***آیین نامه لیگ قهرمانی باشگاه های اسکواش کشور...  فهرست:

 ماده 1 : مقدمه

ماده 2 : اهداف

ماده 3: تعاریف

ماده 4: رئیس سازمان لیگ

ماده 5: نایب رئیس سازمان لیگ

ماده 6 : دبیرسازمان لیگ

ماده 7: خزانه دار

ماده 8: بازرس

ماده 9: اختیارات مجمع عمومی

ماده 10: اختیارات سازمان لیگ

ماده 11: اختیارات رئیس سازمان لیگ

ماده 12: تشکیل مجمع عمومی

ماده 13: امورمالی

ماده 14: دسته بندی لیگ

ماده 15: تعداد تیم های حاضر در لیگ

ماده 16: نحوه برگزاری مسابقات

ماده 17: رده سنی مسابقات

ماده 18: تعداد نفرات تیم ها

ماده 19: وظایف باشگاه های شرکت کننده در مسابقات

ماده 20: وظایف باشگاه میزبان

ماده 21: مدارک ثبت نام شرکت در لیگ اسکواش کشور

ماده 22: اعتراض ها

ماده23: نقل و انتقالات

ماده 24: جوایز

ماده 25: جام اخلاق

فرم ها

1-      معرفی تیم

2-      اعلام آمادگی و تقاضای ثبت نام

3-      لیست اعضای تیم

4-      قبول مسئولیت فردی ورزشکاران

5-      تعهد حضور تیم در مسابقات

6-      قرارداد

7-      رضایت نامه ولی ( ورزشکاران زیر 18 سال)

  

آیین نامه اجرایی لیگ قهرمانی باشگاه های اسکواش کشور

 

ماده 1 : مقدمه

بی شک برگزاری مسابقات منظم، یکی از بهترین راهکارهای گسترش و ارتقا سطح کمی هر رشته ورزشی است و در سایه برگزاری ضمن شکوفایی استعدادها زمینه حضور و فعالیت بخش خصوصی فراهم خواهد شد. لذا به منظور رشد و توسعه ورزش اسکواش در کشور و برگزاری قانونمند مسابقات این آیین نامه توسط فدراسیون اسکواش تدوین گردید.

 

ماده 2 : اهداف

1-2 : ایجاد بستر مناسب برای رشد و کشف استعداد های ورزش اسکواش و جذب آنها در تیم های ملی

2-2 : ایجاد زمینه رقابت سالم بین ورزشکاران و مربیان و باشگاه های اسکواش فعال در کشور

3-2 : ایجاد فضای مناسب برای ورزشکاران و مربیان در جهت ارائه شایستگی ها و توانایی های فنی خود

4-2 : تبیین جایگاه ویژه برای بخش خصوصی و تشویق آنها جهت حضور در امر قهرمان پروری

5-2 : ایجاد زمینه مناسب جهت جذب بخش خصوصی و سرمایه گذاری در رشته ورزشی اسکواش

6-2 : گسترش رشته ورزشی اسکواش در جامعه به عنوان یک رشته ورزشی سالم و مفید

7-2 :  ارتقا سطح دانش فنی مربیان، داوران و مسئولان برگزاری مسابقات

 

ماده 3 : تعاریف

1-3 : فدراسیون : فدراسیون اسکواش جمهوری اسلامی ایران

2-3 : هیات  : هیات های اسکواش سراسر کشور

3-3 : لیگ اسکواش : برگزاری مسابقات منظم در یک فصل که در پایان با احتساب مجموع امتیازات کسب شده توسط باشگاه ها، رتبه هر یک از آنها در لیگ مشخص میگردد.

4-3 : باشگاه : ( باشگاه های شرکت کننده در مسابقات لیگ اسکواش) به تشکیلاتی اطلاق می شود که با داشتن امکانات فیزیکی لازم و مناسب ایجاد انگیزه و رقابت سالم در جهت تعمیم و توسعه ورزش  را داشته.

5-3 : مجمع عمومی سازمان لیگ : مجمع عمومی لیگ شامل :

¨      رئیس فدراسیون

¨      نایب رئیس فدراسیون

¨      نایب رئیس فدراسیون دراموربانوان

¨      دبیر فدراسیون

¨      روسای هیات های حاضر در لیگ

¨      مدیران باشگاه های حاضر در لیگ

¨      مسئول کمیته مسابقات فدراسیون

¨      مسئول کمیته داوری فدراسیون

¨      مسئول کمیته فنی فدراسیون

 

6-3- سازمان لیگ :

  • رئیس 
  • نایب رئیس
  • دبیر (بدون حق رای )
  • سه نفر از مدیران حاضر درلیگ به انتخاب مجمع عمومی

تبصره : سه نفر از مدیران هیئت رئیسه سازمان لیگ برای بخشهای آقایان وبانوان مجزا می باشد.

 

ماده 4 : رئیس سازمان  لیگ

رئیس سازمان لیگ ازطرف رئیس فدراسیون به مدت دو سال منصوب خواهدشد. انتخاب مجدد وی بلامانع است.

ماده 5: نایب رئیس لیگ

درصورت غیبت رئیس سازمان  لیگ ،  نایب رئیس لیگ عهده دار وظایف وی خواهدبود.

