ها را بلند کرد و مشتی دعا آمیخته با مو و ناخن و نخ و پوست(مثلاً) پیدا کرد و گفت اینها طلسم است و برای ابطال طلسمات کشف شده تمام طلاهای ما را گرفت و گفت من باید همه این طلاها را ببرم جمکران متبرک کنم و به شما برگردانم، ما هم همه طلاهایمان را به او دادیم و دیگر او را ندیدیم.
13-                        دعانویسی را درکرج دستگیر کردند که برای باز شدن بخت دختران روی بدن عریان آنان دعا می نوشت و به این وسیله عده زیادی را مورد تجاوز قرار داده بود. و دعانویسی را دستگیر کردند که مدعی بود برای باز شدن بخت دختران حتّی به عقد موقت او درآیند تا بدنشان به وسیله این مدعی سیادت متبرک شده و شیطان از آنان رانده شود.
شما را به خدا اگر این افراد فریب خورده فقط 10 درصد از اوقات خود را به جای فوتبال و تماشای فیلم و وقت گذرانی در بازارها و کارهای زاید در مساجد و پای منابر می گذراندند آیا هرگز به دام این شیادان تبهکار می افتادند؟ اگر کسی اندک اطلاعی از سیره رسول اکرم(ص) و ائمه اطهار(علیهم السلام) داشته باشد و فقط مثقالی به محرم و نامحرم آگاهی داشته و پایبند باشد آیا فریب این دغلکاران را می خوردند؟!
آیا از خود نمی پرسد چرا نبی اکرم(ص) برای رفع مشکلات مردم چنین روشی را به کار نمی گرفته است. اگر به دعانویسی و متبرک کردن جسم دختران توسط سیّد مشکلات حل می شود چه کسی اولی تر از پیامبر(ص) و ائمه(ع) می باشد.
چرا برای رفع مشکلات مردم پیامبر و ائمه مسیر جادو و جنبل و دعانویسی را انتخاب نکردند؟! و چرا خود آنها حریم محرم و نامحرم را رعایت می کردند؟ آیا دعانویس ها و دراویش از پیامبر و ائمه به مردم نزدیکترند که نوامیس مردم روی پای آنها غش می کنند و آنان با دستان پلید خود بدن آنها را متبرک می نمایند؟!
امان از حماقت! و امان از جهالت!
·        مدعیان دروغین
مدعیان دروغین از عصر پیامبر اکرم(ص) تاکنون بوده و هستند و خواهند بود. در زمان پیامبر اکرم(ص) و پس ایشان عده ای ادعای نبوت کردند و مفتضح شدند. عده ای ادعای جانشینی امام صادق(ع) و امام کاظم(ع) را کردند و فرق باطلی را مانند واقفیه پدید آوردند. عده ای فرقه اسماعیلیه را با ادعای امامت اسماعیل فرزند بزرگ امام صادق(ع) و جعفر کذّاب هم با ادّعای جانشینی امام حسن عسگری بعنوان اولین مدعی کذّاب امام زمانی در تاریخ نام  خود را به فضاحت ثبت نمودند.
جریان مدعیان دروغین امام زمانی و یا مدعیان دروغین نیابت از امام زمان(ع) از عصر غیبت صغری تاکنون همچنان ادامه داشته و دارد. به دلیل آن که کتابی مستقل در این زمینه چاپ و منتشر شده و دفتر آیت الله نوری همدانی(دامت برکاته) نیز تلاش کرده اند آنرا در اختیار اقشار مختلف قرار دهند. از تفصیل این فصل خودداری کرده و فقط تأکید می کنیم کسانی که زمان ظهور را تعیین کنند و کسانی که مدعی امام زمان بودن بشوند و کسانی که ادعای ارتباط با امام زمان داشته باشند به نحوی که هر موقع دلتشان بخواهد خدمت آن حضرت برسند و مدعی قطبیّت و رکن رابع بودن باشند کذّاب و کافرند و مردم باید از آنها دوری کرده و براساس روایات وارده خاک در دهان آنها بپاشند. مانند نویسنده کتاب پرواز روح و دیگر مدعیان دروغین مهدویت و نیابت از آن حضرت.
