رمان عروس 18 ساله (1)

سالهای قبل از انقلاب بود ...

عطر بهار نارنج همه خانه را در بر گرفته بود خورشید وسط اسمان ابی میدرخشید .هوا نسبتا گرم بود وطاقت فرسا تیمسار احمد یان در باغ سر سبز خود مشغول کندن علفهای هرز بود که ناگهان صدای پایی شنید همین که خواست بلند شه ببینه صدا از کجاست دستی روی چشماشو گرفت و صدای کلفتی گفت :(تو هنوز زندهای پیر مرد همقطارای تو صد تا کفن پوسوندن دیگه وقتشه به اونا ملحق شی) حرفهای اخر مرد با لحن طنز الودی بیان شد که باعث شد تیمسار دست از تقلا کردن برداره و با همون لحن بگه هر وقت تو به همقطارت ملحق شدی منم میشم معزی جان .
با گفتن این جمله به تیمسار به عقب برگشت و دومرد همدیگررو سخت در اغوش فشردن . تیمسار: اه مرد کجا بودی ؟ 3ماه ما رو بی خبر گذاشتی و رفتی . سرهنگ معزی: نادر جان تو که خوب میدونی ارتش چطوریه مجبور بودم برم بندر لنگه . از اون ماموریتا که خودت بهتر میدونی محرمانه محرمانه
تیمسار :اخه پیرمر تو دیگه باید بیای ور دست خودم باغبونی کنی تو رو چه به ماموریت محرمانه ؟
سرهنگ:منم واسه همین اومدم . شروع کنیم. هردو زدند زیر خنده وبه سمت ساختمان وسط باغ به راه افتادند
.تیمسار : مهران جان هفته پیش پسرتو عروس گلت هفته قبل اومده بودن خونه ما نوه خوشگلتو هم اورده بودن ماشالله اصلا بهش نمیومد 5 سالش باشه .یه بلبل زبونی میکرد که بیاو ببین . کلی هم با نوم فرهاد کل کل کرد .میدونی به چی فکر کردم ؟ سرهنگ : اره مگه میشه ندونم به قولی که به هم داده بودیم
تیمسار : اره به قولمون به قولی که 10 سال پیش به هم دادیم به این که اگه دختر وپسر دار شدیم با هم وصلت کنیم اما خدا به هر دوی ما 2 تا پسر داد اما حالا نوه هامون دخترو پسرن و ما میتونیم اون ارزو و قول رو عملی کنیم.

1هفته از دید ار او و تیمسار میگذشت . نیمه های شب بود فکر شایعات و پاپوشی که برای پسرش رضا ساخته بودند

خواب را از چشمانشربوده بود


پشت پنجره ایستاده بود که ناگهان سایه هایی مثل شبه از دیوار خانه ویلایشون بالا امد در اتاقش به شدت باز شد نفس حبس شده اش با دیدن چهره پسرش رضا رها کرد .
.رضا به سرعت به سمت پدرش رفت و دست اورا گرفت و به سمت اتاق مخفی پشت کتابخانه برد و با صدایی گرفته و ترسان گفت : میدونم همه چی رو دربارم میدونید پس همین جا بمونید پدر لیلا و یاسمنم رو به شما میسپارم پسر خوبی برات نبودم خواهش میکنم حلالم کن .و بدون مجال حرف زدن به پدرش با چشمای خیس از اشک در را بست . صدای شلیک گلوله افتادن و شکستن وسایل خانه و بعد سکوت ...
سرهنگ گیج و بهت زده به در خیره ماند ه بود که صدای ارام گریه عروسش او را به خود اورد برگشت و لیلارا با لباس خوابی سپید و موهای پریشان در حالی که یاسمن در اغوشش بود غمزده روی زمین دید . قفسه سینه اش به شدت درد گرفت به طوری که زانوانش خم شد و به زمین افتاد ودیگر چیزی نفهمید .
لیلا به سمت یاسمن را زمین گذاشت و به سمت پدر شوهرش امد دست پاچه و منگ بود نمیدانست چه کند . رضا به او گفته بود ممکن است پدرش نتواند داغ از دست دادن او را تحمل کند....


13 سال بعد

دبیرستان دخترانه هگمتانه

سلام شیرین جون خودم چطوری گلم ؟
به به یاسی خوشکله چی شده باز ما شدیم شیرین تو ؟ کارتو بگو عزیزم خرمون نکن
یاسمن:ااااااا بلا نسبت خر عزیزم نگو طفلک خره ناراحت میشه.
شیرین اخماشو تو هم کرد و گفت : برو گمشو با این شوخی هات هیچوقت بهشون عادت نمیکنم .
یاسمن دستشو انداخت دور گردن شیرین ویه ماچ ابدار از لباش گرفتو گفت: نبینم شیرینم اخماش تو هم باشه بیا بیا که گروهمون تکمیل شد فقط مونده تو.
باهم به ته حیاط مدرسه که پر از درخت بود رفتن .3تا دختر هم قد و بالای خودشون ایستاده بودن تا به اونا رسیدن یاسی با شادی پرید بینشون و گفت اینم شیرین جونم استاد شایعه پراکنی .
شیرین چپ چپ به یاسمن نگاه کرد که یکی از دخترا اومد جلو ودست شیرینو گرفتو فشار دادو گفت : من رویام
بعدی اومد جلو گفت: منم پریسا
و بعدی گفت : فریبا هستم
یاسمنم با لودگی دست شیرینو فشار داد: منم یاسمن کوچیک شما هستم.خوب حالا نوبتی هم باشه نوبت القاب مبارکه دوستانه نه شیرین ؟
شیرین :خوب بگو ببینم میتونیم اون گروهی که میخوام تشکیل بدیم ؟
یاسی مثل نظامی ها پاهاش رو به هم چسبوند وسلام نظامی داد و گفت اساعه قربان
این رویای خوشگل ما همینطور که میبینید از بس پوستش سفیده وخوشگله اسمشو گذاشتیم سفید برفی البته بدون شاهزاده اسب سوار . 170 قدش ماشالله 68وزنش هیکل ورزشکاری خفن اماده اماده واسه مسابقه
شیرین:خوبه بعدی
یاسی:بعدی هم پری ور به پری ملقب به اتیش پاره از بس تندو فرزه.چشاش قد چشای اهو تند میدومثل ببر و قربونش برم قد 169 وزن 67و یادم رفت لگداشم اندازه لگدای خر قدرت داره
پری :مرده شورخودتو تعریف کردنتو ببرن خوب ادمو میبری تو اوج بعد ول میکنی با مخ بخوره زمین همگی زدن زیر خنده
شیرین: اوکی و ایشون با دست به سمت فریبا اشاره کرد
خوب و اما فریبا جونم که اکثرا بخاطر لقب باحال فری بزن بهادر کسی جرائت کل انداختن باهاشو نداره 170قد و 73 کیلو هم وزن منو تو رم میزاره تو جیبش
خوب بزار خودمونم واسه بچه ها معرفی کنیم بدونن رهبرشون کیه تا اومد بگه پریسا پرید تو حرفشو گفت: یاسمن هستی بخاطر لطافت و نرما پوستت که عین گل یاسه بهت میگن یاسی خوشکله همیشه عطر گل یاس میزنی با شوخیهات حال طرفو میگیری قدت 171 وزنتم 76 خوب گفتم ؟
شیرین با دست دهن یاسی رواز تعجب باز مونده بودو بست و شروع کرد به دست زدن افرین از این همه اطلاعات . یاسی سرشو تکون داد و گفت خوب دیگه بگو پری چی میدونی ازم؟
پری :اینکه با مادرت تنها زندگی میکنی ووقتی 5 سالت بوده پدر و پدر بزرگت تو یه روز فوت شدن مادرت با هنر خیاطی تونسته تو رو بزرگ کنه
یاسی: نه بابا افرین به این همه ذکاوت تو با این هوش چرا نشدی خرگوش. حالا کی اینارو بهت گفته؟
پری :یاسی خوشگله خودت گفتی تندو فرزم مارا دست کم نگیر کلاغا خبر میارن عزیزم
یاسی: چه کلاغای باهوشی هیچکی تو این دبیرستان درباره من نمیدونسته.
شیرین :خوب دیگه یاسی بیخیال تو فکرش نرو گلم و لبای یاسی رو بوسید و اخماشو وا کرد .
خوب درباره من چی میدونی پری ور به پری؟
خوب شیرین خانوم استادشایعه پراکنی که هر کی باش کل بندازه باید فاتحه ابروش رو بخونه تو و یاسی از راهنمایی با هم بودین ودر واقع تو یه محل بزرگ شدین 170قدته 78 وزنت عاشق کل انداختن با رقیباتی و فک همشونم تا الان زدی تا اینکه این اذر چشم سفید اومد تو دور و کل انداختنو گروهی کرد
شیرین شروع کرد به دست زدن :افرین کامل کامل بود همگی به گرده 5 پرنسس خوش اومدین .
خوب نظرتون چیه واسه دست گرمی بریم تو کاباره ستاره ؟
رویا گفت کی؟ الان؟ از مدرسه؟
یاسی : ااا سفید برفی جونم نکنه میترسی؟ ترس بی ترس یه جوری میریم اب از اب تکون نمیخوره.
بیان بریم به کبری فشن گفتم سر سرایدارو گرم کنه از رو دیوار پشتی میریم .بعد با سوت مخصوسش صدا داد . جند تا دختر سرایدارو گرم کردن .

