دعا برای نابودی دشمن

* توجه:هرگونه نقل مطلب باید با ذکر منبع صورت پذیرد والا مسئولیت شرعی دارد!

دعا برای دفع یا هلاکت دشمن

این دعا را از ۲۸ ماه قمری تا سه روز متواتر به ترتیب زیر بخواند و سه ماه همین عمل را تکرار کند:

کافران ردّاً ظالمان ردّاً باطلان ردّاً باسم الله اکبر یا صمد یا صمد بحقّ عزرائیل و بحقّ اسرافیل و بحق میکائیل و بحقّ جبرائیل

به این ترتیب که: بعد از نماز صبح بایستد و دهن را جانب دشمن کرده و یازده بار بخواند و بعد از هر بار بر دو دست دم کرده و سه بار بگوید: ما بدست عزرائیل او را زدیم و بعد هر دو دست را بر زمین زند.

البته قبل از این کا اسم مبارکه یا قادر را سه بار بخواند و بر تمام بدن خود دم کند.

ایضاً 

مجرّب است.این شعر رادر میان عصر و مغرب ۴۲ مرتبه بخواند:

روی ظالم به قصد کشتن ماست... دل مظلوم ما به سوی خداست.

اودراین فکر تابما چه کند... مادراین فکر تا خدا چه کند.

نقل از: شفاء الاسقام و الاحزان


مطالب مشابه :


دانلود کتاب آموزش گام به گام علوم غریبه(آداب دعانویسی و احضارات)این کتاب از کاملترین کتابهای علوم غر

دانلود کتاب آموزش آموزش بیش از ۳۰ دعا و طلسم مهم و کارایی و دعا برای گشایش
کتاب های علوم غریبه برای دانلود

ساعات سعد و نحس دانلود کتاب های ادعیه و علوم دعا برای جدایی و تفریق طلسم و دانلود نرم
شرایط نوشتن دعا ، تعویزات ، طلسمات/حروف ابجد و پیدا کردن طالع حروف ابجد/حروف ابجد صغیر :/طلسم جامع

قبل از نوشتن دعا یا طلسم دو رکعت برای نوشتن نوع دعا و دانلود کتاب آموزش سیر و
دانلودکتاب بالهای شکسته(جاوا ،آندروید،تبلت و pdf)همراه با بخشی از این کتاب :دانلود کتاب موبایل آندر

دانلود کتاب رمان pdf وjar و apk دانلود کتاب موبایل با ذکر و دعا برای طلسم; انواع دعا
دعا برای زبان بندی

دعا برای زبانبندی کلان زن و مردرا به طرف صاحب اين طلسم وهيکل سعد و نحس دانلود کتاب های
دعا برای نابودی دشمن

دعا برای دفع یا ساعات سعد و نحس دانلود کتاب های ادعیه و یک سایت عالی برای موبایل بویژه
دعا برای درمان بواسیر

دعا برای درمان ساعات سعد و نحس دانلود کتاب های ادعیه و علوم طلسم و دانلود نرم افزارهای
دعا برای دفع سم مار و کژدم

دانلود کتاب های ادعیه و علوم دعا برای جدایی و تفریق رابطه طلسم و دانلود نرم افزارهای
دعا برای ترس و گریه زیاد کودک

دعا برای ترس و گریه زیاد ساعات سعد و نحس دانلود کتاب های ادعیه و طلسم و دانلود نرم
برچسب :