برنامه ترم تابستان 90-91 دانشگاه پیام نور

برنامه ترم تابستان 90-91 دانشگاه پیام نور


تاریخ برای مهمان شدن توسط مراکز :          12/4/91  لغایت  30/4/91

ارائه دروس برای مرکز :                            19/4/91  لغایت  24/4/91

ثبت نام و انتخاب واحد :                           26/4/91  لغایت  8/5/91

زمان پرداخت شهریه ثابت و قطعی :          زمان ثبت نام

دریافت فایل اطلاعات چاپ سر برگ پاسخ نامه :          23/5/91

دریافت زمان کارت آزمون توسط دانشجو :          25/5/91  لغایت  9/6/91

شروع امتحانات :          4/6/91  لغایت  9/6/91

بارگذاری فایل پاسخ نامه :          4/6/91  لغایت  11/6/91

تاریخ پایان اعلام نمرات چهار گزینه ای :          17/6/91

ثبت نمرات تشریحی :          6/6/91  لغایت  20/6/91

حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به سوالات و نتایج آزمون :

برای دروس چهار گزینه ای 72 ساعت بعد از امتحان و مدت آن 7 روز پس از اعلام نمره می باشد .

حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به سوالات تشریحی :

برای هر عنوان درسی 3 تا 10 روز پس از برگزاری امتحان هر عنوان درسی .

حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به نمرات تشریحی :

یک هفته پس از اعلام نمرات هر درس .

حداکثر زمان ارائه جواب توسط گروه آموزشی و بانک سوال :30/6/91


مطالب مشابه :


برنامه کلاسی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور مرکزیاسوج

برنامه کلاسی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور سيستم جامع دانشگاهي گلستان
فرم های لازم برای تسویه حساب از دانشگاه

سیستم گلستان دانشگاه پیام نور استان آ.ش دانشگاه پیام نور مرکز
ثبت نام دانشجویان جدید الورود دانشگاه پیام نور - بصورت اینترنتی

نشریه الکترونیکی دانش مدیریت فردا - ثبت نام دانشجویان جدید الورود دانشگاه پیام نور - بصورت
اعلام نمرات پیام نور تبریز

نمره دانشجویان و دانش آموزان - اعلام نمرات پیام نور تبریز - ثبت نمرات
اطلاعیه های دانشگاه پیام نور استان تهران به پذیرفته شدگان این دانشگاه

اطلاعیه های دانشگاه پیام نور استان تهران به پذیرفته دانشگاه پیام نورتبریز گلستان. 17.
رشته های تحصیلی موجود در دانشگاه پیام نور مرکز شبستر

روابط عمومی دانشگاه پیام نور شبستر - رشته های تحصیلی موجود در دانشگاه پیام نور مرکز شبستر
برنامه ترم تابستان 90-91 دانشگاه پیام نور

انجمن علمی مهندسی صنایع پیام نور رشت سیستم گلستان; پورتال دانشگاه پیام
اشکال کلید تستی در امتحان حقوق

مهندسی شهرسازی - اشکال کلید تستی در امتحان حقوق - وب سایت دانشجوی مهندسی شهرسازی پیام نورتبریز
برچسب :