گزارش اجمالی کتابهای تخصّصی دوره کاردانش - رشته کامپیوتر مهرماه 1390

گزارش اجمالی کتابهای تخصّصی دوره کاردانش  - رشته کامپیوتر مهرماه 1390

 

عنوان كتاب

كد كتاب

پایه

انتشارات

1

مفاهیم پایه فناوری اطلاعات

2/612

دوم

صفار

2

مفاهیم پایه فناوری اطلاعات

2/612

دوم

دیباگران

3

مفاهیم پایه فناوری اطلاعات

قسمت  ۱ - ۲ - ۳

2/612

دوم

سبز

4

سیستم عامل مقدماتی

4/610

دوم

صفار

5

سیستم عامل مقدماتی

4/610

دوم

دیباگران

6

سیستم عامل مقدماتی

4/610

دوم

سبز

7

اطلاعات و ارتباطات

7/611

دوم

صفار

8

اطلاعات و ارتباطات

7/611

دوم

دیباگران

9

اطلاعات و ارتباطات

قسمت ۱ - ۲ - ۳

7/611

دوم

سبز

10

سیستم عامل پیشرفته

610

دوم

صفار

11

سیستم عامل پیشرفته

610

دوم

دیباگران

12

سیستم عامل پیشرفته

610

دوم

سبز

13

واژه پرداز Word 2007

612

دوم

دیباگران

14

واژه پرداز Word 2007

612

دوم

سبز

15

صفحه گسترده Excel2007

1/612

دوم

دیباگران

16

صفحه گسترده Excel2007

قسمت  ۱ - ۲

1/612

دوم

سبز

17

ارایه مطالب Powerpoint2007

9/611

دوم

دیباگران

18

ارایه مطالب Powerpoint2007

۱ - ۲ قسمت

9/611

دوم

سبز

19

نرم افزارهای اداری تکمیلی

8/611

دوم

دیباگران


مطالب مشابه :


نمونه سوالات مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری و سیستم عامل مقدماتی

0 - نمونه سوالات مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری و سیستم عامل مقدماتی
گزارش اجمالی کتابهای تخصّصی دوره کاردانش - رشته کامپیوتر مهرماه 1390

گزارش اجمالی کتابهای تخصّصی دوره کاردانش مفاهیم پایه فناوری
لیست کتابهای رشته کامپیوتر کاردانش -استانداردهای جدید88-89

لیست کتابهای رشته کامپیوتر کاردانش -استانداردهای جدید88-89 . مفاهیم پایه فناوری
نمونه سوالات مفاهیم پایه فن آوری اطلاعات فصلهای 1 تا 4

0 - نمونه سوالات مفاهیم پایه فن آوری اطلاعات فصلهای 1 تا 4 - وبلاگی برای تبادل اندیشه های
نمونه سوالات تشریحی مفاهیم پایه فن اوری اطلاعات

نمونه سوالات تشریحی مفاهیم پایه این وبلاگ مربوط به گروه کامپیوتر هنرستان کاردانش فیض در
دانلود نمونه سوالات امتحانی کاردانش به صورت الکترونیکی

سومین قسمت نمونه سوالات درس excel کاردانش چهارمین قسمت نمونه سوالات درس مفاهیم پایه
جمع بندی نکات مطرح شده درکارگروه کامپیوتر روز همایش هنرآموزان

ایمیل گروه کامپیوترشاخه کاردانش استان یزد [email protected] 4. با توجه مفاهیم پایه فناوری
آزمون مستمر هماهنگ استانی

الف) مفاهیم پایه فناوری اطلاعات تا پایان فصل ۶ سرگروه کاردانش: شتاو صمدی 33622151-0871
برچسب :