اثر جدید دکتر شیروی

 

ششمین کتاب دکتر عبدالحسین شیروی با عنوان  داوری تجاری بین المللی، توسط انتشارات سمت به چاپ رسید. مطالعه این کتاب به همه ی علاقمندان حوزه حقوق تجارت بین الملل توصیه می شود.


مطالب مشابه :


اثر جدید دکتر شیروی

حقوق تطبیقی. جزوه های حقوق. ششمین کتاب دکتر عبدالحسین شیروی با عنوان داوری تجاری بین
منابع آزمون دکتری حقوق خصوصی

تجارت تطبیقی دکتر بین المللی دکتر عبدالحسین شیروی. کتاب تجارت و جزوه دکتر عبدی پور
منابع آزمون دکتری حقوق خصوصی

تجارت تطبیقی دکتر بین المللی دکتر عبدالحسین شیروی. کتاب تجارت و جزوه دکتر عبدی پور
منابع دکتری حقوق خصوصی

تجارت تطبیقی دکتر بین المللی دکتر عبدالحسین شیروی. کتاب تجارت و جزوه دکتر عبدی پور
دانلود جزوه حقوق کار

دکتر عبدالحسین شیروی; حقوق تطبیقی; حقوق جزوه درسی حقوق
درس حقوق تجارت

جزوه حقوق تجارت ۳ به قلم دکتر عبدالحسین شیروی در حقوق تطبیقی و حقوق
جزوات درسی حقوق تجارت

به قلم دکتر عبدالحسین شیروی در حقوق تطبیقی و حقوق بین جزوه حقوق تجارت بین
منابع آزمون دکتری حقوق خصوصی

( صدور قرار عدم استماع و اخطار رفع نقص ) * دکتر محمود منابع آزمون دکتری حقوق
برچسب :