بقیه اسامی پروژه اقدسیه

رديف

نام و               نام خانوادگي

 شماره تلفن

توضيحات

17

محمد علي       داربخش

09121127636

 

18

معصوم         فرديس

09127197549

 

19

طاهره           احمدزاده

09121306093

 

20

اميراحمد        فلسفي

09123545953

 

21

فاطمه           شيرازي

09127374691

 

22

مينا              طهمورثي

09122186708

 

23

نسرين           زارع پور

09126843044

 

24

ايرج            صحبت

0912206344

 

25

دكتر          عالم تبريز

09121154147

 

26

محبوبه        جميع شبيري

09122199819

 

27

جواد            نجم الدين

09124191961

 

28

پرويز         رضايي

09123114503

 

29

آناهيتا          بيگلري

09123114503

 

30

زينت        قنبري

09121305814

 

31

فرشيده      جوادي اصفهاني

09125273704

 

32

سيد حسين    شريفي

09125942561

 

33

مهدي       خداوردي

88404378

 

34

سيد عسگر   شفيعي

88087790

 

35

هوشنگ    جستاني

09121167702

 

36

كريم        نجاريان

22053859

 

37

فاطمه      تنها

22407104

 

38

هايده     جمع نژاد

22120202

 

39

عبدالمجيد  قاضي

09161620662

 

 

تذکر: بقیه اسامی اعلام خواهد شد. لطفا با دوستان برای پیشرفت پروژه مشورت نمایید.


مطالب مشابه :


بقیه اسامی پروژه اقدسیه

دكتر عالم تبريز
آشنايي با رشته کارشناسي ارشد مديريت فناوري اطلاعات

ب- مديريت مالي جلد اول و دوم دكتر جهانخاني و علي الف- پژوهش عملياتي، دكتر عالم تبريز.
چند پایان‌نامه برای دانلود

اساتید مشاور: دكتر اكبر عالم تبريز. اساتید راهنما: دكتر حسين عبده
آشنایی با رشته کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

ب- مديريت مالي جلد اول و دوم دكتر جهانخاني و علي الف- پژوهش عملياتي، دكتر عالم تبريز.
همايش شمس تبريزي(1)

عالم شكرستان شد- دكتر سيد جعفر حميدي از شمس تبريز در پاكستان - دكتر شاهد چوهدري از
اولين كنفرانس ملي اقتصاد، مديريت و حسابداری – اولين كنفرانس ملی مهندسی، علوم اجتماعی و محيط زيست

پروفسور اكبر عالم تبريز: پروفسور يحيي حجت الاسلام دكتر سعيد
بررسي آثار استاد معزز دكتر صديق(دوزگون)

برخي از اين مقالات را «حميد سالك» در سال 1357 در تبريز تحت بار دكتر صديق به عالم
برچسب :