همایش

DSCF4543.jpg

DSCF4541.jpg

DSCF4535.jpg

DSCF4569.jpg

DSCF4612.jpg

DSCF4707.jpg

DSCF4747.jpg

DSCF4746.jpg

IMAG2036.jpg


مطالب مشابه :


نوروزتان پیروز

فیزیکدانان پردیس حکیم فردوسی البرز - نوروزتان پیروز - دانشجویان دانشگاه فرهنگیان " پردیس
راهنمای گزارشکار مجتبی فتاحی

فیزیکدانان پردیس حکیم فردوسی البرز - راهنمای گزارشکار مجتبی فتاحی - دانشجویان دانشگاه
وفات حضرت معصومه(س)

فیزیکدانان پردیس حکیم فردوسی البرز - وفات حضرت معصومه(س) - دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
باز هم بگو از طلوع بی دریغ زندگی ...

فیزیکدانان پردیس حکیم فردوسی البرز - باز هم بگو از طلوع بی دریغ زندگی - دانشجویان دانشگاه
نمونه سوالات 1 و 2 ترمودینامیک و مکانیک آماری

فیزیکدانان پردیس حکیم فردوسی البرز - نمونه سوالات 1 و 2 ترمودینامیک و مکانیک آماری
ترفندهای ضرب و تقسیم اعداد چند رقمی

فیزیکدانان پردیس حکیم فردوسی البرز - ترفندهای ضرب و تقسیم اعداد چند رقمی - دانشجویان
تصاویری شگفت انگیز

فیزیکدانان پردیس حکیم فردوسی البرز - تصاویری شگفت انگیز - دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
سامانه مروارید

فیزیکدانان پردیس حکیم فردوسی البرز - سامانه مروارید - دانشجویان دانشگاه فرهنگیان " پردیس
مختص پردیس حکیم فردوسی البرز*

مختص پردیس حکیم فردوسی البرز* اخبار واحد آموزش: قابل توجه دانشجویان رشته فیزیک ورودی ۹۱
همایش

فیزیکدانان پردیس حکیم فردوسی البرز - همایش - دانشجویان دانشگاه فرهنگیان " پردیس حکیم فردوسی
برچسب :