نمونه سوالات

 اهميت آب در هوا را بنويسيد

2-    اعمال آبهاي جاري در سطح زمين را بنويسيد.

3-    لايه بندي جو از نظر تركيب گازها چگونه است؟

4-    در ارتباط با اتمسفر به پرسش های زیر پاسخ دهید.

الف- گاز غیرفعال هوا چه نام دارد؟  ب- بخار آب در هوا چه نقشی دارد؟

5-    شکل مقابل نشان دهنده ی لایه های هوا بر اساس تغییرات دما می باشد به جای علامت   ؟  کلمات مناسب قرار دهید.

6-    در مورد لایه های هوا به سوالات زیر پاسخ دهید

الف ) سطح استراتوپوز کدام دولایه را از هم جدا می کند؟ سنگین ترین قشر هوا چه نام دارد ؟

7-    دلایل کاهش دمای هوا باافزایش ارتفاع در لایه تروپوسفر را بنویسید

8-  سنگین ترین قشر هوا چه نام دارد؟. و این لایه به کدام سطح محدود میشود؟.

9-    در تقسیم بندی بر اساس تغییرات دما ابرهامعمولادر کدام لایه ی هوا متمرکز هستند؟

10-چرا دومین لایه هوا از نظر دمایی استراتوسفر نامگذاری شده است

11-دمای هوا در هر یک از لایه های ازونسفر و مزوسفر با افزایش ارتفاع چه تغییری میکند؟

12-كلروفلوئوركربن در صنعت چه كابردي دارد ؟ دو مثال بياوريد.

13-قشر اوزن توسط چه تركيبي  وچگونه نابود ميشود؟

14-چراوجود لایه اوزون برای ما اهمیت دارد؟

15-کدام لایه هوا حاوی ذرات با بارالکتریکی است ؟ وهركدام چه نقشي دارند؟

16-یونسفر و ماگنتوسفر را بر اساس کدام ویژگی اتمسفر تقسیم بندی می کنند؟

17-وارونگی دمایی چه زمانی بوجود می آید؟ چه موقع از بین میرود؟ و بیشتر در چه مناطقی رخ میدهد؟.

18-الف) وارونگی دمایی را تعریف کنید.  چرا باید به آن توجه نمود ؟  .ب)  چگونه حالت وارونگی رفع می شود؟

19-معمولا وارونگی هوا چه زمانی اتفاق می افتد؟ علت با اهمیت بودن پدیده وارونگی از نظر آلودگی هوای شهرهایی مانند تهران را توضیح دهید؟

20-در هریک از مواردزیر دمای هوا را در دو شهر فرضی با هم مقایسه کنید .

الف)شهر A با ارتفاع 200 متر و شهرB با ارتفاع ۲۰۰۰ متر

ب‌)  شهر C با عرض جغرافیایی 10درجه شمالی و شهرDبا عرض جغرافیای 70درجه شمالی

21-علت اختلاف دما در عرضهای جغرافیایی مختلف چیست؟

22-چرا شهر بم دارای هوا گرم و راین سرد است؟ با وجودیکه هر دو در یک عرض جغرافیایی قرار دارند.

23-چرا با افزايش ارتفاع دماي هوا كاهش ميابد؟

24-چه رابطه ای بین دمای هوا و عرض جغرافیایی وجود دارد؟

25-دو علت گرم شدن دمای هوای کره زمین را در طول قرن اخیر بنویسید

26-قطع درختان چگونه باعث افزايش گازهاي گلخانه اي ميشود؟

27-چگونه ميتوان از افزايش گازهاي گلخانه اي جلوگيري نمود؟(4مورد)

28-کدام گازهای موجود در اتمسفر را گازهای گلخانه ای میگویند. ؟نقش این گازها درآب و هوای زمین چیست؟

29-الف- فشار هوارا تعریف کنید.  ب)عامل فشار هوا چیست؟.

30-الف) فشار هواناشی از چیست ؟ ب) تغییرات فشار هوا را در طی شبانه روز و سال بنویسید.