·        بدعت گزاری و ابتذال در عزاداری ها
سالار شهیدان و سرور آزادگان جهان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) مهمترین سند حقانیت و مظلومیت شیعه و عزاداری برای آن حضرت از واجبات و مورد سفارش پیامبر اکرم(ص) و همه ائمه اطهار و امام زمان(عج) می باشد. و عزاداری برای حضرت فاطمه زهرا(س) به عنوان پاره تن رسول خدا(ص) و به عنوان سند حقانیت علی(ع) از واجبات اساسی مورد تأکید ائمه هدی (ع) بوده و هست.
همه امامان سفارش به عزاداری برای امام حسین(ع) و مادرشان زهرای اطهر(س) کرده اند و به ندرت سفارش به عزاداری برای خودشان و اجداد گرامی شان نموده اند. هر چند ما باید برای همه آن بزرگواران در ایام شهادتشان عزاداری کنیم(بحارالانوار، ج44:ص288).
عزاداری سالار شهیدان باید متفاوت باشد، باید خاص باشد. عزاداری مادر آن حضرت نیز باید خاص باشد. امام رضا(ع) به دعبل خزائی که اشعاری برای مظلومیت حضرتش سرود فرمود: برای جدم حسین(ع) مرثیه سرائی کن همان کسانی که در صحرای کربلا با لب عطشان به شهادت رسیدند(بحارلانوار،ج45: ص257).
این نشان می دهد مسئله عاشورا سند حقانیت شیعه و شهادت حضرت زهرا(س) سند حقانیت حضرت امیرمؤمنان(ع) است و این دو مسئله نباید در سایه و تحت الشعاع هیچ چیز دیگری قرار گیرد. بیرون آوردن دسته جات عزاداری و سینه زنی و هیئت ها و سیاه پوش کردن ها باید برای زهرا اطهر(س) و امام حسین(ع) باشد. حتی برای رسول اکرم(ص) و حضرت علی(ع) نیز نباید چنین باشد.
1-متأسفانه این روزها جریانات مشکوکی که نمی خواهند دکانشان تعطیل شود و می خواهند برای تمام 365 روز سال برنامه و درآمد داشته باشند به بهانه های مختلف به ظاهر دینی و مردم پسند تلاش می کنند، ایام صادقیه، ایام باقریه، دهه ساجدیه و هادویه و ... ایجاد کرده و بعضاً مشاهده می شود دسته جاتی نیز به راه می اندازند. این مسئله هر چند به ظاهر اشکالی ندارد ولی عاشورا را از حالت انحصاری در می آورد. مردم را از حالت انتظار برای محرم و حال و هوای آن بیرون می آورد. دیدن دسته جات عزاداری امری عادی و تکراری می شود.
با این فرزندان ما چیزی به نام انتظار سیاه پوشی محرم و صفر و نخل و خیمه و عَلَم عزاداری نمی فهمند چون هر روز و هر ماه یک دهه عزاداری وجود دارد. و محرم فلسفه اساسی خود را از دست می دهد. باید عزاداری عاشورا و دهه فاطمیه متمایز باشد از همه عزاداری ها. و عزاداری ها برای پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم هر چند روز که صورت می گیرد، به شکل سنتّی انجام شود و از تشابه عزاداری محرم به شدت پرهیز شود چون امام حسین(ع) در عالم امکان و نزد ملائکه حسابی جدا دارد و عالم و آدم و نوح و ابراهیم و همه پیامبران و جبرئیل و پیامبر(ص) و فاطمه زهرا صلوات الله علیهم اجمعین بر او از آغاز خلقت تا کنون گریسته و می گریند و همه کائنات در عزای حسین عزادارند!(زیارت عاشورا) زیرا فلسفه عاشورا فلسفه دیگری است به همین دلیل امام کاظم(ع) فرمود: از تربت من برای تبرّک چیزی برندارید زیرا خوردن همه تربت ها حرام است الاّ تربت جدم حسین(ع)(وسایل الشیعه، ج10:ص 414) و امام صادق(ع) فرمود: هر کس یر امام حسین(ع) مرثیه بخواند و ده نفر را بگریاند، پاداش او بهشت است(بحارالانوار، ج44: ص 287).
