طرح درس روزانه (تاریخ ایران وجهان 1)

«  بسمه تعالی »

نام کتاب : تاریخ ایران و جهان (1)                   موضوع درس : مصر هدیه نیل
نام آموزشگاه :                                          شماره طرح درس : 3
پایه تحصیلی : دوم انسانی                            تعداد دانش آموزان : 30 نفر                
مدت اجراء : 45 دقیقه                                تاریخ اجرا : مهر ماه  
الف ) مهارتهای قبل از شروع       
هدف کلی درس :   آشنایی با سرزمين و تمدن مصر باستان      

هدف های جزیی
    دانش آموزان در پایان این درس :
1.    با موفقیت جغرافیایی سرزمین مصر باستان آشنا می شوند.
2.    با يكي از کهن ترین سرزمین باستانی جهان آشنا می شوند .
3.    می توانند دوره های تاریخی مصر باستان را بیان کنند .
4.    در مورد زندگی فرعونیان و اختیارات آنها در دوران مصر باستان مطالبی را یاد می گیرند .
5.    با دین ،6.     فرهنگ و خط مردم مصر باستان آشنا می شوند .
7.    می دانند که مردم مصر باستان به زندگی پس از مرگ اعتقاد داشته اند .
8.    می دانند که موقعیت اجتماعی زنان در دوران مصر باستان چگونه بوده است .
9.    با نوع نظام آموزشی و مدرسه ،10.     در دوران مصر باستان آشنا می شوند .
11.    نوع معماری و هنر و آثار تاریخی و ا هرام سه گانه مصر باستان را درک می کنند .
12.    به چگونگی پیشرفت علومی مانند پزشکی ،13.     هندسه ،14.     ریاضی و علم نجوم در این سرزمین کهن پی می برند .
  
ارزشیا بی تشخیصی  :  قبل از شروع درس ،برای آمادگی دانش آموزان برای درس جدید سؤالاتی از درس گذشته و اطلاعات قبلی دانش آموزان پرسیده می شود از جمله : 1- با توجه به اطلاعات گذشته ، مصردرکدام قاره از جهان قرار دارد و دارای چه موقعیتی است ؟
2- به نظر شما بیشتر تمدنها در چه نواحی از دنیا دیده می شود و وجه مشترک همه ی تمدنها چیست ؟
3- در پیدایش تمدن ها چه عواملی نقش اساسی داشته اند ؟                        