31-در یک محیط باز فشار هوای سرد بیشتر است یا گرم دلیل این امر چیست؟

32-. جملات زیر را کامل کنید .

الف) در محیط باز با افزایش دما فشار هوا .......... می شود

ب‌)  -به کمک دستگاه بادسنج می توان  ............. باد را مشخص کرد

33-الف )-بادهای موسمی در فصل................. از اقیانوس ها به سمت قاره ها می وزند

ب) -وزش نسیم را از دریا به خشکی در روز توضیح دهید.

38-  بادهاي آليزه چگونه بادهايي مي باشند؟

39- اگردر دمای 20درجه رطوبت نسبی هوا 60درصد ورطوبت مطلق هوا در همین دما15 گرم باشد رطوبت لازم برای اشباع هوا در این دما چقدر خواهد بود. و این هوا به چند گرم بخار آب دیگر نیاز دارد تا به حالت اشباع برسد؟

40-رطوبت مطلق هوایی در دمای 18درجه سانتیگراد،12گرم در مترمکعب است اگر رطوبت نسبی این هوا۶۰درصد باشد رطوبت مطلق برای اشباع هوا چند گرم در متر مکعب است؟

41- در دماي 25 درجه رطوبت مطلق 14 گرم بر متر مكعب است.و رطوبت اشباع شده در همين دما 20 گرم بر متر مكعب است. رطوبت نسبي در اين دما چقدر است؟

42- در رطوبت سنج چه زمانی دو دماسنج یک دما را نشان میدهد. ؟علت آن چیست؟

43- در چه صورتی تفاوت دمای دو دماسنج حداکثر است ؟ علت آن چیست؟

44- چه رابطه ايبين مقدار بخار آب در هوا، با افزايش دما و رطوبت هوا وجود دارد؟

45-نقطه شبنم را تعريف كنيد.

46-ابر تحت چه شرایطی بوجود میآید. ؟ مفهوم ابر سیرواستراتوس چیست؟.

47-اگر ابرقدرت بارندگی داشته باشد در جلوی نام آن کلمه................... را به کار می برند.

48-از شرایط تشکیل ابر دو مورد را بنویسید

49-دو ویژگی ابرآلتواستراتوس را بنویسید

50-برای ایجاد بارشهای قابل توجه چه کارهایی باید انجام شود؟

51-ابرهای نمبواستراتوس و آلتوکومولوس چه نوع ابرهایی هستند؟

52-پدیده ی مه دود شیمیایی در چه شرایط آب و هوایی تشکیل می شود؟

53-مه دود فتوشیمیایی چه مواقعی و چگونه تشکیل میشود؟

54-اوزون موجود در تروپوسفرچگونه بوجود می آید؟دراینحالت گازی مفید است یا مضر؟

55-وجود ازون در کدام لایه هوا مفید و در کدام لایه مضر می باشد؟

56-مه دود فتوشیمیایی محتوی کدامين ترکیبات است؟

57-باران اسیدچگونه تشکیل می شود؟ وبیشترین آسیب آن متوجه چه چیزی است؟

56-توده هوا را تعریف کنید

57-ویژگیهای اصلی یک توده هوا را نام ببرید

58-براي ايجاد يك توده هوا چه شرايطي لازم است؟

59-جبهه گرم و جبهه سردهوا را تعریف کنید.

60-نقشه مقابل منحنی های هم فشار را نشان می دهد دما و فشار را در دو نقطه aو b با هم مقایسه کنید

61-آب و هوای یک منطقه تابع دو عامل اصلی .............و................ است

62-بیشتر بیابانهای دنیا در کدام عرض های جغرافیایی واقعند؟ به چه علت در این مناطق بیابان تشکیل می شود ؟

63-در عرضهای 40تا50 درجه جغرافیایی جبهه های پرباران تشکیل می شود علت این امر چیست؟ توضیح دهید

64-در کدام مناطق کره زمین بارندگی بیشتر از تبخیر است؟

65-تغییرات دمای سالیانه در کدامیک از دو شهر کرمان و بندرعباس بیشتر است علت این امر چیست؟.