ماده 6 : دبیرسازمان لیگ

1-5- دبیر سازمان لیگ کلیه فعالیتهای اجرایی رازیر نظر رئیس کمیته لیگ انجام می دهد.

2-5- دبیر سازمان لیگ نتایج همه مسابقات را ثبت ودرمورد هرباشگاه اطلاعات راجمع اوری وارائه نماید.

ماده 7 : خزانه دار

خزانه دار سازمان لیگ  خزانه دار فدراسیون می باشد که با افتتاح حساب مجزا ، مسئول ثبت کلیه دریافت ها و پرداختهای لیگ وارائه بودجه سالیانه به سازمان لیگ جهت تصویب درمجمع عمومی است. خزانه دار موظف است گزارش مالی راماهیانه دراختیار رئیس سازمان لیگ وهیئت رئیسه فدراسیون قراردهد.

ماده 8 : بازرس

بازرس لیگ توسط مجمع عمومی به مدت دوسال انتخاب شده  وبرعملکرد مدیران لیگ  نظارت کرده وگزارش عملکرد مدیران لیگ را به مجمع عمومی سالانه ارائه می کند.

ماده 9 : اختیارات مجمع عمومی

1-9-           پیشنهاد تغییر بندهایی از آئین نامه  به فدراسیون اسکواش

2-9-  تصویب آئین نامه ها ، برنامه ها وسیاستهای اجرایی سازمان لیگ

3-9- انتخاب اعضای مدیران سازمان  لیگ یا عزل آنها

4-9- تصویب بودجه وعملکرد مالی سازمان  لیگ

تبصره : جلسه های مجمع با حضورحداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت داده شده وتصمیمات با نصف به علاوه یک رای از اعضاء قابل قبول است.

ماده 10: اختیارات سازمان لیگ

1-10-کنترل لازم به استمرار توانایی های باشگاههای لیگ وگزارش لازم به مجمع عمومی

2-10-       تصویب برنامه های اجرایی لیگ

3-10-        تهیه گزارش عملکرد سالانه جهت ارائه به مجمع عمومی

4-10-       تهیه بودجه سالانه لیگ وارائه به مجمع عمومی

5-10-  پیشنهاد تعیین مسوول هرمسابقه ، ارتباط با کمیته داوران با هماهنگی فدراسیون جهت تعیین داوران هرمرحله ، تعیین برنامه وزمان آغاز بازیها ، مشخصات ولباس بازیکنان (اعم از پیراهن اول – دوم و سوم ) ، تعیین تیمهای سقوط کننده به رده پائین تر ، دریافت آرم ولوگوی تیم ها وبررسی وتصویب  دیگر موارد غیرمترقبه به عهده سازمان  لیگ می باشد.

ماده 11 : اختیارات رئیس سازمان  لیگ

1-11- بالاترین مقام اجرایی سازمان لیگ است.

2-11- -کلیه مکاتبات با ا مضاء وی ودرغیاب وی با امضای نایب رئیس است.

ماده 12: تشکیل مجمع عمومی

1-12- مجمع عمومی سالانه حداقل دوبار درطول فصل تشکیل جلسه خواهد داد. که اولین جلسه آن قبل از آغاز فصل جدید لیگ و جلسات بعدی با نظر رئیس مجمع (رئیس فدراسیون ) برگزارخواهدشد.

2-12- دعوت نامه برای اعضاء مجمع عمومی توسط رئیس کمیته لیگ 15 روز قبل از برگزاری جلسه بدست اعضاء برسد.

ماده 13: امور مالی

1-13- تمامی هزینه های لیگ میبایستی تنها از حساب سازمان لیگ فدراسیون هزینه شود.

2-13- درپایان هرسال فصل خزانه دار موظف به گزارش عملکرد مالی لیگ خواهد بود.

3-13- برداشت از حساب سازمان لیگ با امضای رئیس سازمان لیگ وخزانه دار فدراسیون با تایید رئیس فدراسیون امکانپذیر خواهدبود.

ماده 14: دسته بندی  لیگ

لیگ اسکواش کشور با تصویب مجمع عمومی در دو قسمت آقایان وبانوان  برگزار می گردد.

 

ماده 15 : تعداد تیم ها در لیگ

تعداد تیم های حاضر در لیگ توسط مجمع عمومی لیگ مشخص خواهند شد.

 

ماده 16 : نحوه برگزاری مسابقات

1-16 : مسابقات بر اساس آخرین قوانین فدراسیون جهانی اسکواش ( WSF) و با تصویب مجمع عمومی انجام خواهدشد.  

2-16 : هر مرحله از مسابقات به فاصله زمانی حداقل 5 روز و حداکثر یک ماه برگزار میگردد.

3-16 : زمان و مکان برگزاری هر مرحله از لیگ حداقل 10 روز قبل از برگزاری به اطلاع باشگاه های حاضر در لیگ و هیات های ورزشی استان ها خواهد رسید.

4-16 : در جدول مسابقات به ازای هر برد 3 امتیاز ، برای هر باخت 1 امتیاز منظور خواهد شد . درصورت عدم حضور غیرموجه یک تیم در یک مسابقه تیم مذکور امتیازی نخواهدگرفت. 

5-16 : زمان برگزاری مسابقات توسط سازمان لیگ اعلام خواهدشد.