شیرین :یاسی قلاب بگیر بچه ها برن بالا.
یاسی چشم .
شیرینم پرید تا یاسی خواست بپره بالا یدفعه سرایدار دوم اونو دید و سوت زد فرار کرد بگیرینش بگیرینش
یاسی بدویید بچه ها تو کاباره میبینمتون
خودشم از یه راه دیگه رفت یه کم که از مدرسه دور شد برگشت ببینه کسی تعیبش نمیکنه که یفه یه چیزی محکم خورد بهش و نقش زمین شد درد بدی تو زانو هاش پیچید .
سرشو بلند کرد دید یه مرد کت و شلواری از رو زمین بلند شد بدون کمک به اون و حتی یه عذر خواهی یه چیزی از رو زمین برداشت و با سرعت دویید سوار یه ماشین شد و رفت.
یاسی : ای بر پدر پدر سگت لعنت ای پام ببین زانوهای خوشکلمو چی کار کرد حالا چطور برم کاباره باید شلوار بپوشم .
از تو کیف مدرسش که افتاده بود گوشه دیوار یه دستمال بیرون اورد زخم پاهاشو بست و یه شلوار جین ابی یخی بیرون اورد و پوشید . من موندم تو این کوچه به این خلوتی چطور این مردک عین جن اومد و رفت بی پدر یه ببخشیدم نگفت......

کاباره ستاره

شیرین :هی یاسی کجا موندی تونگرانت شدم گفتم نکنه گرفتنت
یاسی :هیچی بابا عین خر تو گل موندم یه انتری انچنان تنه ای بهم زد تو نمیری هنوز نمیتونم درست رو پام بایستم. بریم تو
صدای موزیک تند غربی حالشو جا اورد . رو به بچه ها گفت : اهان بیا اینه بریم وسط قرش بدیم خودمونو خالی کنیم بابا
گروه اذر چشم سفید رو سن غوغا به پا کرده بودن پسرا باهاشون حسابی می لاسیدنو دستشونو هر جا میشد میذاشتن .
همینکه یاسی پاشو گذاشت رو سن یه نفر دستشو گرفت وکشید پایین نگاه کرد دید شیرینه :کجا دختر کجا میری بین این اشغالا بیا بیریم یه شربتی .قهوه ای چیزی بخوریم یه کمم خلوت شه بعد بریم بترکونیم . یاسی دمغ شده همراه اونا رفت.
داشتن اب اناناس میخوردن که یکی گفت :به به یاسی خوشکله گل گلاب اینطرفا نازگل میبینم که گروهی هم جیم شدین .
یاسی :شما به جا نمیارم ؟
پسرک که تقریبا هم سنای اونا بود اخماشو تو هم کرد وگفت داشتیم خانمی؟یعنی میگی یادت نیست من کی هستم ؟ پری باخنده گفت کیه که تورو نشناسه بهرام عاشقه.دخترا ریز خندیدن.
همه دیگه فهمیدن تو عاشق یاسی هستی الا خود ش .
بعد رو کرد به یاسی و گفت بابا احساسات این بدبخت ننه مرده رو جریحه دار نکن گناه داره.
یاسی یه نیشگون محکم از پای پری گرفت و زیر لبی بهش فحش داد اونم واه تلافی رو کرد به بهرامو گفت میخوای پیشش بشینی؟ بیا دیگه سریع بلند شد تا بهرام اومد بشینه یاسی صندلی رو هل دادکناری و بهرام که زیر پاش خالی شده بود رو زمین مثل پهن پهن شد همه دادنش دهنه خنده

یاسی: فکر کردی میزارم بشینی کنارم اگه یه بار دیگه سریش شی من میدونمو تو بعد بلند شدو گفت بریم بچه ها؟
بهرام با کمک دوستاش بلند شد و داد زد من تسلیم نمی شم تو فقط
مال منی.
یاسی برگشتو شستشو به طرف بهرام رو به پایین نشان داد که دیگه همه سالن از خنده مرده بودن .
ریتم اهنگ تند و نشاط اور بود شیرین گفت : بچه ها بریم حال گیری اذر و نگاه چه لاسی میزنه بزار نشونش بدیم رقص یعنی چی اماده این؟ بزن بریم
همه محو تماشای رقص هماهنگ 5دختر خوشگل وخوش هیکل شده بودن که یدفعه صدای موزیک قط شد و رقص نورا خاموش
یاسی: ااااا چی شد؟
یه نفر از بلند گو گفت:خانمها واقویون عذرخواهی میکنم که مزاحم شادیتون میشیم ولی اگه ممکنه با ما همکااری کنید .
رنگ از روی شیرینو دخترا پرید واروم گفت : وای نه بچه ها بهتره که اروم فرار کنیم حتما گشت مدارسه اومده جممون کنه.
همینکه اومدن برن چند تا مرد قوی هیکل جلوشون رو گرفتند.:متاسفیم هیچکس نمیتونه خارج بشه .یاسی که دید جلوی دوستاش رو گرفتن بطرف دستشویی رفت وتو یکی از توالتا قایم شد.درو قفل کرد از ترس به دیوار تکیه داده بود که صدای چند تامردو شنید .
بازرس احمدیان فکرکنم گروه اوباش قبل ازاومدن ما فرار کردن حتما یکی بهشون خبر داده.
ما لو رفتیم قربان .مرد که اونو بازرس صدا میزدن داد زد :منظورت چیه ؟یعنی چی که لو رفتیم کی میدونست که امروز قراره ما بیام سر وقتشون جز منو تو هان؟/

مرد اهسته گفت :متاسفم بازرس
بازرس : همه جا رو وجب به وجب بگردین حتما ردی از خودشون گذاشتن .
مرد :بله قربان
یاسی که گوشاشو چسبونده ود به در که واضح صدا هارو بشنوه تا اومد عقب بره کیفش با صدا افتاد رو زمین همه صدا ها خوابید یاسی از ترس داشت سکته میکردو هی به خودش فحش میداد
که یدفعه در توالت به شدت باز شد و یه مرد با یه اسلحه رو در روی یاسی قرار گفت اونم چشاشوبستو شروع کرد به جیغ زدن..................................