66-پستی و بلندی محل چه تاثیری بر نوع آب و هوای یک منطقه دارد؟

67-با توجه به شکل روبرو نوع آب و هوا را در شکل روبرو در نقاط مشخص شده را بنويسيد .

68-الف )-کدام منطقه آب و هوایی فصل سرد ندارد.؟  ب)- این منطقه بین چه عرضهای جغرافیایی واقع است .

 

 سوالات امتحان نهايي فصل سوم زمين شناسي سال سوم تجربي

0-    چگالی آبهای سطحی اقیانوسها در مناطق استوایی  قطبی چگونه است

1-    اقیانوس ها نسبت به اتمسفر مقدار بیشتری دی اکسید کربن دارند علت این امرچیست؟

2-    دانشمندان ژرفای آب اقیانوس ها را چگونه اندازه گیری کردند

3-    مهمترین حرکتهای آب دریا کدامند

4-    جریانهای عمیق دریایی را که حاصل مخلوط شدن گل و لای با آب دریاست معمولا در چه نقاطی می توان یافت

5-    اهمیت حرکات آب دریاها را در روی کره زمین بنویسید

6-    اهمیت جریانهای عمیق اقیانوسی را برای جانداران دریازی بنویسید.

7-    دو عامل ایجاد جریانهای سطحی اقیانوسی را نام ببرید

8-    هریک از موارد زیر چه نوع جریان اقیانوسی می باشند

.جریان لابرادور                  2-جریان تنگه جبل الطارق

9-    شکل مقابل برش عرض بستر اقیانوس اطلس را نشان می دهد هر یک از شماره های روی شکل مربوط به کدام بخش از بستر اقیانوس می باشند . بنویسید

10- جریانهای تنگه جبل الطارق بهترین نمونه جریانهای دریایی حاصل از اختلاف چگالی می باشد در این مورد توضیح دهید

11-   برخی از مهمترین بخشهای تشکیل دهنده بستر اقیانوسها کدامند

12-    حاشیه قاره: شامل کدام بخشهای بستر اقیانوس می باشد.

13-  بخشهای فوقانی دره های زیردریایی چگونه تشکیل می شوند

14-  حد زمین شناسی حوضه های اقیانوسی کجاست

15-   منظور از حاشیه ی قاره چیست؟

16-  ویژگیهای دشت مفاکی را بنویسید

 

.سوالات امتحان نهايي فصل چهارم زمين شناسي سال سوم تجربي

1-امروزه در کشور ما از آبهای سطحی بیشتر استفاده می شود یا آبهای زیرزمین چرا

2- با افزایش شیب بستررود و پوشش گیاهی به ترتیب سرعت آب رود در هر مورد چه تغییر می کند .

3-علت هریک از موارد زیر را توضیح دهید

4-    الف- وجود گیاهان مقداررواناب را کاهش می دهد

5- در جملات زیر مواردی که سرعت رود را زیاد یا کم می کند با درج کلمه افزایش یا کاهش در جلوی آنهامشخص کنید.

الف دره رود پهن و کم عمق باشد  ب- حجم آب رود زیاد باشد

ج- بستر رودخانه ناهموار باشد  د- زمین شیب زیاد داشته باشد

6-با توجه به شکل که انحنای رودی را نشان می دهد به سوالات زیر پاسخ دهید.

منطقه ای که آب رود بیشترین سرعت را دارد -منطقه ای که آب کمترین سرعت را دارد

قسمتی که رسوبگذاری زیاد است...قسمتی که فرسایش زیاد است

7-فشار در سطح فوقانی لایه آبدار آزاد در سطح ایستایی بیش از فشار اتمسفر است

8- سطح ایستایی در استان گیلان در عمق کمتری است یا در استان کرمان

9-دو عامل مهم در بالارفتن سطح ایستایی را بنویسید

10-کدام جمله زیر درست و کدام یک نادرست می باشد.