6-16 : نماینده فدراسیون جهت هر چه بهتر برگزار نمودن مسابقات از طرف فدراسیون به محل برگزاری مسابقات اعزام می گردد که ملزم به ارسال گزارش به فدراسیون خواهد بود.

7-16- اگر دویا چندتیم دررده بندی دارای امتیاز مساوی بودند به ترتیب تیم که دارای تفاضل گل بهتری بود درجای بالاتر قرارمی گیرد .

8-16-اگردویا چندتیم از لحاظ امتیاز و تفاضل گل مساوی بودند تیمی که دارای گیم بیشتر برده است درجای بالاتر قرارمی گیرد.

9-15-اگردویا چندتیم از لحاظ امتیاز ، تفاضل گل درشرایط مشابه بودند به نتیجه مجموع رفت وبرگشت دوتیم مراجعه خواهدشد و درصورت تساوی هم رتبه فرض می شوند.

ماده 17 : رده سنی مسابقات

رده سنی شرکت کنندگان در مسابقات لیگ، آزاد میباشد.

ماده 18 : تعداد نفرات تیم

1-18 : هر تیم میتواند حداکثر 7 نفر را به عنوان بازیکن، 1 نفر سرپرست، 1 نفر مربی جهت شرکت در هر دوره از مسابقات معرفی نماید(معرفی پزشک ومسوول تدارکات در تیم نیز چنانچه هنگام اعلام آمادگی به فدراسیون ارسال شود بلا مانع است)

2-18 : عضویت مربیان به عنوان بازیکن در تیم بلا مانع است.

3-18 : کلیه اعضای تیم ها می بایست طبق فرم شماره یک با باشگاه قرارداد منعقد نمایند.

4-18 : باشگاه ها مجازند با رعایت قوانین جاری کشور و فدراسیون جهانی اسکواش با تائید فدراسیون اسکواش و کسب مجوزهای لازم  حداکثر از یک نفر بازیکن خارجی عضو PSA ( انجمن اسکواش بازان حرفه ای جهان) درقسمت آقایان و یک نفر بازیکن خارجی عضو WISPA ( اتحادیه بین المللی اسکواش بازان زن جهان ) در تیم خود استفاده نماید.

5-18 : باشگاه ها میتوانند با رعایت قوانین جاری کشور و فدراسیون جهانی اسکواش با تائید فدراسیون و کسب مجوزات لازم از مربی خارجی در تیم خود استفاده نمایند.

6-18 : برای کلیه ورزشکاران، مربیان و سرپرستان تیمها کارت شرکت در مسابقات از سوی فدراسیون  اسکواش قبل از شروع رقابتهای لیگ صادر خواهد شد.

تبصره یک : جابجایی بازیکنان در طول برگزاری لیگ به گونه ای که تعداد آنان از 2 نفر تجاوز نماید و در یک نیم فصل در سایر تیم ها عضویت نداشته باشند بلامانع است.

تبصره دو : قرارداد عضویت بازیکنان جدید حداقل یک هفته کاری قبل از برگزاری هر مرحله از لیگ میبایست به دبیر خانه سازمان لیگ ارائه گردد و تیمها تنها میتوانند پس از نیم فصل نسبت به انتقال و یا جابجایی اقدام نمایند.

ماده 19: وظایف باشگاه های شرکت کننده در مسابقات

1-19 : دارابودن کورت اسکواش استاندارد (تملیک یا اجاره)

2-19 : باشگاه ها موظفند با تمامی اعضای تیم طبق فرم ضمیمه شماره شش قرارداد منعقد نمایند.

3-19 : باشگاه ها موظفند تمامی لوازم و تجهیزات مورد نیاز تیم را فراهم نمایند.

4-19 : تمامی هزینه ایاب و ذهاب، تغذیه جهت شرکت در مسابقات به عهده باشگاه می باشد.

5-19 : باشگاه موظف است تمامی مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مسابقات را در موعد مقرر به    دبیر خانه فدراسیون اسکواش ارسال نماید.

6-19 : باشگاه می بایست در کلیه مسابقات شرکت نماید و در صورت عدم حضور در هر مسابقه ضمن ارجاع مورد غیبت به کمیته انضباطی در آن مرحله از مسابقه بازنده اعلام شده و پس از آن نیز طبق رای کمیته یاد شده با تیم غایب رفتار خواهد شد.

7-19 : کلیه باشگاهها می بایست بطورکتبی  متعهد شوند تا پایان فصل در مسابقات شرکت نمایند و موظف به انجام تعهد خود می باشند لذا جهت تضمین تعهد خود باید یک فقره چک معادل یک میلیون تومان به امور مالی فدراسیون تحویل دهند، چک یادشده پس از پایان فصل و به شرط حضور باشگاه در تمامی مسابقات، عینا" به باشگاه مسترد خواهد شد.

 

8-19 : در صورتی که تیم به هر دلیل از ادامه مسابقات خودداری نماید و به ویژه در هفته آخر غیبت نماید و یا از مسابقه دادن با تیم یا تیمهایی خودداری نماید، عدم حضور و مسابقه ندادنش با توجه به شواهد و قرائن انصراف و یا تبانی تلقی شده و پس از طرح موضوع در کمیته انضباطی فدراسیون اسکواش  بنا به رای کمیته یاد شده موجب محرومیت موقت یا دائم از حضور در کلیه مسابقات و همچنین ضبط و وصول چک تضمین تعهد، به نفع فدراسیون می شود.