بازرس هم که از دیدن یه دختر شکه شده بود هم از جیغای اون کلافه واسه خفه کردن این صدای گوش خراش دستشو سریع و محکم گذاشت رو دهن یاسی و اروم کنار گوشش گفت نترس کاری باهات نداریم اروم بگیر دختر ..


با شنیدن صدای اروم بازرس یاسی هم اروم گرفت وتو دلش گفت با اون فریادایی که میزد فکر نمیکردم اهنگ صداش اینقدرارامش بخش باشه .
بازپرس که دید دختر دیگه تقلا نمیگنهو صدا نمیده اروم دستش رو از رو دهن اون برداشت .
وقتی کمی از دختر فاصله گرفت تازه متوجه چهره خیلی جون و شیطون اون شد همینطور که به اون خیره شده بود یک تای ابروش رو داد بالا وگفت ببینم تو دبیرستانی نیستی؟
چند سالته؟ چرا جواب نمیدی؟هان
یاسی ساکت و اروم مثل موش مرد ه ایستاده بود
وچیزی نمیگفت .
بازرس که سکوت دختر رو دید فهمید حدسش درست بوده سریع گوش دختر رو گرفت به سمت سالن برد یاسی که گوشش درد گرفته بود هی اخ و اوخ میکرو ای اخ ولم کن اقا اقا تو رو خدا آی آی ولم کن
وقتی به خودش اومد که اونو پیش بقیه دوستاش رو زمین نشونده بودن .
بازرس:شما ها خجالت نمیکشین الان باید سر کلاساتون باشین امدین تو کاباره قر میدین واسه خودتون حقتونه تحویل گشت مدارس بدمتون .
اما این دفعه ازتون میگذرم و اجازه میدم برید خونتون اما گه یه بار دیگه ببینمتون که اینجور جاها ول میگردین وای به حالتون.
شیر فهم شد؟
همه بچه ها با صدای لرزون گفتن بله قربان. یاسی که داشت با تمسخر به بازرس نگاه میکرد یدفعه گفت :تو که شبیه پلیس نیستی؟!با اون کت وشلوار خوش دوخت واون صورت سه تیغه براق و موهای واکس خوردت بیشتر به جوجه دکترا و مهندسا میخوری نه پلیسا .
اصلا کی هستی که اینطور واسمون نطق میکنی و رجز میخونی
اگه راست میگی کارت شناسایتونشونمون بده ببینیم!؟
بازرس که هم حرفای دختر جا خورده بودهم میخواست اونو کنف کنه با تمسخرگفت ببیند کی این حرفا رو داره میزنه داریم !
تو که تا 2دقیقه پیش داشتی از ترس تو خودت میشاشیدی بچه پرو
حالا دوستاتو دیدی نترس شدی؟
یاسی از شدت اعصبانیت داشت منفجر میشد با خشم گفت :خوب کارتتو نشونمون بده اگه راست میگی؟!
بازپرس با نیشخندی جلو یاسی ایستادو از جیب کتش به سرعت کارتی بیرون اورد گفت اینم کارت بنده امری باشه
یاسی که داشت کارتو میخوند وا داد پس اون واقعا باز پرس بود اونم کی فرهاد احمدیان یدفعه خاطرات بچیش به سرعت برق از جلوچشماش گذشت.
فرهاد فرهاد میای گرگم به هوا بازی کنیم ؟نه مگه من بچم الان 15 سالمه ها.برو با سگمون سویتی بازی کن ...........
یعنی ممکن بود این همون فرهاد باشه فرهای که قرار بود یه روزی شوهرش بشه فرهادی که مادرش هر روز اسم اونو جلوش میاره وبهش گوشزد میکنه مبادا دست از پا خطا کنه چون یه امانته دست مادرش.....
با صدای پر تمسخر بازرس بهخودش اومد ه گفت:چیه؟ ماتت برده اینقدر باور نکردنی که من بازرس بخش جنایی ام ؟
بلند شوهمه دوستات رفتن پاشو برو خونتون دیگه هم این برا نبینمتا......


گیج ومنگ در خونشون رو باز کرد ووارد حال شد مادرش با نگرانی و کمی عصبانیت اومد جلوگفت کجا بودی تا الان؟
باز ازراه مدرسه کجا رفتی چند بار بگم تو امانت فرهادی دست من ...............................
یاسی گوشاشو گرفت و داد زد بسه تو رو خدا . هی میگه فرهاد فرها
کجاست این فرهادی که تو هی شب وروز اسمشو میاری؟
ما که 13 ساله از اون محل خراب شده اومدیم بیرون با اسم فامیل تو زندگی میکنیم اونا اصلا نمیدونن ما کجاییم........
مادر:اشتباه تو همین جاست فکر کردی من از راه خیاطی این زندگی راحت و واسه تو جور کردم نه جونم تیمسار همیشه هوامونوداشته از مرگ پدر و پدر بزرگت به این بر همیشه چهار چشمی هوای هم تو رو هم منو داشته اما واسه امنیت ما جلو نمیاد میدونه که هنوز قاتلای پدرت منتظر یه فرستن که ما رو پیدا کن و تیکه تیکمون کنن عین پدرت که فقط یه قبر بی نام و بی نشون ازش مونده.
اشک تو چشمای هر دوشون جمع شده بود .یاسی به سرعت به اتاقش رفت اشکهای چند سالشو رها کرد یادش
نمی یومداخرین بار کی گریه کرده بود؟

