رای دیوان عدالت اداری درباره برخورداری از مزایای ارتقای شغلی

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در گردش کار این پرونده آمده است که خانم «ج» به موجب درخواستی که به دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارائه داده، اعلام کرده که شعب دیوان عدالت اداری در خصوص استفاده از مزایای طرح مسیر ارتقای شغلی معلمان و همترازی دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ آراء معارض صادر کرده اند و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۶۰۲ با موضوع دادخواست خانم «ج» به طرفیت ۱. اداره آموزش و پرورش ناحیه یک اراک ۲. سازمان بازنشستگی استان مرکزی و به خواسته برخورداری از مزایای ارتقای شغلی و همترازی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۹۴۵ - ۲۰/ ۹/ ۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لوایح مشتکی عنهما نظر به این که پس از ارائه مدرک کارشناسی ارشد توسط شاکی در سال ۱۳۷۸ از سوی مشتکی عنه در جهت برقراری همترازی با اعضای هیأت علمی موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت اقدام شده است لیکن از آنجا که شغل تحت تصدی شاکی در آن زمان (مشاور) در طرح طبقه بندی مشاغل مشغول همترازی تعریف نشده است سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اعمال ماده ۸ موصوف در مورد شاکی موافقت نکرده است، لیکن پس از تغییر پست شاکی از سال ۱۳۸۱ نسبت به اجابت درخواست وی اقدام شده است، بنابراین اقدامات طرف شکایت در این خصوص مغایر موازین و یا متضمن تضییع حقوقی شاکی نیست، در نتیجه شکایت شاکی موجه به نظر نمی رسد و رأی به رد آن صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۰/ ۸۸/ ۱۶۵ با موضوع دادخواست خانم «ک» به طرفیت آموزش و پرورش استان مرکزی و به خواسته برخورداری از مزایای ارتقای شغلی و همترازی به موجب دادنامه شماره ۵۵۳ ۲۷/ ۲/ ۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به محتوای پرونده و از جمله مدرک تحصیلی شاکی، دلالت به آن دارد که دارای مدرک فوق لیسانس در رشته علوم تربیتی بوده است و در تاریخ ۱۴/ ۴/ ۱۳۷۸ در مقطع مذکور فارغ التحصیل شده است. با توجه به مقررات ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حصول سایر شرایط مقرر، حکم به الزام اداره مشتکی عنه به اجرای مقررات مذکور و برقراری همترازی موضوع ماده مذکور در حق وی صادر و اعلام می دارد. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

متن رای شماره ۹۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به شرح زیر است:

اولا، تعارض در آراء محرز است.

ثانیا، با توجه به حکم مقرر در ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ و احراز اجتماع شرایط مقرر در قانون و مقررات مربوط در شکات پرونده های موضوع تعارض، دادنامه شماره ۵۵۳ - ۲۷/ ۲/ ۱۳۸۸ شعبه دهم دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.


مطالب مشابه :


بخشنامه ارتقای شغلی

( یک معلم ) - بخشنامه ارتقای شغلی - - ( یک معلم ) ( یک معلم ) فرهنگیان - پایگاه خبری دانشجویان .
مقالات 100 صفحه ای ویژه ارتقای شغلی فرهنگیان عزیز

کافی نت متین2 (تحقیق- مقاله- پایاننامه) - مقالات 100 صفحه ای ویژه ارتقای شغلی فرهنگیان عزیز
محک معلمان در ترازوی نامیزان

بر اساس دستورالعمل ارزشیابی و ارتقای شغلی فرهنگیان كه به تصویب سازمان مدیریت و برنامه
بخشنامه : نمون برگ هاي ارتقاء رتبه شغلي خبره و عالي كاركنان شاغل و بازنشسته

پرداخت مطالبات فرهنگیان شهر تهران نیاز به 200 میلیارد تومان اعتبار دارد .
مشکل ارتقای رتبه عالی فرهنگیان رفع شد

اخبارآموزش وپرورش وفرهنگ معلمان - مشکل ارتقای رتبه عالی فرهنگیان رفع شد - اخبارگوناگون
برداشته شدن سقف 65 درصد ، در ارتقاء شغلی فرهنگیان

مسائل آموزشی فرهنگی - برداشته شدن سقف 65 درصد ، در ارتقاء شغلی فرهنگیان - جمعی از نویسندگان
رای دیوان عدالت اداری درباره برخورداری از مزایای ارتقای شغلی

خـــــــــــــــــــــــبرگزاری فرهنگیان از مزایای ارتقای شغلی و همترازی به
فرم و بخشنامه ها ی مربوط به ارتقای شغلی

خامنه ای - فرم و بخشنامه ها ی مربوط به ارتقای شغلی بخشنامه ارتقای شغلی فرهنگیان.
ارتقای شغلی معلمان در یک مناظره تلویزیونی بررسی می‌شود.جایگاه فرهنگیان در این مناظره کجاست؟ طرفین م

صفاي دوستان.آموزگار - ارتقای شغلی معلمان در یک مناظره تلویزیونی بررسی می‌شود.جایگاه
شرایط فرهنگیان برای کسب یک مدرک بالاتر

پایگاه خبری آذرنیوز - شرایط فرهنگیان برای کسب یک مدرک بالاتر - اخبار و مطالب متنوع و جالب
برچسب :