سوالات درس 17 جغرافیای دوم دبیرستان تهیه شده توسط احمد رضا بیژنی

 بسم الله الرحمن الرحیم

 

تهیه شده توسط : احمد رضا بیژنی

 

سوالات درس 17 جغرافیا دوم دبیرستان

 

 1- در کدام بخش آب زیاد هدر می رود؟

الف ) کشاورزی             ب ) کارخانه                    

ج    ) شهر و روستا        د  )هیچ کدام

2-در چه بخشی آب زیاد هدر می رود؟ کشاورزی

3-چه عاملی سبب شده مقدار زیادی آب در بخش کشاورزی هدر رود؟

1-آبیاری مزارع در زمان نامناسب 2- غرقابی کردن زمین زراعی 3- آلودگی آب ها

4-غرقابی کردن زمین یعنی چه؟

یعنی آب زیادی به خاک و گیاه دادن

5-آبیاری مزارع در زمان نامناسب یعنی چه؟

یعنی آبیاری  هنگام ظهر که هوا گرم است و آب زیادی تبخیر شده

6- چه چیزهای باعث آلودگی بیش از حد آب ها شد ؟1-سموم دفع آفت گیاهان 2-  کود های شیمیایی

7- برای تامین آب سالم و مناسب چه کارهای باید انجام داد؟ 1- کشف منابع آب 2- جمع آوری آبهای سطحی و یا بهره برداری از آبا زیر زمینی 3- تصفیه آب 4- انتقال اب به شهر و محل مصرف 5- مراقبت از تاسیسات

8- آب آشامیدنی شهر تهران از کدام رود تامین می شود؟

الف جاجرود کرج             ب کرج سپد رود       ج جاجرود سپید رود                    د هیچ کدام

9- مصرف سرانه آب ایران حدود 142 متر مکعب و در مصرف اتریش حدود108 متر مکعب و در بلژیک یک حدود 105 متر مکعب است.

10- چرا مصرف سرانه آب ایران بیشتر از بعضی کشور اروپایی است؟

زیرا در کشورهای اروپایی آب شستن از آب آشامیدنی جدا است و دایر آبی  نیست مگر در بعضی استان ها

11- چه مشکلاتی برای آبی که در صنعت استفاده می شود رخ می دهد

1-گرم می شود2- آلوده مواد شیمیایی یا میکروبی می شود.

12- آلودگی چیست؟آلودگی آب شامل تغییرات فیزیکی ، شیمیاییی و زیستی آب است.

13- ریختن زباله صنعتی یا خانگی یا بیمارستانی به آب باعث آلودگی بیش از حد آب است؟  صحیح

14 ریختن زباله صنعتی یا خانگی باعث آلودگی آب نمی شود. غلط

15- بحران آب منجر به بروز اختلافات میان کشور ها شده است؟ صحیح

16- یکی از راهای مصرف بهینه آب جدا کردن آب آشامیدنی از سایر آب ها ی مصرفی است؟ صحیح

17 انسان با فعالیت های خود باعث آلودگی آب به روش های گوناگون می شود صحیح

18- یکی دیگر از راه های آلوده کردن آب وارد کردن سموم به اب است؟صحیح

19- تامین آب آشامیدنی به تخصص، زمان، و هزینه نیاز دارد

20-  خصوصیات آبهای مورد استفاده در صنایع را نام ببرید

این آب معمولا" کیفیت خود را زود از دست می دهد ، یا گرمای آن زیاد می شود ئ یا آلودگی شیمیایی و میکروبی پیدا می کنند


مطالب مشابه :


نکات كليدي جغرافياي عمومی سال دوم دبیرستان به صورت پرسش و پاسخ

نکات كليدي جغرافياي عمومی سال دوم دبیرستان به صورت پرسش و پاسخ و فعالیت های صنعتی
برای دریافت پاسخ فعالیت های کتاب جغرافیای 2

برای دریافت پاسخ فعالیت های کتاب جغرافیای پاسخ فعالیت های جغرافیای کلاس دوم
پاسخ فعالیت های جغرافیای 2

پاسخ فعالیت های جغرافیای 2 پاسخ فعالیت های جغرافیا۲ . .ساختمان امتحانات.طبقه دوم
سوالات متن جغرافیای دوم دبیرستان

سوالات متن جغرافیای دوم دبیرستان سال دوم دبیرستان چگونه فعالیت های آتشفشان
فعالیت های مکمل درس ششم جغرافیای 1

- دبیر جغرافیای دبیرستان امام خمینی شکل های فعالیت 2- 4. جغرافی عمومی, دوم دبیرستان.:
نمونه سوال درس اول جغرافیای دوم دبیرستان تهیه شده توسط محسن وزیری

نمونه سوال درس اول جغرافیای دوم دبیرستان تهیه شده توسط پاسخ فعالیت های کتاب علوم
سوالات متن جغرافیای دوم دبیرستان

سوالات متن جغرافیای دوم دبیرستان سال دوم دبیرستان چگونه فعالیت های آتشفشان
نمونه سوال درس اول جغرافیای دوم دبیرستان تهیه شده توسط محسن وزیری

نمونه سوال درس اول جغرافیای دوم دبیرستان تهیه شده توسط نقشه های بزرگ مقیاس چه
سوالات درس 17 جغرافیای دوم دبیرستان تهیه شده توسط احمد رضا بیژنی

سوالات درس 17 جغرافیای دوم دبیرستان 17 انسان با فعالیت های خود پاسخ فعالیت های
برچسب :