صبح چشمان پف الود ش را با نوازشهای مهربون مادرش گشود.
مادر : یاسی گلم .مامان فدات شه بلند شو دست و روتو بشور بیا صبحونه بخور که امروز کلی کار داریم .
یاسی مثل گربهای ملوس سرشو تو بغل مادرش گذاشت و خودش و لوس کرد وگفت :چی کار داریم؟
امروز جمعه است وروز استراحت من .
مادر: کار که نداریم مهمون داریم.
یاسی:مهمون؟ کیه؟ ما که کسی رو نداریم.
مادر : تیمسار دیروز زنگ زد. گفت :امروز پسر و نوش میان
که مارو ببینن هم اینکه شما دوتا بعد از 13 سال همدیگرو ببینید و حرفاتونو با هم بزنید.
یاسی که دید اینبار حرف مادر جدی با عصبانیت گفت : اخه مادر من کی تو این دوره دخترش رو مجبور میکنه با یه پیر مرد ازدواج منه شما هیچ وقت نظر منو نخواستین بابا بزرگم قول داده به من چه اخه من چطور میتونم با مردی که 10 سال از من بزرگتره ازدواج کنم هان ؟
من نمیتونم با یه مرد چاق و کچل و بی ریخت ازدواج کنم .
مادر اخه کی به تو گفته این بدبخت این شکلیه تو اصلا اونو ندیدی .تازه بزار بیاد اونوقت ناله کن اینطور که تیمسار میگفت فرهادم با بدبختی راضی کردن بیاد ... خدا کنم که به دلش بشینی...
صدای زنگ هر دوشونو از جا پروند .
مادر : خاک عالم به سرم اومدن . پاشو دختر اماده شو ببین چه ریختی شده . زود باش..
یاسی عصبانی از تخت پایین اومد با خودش زمزمه میکرد
وای حالا چی کار کنم چطوری از شر این پیر مرد خلاص شم ؟
روبروی اینه ایستاد .از قیافه خودش خندش گرقت
موهای بلند و خرمایی خوشحالتش مثل جنگلیها توهم رفته و شلخته شده بود دور چشای میشی درشتش یه حلقه سیاه از ریمل خشک شده فکری ز ذهنش گذشتو لبخند شیطنت امیزی زد و گفت میدونم چی کار کنم
یکی از پاچهای شلوارلباس خواب عروسکی که تنش بود رو تا زانو بالا اورد و دکمه ای لباس رو پایین و بالا ...
مادر از یاییه صدا زد :یاسی عزیزم مهمونا اومدن بیا پایین گلم .
یاسی نفس عمیقی کشید واسه اخرین بار خودشو تو ایینه نگاه کرد ازخودش خندش گرفته بود اخه کدوم خری خودشو جلو خواستگار اینریختی میکنه...
اروم به سمت سالن پذیرایی رفت مهمونا پشت به او روی مبل لم داده و زیاد مشخص نبودن اونم اروم وسر ه زیر رفت روی مبل روبروی اونا نشست از مادرش خبری نبود همینکه سرشو بالا اورد شکه شد و زمزمه کرد خدای من ت.. تو.. باز .. بازرس
مرد هم با همون بهت و شگفتی گفت : باورم نمیشه تو همون بچه پرو یی.......
صدای افتادن سینی و شکستن استکان های چایی اونها رو به خود اورد یاسی چهره سرخ شده از عصبانیت مادرش رو میدید که به طرفش میاد
مادر:این چه قیافه ای دختر چرا با ابروی من بازی میکنی اخه من از دست تو چی کار کنم ذلم کردی تا اومد بزنه تو سر یاسی
دستش تو هوا گرفته شد و متعاقب اون صدای پر تمسخربازرس که گفت :خواهش میکنم مادر میدونی که بچه است فقط قد کشیده .
مادر : ابرومو جلو شما برد
این با ر صدای خنده پدر فرهاد توجه همه را جلب کرد او که بلند شده بود با خنده به سمت یاسی رفتو دستش رو روی شونههای اون گذاشت وگفت : واقعا منو بهت زده کردی معلومه که از اون وروجکای شیطونی . خوشحالم که عروسی مثل توگیرمون اومد تو با شیطونی هات میتونی خونه سرد و کسل ما رو شاد کنی عزیزم .
یاسی تو دلش گفت : خاک تو سرت یاسی دیدی شدی دلقک واسشون بجای اینکه ناراحت بشن تا زه میگن خوشحالن که یه خری مثل منو گیر اوردن که واسشون انتر بازی در بیاره اونام بخندن ای خاک عالم به سرت یاسی
پدر فرهاد رو به مادر یاسی کرد : اگه اجازه بدین فرهاد و یاسی جون برن کمی با هم صحبت کنن .
مادر گفت : من که حرفی ندارم
یاسی دستپاچه رو به فرهاد کرد: فکر نکنم دیگه شما بخواین با من ازدواج کنید مگه نه؟ پس لازم نیست بریم صحبت کنیم .

فرهاد نگاهی به قیافه یاسی که عین بچه های شلخته و شیطون شده بود کرد و گفت :کی گفته من نمیخوام اتفاقا برعکس قبل خیلی مشتاقم
و اروم کنار گوش یاسی زمزمه کرد : این تنها راه ادب کردن یه بچه لوس و پرویی مثل توئه..... ادامه دارد

همگی نشستن که
پدر فرهاد گفت : نگران نباش دخترم میدونم که بخاطر مدرست نگرانی ماتا پایان مدرست منتطر میمونیم یاسی که حسابی کلافه شده بود اومد با پرخاش بگه که اصلا من نمیخوام ازدواج کنم که مادرش گفت نه لازم نیست من میدونم که تیمسار خیلی دلشون می خواد زود تر عروسی این دوتا رو ببینه من با مدرسه هماهنگ میکنم .
پدر فرهاد با شادی گفت : این عالیه پدرم حتما از شنیدنش خوشحال میشه .
پس ما دیگه رفع زحمت میکنیم و با خود پدر هماهنگ میکنیم .
فرهاد به یاسی که دهنش از حرف مادرش باز مونده بود نگاه کرد با تمسخر گفت : بهتره دهنتو ببندی که داره اب ازش میریزه
فعلا خداحافظ .میبینمت ..........
یاسی که دید باز جلو فرهاد ضایع شده بی خدافظی دویید سمت اتاقش ورو تختش ولو شد.شروع کرد زیر لبی فحش دادن .:
پسره عوضی فکر کرده کیه ؟ هنوز نفهمیدی یاسی کیه نشونت میدم .
داشت از فکرو خیال دیوونه میشد سریع بلند شد یه دوش اب گرم گرفت و دامن کوتاه چین پلیسشو با بلوز سرخابی که تازه خریده بود رو پوشید رفت پیش شیرین .

هر چی در خونه شون رو زد کسی جواب نداد
با خودش گفت حتما رفتن خونه خالش اینا اه .... هر وقت بهش احتیاج داری نیست.
بهتره برم پارک محله یکم هوا بخوره تو کلم بلکه یه نقشه به فکرم برسه .
هوا داشت کم کم تاریک میشد و یاسی غرق افکار خودش قدم زنان از پارک خارج می شد .
که یدفعه یه ماشین با سرعت جلو پاش ترمز گرفت و یاسی از ترس پرید عقب اما احساس کرد زیر پاش خالی شده و بعد درد شدید تو پاهاش احساس کرد
بله از شانس کجش افتاده بود تو جوب جلوی پارک.
اومد چند تا فحش ابدار نثار طرف کنه که صدای خنده اشنایی بگوشش خورد .
فرهاد کنار ماشینش ایستاده بود و به یاسی که برای در اومدن از جوب تقلا میکرد میخندید .
یاسی: هرهر هر رو اب بخندی پیری . تو از کدوم گوری پیدات شد با این حرفش فرهاد که کمی ناراحت شده بود جلو رفتو با خشونت زیر بازوی یاسی رو گرفت و عین پر کاه اونو بلند کرد از جوب بیرون اورد یاسی : آی آی یواش تر میدونم عین خر زورت زیاده فکر کردی منم زیر دستاتم که باهام اینجوری میکنی با این حرفش فشار دست فرهاد بیشتر شد تا اونجا که یاسی به غلط کردن افتاد :خواهش میکنم تو رو خدا آی آی .آی
فرهاد: خوب بهتره از همین امروز ادب کردن تو رو شروع کنیم .
وباز فشار دستشو بیشتر کرد .
یاسی : آی آی آی ولم کن
فرهاد : بگو ببینم به کی گفتی پیری؟هان ؟و محکم دست یاسی رو فشار داد . عین چی زورم زیاده هان ؟
یاسی که از درد اشک تو چشماش جمع شده بود به فرهاد که یه سر و گردن از اون بلند تر بود نگاه کرد و با عصبانیت گفت به توی عوضی خر .... کثافت ولم کن ...... اشغال عوضی
فرهاد که کم کم احساس میکرد واقعا دلش میخواد این دختر وحشی رو رام خودش کنه با هر دودستش بازو های سفید یاسی رو محکم گرفت و با نصف قدرتش فشار داد و گفت :چی؟ نشنیدم چی گفتی ؟ هان ؟ یه بار دیگه بگو؟
یاسی که دیگه تحمل این درد کشنده رو نداشت داد زد : غلط کردم تو رو خدا ولم کن آی آی مامان و شروع کرد به گریه کردن
فرهاد که دید زیاده روی کرد دستشو شل کرد و گفت افرین دختر خوب از اول میگفتی غلط کردی......و بعد ریز خندید .
یاسی از فرصت استفاده کرد و بازوهاشو از دست فرهاد با خشم جدا کرد و پا به دوییدن گذاشت و با فریاد شروع به فحش دادن کرد
پیرمرد عوضی .آشغال ... کثافت...... ........... میدونم چی کارت کنم .....
فرهاد با لبخند نظار گر دور شدن یاسی بود و باخودش گفت :رامت میکنم گربه وحشی ..........