ایجاد انگیزه  :  برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان به درسهای گذشته و سالهای قبل رجوع می شود که علت بوجود آمدن فرهنگ و تمدن در میان دو رود (بین النهرین) چه بوده و چه اعتقاد و دینی داشته اند و چه علومی در این مناطق به آنها اهمیت داده شده و علت اهمیت آنها چه بوده است؟ پس به نظر شما دانش آموزان چرا باید درباره ی مصر باستان تحقیق کرد؟ و چه اهمیتی در زندگی دارد؟ و چه عواملی باعث اهمیت مصر شده و چرا در کتاب درسی به آن اهمیت داده می شود ؟       
پیش سازمان دهنده ها:
پیش سازمان دهنده ها  :  دانش آموزان از مقایسه و مثالهای درسهای گذشته یاد می گیرند که :
1.    در تمامی دوران ،2.     انسانها به خداوند معتقد بوده اند و همانطور که در تمدن های بین النهرین ( میان دو رود) مردم به خدا اعتقاد داشته اند در این تمدن جدید (مصر باستان) نیز مردم به خدا معتقد هستند .
3.    همانطور که قبلاً یاد گرفته اید که مردم بین النهرین ( میان دو رود ) به عالم پس از مرگ و روح معتقد بوده اند باید گفت که مردم مصر باستان نیز به روح و عالم پس از اعتقاد داشته اند و علت آن هم قرار دادن وسایل مورد نیاز افراد پس از مرگ آنها در کنار اجسادشان می باشد .
4.    همانطور که مردم که مردم بین النهرین ( میان دو رود ) بدنبال کشف و اختراع یکسری علوم بوده اند که بر حسب نیاز آن منقطه بوده در منطقه مصر باستان نیز یکسره از علوم مانند هندسه و ریاضی برای پیش بینی و اندازه گیری رود نیل و علم نجوم به خاطر اعتقاد شان به تأثیر ستارگان در سر نوشت انسانها این علم در مصر باستان رواج داشته است .
5.    چون قبلاً یاد گرفته ایم که تمدن ها از جمله تمدن میان دو رود در کنار رود ها بوجود آمده اند تمدن مصر باستان نیز بدلیل شرایط جغرافیایی و زندگی افراد در کنار رود نیل بوجود آمده است .
6.    همانطور که می دانید هر تمدنی برای ادامه حیات نیاز به ثبت دستاورد های خود داشته و برای ماندن و ثبت دستاورد های خویش خطی اختراع کرده اند از جمله تمدن میان درود ( بین النهرین ) که خطی میخی را اختراع کرده اند تمدن مصر باستان نیز برای ثبت اختراعات و دستاورد های خود خطی معروف به خط هیرو گليف اختراع کرده اند .
7.    با توجه به اطلاعات گذشته و اینکه سایر مردم تمدنهای قبل ،8.     از جمله تمدن بین النهرین برای خدایان خود قربانی می کردند،9.     مردم مصر باستان نیز برای راضی کردن خدایان خود در برابر آنها قربانی می کدند و آنکه در اکثر تمدن ها اشتراکات و تشابهات فراوانی وجود دارد که با توجه به اشتراکات و تشابهات آنها می توان مطالب را بهتر برای دانش آموز تفهیم نمود .
    
سازمان دهنده ها:    نوشتن عناوین درس روی تابلو(تخته سياه)
1.    موقعیت جغرافیایی مصر
2.    دوره های تاریخ مصر باستان
3.    آثار باستانی و اهرام سه گانه مصر و اختیارات فراعنه مصر
4.    فرهنگ و تمدن و خط مصر باستان
5.    عقاید دینی مردم مصر باستان و نظر آنها در مورد روح و مومیایی کردن اجساد و قربانی کردن برای راضی کردن خدا
6.    طبقات جامع مصر باستان و افرادی که در این طبقات زندگی می کردند .
7.    موقعیت اجتماعی زنان در دوران مصر باستان
8.    نظام آموزشی مصر باستان
9.    علوم رایج در مصر باستان و علل پیشرفت این علوم در مصر باستان .       
    ب ) مهارت ارائه درس      
وسایل کمک اموزشی :  
گچ – تابلو – کتاب درسی – تصاویر – اسلاید – فیلم و . . .      
مهارت آغازین درس    قبل از شروع درس ، سلام و احوالپرسی، دانش آموزان و دقت در وضعیت جسمی و روحی آنها و حضور و غیاب دانش آموزان، درس را با آوردن مطالبی از درس های گذشته که مربوط به تمدن های بین النهرین ( میان دو رود ) است ، شروع می کنیم و اضافه می کنیم كه تمدن های گذشته به دلیل شرایط آب و هوایی و زندگی مردم در کنار رودها به وجود آمده است و همه تمدن ها دارای فرهنگ و خط و اعتقاد خاصی بودند که از این راه اشتراک مهمی با یکدیگر دارند .      
روش تدریس    سخنرانی – بارش مغزی – پرسش و پاسخ – توضیح – روش گروهی      