تبصره : درصورت انصراف یک تیم ازادامه مسابقات لیگ وتایید آن از سوی سازمان لیگ تمامی دیدارهای آن تیم 3-0 به نفع حریفان منظورمی گردد.

 

9-19 : کلیه باشگاهها موظفند برای کادر مربیگری خود فقط از مربیان دارای گواهینامه معتبر فدراسیون که مورد تائید فدراسیون می باشند، استفاده نمایند.

10-19 : کلیه باشگاهها موظفند بر اساس اعلام کتبی فدراسیون ورزشکاران عضو تیم های ملی و یا تیم های منتخب استانی خود را جهت شرکت در اردوهای تیم ملی، مسابقات قهرمانی کشور، اعزامهای برون مرزی و یا بین المللی داخلی که توسط فدراسیون برگزار می شود در اختیار فدراسیون یا هیات قرار دهند.

11-19 : باشگاهها موظفند برای کلیه اعضای تیم ( سرپرست، مربی، ورزشکار و .....) کارت بیمه ورزشی صادر نموده و مسئولیت این امر به عهده باشگاه می باشد. (عدم ارائه کارت بیمه ورزشی به منزله انصراف در حضور در آن دوره مسابقه می باشد.)

12-19 : باشگاهها موظفند کلیه اعضای تیم ( سرپرست، مربی، ورزشکار و .....) را از متن آئین نامه برگزاری مطلع سازند و برگه پایانی این آئین نامه را امضاء و به سازمان  لیگ فدراسیون ارسال نمایند. و عدم امضاء اطلاع آنان مانع از اجرای مفاد آن نمی شود.

13-19 : اسکان تیمهای میهمان به عهده تیم میزبان میباشد.

14-19 : در صورتی که سه بازیکن تیم در اردوها یا رقابتهای مورد تایید فدراسیون حضور داشته باشند، رقابت تیم مذکور در تاریخ دیگری که کمیته لیگ اعلام مینماید برگزار خواهد شد.

ماده 20 : وظایف باشگاه میزبان

1-20 : وظایف باشگاه میزبان

تامین کلیه هزینه های برگزاری و اسکان  به غیر از حق الزحمه داوران به عهده باشگاه میزبان می باشد مگر اینکه قبل از میزبانی مسابقات بین باشگاه میزبان و سازمان  لیگ و فدراسیون توافق دیگری صورت پذیرد.

 

تبصره : در موارد خاص سازمان لیگ می تواند مسابقات را در هر استانی که بخواهد برگزار نماید.

2-20 : برگزاری مسابقات با کیفیت مطلوب و مطابق قوانین و مقررات فدراسیون.

3-20 : هماهنگی لازم با هیات اسکواش استان و اداره کل تربیت بدنی استان متبوع.

4-20 : پیش بینی و تامین محل اسکان و پذیرایی مناسب برای مسئولان برگزاری اعم از کمیته برگزاری، داوران و مسئولان فدراسیون( جدا از محل اسکان ورزشکاران)

5-20 : آماده نمودن سالن و فضای مناسب جهت برگزاری مسابقات.

6-20 : تامین تجهیزات و لوازم مورد نیاز برگزاری مسابقات.

7-20 : برقراری و حفظ نظم و امنیت در محل برگزاری مسابقات و تامین کادرهای پزشکی، انتظامی و خدماتی در سالن.

8-20 : دعوت از رسانه های گروهی با هماهنگی مسئول  روابط عمومی فدراسیون و تعیین جایگاه  مخصوص نمایندگان رسانه های گروهی.

9-20 : انجام تبلیغات مناسب در سطح شهر محل برگزاری مسابقات برای جذب نوجوانان و جوانان و عامه مردم برای تماشای مسابقات و شناساندن اسکواش به شهروندان به ویژه نوجوانان و جوانان .

10-20 : باشگاه میزبان می بایست حد اکثر 10 روز قبل از برگزاری مسابقات در استان متبوع خود برنامه برگزاری مسابقات، محل برگزاری، چگونگی پذیرش تیم ها و غیره را کتبا" به دبیر خانه سازمان  لیگ ارسال نماید.

11-20 : چنانچه بنا به عوامل طبیعی و یا حوادث مترقبه و یا بر اساس گزارش سازمان  لیگ، امکان برگزاری مسابقات توسط باشگاه میزبان وجود نداشته باشد، محل جدید برگزاری مسابقات مجددا" به باشگاهها ابلاغ خواهد شد.

ماده 21: مدارک ثبت نام شرکت در لیگ اسکواش کشور

1-21 : اعلام آمادگی و تقاضای ثبت نام  ( فرم شماره 2)

2-21 : لیست اعضای تیم (فرم شماره 3)

3-21 : تعهد نامه کتبی حضور تیم در مسابقات ( فرم شماره 5)

4-21 : تعهد نامه قبول مسئولیت فردی ورزشکاران ( فرم شماره 4)

5-21 : رضایت نامه ولی ورزشکاران زیر 18 سال ( فرم شماره 7)

 6-21:  قرارداد بازیکنان ( فرم شماره 6)

7-21 : اصل فیش واریز وجه ثبت نام ( ورودیه مسابقات ) به مبلغ به حساب سازمان لیگ  فدراسیون اسکواش جمهوری اسلامی ایران

تبصره : درآغاز هرفصل لیگ مبلغ ثبت نام از سوی فدراسیون  به  باشگاههااعلام می گردد.