یک هفته گذشت . خبری از فرهاد نبود " اون بازم یاسی شاد و شیطون شده بود با دوستاش دوره میرفت و کلی پسرا رو سر کار میذاشتنو با دوستاش کلی میخندیدن .
سر کلاس ریاضی بودن معلم شون یه مرد 40 ساله به اسم اقای مجیدی با یه لهجه خیلی افتضاح بود که داشت مبحث نقطه عطف و بهشون یاد میداد .
حوصله همه بچه ها سر رفته بود و داشتن با هم پچ پچ میکردن که مجیدی گفت: خوب بچه ها اینجا نخطه عطف کوجانه؟
هیچکس جوابشو نداد اونم بیخیال گفت ببینین تو ای معادله نخطه ی یکوسه نخطه ی عطفه.(یعنی نقطه یک و سه)
بااین جمله چشم همه دخترا گرد شدو به هم نگاه کردن یدفعه کلاس از صدای خنده بچه ها لرزید آقای مجیدی بد بختم که همیشه دوزاریش دیر می افتاد بهت زده به اونا نگاه میکرد میگفت :چتانه می من چی گفتمه؟ تو همین حین زنگ تفریح زده شد و همه بچه ها با خنده از کلاس اومدن بیرون شیرینم رو کرد به مجیدی و گفت استاد فکر کن ببین دیگه کجاها نقطه عطفه بعد بهمون بگو و زد زیر خنده و رفتیم بیرون.
یاسی گفت بابا چی کارش داشتی بدبختو حالا این لهجه داره منظوری نداشت که
شیرین :بابا این باید بره دوباره ادبیاتشو پاس کنه مردک به نقطه میگه نخطه بعدم نه شرمی نه حیایی جلو این همه دختر بما میگه نخطه یکوسه نخطه عطفه بی شرف.
یاسی :واسه ما که بد نشد حوصلمون حسابی سر رفته بود
هردو خنده کنان رفتن به سمت بوفه و ساندویچی گرفتن و خوردن .
یاسی :میای بریم یه تکونی به خودمون بدیم دلمون وا شه بد جوری دبرسم .
شیرین دستشو انداخت دور گردن اون و گفت : نبینم یاسی خوشکلم تو هم باشه و یه بوس اروم از لبایا ون گرفت و گفت خودم سر حالت میارم امروز میریم رو کم کنی اذر چشم سفیده ........یه ریتم رقص خفن دست و پا کردم که کف همشونو میبره ......

