طرح درس مطالعات اجتماعی پایه هفتم متوسطه اول

« طراحي آموزشي ويژه يك موضوع درسي »

ماده‌ي درسي : مطالعات اجتماعي دوره‌ي اول متوسطه (پايه‌ي اول «هفتم»)   موضوع : من حق دارم  

نام مدرسه : شاهد                                       نام دبير : علیرضا گلی                                       صفحه‌ي اول

مراحل

موضوع

من حق دارم

اقدامات قبل از تدريس

هدف كلي

آشنايي دانش آموزان باحقوق خوددر خانواده مدرسه جامعه

اهداف رفتاري

انتظار مي رود كه در پايان اين درس دانش‌آموزان بتوانند :

1ـ حقوق طبيعي خود در زندگي را نام ببرند.

2ـ نظر خود را راجع به آيه‌ي 70 سوره‌ي اسراء بيان كنند.

3ـ منظور از حق و حقوق را بيان كنند.

4ـ مسئوليت‌هاي خود را نسبت به خود، ديگران و محيط زندگي توضيح دهند.

5ـ تكاليف خود را در قبال خداوند متعال بيان كنند.

 

اهداف جزئي

1ـ آشنايي دانش‌آموزان با مفهوم حق و حقوق

2ـ آشنايي دانش‌آموزان با حقوق طبيعي در زندگي

3ـ آشنايي دانش‌آموزان با مسئوليت‌هاي خود در زندگي و همچنين برخورد با ديگران و محيط زندگي

4ـ آشنايي دانش‌آموزان با تكاليف خود در قبال خداوند متعال

5ـ آشنايي با مفهوم آيه 70 سوره‌ي اسراء و اهميت آن در زندگي

 

روش تدريس پيشنهادي

بحث گروهي ـ پرسش و پاسخ ـ بارش مغزي (به صورت تلفيقي)

مدل كلاس

تقسيم بندي دانش‌آموزان به گروههاي 3 نفري و چيدن صندلي‌ها به شكل U 

رسانه آموزشي

كتاب درسي ـ پاور پوينت موضوعات درسي ـ تصاوير كتاب كه به صورت اسلايد تهيه شده است.

 

صفحه‌ي دو

اجراي تدريس [فرآيند يادهي و يادگيري و تعامل تجربيات ]

ايجاد

ارتباط و

انگيزه سازي

جلسه‌ي اول سلام و احوالپرسي و آشنايي با دانش‌آموزان ـ خوش آمد گويي به تك تك دانش‌آموزان به خاطر ورود به دوره‌ي تحصيلي جديد و صحبت با آنها در مورد برنامه‌ها و انتظارات و قواعد درس و كلاس

زمان

َ10

ارزشيابي تشخيصي

كارتهايي كه قبلاً تهيه شده در اختيار گروه‌ها قرار مي گيرد تا با كمك هم به آنها پاسخ دهند اين كارتها در واقع اطلاعات دانش‌آموزان را در مورد درس اول مورد سنجش قرار مي دهد.

َ10

فعاليت‌هاي

معلم

و دانش‌آموز

ابتدا درس را با آيه‌ي 70 سوره‌ي اسراء شروع مي كنيم و از دانش‌آموزان مي خواهيم رابطه‌ي آيه با موضوع درس را بيان كنند سپس مطالب درس اول كه به صورت پاور پوينت تهيه شده است در كلاس به نمايش در مي آيد و از دانش‌آموزان مي خواهيم به صورت گروهي نظرات خود را در برگي نوشته و در پايان بحث براي گروههاي ديگر بيان كنند از آنجا كه بحث گروهي ـ استدلال، اظهار نظر در كلاس درس باعث يادگيري بهتر مي شود با هدايت معلم سعي مي شود تمامي مباحث درس اول با كمك دانش‌آموزان تدريس شود.

َ30

فعاليت‌هاي تكميلي

ارزشيابي

پاياني

پرسش از مطالب تدريس شده به صورت گروهي ـ پاسخ به سوالات احتمالي و رفع اشكالات و ابهامات درس جديد

َ15

فعاليت‌هاي

خلاقانه‌دانش‌آموزان

شركت دانش‌آموزان در فرآيندياددهي و يادگيري . بحث‌هاي كلاسي و اظهار نظر در واقع نوعي فعاليت خلاقانه به حساب مي آيد.

َ10

تعيين تكليف

پاسخ به فعاليت‌هاي كتاب در كلاس با كمك گروه‌ها

جواب دادن به پرسش‌هاي كاربرگه‌ها در كتاب درسي به صورت گروهي يا فردي

َ10

فعاليت مكمل

مراجعه به قانون اساسي و بيان چند اصل قانون اساسي درباره‌ي حقوق فردي و اجتماعي مردم از دانش‌آموزان خواسته مي شود تا مواردي كه حقوق فردي و اجتماعي آنان توسط افراد ناديده گرفته مي شود يادداشت كرده و در كلاس بيان كنند.

َ5

فعاليت

فوق برنامه

ـــــــــــــــــ

ــــ

 


مطالب مشابه :


نمونه تجربیات خلاق

كلينيك مجازي علوم اجتماعي ناحيه يك تجربيات اوليا مسائل اجتماعي، اقتصادي
پاسخ فعاليت هاي كتاب علوم اجتماعي پيش دانشگاهي(بخش دوم)

روزنه اي براي يك انسان - تبادل تجربيات اقتصادي لغات و اصطلاحات مطالعات اجتماعي.
پژوهش درعمل (تجربه خلاق در اقدام پژوهی)

را بعنوان دبير علوم اجتماعي مي خواستم، يك روز بعد از مطالعات اجتماعي نقشه
طرح درس مطالعات اجتماعی پایه هفتم متوسطه اول

مطالعات اجتماعي دوره‌ي نام دبير : يادگيري و تعامل تجربيات ]
شیوه نامه درس پژوهی

گروه مطالعات وب مطالعات اجتماعي درس ،زمان انجام فيلمبرداري،تعيين دبير
راهنمايي تحليل محتواي كتب درسي

گروه مطالعات اجتماعي محتواي يك درس يا سال94-93 و دبير مطالعات اجتماعي
در همايش مشاغل نوين راهكاري براي اشتغال جوانان عنوان شد،جوانان از تكنولوژي هاي نو و مشاغل جديد استقب

توسط مركز مطالعات اجتماعي تجربيات جديدي يك سرمايه اجتماعي در
جامعه شناسی پدیدار شناسی

در زبان جامعه شناسي، پديدار يك واقعيت اجتماعي است مطالعات پديدار به تجربيات واقعى
نگاهی اجمالی بر مقاله نویسی برای مطبوعات

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي كه از تجربيات نسل هاي يك رويداد
نقدي بر نظريات دانيل لرنر پيرامون توسعه در جهان سوم

است كه در يك نظام اجتماعي، شبكه از تجربيات جديدي كه دبير يك روزنامه
برچسب :