ارائه درس، امهارت پرسش و ارزشیابی تکوینی  درس جدید را آغاز می کنیم ؛
تمدن مصر باستان در کنار يكي از مهم ترین رودهاي دنیا بوجود آمده است و شرایط جغرافیایی و شغل کشاورزی مردم این منطقه از دنیا را برای سکونت آماده کرده و در این سرزمین کهن پادشاهانی به نام فرعون بر مردم حکومت کرده اند و قدرت زیادی داشته اند و ارتش ، قانونگذاری ، مذهب و سازمان اداری همه و همه در اختیار آنها بوده و برای خود در هنگام مرگ مکانی را به نام اهرام می ساختندکه مهم ترین آنها اهرام ثلاثه است و هر فرعونی قدرت مضاعفی داشته ، اهرام آنها بزرگ تر بوده که با توجه به بکار گیری علم هندسه و ریاضی طوری آنها را ساخته اند که طغیان رود نیل نتواند آنها را خراب نماید . در مصر باستان کاهنان و اشراف در بالاترین مرتبه اجتماعی و دهقانان و بردگان و کارگران در پایین ترین طبقه اجتماعی قرار داشتند . مصریان باستان مردگان خود را مومیایی می کردند تا اجساد آنها از بین نرود ، زیرا معتقد بودند که روح پس از مرگ دوباره به بدن افراد باز می گردد و زندگی دوباره را آغاز می کند و تنها شرط ادامه ی زندگی حفظ جسم و جلوگیری از فاسد شدن جسم است . در دوران مصر باستان زنان شأن و منزلت و موقعیت اجتماعی بهتری از سایر جوامع داشتند . زنان طبقات پایین تر علاوه بر پرورش فرزندان و خانه داری در امور کشاورزی به مردان کمک می کردند . مصریان باستان دارای خطی به نام هیروگلیف بودند که بیشتر نوشته های آنها به این خط بوده است و از کاغذی به نام پاپیروس استفاده می نمودند . از علومی مانند پزشکی برای مومیایی کردن اجساد استفاده مي شد و علم هندسه و ریاضی برای محاسبه طغیان رود نیل و به علت اعتقاد به تأثیر حرکت ستارگان در سرنوشت انسان ها علم نجوم در بین آنها رواج داشت که بیشتر علوم دوران مصر باستان در اختیار کاهنان بود .      

مهارت گروه بندی    دانش آموزان را به گروه های مختلفی تقسیم می کنیم تا در هر گروهی در مورد یکی از مطالب درسی به صورت گروهی بحث و گفتگو نمایند و نظرات خود را بیان نمایند ، مثلاً گروهی در مورد علوم رایج در مصر باستان و گروهی در مورد فراعنه و اختیارات آنها یا بعضی در مورد روح و مومیایی کردن و نظام آموزشی بحث نمایند و نظرات خود را به صورت جمع بندی تحویل دهند .      

جمع بندی و خلاصه
درس    مطالب درس را جمع بندی و خلاصه و نتیجه گیری می کنیم و برای دانش آموزان بیان می کنیم که تمدن مصر باستان در کنار رود نیل به دلیل وجود شرایط مناسب جغرافیایی بوجود آمده است که فراعنه به عنوان پادشاه که بیشترین اختیارات را داشته بر این سرزمین حکومت می کردند و اعتقاد به زندگي پس از مرگ داشته اند . کاهنان در بالاترین مرتبه اجتماعی و بردگان در پایین ترین مرتبه اجتماعی قرار داشته و علومی مانند هندسه و ریاضی به دلیل طغیان رود نیل و علم پزشکی به خاطر مومیایی کردن اجساد و علم نجوم به دلیل معتقد بودن حرکات ستارگان در سرنوشت انسان ها در این تمدن رواج داشته و در اختیار کاهنان بوده است .        
    ج) مهارت پایانی تدریس :    
ارزشیابی پایانی "   در این قسمت سوالاتی برای دانش آموزان مطرح می کنیم و از آنها خواسته می شود پاسخ دهند و درباره نقاط ضعف و قوت تدریس نظرات خود را بیان کنند و درباره ی محتوای درس نظر خود را مطرح نمایند و با پرسیدن درس میزان یادگیری آنها را می سنجیم . مانند :
1-    چرا مردمان مصر باستان مردگان خود را مومیایی می کردند ؟
2-    چه علومی در مصر باستان رایج بود و علت رواج آنها چه بود ؟
3-    موقعیت اجتماعی زنان در مصر باستان چگونه بود ؟
4-    طبقات اجتماعی در مصر باستان چگونه بود و چه افرادی در هر طبقه قرار داشت ؟       

