سایت دانشگاههای پیام نور وسایر دانشگاهها

 

نام دانشگاه

نام سایت

 • دانشگاه پیام نور تفت

http://taftpnu.ac.ir/

 • دانشگاه پیام نور جهرم

http://jpnu.ac.ir

 • دانشگاه پیام نور(واحد کرج)

http://karaj-pnu.com/

 • دانشگاه پیام نورآذربایجان شرقی

http://www.pnu.tabriz.ac.ir/

 • دانشگاه پیام نورآذربایجان غربی

http://umpnu.ac.ir

 • دانشگاه پیام نوراردکان

http://pnuardakan.ac.ir/

 • دانشگاه پیام نوراسفراین

http://www.pnues.ac.ir

 • دانشگاه پیام نوراسکو

http://www.pnuosku.ir/

 • دانشگاه پیام نوربناب

http://www.bonabpnu.ac.ir/

 • دانشگاه پیام نوربوشهر

http://www.pnu5b.ac.ir

 • دانشگاه پیام نوربهشهر

http://www.bpnu.ac.ir/

 • دانشگاه پیام نوربیرجند

http://www.bjpnu.ac.ir/pages/contact_us.htm

 • دانشگاه پیام نورپرند

http://www.parand.pnu.ac.ir/

 • دانشگاه پیام نورتهران

http://www.tehran.pnu.ac.ir

 • دانشگاه پیام نورجاجرود

http://jajroodpnu.javanblog.com/

 • دانشگاه پیام نورجامع استان یزد

http://www.pnu4yazd.com/

 • دانشگاه پیام نورچهارمحال و بختیاری

http://www.ch-bkhpnu.ac.ir/

 • دانشگاه پیام نورخوزستان

http://www.pnukh.ir/

 • دانشگاه پیام نورداران

http://www.daran-pnu.ac.ir/

 • دانشگاه پیام نوردماوند

http://www.damavand-pnu.com/

 • دانشگاه پیام نوررضوانشهر صدوق

http://www.pnurezvanshahr.com/

 • دانشگاه پیام نورزنجان

http://www.pnuz.ir/

 • دانشگاه پیام نورسبزوار

http://www.pnu.tabriz.ac.ir/

 • دانشگاه پیام نورسمنان

http://www.pnusemnan.com/

 • دانشگاه پیام نورسمنان

http://www.pnusemnan.com/

 • دانشگاه پیام نورسمنان واحد مجن

http://mojen.pnusemnan.ac.ir/

 • دانشگاه پیام نورشاهین شهر

http://www.shahinshahrpnu.ir/

 • دانشگاه پیام نورشهریار

http://www.shypnu.info/

 • دانشگاه پیام نورشیراز

http://www.spnu.ac.ir

 • دانشگاه پیام نورطبس

http://www.tabas-pnu.ac.ir/

 • دانشگاه پیام نورفارسان

http://www.farsanpnu.com/

 • دانشگاه پیام نورقزوین

http://www.qpnu.ac.ir/

 • دانشگاه پیام نورقم

http://www.qum.pnu.ac.ir/

 • دانشگاه پیام نورکبود راهنگ

www.kpnu.ac.ir/

 • دانشگاه پیام نورگناوه

http://www.bgpnu.ac.ir/

 • دانشگاه پیام نورگنبد کاووس

http://www.gpnu.ac.ir/

 • دانشگاه پیام نورلرستان

http://www.pnulr.ac.ir/

 • دانشگاه پیام نورماهد شت

http://pnumahdasht.com/

 • دانشگاه پیام نورمراغه

http://www.pnu-maragheh.ac.ir/

 • دانشگاه پیام نورمرکز بافق

http://bafghpnu.ac.ir/

 • دانشگاه پیام نورمرکز بیجار

http://www.pnubijar.ac.ir/

 • دانشگاه پیام نورمرکز دلیجان

http://www.pnu-delijan.ac.ir/

 • دانشگاه پیام نورمرکز رشت

http://www.pnur.ac.ir/

 • دانشگاه پیام نورمرکز شبستر

http://www.pnush.ac.ir/

 • دانشگاه پیام نورمرکز فریمان

http://www.pnuf.ir/

 • دانشگاه پیام نورمرکز فریمان

http://www.pnuf.ir/

 • دانشگاه پیام نورمرکز لامرد

http://www.pnulamerd.ac.ir/

 • دانشگاه پیام نورمرکز میاندوآب

http://www.mpnu.ir/

 • دانشگاه پیام نورمرکزاصفهان