8-21 : رسید تحویل یک فقره چک تضمین حضور تیم در تمامی مسابقات تا پایان لیگ، معادل مبلغ 10.000.000 ریال (یک میلیون تومان) در وجه سازمان لیگ  فدراسیون اسکواش، به امور مالی سازمان لیگ فدراسیون  اسکواش.

9-21 : سه قطعه عکس پشت نویسی شده، تصویر شناسنامه عکسدار یا کارت ملی، اصل و تصویر کارت بیمه ورزشی معتبر و اصل گواهی سلامت کلیه اعضای تیم ( سرپرست، مربی، ورزشکار و ... )

تبصره 1 : مدارک مندرج در بند 10 می بایست توسط هیات استان متبوع برابر با اصل گردد.

تبصره 2 : کلیه قرارداد های منعقده بین ورزشکاران و سایر اعضای تیم باشگاه در دفاتر نقل و انتقال فدراسیون متبوع ثبت گردد.

ماده 22: اعتراض ها

کلیه اعتراض های تیم ها باید به صورت کتبی و رسمی و با پرداخت به حساب فدراسیون اسکواش بابت حق اعتراض و توسط سرپرست تیم صورت پذیرد که در سازمان لیگ بررسی و پاسخ داده خواهد شد.

تبصره : مبلغ پرداختی قبل از آغاز فصل از سوی کمیته انضباطی فدراسیون اعلام می گردد.

ماده 23 : نقل و انتقال ها

1-23 : پس از اتمام دور رفت مسابقات به مدت 20روز انتقال بازیکنان از باشگاهی به باشگاه های دیگر صورت خواهد پذیرفت.

2-23 :  عقد قرار داد در نیم فصل با بازیکنان آزاد بلامانع است.

تبصره: بازیکن آزاد، بازیکنی است که در طول فصل برای هیچ تیمی بازی نکرده باشد و از سوی کمیته انضباطی فدراسیون نیز مشکل انضباطی نداشته باشد.

ماده 24 : جوایز

1-14 : در پایان مسابقات به تیم های اول تا سوم جام و حکم قهرمانی و به بازیکنان مدال و حکم قهرمانی اهداء خواهد شد.

ماده 25: جام اخلاق

به بهترین تیم از لحاظ اخلاقی جام اخلاق اعطاء خواهد شد. انتخاب برنده جام اخلاق توسط سازمان  لیگ وباهمکاری کمیته انضباطی اعلام خواهدشد.

  • این آئین نامه در 25 ماده و 11 تبصره از طرف مجمع عمومی  لیگ و فدراسیون اسکواش جمهوری اسلامی ایران تصویب و مربیان و بازیکنان ملزم به اجرای آن می باشند. در صورت اختلاف در موارد آئین نامه فدراسیون مفسر آن خواهد بود.

 

فرم شماره شش

       شماره :

     تاریخ :

 

قرار داد

این قرارداد بین باشگاه ...............................................................از استان ...............................................         به نشانی و تلفن ......................................................................................................................................................  به نمایندگی خانم /آقای ............................................................... فرزند ....................................شماره کد ملی ............................................................شماره شناسنامه ......................... صادره از .................... از یک طرف و خانم /آقای ....................................

فرزند ................................شماره شناسنامه ........................................متولد ...............................................    به نشانی و تلفن ......................................................................................................................................................

وضعیت تحصیلی .........................................

به عنوان بازیکن /مربی /سرپرست ........................................... از طرف دیگر که منبعد جهت رعایت اختصار به ترتیب باشگاه و طرف قرارداد نامیده می شود با رعایت شرایط مشروحه زیر در           تاریخ ............................................ منعقد گردیده و مفاد آن برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

ماده 1 : موضوع قرار داد

عضویت طرف قرارداد در تیم اسکواش باشگاه با اطلاع کامل از مفاد این قرارداد و آئین نامه اجرائی لیگ قهرمانی باشگاههای اسکواش کشور و انجام تعهدات متقابل باشگاه و طرف قرارداد.

ماده 2 : مدت قرارداد

مدت این قرارداد از تاریخ ..................................لغایت ...................................به مدت .....................ماه شمسی بوده و از زمان شروع و امضاء توسط طرفین قابل اجراء و قانونی بوده و از تاریخ انقضاء  به خودی خود فسخ گردیده و طرف قرارداد آزاد تلقی شده و دیگر تعهدی نسبت به باشگاه نداشته و یا در صورت تمایل طرفین قابل تمدید یا تجدید می باشد.

تبصره 1 : فسخ قرارداد قبل از موعد مقرر در صورت ارائه مدارک و شواهد مستدل و بر طبق توافق طرفین با رای کمیته لیگ و مسابقات بر اساس ماده 6 این قرارداد قابل اجرا میباشد.