طرفای غروب بود که وارد سالن کاباره شدن غل غله بود .
یاسی نمیدونم این اذره کارو زندگی نداره از صبح تا شب این برا میپلکه ؟
شیرین نه بابا باباش که معتاده ننشم از اوناست خودشم که مدرسه رو بیخیال شده رفته ور دست ننش
یاسی با تعجب گفت :راست میگی بدبخت فکر نمیکردم اینجوری باشه همچین اخر مد لباس میپوشه که گفتم از اون مایه داراست
شیرین : اره دیگه خودش پول در میاره خودشم خرج میکنه
بیخیال شیرین حس رقصم ندارم از فکر این فرهاد داغونم بد جوری اون دفعه کنفم کرد !؟
شیرین :ااااا عزیزکم قرار شد دیگه فکرشو نکنی بیا میخوای واسه اولین بار بری تو فضا؟
بوی تند الکل حس بدی بهش داد
یاسی : ا اه ه بگیر اون ور حالم بد شد تو که میدونی من فقط ظاهرم خلافه باطنم پاکه پاکه
شیرین: قربون این پاکیت برم من حالا بیا بریم یه قری بدیم که حسابی تو کمرمون خشکیده.
ساعت 9 شب بود که یاسی وشیرین شاد و خندون امدن بیرون
داشتن مسر همیشگیشون ومیرفتن که چند تا نره خر جلوشون سبز شد .
یکیشون با صدای چندش اوری گفت :به به خانم خانما کجا میرین برسونیمتون؟
یاسی :برو ننتو برسون احمق
مرد: ننمو بردم لالاشم کردم حالا نوبت شماست ببرم لالاتون کنم .
و با مردای دیگه شروع کرد به خندیدن.
شیرین:یاسی اوضا پسه بیا در ریم
تا اومدن حرکت کنن یکی از او مردا دست یاسی رو گرفت و اونو سمت خودش کشید. یاسی هم نامردی نکردو یه لگد محکم زد وسط پای طرف مرده هم وسط پاشو گرفتو مثل گه پهن شد رو زمین نالید :آی تخمم آی آی.....
یاسی و شیرینم شروع کردن به دوییدن اونا هم دنبالشون
شیرین :بدو .........بدو یاسی برو تو اون کوچه بدو....... منم از این کوچه میرم .....
سر کوچه سوم بود که یاسی برگشت ببینه کسی پشت سرش هست یا نه که محکم خورد به یه چیزی اونقدر محکم که نقش زمین شد .و دیگه نفهمید چی شد.
با پاشیده شدن اب یخ با وحشت چشاشو وا کرد تو دلش گفت :آخ که بد بخت شدی یاسی دیدی این غول بیابونیا گرفتنت بی عفتت کردن.............
چشاش تار میدید یه بار دیگه پلک زد این بار فکر کرد داره خواب میبینه
یاسی: نه دارم خواب میبینم اومد دوباره چشاشو ببنده که دستی صورتشوبا عصبانیت گرفت و گفت :نخیر خواب نمیبینی ... یالا چشاتو وا کن ببینم ...... سرتو بیار بالا به من نگاه کن ........
یاسی اروم چشاشو واکردو چشاش به چشای عسلی فرهاد خورد.
زود سرش اورد پایین و با خودش گفت :فاتحه تو بخون یاسی که دیگه مردی.اخه این نره خر از کجا پیداش شد .؟
فرهاد که سعی داشت خودشو کنترل کنه با ارومی گفت : میشه بگی نصف شبی کجا تشریف داشتین بعدشم با اون سرعت چرا میدوییدی ؟
یاسی که از لحن اروم فرهات جا خورده بود سرشو بالا اورد وبروبر فرهادو نگاه کرد .
فرهاد که نگاه بهت زده یاسی رو دید رفت جلو وبازوهای نرم و سفید یاسی رو تو دستاش گرفتو همزمان با فشار اوردن به اونا گفت :نه انگار تو عادت داری فقط باهات این طوری حرف بزنم عزیزم ؟!
یاسی که یاد بازوهای کبود شدش افتاده بود با تته پته گفت :نه نه....تو رو خدا اونسری تا یه قته جای دستات رو بازوم مونده بود بیا یه کار جدید بکن این دفعه.
فرهاد که از مظلومیت یاسی خنده اش گرفته بود گفت :مثلا چه کاری؟
یاسی :که تازه فهمید چه حرفی زده جسارت خودشو جمع کرد و بازو هاشو با خشم از دست فرهاد کشید بیرون و گفت ببینم اصلا تو چیکاره منی که ازم باز خواست میکنی به تو چه که من کجا بودمو چیکار میکردم .؟!
اصلا تو چرا همیشه عین جن جلو من سبز میشی ؟؟1
فرهاد که از جسارت یاسی داشت خر کیف میشد اومد دوباره بازو های یااسی رو بگیره که یاسی در رفت دویید طرف دیگه اتاق و گفت :اهک کی فکر کردی مثل ماست وامیستم تا منو بگیری
فرهاد گفت فکر کردی تا کی میتونی در ری اینجا خونه منه فقطم یه در داره که اونم من قفل کردم کلیدشم تو جیبمه ایناهاش اینو که گفت یاسی از ترس وا رفت واشک تو چشاش نشست.............
فرهاد که اونو اروم دید به سمت تلوزیون رفتو گفت : من تو مسیر برگشتم به خونه بودم پدرم زنگ زد گفت مادریاسی اومده خونمون شب نگهش میداریم داریم تدارک عروسیتون رو میبینیم تو هم برو دنبال یاسی باهم بیاد اونجا ..
رفتم خونتون دیدم تشریف نیاوردی گفتم حتما باز رفتی تو اون کاباره خراب شده داشتم می اومدم دنبالت که دیدم با پای خودت اومدی تو بغلم .اما اگه بیهوش نمی شدی ........... چی میخوری تو اینقدر سنگینی ؟! کمرم شکست تا تو خونه اوردمت .........اه باید وزنتو کم کنی .
یاسی که خونش از حرفای فرهاد به جوش اومده بود دیگه نفهمید چی کار مکنه به سمت فرهاد حمله ور شد موهای فرهادو که نشسته بود رو مبل و تلوزیون میدی تو دستاش گرفت و با همه قدرتی که در خودش سراغ داشت کشیدسر فرهادو این برو اونور میکرد و همزمان داد میزد من چاقم عوضی ؟من باید لاغر کنم نکبت ؟ .من ........................
فرهاد که حسابی غافلگیر شده بود وسرش از شدت کشیده شدن موهاش تیر مکشید با یه حرکت سریع از جاش بلند شدو کمر یاسی رو گرفتو زدش زمین و روشکمش نشست اما هنوز یاسی داشت داد میزدو موهای فرهادم تو دستش بود فرهاد که عاجز شده بود یه فکری عین برق از سرش گذشت همونطور که رو شکم یاسی بود خم شد به سرعت لباشو رو لبای یاسی گذاشت وصدای فریادهای اونو تو گلوش خفه کرد........
یاسی احساس کرد یه چیزنرم رو لباش قرار گرفت انگار برق 220 ولت بهش وصل کردن ضربان قلبش بشدت بالا رفت حرارت عجیبی همه وجودشو پر کرده بود .
خدای من چه اتفاقی داشت میافتاد؟ دستاش شل شدن وبی اختیار موهای فرهاد و رها کرد ارامش غریبی همه وجودشو پر کرد ..
فرهاد که دید نقشش عملی شده و گربه ملوس وحشی اروم گرفته از روی یاسی بلند شد و گفت: میبینمکه این بوسه حسابی حالی به حالیت کرد ....پس راه رام کردنت اینه..... بد اتویی دستم دادی گربه وحشی..... خندیدو رفت به سمت دست شویی..

یاسی که هنوز رو زمین تو خلسه بود با شنیدن این حرف انگار یه پتک زدن تو سرش
یاسی: خدای من چه غلطی کردم چرا نفهمیدم این عوضی داره منو میبوسه اخه برق کجا بود ......
فرهاد با خنده تمسخر امیزی گفت: هنوز بلند نشدی نکنه منتظری بیام تا اخرش بریم ؟
یاسی که دیگه طاقت نداشت بیشتر از این تحقیر بشه با یه حرکت سریع از جاش بلند شدو خودشو جلو پنجره رسوند .اونو باز کرد رفت بالا تا اومد بپره دید ای دل غافل ارتفاعش اینقدر زیاده که اگه بپره فقط خودشو شل و پل میکنه ...
فرهاد: چرا واستادی خوب بپر دیگه منتظرم .....
یاسی که غرورشوحسابی له شده میدید چشاشو بستو خودشو رها کرد میمرد بهتر بود تا اینطور خودشو شکست خورده میدید....
بین زمین و اسمون بود که دستی محکم دور کمرش ر و گرفت و اونو بالا اورد.صدای دورگه شده فرهاد بودکه تو گوشش پیچید :
دختر مگه عقلتو از دست دادی ؟ با خودت چی فکر کردی؟چیو میخوای ثابت کنی؟ که شجاعی ؟که تسلیم من نمیشی؟ نکنه زیادی فیلم اکشن دیدی روت اثر گذاشته هان؟ یه چیزی بگو ؟
صدای هق هق یاسی بود که دلشو به رحم اوردوبیشتر از این دعواش نکرد .
فرهاد اروم اونو روی مبل نشوندو گفت اخه دختر خوب این چه کاری بود که تو کردی نگفتی بیفتی ضربه مغزی بشی من جواب مامانتو بقیه رو چی باید میدادم ..............خوب بسه دیگه اشکاتو پاک کن کوچولو....
اما اشکای یاسی تازه راه خودشونو پیدا کرده بودن تند وتند می امدن پایین کم کم. اب بینیشم راه افتادو اون هی بینیشوبالا میکشید که یدفعه دستی با ستمال بینیشو گرفت و با لحن طنز الودی گفت حالا عین یه بچه خوب فین کن ببینم بلدی یا نه؟.......
یاسی که دیگه رمقی واسش نمونده بود عین یه بره مطیع حرف فرهادو گوش گرفت.
فرهاد:افرین دختر خوب حالا پاشو دست و روتو بشور برو تو اتاق راحت تا صبح بخواب .
فردا میریم پیش مامانت و بقیه.......