دادن تكليف و فعالیتهای علمی  ،  از دانش آموزان خواسته می شود :
1.    پرسشهای نمونه درس را بنویسند .
2.    انجام تحقیق در مورد موضوع درس و محتوای آن و تهیه گزارش در زمینه آن .
3.    سؤالاتي از درس تهیه و برای جلسه آینده به کلاس درس بیاورند .
4.    فکر کنید و پاسخ دهید را جواب د هند .    
د)نقد و بررسی درس:
تشخیص نقاط قوت و محاسن درس:
    آشنایی با یکی از کهن ترین تمدنهای دنیا و اهرام مصر بعنوان یکی از عجایب هفتگانه جهان و فرهنگ و دین و طبقات اجتماعی و علوم رایج در مصر باستان و وجود عکسها و یک توضیح حاوی مطالبی جهت آشنایی بیشتر دانش آموزان با مطالب کتاب از نقاط قوت کتاب می باشد.      

تعیین تشخیص نقاط ضعیف و معایب درس:   دوره های تاریخ مصر باستان را فقط نام برده و هیچ توضیحی در مورد آنها ارائه نشده است. همچنین بهتر بود که در مورد اهرم سه گانه مصر که جزء عجایب هفتگانه جهان می باشد در قسمت یک توضیح مطالب بیشتری را جهت آگاهی دانش آموزان ارائه می داد .


مطالب مشابه :


طرح درس روزانه (تاریخ ایران وجهان 1)

« بسمه تعالی » نام کتاب : تاریخ ایران و جهان (1) موضوع درس : مصر هدیه نیل
طرح درس روزانه تاریخ ایران جهان دو : درس انقلاب مشروطيت (1)

طرح درس روزانه تاریخ تاريخ ايران و جهان 2 براي جلب توجه دانش آموزان به درس و جلوگيري
یک طرح درس نمونه روزانه از تاریخ ایران و جهان2 ( صفویه)

درس تاریخ - یک طرح درس نمونه روزانه از نمونه سوال تاریخ ایران و جهان 1. طرح درس روزانه
طرح درس نمونه درس تاریخ ایران و جهان (۲ )( انقلاب مشروطه ایران)

طرح درس نمونه درس تاریخ ایران و جهان یادداشت های روزانه. تاریخ ایران و جهان
طرح درس سالانه تاریخ ایران و جهان 1

طرح درس سالانه تاریخ ایران و جهان 1 طرح درس روزانه تاریخ ایران وجهان 1
سوالات ایران و جهان 1

سوالات ایران و جهان 1 درس تاریخ . درس تاریخ . پيوندهای روزانه. درس
نمونه طرح درس روزانه

نام درس: تاریخ ایران و جهان (2) پایه: سوم انسانی مدت زمان: 30 دقیقه هدف کلی: آشنایی با
طرح درس سالانه تاریخ ایران وجهان 2

طرح درس سالانه تاریخ ایران تستی تاریخ ایران و جهان 1. 2قسمت اول طرح درس روزانه.
طرح درس سالانه تاریخ ایران و جهان ۱

طرح درس سالانه تاریخ ایران و جهان ۱ طرح درس سالانه تاریخ ایران و جهان طرح درس روزانه
سوالات تاریخ معاصر ایران

سوالات درس تاریخ ایران و جهان 1 ( کلاسداری ـ طرح درس) ایران درس تاریخ معاصر ایران
برچسب :