ماده 3 : مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد که توسط باشگاه برای یکسال ( یک فصل) به طرف قرارداد پرداخت می شود عبارت است از :

الف) پیش پرداخت به مبلغ ................................................................................... ریال به صورت نقد/ اقساط (به تعداد ............................... قسط ...........................................ریالی ) به طرف قرارداد پرداخت می شود.

ب) مبلغ ............................................... ریال به عنوان حقوق ماهیانه که هر ماه به صورت نقد یا طی چک به طرف قرارداد پرداخت می شود.

ج) مبلغ ...............................................ریال به عنوان وجه تمام قرارداد یا پایان فصل به طرف قرارداد پرداخت می شود.

تبصره 2: پرداخت هر گونه پاداش نقدی یا غیر نقدی توسط باشگاه به طرف قرارداد به مناسبت های گوناگون پرداخت اضافی تلقی شده و شامل ماده 3 این قرارداد نمیشود.

تبصره 3 : پرداخت مالیات متعلقه به مبالغ مندرج در ماده 3 قرارداد به عهده طرف قرارداد می باشد.

ماده 4: تعهدات باشگاه

تعهدات باشگاه در قبال طرف قرارداد عبارتند از :

1-4 : تامین محل مناسب با امکانات لازم جهت انجام تمرینات منظم تیم.

2-4 : قراردادن طرف قرارداد تحت پوشش بیمه های مشروحه زیر:

الف) بیمه خدمات ورزشی ( خدمات درمانی فدراسیون پزشکی)

ب) بیمه عمر و حوادث ( صدمات، سوانح، نقص عضو و بیماری های ناشی از مسابقات یا تمرینات و یا هنگام مسافرت های ورزشی داخل یا خارج از کشور همراه تیم باشگاه)

3-4: تهیه و تامین هزینه های ایاب و ذهاب، اسکان و تغذیه مناسب تیم جهت شرکت در مسابقات و تمرینات.

4-4 : پرداخت تعهدات مالی باشگاه نسبت به طرف قرارداد بر اساس مبالغ مندرج در ماده 3 این قرارداد.

تبصره 4: باشگاه متعهد می شود در پایان هر ماه بدون توجه به نتایج به دست آمده توسط تیم، حقوق ماهیانه و در پایان فصل نیز مبلغ ثابت پایان فصل را کامل به طرف قرارداد پرداخت نموده و تسویه حساب مالی نماید. یادآور می شود باشگاه نمیتواند به دلایلی از قبیل باخت تیم، عدم دستیابی به مقام قهرمانی و .... از پرداخت حقوق طرف قرارداد خودداری نماید.

5-4 : تهیه و تامین لوازم و وسایل ورزشی و ایمنی مورد نیاز طرف قرارداد با توجه به جایگاه و و موقعیت او در تیم ( از قبیل لباس، گرمکن، توپ، راکت و ....) جهت تمرینات و مسابقات.

6-4 : در صورتیکه طرف قرارداد در مدت قرارداد در حین انجام تمرینات، مسابقات یا اعزام به محل مسابقه ( رفت و برگشت به محل برگزاری مسابقات) و مسافرت های مربوطه دچار حادثه گردیده و مصدوم شود و در صورت تایید فدراسیون پزشکی باشگاه موظف است کلیه تعهدات خود را تا پایان مدت قرارداد اجرا و هزینه های پزشکی مربوطه را پرداخت نماید.

7-4 : در صورت بروز حادثه فوق باشگاه فقط موظف به پرداخت هزینه های پزشکی و تعهدات قرارداد می باشد و مسئولیتی در قبال نقص عضو، فوت و دیگر مسائل نداشته و برای تامین خسارت وارده مطابق بیمه نامه عمر و حوادث مذکور در ردیف ب بند 2-4 عمل خواهد شد.

ماده 5 : تعهدات طرف قرارداد

تعهدات طرف قرارداد نسبت به باشگاه در مدت قرارداد به شرح زیر میباشد.

1-5 : رعایت کلیه شئون اسلامی و مسائل اخلاق ورزشی

2-5 : رعایت کلیه مقررات و آیین نامه های داخلی باشگاه و فدراسیون اسکواش

3-5 : حضور منظم در کلیه جلسات تمرین تیم طبق تقویم و برنامه باشگاه

4-5 : در صورت غیبت غیر موجه در تمرینات و مسافرت های ورزشی تیم طبق آیین نامه داخلی باشگاه با طرف قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصره 5 : طرف قرارداد می تواند با مجوز باشگاه در طول مدت قرارداد از 30 روز مرخصی به صورت یک جا یا متناوب در ایامی که مسابقات برگزار نمی شود استفاده نماید.

5-5 : طرف قرارداد نمیتواند قبل از اتمام مدت قرارداد با باشگاه دیگر موافقت نامه یا قراردادی امضا نماید مگر با توافق باشگاه فعلی و باشگاه جدید که در اینصورت باشگاه باید در رابطه با انتقال قطعی رسماً قرارداد خود را فسخ نموده و رضایت نامه و برگه مفاصا حساب مالی طرف قرارداد را صادر نماید.

6-5 : طرف قرارداد که مسابقه دهنده باشد نمیتواند در طول مدت قرارداد بدون اجازه باشگاه خود در تمرینات باشگاه دیگری شرکت و یا در مسابقات رسمی و یا غیر رسمی باشگاه های دیگر شرکت نماید.