http://www.pnui.ac.ir/

 • دانشگاه پیام نورمرکزبناب

http://www.bonabpnu.ac.ir/

 • دانشگاه پیام نورمرکزفریدونشهر

http://www.pnuf.ac.ir/

 • دانشگاه پیام نورمرکزقوچان

http://www.pnuq.ac.ir/

 • دانشگاه پیام نورمرکزنیشابور

http://www.neishaboorpnu.ac.ir/

 • دانشگاه پیام نورمشهد

http://pnum.ac.ir

 • دانشگاه پیام نورملکان

http://www.malekanpnu.ac.ir/

 • دانشگاه پیام نورمیبد

http://www.pnumaybod.ac.ir/

 • دانشگاه پیام نورنجف آباد

Http://www.najafabadpnu.ac.ir

 • دانشگاه پیام نورنیشابور

http://www.negshabur.ac.ir/

 • دانشگاه پیام نورواحد تایباد

http://www.pnu-taybad.ac.ir/

 • دانشگاه پیام نورواحد ری

http://www.reypnu.ac.ir/html/index.php

 • دانشگاه پیام نورواحد قشم

http://www.kpnu.ac.ir/

 • دانشگاه پیام نورواحد نوشهر

http://www.pnun.ac.ir/

 • دانشگاه پیام نوریزد

http://www.pnuyazd.ac.ir/

 • دانشگاه پیام نوریزد (بلوار17 شهریور)

http://markaz.pnuyazdostan.ir/

 • دانشگاه جامع پیام نورسیستان و بلوچستان

http://pnuzn.ac.ir/

 • دانشگاه جامع  پیام نورگلستان

http://www.pnui.ac.ir/

 • دانشگاه پیام نورواحد سرعین

http://www.sareinpnu.blogfa.com/

 • دانشگاه پیام نورواحدهیر

 http://www.pnvhir.blogfa.com/

 • دانشگاه پیام نورواحدنیر

http://www.pnunir.blogfa.com /

  موسسات آموزش عالی                                                                                         

  موسسات آموزش عالی غير انتفاعی           

آدرس سايت

نام

-

مرکز بزرگ فرهنگي خيام

-

مرکز بزرگ فرهنگي رجا

-

موسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي

www.sajad.ac.ir

موسسه آموزش عالي سجاد

-

موسسه آموزش عالي شيخ بهايي

-

موسسه آموزش عالي طبرستان

-

موسسه آموزش عالي علامه محدث نوري

-

موسسه آموزش عالي کارانه

www.ucna.ac.ir

موسسه آموزش عالي نبي اکرم

 -

موسسه آموزش عالي کومش(سمنان)           


مطالب مشابه :


صرفا جهت اطلاع - امکانات دانشگاه پیام نور مشهد

اخبار پیام نور | سیستم گلستان | فراگیر پیام نور امکانات دانشگاه پیام نور مشهد
سایت دانشگاههای پیام نور وسایر دانشگاهها

سایت دانشگاههای پیام نور راهنمای سیستم گلستان دانشجویان پیام دانشگاه پیام نور
نمونه سوالات درس " مخابرات 1 "

رسمی دانشجویان مهندسی برق ،پیام نور مشهد دانشگاه پیام نور مشهد; سیستم جامع گلستان;
تست هوش...

رسمی دانشجویان مهندسی برق ،پیام نور مشهد. دانشگاه پیام نور مشهد; سیستم جامع گلستان;
ترول طنز

رسمی دانشجویان مهندسی برق ،پیام نور مشهد دانشگاه پیام نور مشهد; سیستم جامع گلستان;
اطلاعیه!

رسمی دانشجویان مهندسی برق ،پیام نور مشهد. دانشگاه پیام نور مشهد; سیستم جامع گلستان;
منبع تغذيه بدون ترانس

رسمی دانشجویان مهندسی برق ،پیام نور مشهد دانشگاه پیام نور مشهد; سیستم جامع گلستان;
مدار انتقال بیسیم برق!

رسمی دانشجویان مهندسی برق ،پیام نور مشهد. دانشگاه پیام نور مشهد; سیستم جامع گلستان;
تصاویر استریوگرام

رسمی دانشجویان مهندسی برق ،پیام نور مشهد دانشگاه پیام نور مشهد; سیستم جامع گلستان;
برچسب :