وقتی وارد خونه باغ تیمسار شدن تمام خاطرات کودکی یاسی براش زنده شد انگار همین دیروز بود که رو شونه های پدرش نشسته لابه لای درختای سر سبز هواپیما بازی میکردن .........
فرهاد : چرا ماتت برده بیا تو دیگه همه منتظرن.
فرهاد در ساختمان قدیمی وسط باغ را باز کرد رو به همگی بلند سلامی دادو صبح بخیر گفت .
تیمسار که از دیشب مشتاقانه منتظر دیدن یاسمن بود جلو اومد و دستای لطیف وسفید اونو توی دست گرفت وگفت:به خونه خودت خوش اومدی عزیزم .
و یاسی رو در اغوش پر مهر خودش جا داد .
یاسی احساس کرد پدر بزرگش زنده شده و داره اونو تو اغوش مهربون خودش با محبت فشار میده
خدایا چقدر احساس نیاز میکرد ......... نیاز به یه تکیه گاه محکم
نیاز به اغوش گرم پدر............
انگار تازه میفهمید احتیاج به یه پدر دلسوز و مهربون داشته ..
تیمسار : بوی مهران و میدی دخترم و رو به اسمون گفت:
میبینی مهران نوه گل تو میبینی چه خانم شده ...... من به قولمون دارم وفا میکنم اما تو نموندی تا با هم این کارو به اخر برسونیم..................
اشک همگی در اومده بود مخصوصا یاسی ... اخه هیچوقت تا این اندازه به یاد پدر و پدر بزگش نیفتاده بود ......حتی یادش نمیومد اخرین بار کی سر قبر اونا رفته ..........
جو کمی اروم شد .....تیمسار همراه یاسمن روی مبل نشستند
یاسی تازه مادرشو که کنار مادر فرهاد با چشای اشکبار نشسته بود وانو نگاه میکرد رو دید ........
تیمسار از خاطرات گذشته میگفت و بقیه محو حرفای اون ....
نهارو توی بالکن باصفای تیمسار خوردن و بعد از یه استراحت کوتاه عارزم رفتن شدن یاسی رفت که از اتاق وسایل مادرشو بیاره که متوجه حرف زدن فرهاد با پدرش شد .....
پدر فرهاد : منظورت چیه که نمیخوای ازدواج کنی من جواب پدر بزرگتو چی بدم ؟
فرهاد : شما توقع دارین من با این گربه وحشی تا اخر عمرم سر کنم ..... اون یه بچه ست ....من نمیتونم تا اخر عمر نقش دایه رو بازی کنم اون حتی نمیدونه ازدواج یعنی چی.......
پدر فرهاد: مگه این دختر چی کارت کرده .... اصلا تو ازاولم اونو نمی خواستی دلت پیش اون دختری عوضیه که ولت کرد رفت......
فرهاد : بگید این دختره چیکارم نکرده دیشب نبودی ببینی که خونم رینگ بوکس بود ....انچنان موهای سرمو کشید که هنوزسرم درد میکنه....
ما اصلا به در هم نمیخوریم من یه زن اروم میخوام واسه زندگیم که وقتی از سر این کار لعنتی میام تو خونم ارامش پیدا کنم اما با این دختر ............... من با اون به جایی نمی رسم
پدر فرهاد :پس چرا جلو مادرش قبول کردی؟ هان ؟
فرهاد: اون موقع فقط میخواستم این بچه لوسو ادب کنم ....همین
پدر فرهاد:من نمیدونم خودت با پدر بزرگت صحبت کن ...
بغض راه گلوی یاسی رو بسته بود و داشت خفش میکرد سریع به دستشویی رفت و با سرعت به صورتش اب پاشید .......

کمی که اروم شد خودشو تو اینه نگاه کرد : ازت متنفرم فرهاد
حالا که منو نمیخوای خودمو به هر اب و اتیشی میزنم تا این ازدواج سر بگیره ......
فردای اون روز یاسی شماره تیمسارو گرفت و بهش گفت میخواد اونو ببینه اما توی رستوران پرسپولیس.....
یاسی با سلیقه تمام لباس دامن وبلوز استین بلند یشمی سنگ دوزی شدشو پوشید و سر قرار رفت....
وقتی اونجا رسید تیمسار با یه کتو شلوار خوش دوخت طوسی انتظارشو میکشید
یاسی به ارومی بوسه ای روی گونه تیمسار نشوند و سلام کرد .تیمسارم جواب بوس و سلام اونو با گرمی داد و اونو دعوت به نشستن کرد ....
گارسون منو بدست اومد و تیمسار برای هردوشون خوراک بره با مخلفاتشو سفارش داد ....
تیمسار : چی شده یاسمن خوشبو یادی از ما کردی؟
یاسی : ااا تیمسار من که دیروز خونتون بودم ؟
تیمسار خنده کنان گفت :میدونم عزیزم داشتم شوخی میکردم ...حالا بگو ببینم چه موضوعی پیش اومده ؟
یاسی هم بی کمو کاست حرفای فرهادو پدرشو به تیمسار گفت.
تیمسار اول شروع کرد به خندیدن بعد گفت : چی به سر نوم اوردی که اونو فراری دادی ...... و باز خندید ....
فکر نکنم تا حالا کسی حتی یه نیشگون از فرهاد گرفته باشه اونوقت تو داشتی موهاشو از سرش میکندی ...وباز هم خندید..
یاسی با مظلومیت تمام گفت تقصیر من نبود خوب اون منو عصبانی کرد ...همش با حرفاش منو میچزونه.....
تیمسار دیگه اشک از چشماش سرازیر شده بود تو همین حین غذاشون رو اوردن ....
کمی که گذشت مشغول خوردن شدن تیمسار : حالا چه کاری از دست من بر میاد؟ چیکار باید انجام بدیم؟
یاسی: ببینید قراره فرهاد با شما صحبت کنه شما هم براش یه شرط بزارید ....
تیمسار: چه شرطی؟
یاسی هم نقشه خودشو تمام و کمال گفت ...
دور روز بعد تیمسار به فرهاد زنگ زد و او خواست سری به او بزند.....
فرهاد بعد از کار به سرعت به دیدن پدر بزرگش رفت ..
و او را فرو رفته در مبل راحتیش غرق تفکر دید ..........
فرهاد : سلام اقا جون خودم.... خوبید ..خوشی سلامتی ؟
تیمسار خیلی سرد جواب سلام فرهاد و داد..
فرهاد:چیه اقا جون تحویل نمی گیری؟
تیمسار بازم با همون لحن گفت :از دستت ناراحتم ... یه چیزایی شنیدم ؟
شنیدم گفتی یاسی رو نمیخوای ؟ راسته؟
فرهاد من من کنان گفت:بله اقا جون...
تیمسار : باشه قبول
فرهاد با چشای گشاد شده به پدرر بزرگش چشم دوخت ...باورش نمیشد به همین راحتی تیمسار خواستشو قبول کرده...
تیمسار گفت: اما یه شرط دارم ...
فرهاد:چه شرطی اقا جون ؟
تیمسار: تو که میدونی همه پسرای فامیل قبل از 25 سالگی ازدواج میکردن و بعد از خانواده جدا میشدن...... اما تو اول بخاطر دوری محل کارت از ما جدا شدی ..بعدم ما منتظر بودیم یاسمن 18 ساله شه تو با اون ازدواج کنی . ....
اما حالا که خودت اینطور میخوای تو هم باید از قانون خانواده پیروی کنی...
شرط منم همینه تو تا 2 هفته دیگه که 28 ساله میشی باید همسر خودتو از خانواده هایی که من تعین میکنم انتخاب کنی اما اگه تا اون موقع نتونستی زن دلخواهتو پیدا کنی یا باید قید شغلتو که من واست جور کردمو میدونم خیلی هم دوستش داری رو بزنی یا باید طبق قول وقرارمون با یاسمن ازدواج کنی. .......
فرهاد عصبانی از جاش بلند شد و گفت :منو بگو که چی فکر میکردم ...خب یه بارگی میگفتین نه ..نمیزارین با کسی غیر این گربه وحشی ازدواج کنم ....اخه کی تو 2 هفته همچین کاری کنه که من دومیش باشم...هان؟
تیمسار :تنها به این شرطه واسه راحتی کارت ترتیب قراراتو دادم...... بعد کاغذی جلو فرهاد گذاشتو رفت....
فرهاد نگاهی به کاغذ انداخت اولین قرار 2روز دیگه بود ..فرهاد در رستوران نخلستان نشسته بود که صدای گلفتی گفت: اقای احمدیان؟
فرهاد برگشت جواب مرد رو بده که دید یه دختر مو وزوزی
100 کیلوی جلوش واستاده و چیل خند میزنه (یعنی لبخند)
فرهاد:بله شما؟
دختر دستای گوشتالودشو جلو اورد و با عشوه خرکی گفت:من غنچه هستم دختر آقای ارسلانی..خیلی از دیدنتون خوشحالم...
فرهاد تو دلش گفت : الان غنچه است فردا باز بشه چی میشه...
نشستند و دختر شروع کردبه صحبت کردن باصدای کلفتش ..از همین الان مشخص بود پدر بزرگش زشت ترین
بیریخت ترین دخترا رو واسه قراراش اماده کرده.....تا اونو مجبور کنه با یاسی ازدواج کنه ....
فرهاد : ببخشید غنچه خانم من یه کار ضروری واسم پیش اومده باید برم
دختر که منظور فرهادو فهمیده بود به سرعت از جا بلند شد وهمینطور که به طرف درب خروجی میشد با غیظ گفت :به درک فکر کردی کشته و مردتم من فقط به خاطر جناب تیمسار اومدم وگرنه 100 سال سیاهم به ادمی مثل تو محل سگم نمی ذاشتم......
فرهاد نفس حبس شدشو بیرون دادو گفت اوه اوه عجب سگ هاری بود داشت درسته قورتم میداد ...سگ پدر چه اعتماد به نفسی هم داشت من اگه جای این بودم اصلا پامو از خونه بیرون نمی ذاشتم چه برسه برم سر قرار.........