الف)-با افزایش شدت بارندگی آبدهی رود افزایش می یابد

ب)-سطح ایستایی در نقاط مرتفع در عمق بیشتری نسبت به نقاط پست قرار دارد

11-نفوذ پذیری به چه عواملی بستگی دارد

12-با افزایش سیمان شدگی یک سنگ یا رسوب تخلخل نیز افزایش می یابد

13-اگر میزان تخلخل یک سنگ 23 درصد و حجم فضای خالی آن 6/4 متر مکعب باشد حجم کل سنگ را حساب کنید

14-مفهوم کل تخلخل سنگ چیست؟

15-نوع تخلخل در هر یک از مواردزیر چیست

-منافذ یک رسوب رودخانه ای-منافذ موجود در سنگ گرانیت هوازده

16-مقدار نمکهای محلول در آبهای زیرزمینی موجود در سنگ آذین و سنگ گچ را باذکر دلل با هم مقایسه کنید .

17-     میزان نمک های محلول در آبهای زیرزمینی بیشتر از آب رودها است

18- چرا متخلخل بودن یک رسوب یا سنگ لزوما به معنای نفوذ پذیر بودن آن نیست با ذکر مثال توضیح دهید

19- اگر در یک سنگ مکعب شکل به ابعاد 2 سانتیمتر و حجم فضاهای خالی 4 باشدمطلوبست تخلخل آن سنگ بر حسب درصد

20- دو عنصر نا ببرید که از آب دریا استخراج می شود کاربرد هر یک را مشخص کنید

2     آب سخت در کدام سنگها تشکیل می شود  حاوی چه یونهایی است

22-    یک ویژگی این نوع آبها را بنویسید

23- به منظور بهره برداری از آبهای زیرزمینی حفر چاه در زمین های ابرفتی مناسب تر است یا رسی؟ چرا

24- علت هر یک از موارد زیر چیست؟

الف)   خروج خود به خود آب از دهانه ی چاه آرتزین          ب) تشکیل دریاچه ی لاسم

26- آب سخت معمولا در چه سنگهایی تشکیل می شود

27-  یخ حبابدار چگونه به یخ بلوری تبدیل می شود

28-  از تراکم یخ حبابدار کدام یخ حاصل می شود

29- راههای گوناگون تشکیل دریاچه را بنویسید؟

30-  دریاچه تار چگونه تشکیل شده است

31-  دریاچه ی سبلان چگونه تشکیل می شود.


مطالب مشابه :


برنامه عملیاتی که هنرستانهای کشاورزی برای موفقیت می توانند اجرا نمایند.

گروه آموزش کشاورزی آموزش و پرورش کرمان گروه صنایع غذایی آموزش و پرورش استان
پیام جناب آقای جهانگیری مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان کرمان به مناسبت روز دانشجو

پيام مديركل آموزش و پرورش استان كرمان به مناسبت روز دانشجو ابراهيم جهانگيري مدير كل آموزش
جلسه مدیران هنرستان های کشاورزی استان

گروه آموزش کشاورزی آموزش و پرورش کرمان - جلسه مدیران هنرستان های کشاورزی استان - معرفی
آزمایش های كیفی و كمی شیر

گروه تکنولوژی و گروههای آموزش متوسطه -فنی حرفه ای -کاردانش اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان
سرپرست اداره كل آموزش و پرورش استان كرمان معرفی شد

اخباراستان کرمان معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره كل آموزش و پرورش استان كرمان در این
نمونه سوالات

گروه آموزشی زمين شناسي استان کرمان سازمان آموزش و پرورش استان کرمان. آموزش علوم
دسترسی به لیست کتب فنی حرفه ای و کاردانش کشاورزی

گروه آموزش کشاورزی آموزش و پرورش کرمان گروه صنایع غذایی آموزش و پرورش استان
برچسب :