2-غیر از بدعت اول که به نظر می رسد عده ای در تلاشند عاشورا را در حاشیه و یا در حد عزای دیگر ائمه قرار دهند، جریانات دیگری در سالهای اخیر پدید آمده اند که تلاش می کنند عزاداری سالار شهیدان را با اشعار مبتذل و سبک های مبتذل و حرکات زشت و زننده به ابتذال کشیده و روحیه غنا و عیّاشی را به جای روحیه ایثار و حماسه و شهادت طلبی بنشانند.
ü     اشعار غلو آمیز و یا سبک مانند:
عاشقم فارغ زگمراهی شدم                      شکر حیدر حیدر اللهی شدم
من که به شور و شینم                           سگ توله حسینم
ü     از آن جمله است منبرهایی که بیشتر تبدیل به جک و فکاهی و حرکات سبک و زننده شده است.
ü     از آن جمله است سبک های ترانه های خواننده های فاسد که توسط مداحان تقلید می شود و هیچ پیام الهی و حماسی و حسینی در آن وجود ندارد.
ü     از آن جمله است لخت شدن ها و بالا و پائین پریدن ها که بیشتر شبیه رقص است تا عزاداری.
ü     از آن جمله است سین سین گفتن به جای حسین حسین گفتن
ü     از آن جمله است زنجیر زدن با زنجیرهایی که چاقو به آن متصل است و به بدن آسیب می زند.
ü     از آن جمله است قمه زدن که علی رغم هشدار رهبر معظم انقلاب و بسیاری از مراجع عده ای به دستور دشمن بر شدت آن افزودند تا بهانه لازم را بیش از پیش برای حمله دشمنان اسلام به اسلام فراهم کنند.
ü     و از آن جمله است روضه خوانی بعضی از خانم های جلسه ای با بلندگو که صدایشان در کوچه هم شنیده می شود.
3-اخیراً رسم شده است که عده ای به بهانه نذر یا برنامه های عزاداری به طور ناشناس به در خانه ها می روند و به عنوان عزاداری گدایی و تکدی گری می کنند. مثلاً می گویند ما نذر کردیم چهل شب برای حضرت عباس گدائی کنیم و درآمد آنرا صرف فقرا و ایتام نمائیم. و یا به عنوان جمع آوری کمک برای برپائی جشن میلاد ائمه یا عزاداری مطالبه کمک می کند. چنین اعمالی توسط افراد ناشناس توهین به ائمه اطهار و بدعتی زشت در دین است که باید از آن جلوگیری کرد و هیچ توجیه شرعی و اخلاقی ندارد.
4-رقابت مداحان برای نوآوری های بی ریشه برا تکه تکه کردن و سلاخی حضرت اباعبدالله الحسین(ع) با فجیع ترین شکل ممکن و به شکل بسیار عریان با بیان تمام جزئیات حادثه برای آنکه حتماً مردم را بگریاند کار درستی نیست، نحوه شهادت را نباید به شکلی تعریف کرد که از آن بوی تحقیر و فلاکت به جای عزت و شهامت و شهادت استشمام شود. متأسفانه عده ای حتی صدای خِرخِر و جان کندن را هم به شکل مشمئز کننده درمی آورند، که توهین است تا تعظیم! و مرگ با عزّت را تبدیل به مرگی خفّت بار و عاجزانه می کند!
·        رهنمودهایی از مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(دامت برکاته) در رابطه با عزاداری، سینه زنی و تعزیه خوانی
1-    بانوان محترمه باید سعی کنند ضمن شرکت در عزاداری ها حجاب و عفاف خود را کاملاً رعایت نمایند.
2-    سینه زنی یک نوع عزاداری و اظهار ارادت نسبت به خاندان عصمت و طهارت است که از طریق سینه زنی و روضه خوانی و ... خاطره فداکاری و جانبازی امام حسین(ع) و سایر ائمه معصومین علیهم السلام برای همیشه در خاطره ها زنده می ماند و سینه زدن به طور متعارف عملی ارزشمند و پسندیده است.