روزها از پی هم میگذشت وبلاخره رارها پایان گرفت ...
فرهاد خسته از این قرارهای بی ثمر
خسته وکلافه روی تخت خود خوابیده بود و به دخترانی که ملاقات کرده بود فکر میکرد ....
یکی قد بلند و زیبا اما چلمنگ ... یکی کوتوله و ریز نقش اما با ذکاوت ... یکی چاق.... یکی لاغر .......ووووووخلاصه هر کدوم یه عیب بزرگ داشتن ..
تلفن خانه به صدا در امد فرهاد :بله بفرمایید؟
تیمسار : الو.. فرهاد خودتی؟
فرهاد :سلام اقاجون
تیمسار :سلام پسرم شیری یا روباه؟ زن دلخواهتو پیدا کردی؟
فرهاد با تمسخر گفت : با اون دخترای عتیقه ای که شما واسم جور کرده بودین بنظر تون باید چی بگم .....
امشب یاسی و مادرش میان خونه سر قولت که هستی ؟ ........

شب بود و هوا بارانی... همگی در خانه تیمسار جمع شده بودند...عاقدی برای خواندن صیغه محرمیت اورده شده بود همه منتظر فرهاد نشسته بودند ..که فرهاد وارد شد سرتا پا خیس ..از موهای سیاه براقش اب میچکید معلوم بود ساعتها زیر باران مانده..
مادر فرهاد:پسرم کجا بودی چرا این شکلی شدی؟بروکنار بخاری تا برات حوله بیارم ...
فرهاد جلوی پای تیمسار زانو زدو گفت:اقا جون من تا به این سن رسیدم هیچ وقت روی حرف شما حرفی نزدم ...همیشه دنبال براورده کردن ارزوهای شما بودم گفتین موسیقی رو ول کنم برم تو ارتش گفتم چشم ...گفتین ارتشو ول کنم بشم بازرس بازم گفتم چشم ..گفتین حق ندارم خیلی کارا کنم بازم گفتم چشم اما در مورد ازدواجم میگم متاسفم من نمیتونم ....
..... یاسی که تا اون لحظه گوشه ای ساکت ایستاده بود بغض کرده به سمت باغ دوید...
پدر فرهاد با عصبانیت گفت :چی میگی فرهاد؟.

تیمسار دستشو به علامت سکوت بالا اورد و رو به فرهاد گفت :کسی رو برای ازدواجت در نظر داری ؟
فرها: نه هیچ کس
تیمسار : پس چرا نمیخوای با اون ازدواج کنی ؟
فرهاد:متاسفم دلیلی ندارم فقط نمیخوام الان ازدواج کنم همین وبه سرعت بلند شد از در بیرون بره که
پدر فرهاد :فرهاد....فرهاد صبر کن ....

تیمسار :ولش کن بره پسره بی لیاقت عوضی و گلدون روی میز رو برداشت که به سمت فرهاد پرتاب کنه یدفعه احساس درد شدیدی توی سینش احساس کرد و نقش زمین شد همگی به سمت تیمسار رفتن
پدر فرهاد :پدر خواهش میکنم اوه خدای من زنگ بزنین امبولانس بیاد

فرهاد از نیمه راه برگشت و سریع به اورزانس زنگ زد....
از صدای شیون و زاری.. یاسی وحشت زده به طرف ساختمان دوید....
دید تیمساربی هوش روی زمین افتاده ...از فکر اینکه پیرمرد سکته کرده و مرده به هق هق افتاد وخودشو روی جسم بی جون تیمسارانداخت و با مشتای گره شده محکم به سینه های او زد وبا التماس میگفت : نمیر نه ..تو نباید بمیری... نه............من تازه تو رو پیدا کردم ...خدا ااااااااااااااااا...پدرمو ازم گرفتی پدر بزرگمم بردی خواهش میکنم اونو دیگه نبر ..............
خدا قسمت میدم ..........فرهاد با چشمای اشک بار سعی کرد یاسی رو از روی جسد پدر بزرگش بلند کنه ...اما هر چه کرد نتوانست ..یاسی همچنان ناله میدادو با مشت به سینه تیمسار میزد همه اشک ریزان بالای سر تیمسار ایستاده بودند دیگه مطمئن شده بودن که تیمسار واسه همیشه از پیششون رفته .......
که یدفعه چشای تیمسار گشاد شدو نفس حبس شودشو بیرون داد .. فرهاد که نظارگر این معجزه بود داد زد اون زندست اون زندست یاسی تو اوج گریه شروع به خندیدن کرد و همه با ناباوری به سمت تیمسار رفتند و به او کمک کردن که از زمین بلند شه ..........
تیمسار :چی اتفاقی افتاد؟ چی شده چرا قیافههاتون این شکلیه ک


مطالب مشابه :


چندین ختم مجرب

تمام این مطالب از سایت های مختلف جمع تغذیه کودک | مدل مو عروس. بعد110 بار بگوید ذکر را وباز
رمان مزون لباس عروس 4

رمان مزون لباس عروس 4 کله مو از پشت در از ما زانوهاشو تو شکمش جمع کرد و
رمان عروس 18 ساله (1)

رمان عروس 18 ساله (1) - ♥♥گلچینی از بهترین رمـــانهـای عاشقـــانه ایـــرانی و خارجــی
ایده جالب عشقولانه وجذاب برا متفاوت شدن زندگی

نی نی سایت -مامی سایت و نو عروس در مدل ها و رنگها مختلف درست می میکنم وباز
برچسب :