 تبصره 6 : در صورتیکه در زمان عقد قرارداد طرفین در مورد افزایش سالانه مبلغ قرارداد به صورت درصدی یا مقطوع به توافق برسند ضمن درج در قرارداد می بایست باشگاه قرارداد مالی جدید را که مبلغ افزایش یافته در آن درج شده باشد پس از پایان هر سال ( تا زمان انقضای قرارداد) به عنوان ضمیمه قرارداد به سازمان لیگ فدراسیون ارسال دارد.

7-5 : مسابقه دهندگان طرف قرارداد فقط با مجوز کتبی باشگاه خود میتوانند در مسابقات مختلف         (رسمی یا غیر رسمی) خارج از مسابقات باشگاهی شرکت نماید.

تبصره : شرکت در تیم های منتخب استان ها و ملی و شرکت در مسابقات قهرمانی کشوری از مفاد بندهای 6-5 و 7-5 مستثنی میباشند.

8-5 : طرف قرارداد نمیتواند همزمان با چند باشگاه قرارداد امضاء نموده و یا در چند لیگ مسابقه دهد.

9-5 : در صورت محرومیت طرف قرارداد از حضور در یک یا چند مسابقه بنا به رای کمیته انضباطی فدراسیون باشگاه میتواند حقوق و مزایای مدت محرومیت را پرداخت ننماید و همچنین میتواند علاوه بر عدم پرداخت مزایا تنبیهات انضباطی لازم را مشروط به آنکه قبلاً به اطلاع طرف قرارداد رسانده باشد اعمال نماید.

10-5 : ارائه رضایت نامه کتبی ولی برای طرف قرارداد کمتر از 18 سال برای عضویت در تیم، شرکت در مسابقات و همچنین امضای این قرارداد توسط مشارالیه الزامی است.

 

ماده 6 : فسخ قرارداد

این قرارداد به طرق زیر فسخ می گردد:

1-6: در صورت تخلف هر یک از طرفین از مفاد قرارداد در بار اول بنا به درخواست طرف دیگر تذکر کتبی از سوی کمیته لیگ و در بار دوم فسخ قرارداد قابل اجرا خواهد بود.

تبصره 8: در صورت فسخ قرارداد اگر تخلف از طرف باشگاه صورت گرفته باشد می بایست حقوق و مزایای تا پایان مدت قرارداد را به طرف قرارداد بپردازد و اگر تخلف از سوی طرف قرارداد باشد حقوق و مزایای تا پایان مدت قرارداد به او پرداخت نخواهد شد.

تبصره 9: در صورت محرومیت طرف قرارداد بیش از نیم فصل از طرف کمیته انضباطی فدراسیون، باشگاه هیچ گونه تعهدی نسبت به طرف قرارداد نداشته و میتواند قرارداد را فسخ نماید و طرف قرارداد میبایست خسارت وارده به باشگاه را طبق نظر و رای کمیته یاد شده پرداخت نماید.

2-6 : هر یک از طرفین قرارداد می تواند یک طرفه با ذکر دلیل اقدام به فسخ قرارداد نماید. در این مورد بایستی حداقل یک ماه قبل از تاریخ فسخ و قطع همکاری مراتب را کتبا" به طرف دیگر قراداد و کمیته لیگ اعلام نموده و در صورتی که متقاضی فسخ، باشگاه باشد میبایست از زمان فسخ قرارداد حقوق و مزایایی تا پایان مدت قراداد طرف دوم را کامل بپردازد و اگر طرف دوم تقاضای فسخ نماید از زمان فسخ قراداد هیچ گونه حقوق و مزایایی به او تعلق نخواهد گرفت.

تبصره 10 : از زمان فسخ قراداد طبق بند 2-6 طرف قراداد آزاد تلقی شده و میتواند به استناد اطلاعیه فسخ قرارداد با باشگاه دیگری مذاکره و قرارداد منعقد نماید.

3-6 : این قرارداد در صورت توافق طرفین قبل از انقضای مدت با اطلاع کتبی و تائید کمیته لیگ و با در نظر گرفتن مهلت 15 روزه قابل فسخ بوده و طرفین موظفند تا پایان مدت 15 روز مفاد آن را رعایت نمایند.

ماده 7 : حل اختلاف

در صورتی که در طول مدت قرارداد بین طرفین اختلافاتی ناشی از نحوه اجرای قرارداد بوجود آید در وهله اول از طریق توافق طرفین رفع شده و در صورتی که طرفین به توافق نرسند کمیته  لیگ به عنوان حکم مرضی الطرفین مسئول رسیدگی و حل و فصل اختلاف بوده و در صورت عدم حل اختلاف مورد به کمیته انضباطی ارجاء شده و رای صادره توسط کمیته یاد شده مورد قبول طرفین و لازم الاجراء خواهد بود.

 

ماده 8 :

در صورت عدم ذکر مورد و یا برخورد با سایر مواردی در قرارداد که در رابطه با مفاد قرارداد بوده ولی در آن ذکر نشده باشد می توان با مراجعه به آئین نامه های اجرائی یا برگزاری مسابقات ، لیگ اسکواش کشور را مورد بررسی قرار داد و طبق آن عمل نمود.

