آشنایی با معماری اسلامی ایران (ساختمانهای درون شهری و برون شهری)

نوشته استاد محمد کريم پيرنيا و تدوين دکتر غلامحسين معماريان

که نشر آن از طرف انتشارات دانشگاه علم و صنعت آغاز شده و توسط نشر سروش دانش ادامه يافته است.

                                        

 کتاب در قطع وزيري ، وزن 850 گرم و داراي 392 صفحه ، تصوير و متن و نقشه هاي فراوان است که در پايان به يک واژه نامه 12 صفحه اي معماري ايران و يک فهرست کوچک از مقالات استاد پيرنيا ختم مي شود.

 کتاب با مقدمه اي در تعريف شهر ، محله ، خيابان-کوچه-گذر ، رسن بازار ، ميدان و مسجد آغاز مي شود و در 10 بخش و 5 پيوست معماري اسلامي ايران را بررسي مي کند.بخشها به ترتيب زيرند: بناهاي تاريخي در حکم شناسنامه فرهنگي ،مسجد ، مدرسه ، بازار ، خانه ، حمام ، آب انبار ، رباط-ساباط-خان-کاروانسرا ، ميلها و مناره هاي راهنما ، باغ

و شامل پيوستهاي مردم واري در معماري ايران ، پادياو ، بادگير و خيشخان ، در و پنجره در معماري ايران ، شرايط اقليمي کوير و مسايل مربوط به بناهاي خشتي مي گردد.

هر بخش يا پيوست ، با توضيحاتي در تعريف موضوع و نمونه هاي مثالي براي روشن کردن آن آغاز مي شود - حدود 3 تا 10 صفحه در هر بخش - و سپس پلانها ، نما و مقاطع مختلف از نمونه هاي گوناگون را در بر مي گيرد - حدود 10 تا 40 صفحه در هر بخش -   در متن کتاب گاه سير تاريخي کاربري مورد نظر در معماري ايران بررسي گرديده و گاه ويژگي هاي کلي کاربري در معماري ايران آورده شده است.

                  

اين کتاب جزو کتابهاي مرجعي است که درسهاي شيرين استاد پيرنيا در زمينه هاي مختلف معماري ايران را شامل مي شود.

از مزاياي کتاب تعداد زياد نقشه هاي به نسبت دقيق آن است که پلان ، نماها ، مقاطع ، پزسپکتيو و کروکي از آن جمله است. ضمن اينکه کنارهم آمدن نقشه هاي مختلفِ مربوط به کاربريِ واحد ، امکان مقايسه آنها را نيز فراهم مي کند.

 

24.gif24.gifمن کاربري هاي مختلف معماري ايران را با اين کتاب در ذهن مجموع کردم که تجربه شيريني بود.

 

توصيه هاي فني!

1. پيشنهاد مي کنم هنگام مطالعه کتاب يک پوستي دم دستتان باشد و نماها و پلانهايي را که به نظرتان زيبا مي آيد ، کپي کنيد و از تناسبات موجود در آن لذت ببريد. حتي به قول تادائو آندو مي توانيد نقطه عطف کار را بيابيد ؛ خط حرکت در پلان را جستجو کنيد و ...

 ۲. نمونه هاي مختلفِ آورده شده در کتاب ، نمونه هاي برگزيده و شناخته شده و مهمي هستند، حتي اگر توضيحي درون اين کتاب، در مورد آن نباشد. مي توانيد در مورد آنها کنجکاوي کنيد و اطللاعات بيشتري به دست آوريد.     

 


مطالب مشابه :


آشنایی با معماری اسلامی ایران

آشنایی با معماری اسلامی ایران آشنایی با معماری اسلامی که در کتاب " معماری اسلامی
آشنایی با معماری اسلامی ایران

آشنایی با معماری اسلامی آشنایی با معماری اسلامی ایران. بخش دیگری از این کتاب با
آشنایی با معماری اسلامی ایران (ساختمانهای درون شهری و برون شهری)

آشنایی با معماری اسلامی ایران کتاب و معماری آشنایی با معماری اسلامی ایران
آشنایی با معماری اسلامی ایران

آشنایی با معماری اسلامی معماری ایران خاصیتی داردکه شرح آنهادراین مختصرحتی فهرست
نمونه پرسشهای درس آشنایی با معماری اسلامی

نمونه پرسشهای درس آشنایی با معماری اسلامی معماری ایران( کتاب اسلامی کدامند؟(با
آشنایی با معماری جهان

کتاب و معماری - آشنایی با معماری جهان - - • آشنایی با معماری اسلامی ایران
منابع ارشد معماری- گرایش معماری معماری

آشنایی با معماری اسلامی ایران. آشنایی با معماری نام کتاب.
آشنایی با معماری ایرانی (قبل و بعد از اسلام)

آشنایی با معماری می نامیدند ـ که شاید لغت محراب دوره اسلامی از آن خانه کتاب ایران.
بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران

کتاب و معماریآشنایی با معماری اسلامی ایران • دفتر نقش ، رنگ آمیزی و آشنایی با نقوش
معماری دوره اسلامی ایران

که در کتاب " معماری اسلامی آشنایی بیشتر مخاطبان با با معماری اسلامی ایران
برچسب :