3-    در تعزیه خوانی تلاش گردد مطالب را صحیح بخوانند و از غنا اجتناب شود و اجتماع مرد و زن در صورتی که مفاسدی بوجود نیاید اشکالی ندارد و نواختن طبل و سنج نیز به طور متعارف مانعی ندارد و تشّبه به اهل بیت علیهم السلام اشکال دارد و همچنین اگر عملی موجب کوچک شمردن اهل بیت علیهم السلام باشد اشکال دارد.
4-    قمه زدن اشکال دارد.
5-    همانطور که امام حسین(ع) و اصحاب و یارانش در وقت نماز، نماز را بر همه چیز مقدّم داشتند، عزادارن حسینی نماز اوّل وقت را مقدم دارند.
به احتیاط واجب نوحه خوانی در مساجد، همراه نی زدن نباشد.
·        چشم و هم چشمی در مراسم ترحیم
از جمله بدعت های خانمان سوز چشم و هم چشمی در مراسم ختم و فوت می باشد. مردن و مجالس ترحیم که باید آینه عبرت برای زنده ها و بازماندگان باشد و باعث بیداری مردم و دل کندن از دنیا شود و نشان بی وفائی دنیا باشد. تبدیل به مراسم رژه و خودنمائی و نمایشگاه ماشین ها و گلها و پلاکاردها و انواع غذاها شده است و در این زمینه عده ای از روحانیون متملق نیز مقصرند.
1-    آوردن گلهای چند صد هزار تومانی و چند میلیونی هیچ دلیل شرعی نداشته و بدعت است و برای خودنمائی می باشد نه تسلیت، و توهین است به کسانی که گل نیاورده اند و یا می توانند بیاورند.
2-    چاپ پوسترهای رنگی گرانقیمت بدعت و اسراف است.
3-    اجاره کردن آمبولانس بنز برای مرده کشی خیانت و بدعت است.
4-    فروختن مجدد قبر در بقاع متبرکه که قبلاً خریداری شده به دلیل افزایش قیمت قبر خیانت و بدعت است و امری غیر شرعی می باشد.
5-    تکرار اسامی افراد و مؤسسات و شرکتها توسط منبری در حالی که قبلاً توسط مدّاح از آنان نام برده شده است تملّق است.
6-     استفاده ا ز روبان سیاه و گل زدن ماشین های عزا و هر روز به مراسم عزاداری ها اضافه کردن رسمهای عجیب و غریب که هزینه خانواده ها را بالا می برد و عموماً از سوی اقشار مرفه و اشراف بی درد اضافه می شود خیانت و بدعت است.
آری سوء استفاده از دین عیب دین نیست بلکه این ذات پلید انسانهای ناپاک است که همیشه از کالای مورد علاقه مردم سوء استفاده کرده و نوع تقلبی آنرا به بازار عرضه می کنند مانند عرفانهای کاذب، فرق ضّاله، خیّرنماهای سوداگر، پزشکان فاسد و آخوندهای درباری و ... .
 

[1] . میزان الحکمه، محمدی ری شهری، ج1، ص 238.
[2] . همان.
[3] . همان، صص 554-559.
[4] . همان.
[5] . ر.ک به تاریخ جهان، آلبرماله


مطالب مشابه :


آواز خوانی خواننده زن ترکیه ای درکرج!

آواز خوانی خواننده زن ترکیه ای درکرج! یک خواننده ترک به همراه دهد از یک لباس
آدرس دکتر رزینا بشارتی زاده

خرید لباس ترک آرشیو پیوندهای
ابرو گوندوش درکرج!

ابرو گوندوش درکرج! است، یک خواننده ترک به همراه می‌دهد از یک لباس بلند
نشانه‌های وسواس

پوشیدن یا در آوردن لباس به شیوه و نظم خاص ، وارد شدن یا ترک کردن خانه یا اتاق به شیوه‌ای
خرافه و خرافه ستیزی

*اگر شخص جنب یا حائض عرق کند لباس او نجس می شود را ترک کنند. را درکرج دستگیر کردند
تعریف قتل شبه عمد در پرونده قتل جوان کرجی در مترو

یاد کردند اما نایلون مشکی رنگ دست جوان مقتول جز داروهای مادرش که درکرج ترک فعلی که
برچسب :