 این قرارداد در 8 ماده و 20 بند و 10 تبصره در چهار نسخه که حکم واحد را دارا می باشند تنظیم و در تاریخ .................................... به امضاء طرفین رسیده و از تاریخ امضاء و پس از ثبت در دفتر دبیرخانه سازمان لیگ اسکواش رسمیت یافته و برای طرفین لازم الاجرا می باشد .   

 

   امضاء و اثر انگشت طرف قرارداد                     امضاء مدیر و مهر باشگاه

 

 

این قرارداد به شماره ............................... در تاریخ ...................................... در دفتر ثبت قراردادها و نقل و انتقالات لیگ فدراسیون اسکواش به ثبت رسیده و از تاریخ ثبت دارای اعتبار قانونی می باشد.

متذکر میشود این قرارداد بدون شماره و تاریخ ثبت در دفتر قرارداد ها و نقل و انتقالات و امضاء رئیس و مهر فدراسیون اسکواش معتبر نبوده و ارزشی ندارد.

 

امضاء رئیس و مهر فدراسیون اسکواش

 توزیع نسخ قرارداد :

  1. نسخه اول : طرف قرارداد
  2. نسخه دوم : باشگاه
  3. نسخه سوم : کمیته لیگ فدراسیون اسکواش
  4. نسخه چهارم : هیئت اسکواش استان متبوع باشگاه

 ¨   یادآوری : متن این قرارداد می بایست روی کاغذ سر برگ باشگاه تایپ و تنظیم شود و در غیر این صورت از کاغذ سفید و بدون هیچ گونه علامت و نوشته اضافی استفاده گردیده و تمامی صفحات توسط طرفین امضاء شود.

  

فرم شماره 2

 

 اعلام آمادگی و تقاضای ثبت نام

 

فدراسیون محترم اسکواش جمهوری اسلامی ایران

با سلام

احتراما" اینجانب ............................................................ مدیر باشگاه ............................................................ ضمن اعلام آمادگی  و تقاضای ثبت نام شرکت در لیگ قهرمانی باشگاههای اسکواش کشور صحت مندرجات و مشخصات مذکور در فرم شماره 3 ( صورت اسامی ) را تائید نموده و متعهد می گردم که تیم اعزامی این باشگاه به مسابقات کلیه مقررات مسابقات را رعایت نموده و در صورت انجام هر گونه تخلف توسط هر یک از اعضای گروه اعزامی ( اعم از سرپرست، سرمربی و مربیان ، مسابقه دهندگان و سایر مسئولان و همراهان ) مسئولیت آن را به عهده گرفته و تصمیمات متخذه توسط کمیته انضباطی مسابقات و فدراسیون را قبول می نمایم .

تاریخ تنظیم                                                                 نام مدیر باشگاه

                                                                                      امضاء مدیر و مهر باشگاه   

این فرم باید روی کاغذ سربرگ باشگاه تایپ و کامل گردد.

 

فرم شماره 3

لیست اعضای تیم

 

صورت اسامی اعضای تیم اعزامی باشگاه ....................................... از استان ......................................... سال ...................................    

                                                                                                         

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تاریخ تولد

محل تولد

شماره شناسنامه

کد ملی

محل صدور

نام پدر

شماره و تاریخ کارت بیمه ورزشی

1

 


مطالب مشابه :


نمونه فرم قرارداد

نمونه فرم قرارداد این قرارداد بین شرکت آلفا به نمایندگی جناب آقای احمد احمدی به عنوان
فرم نمونه قرارداد کار

برای دریافت فرم نمونه قرارداد کارگری و کارفرمایی مشمولین قانون کار بر روی گذینه زیر کلیک
مربی روسی برادران صمیمی بعد از اخذ مجوز به ایران می آید

مربی روسی برادران در صورت موافقت شورای برون مرزی و عقد قرارداد بین فدراسیون و این مربی
مصوبه "قرارداد مستقیم با کارکنان" شامل مربیان پیش‌دبستانی نمی‌شود

آموزشیاران 82 - مصوبه "قرارداد مستقیم با کارکنان" شامل مربیان پیش‌دبستانی نمی‌شود - این
رئیس هیئت بدمینتون قزوین: به منظور ارتقاء سطح کیفی رشته بدمینتون با مربی اندونزیايي قرارداد بسته ايم

به منظور ارتقاء سطح کیفی رشته بدمینتون با مربی اندونزیايي قرارداد این مربی بین
***آیین نامه لیگ قهرمانی باشگاه های اسکواش کشور...

این قرارداد بین باشگاه به عنوان بازیکن /مربی /سرپرست از طرف دیگر که منبعد
"قراردادهای یادگیری" راهبردی جذاب برای یادگیری

· این قرارداد فرصتی را برای جمعیت مشارکت بین مربی و شود تا با مربی به منظور
ماهيت حقوقي قرارداد ورزشي

مشاوره حقوقی و جزایی رایگان - ماهيت حقوقي قرارداد ورزشي - فهرست بین المللی وکلای
اهداف آموزشی و تربیتی مربی ورزشی !

اهداف آموزشی و تربیتی مربی مبینیم مثلا مربی اول قرارداد روشی که در آن یک سیب بین
برچسب :