جیره بز

اگر حيوان کاملاً بالغ باشد، آبستن يا در حال شيردهى نباشد، تنها به‌مقدار کمى غذا جهت تأمين احتياجات فيزيولوژکى او نياز دارد. احتياجات نگهدارى بعضى از نژادها مثل آنقوره چون کرک حيوان به‌طور مرتب در حال رشد است يک مقدار بيشتر است. 

از خصوصيات بز اشتهاى زياد حيوان به غذا است طورى‌که روزانه در حدود ۵/۳-۵ درصد وزن زنده مى‌تواند غذاى خشک مصرف کند. اگر به دفعات غذا داده شود حيوان بيشتر از اين مقدار خواهد خورد به‌خصوص اگر غذا متنوع باشد. شکم بز نسبت به اندازهٔ بدن او در مقايسه با شکم ساير نشخوارکنندگان بزرگتر است.

بز در مقايسه با ساير نشخوارکنندگان از علوفه خشک بهتر و بيشتر استفاده مى‌کند و اگر کيفيت علوفه بهتر باشد عملکرد بز نسبت به گاو و گوسفند بيشتر است. فاکتورى که سبب افزايش عملکرد بز مى‌شود اين است که بز قسمت‌هاى با قابليت هضم بيشتر را انتخاب کرده و مى‌خورد.

فاکتورهاى متعددى نيازمندى‌هاى زير را تحت تأثير قرار مى‌دهند، مثل فعاليت، درجه حرارت محيط و در بزهاى شيرده، مقدار شير توليدى و درصد چربى آن.

- آب:
يک بز مى‌تواند روزانه ۴ تا ۱۶ ليتر آب مصرف کند که بستگى به شرايط محيطي، نوع غذاى مصرفى و شرايط فيزيولوژيکى حيوان دارد. بزهاى شيرى به ازاء هر کيلوگرم شير توليدى به ۶-۴ ليتر آب نياز دارند و اگر مقدار آب محدود باشد شير توليدى کم خواهد بود.

بز در موقع آب خوردن خيلى وسواس است و سعى مى‌کند از آب تميز استفاده کند. اگر درجه حرارت آب بالا باشد حيوان آب بيشترى مصرف مى‌کند، بدين جهت پرورش‌دهندگان بز به بزهائى‌که شير بيشترى دارند آب با درجه حرارت ملايم مى‌خورانند.

بعضى از نژادهاى استوائى قادر هستند مسافات زيادى را بدون آب خوردن طى بکنند. بز نژاد بدوئين سياه (Black Bedouin)، در سوريه قادر است، به اندازه ۴۰ درصد وزن بدن خود آب در شکمه‌اش ذخيره کرده ۲-۴ روز بدون خوردن آب شير توليد کند


مطالب مشابه :


جیره بز

شرکت تعاونی دامپروری صنعتی غزال ایج - جیره بز - 09178009299 نظری. 09173327371اسماعیلی
پرورش گوسفند به روش پرواربندی

پرورش گوسفند و بز نیاز به جایگاه و تجهیزات جیره غذایی ضمن خوش خوراکی، قابل هضم بودن
بز مرخز

دامپروران - بز مرخز تاثیر جیره آغازین،اهمیت، ترکیب و مصرف آن در پرورش گوساله(بخش سوم)
تاثیر جیره غذایی(علوفه ای) بر خصوصیات فیزیکی ـ شیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب شیر بز

انجمن مهندسین کشاورزی - تاثیر جیره غذایی(علوفه ای) بر خصوصیات فیزیکی ـ شیمیایی و ترکیب
نژادها ی :شتر- بز- گوسفند -گاو -گاوميش

مروج دامپروری - نژادها ی :شتر- بز- گوسفند -گاو -گاوميش - آموزشی و ترویجی
سمینار کارشناسی تاثیر مکمل های چربی بر روی تولید و تولید مثل گاوهای شیری

به مقدار کم در جیره ی نشخوارکنندگان مورد استفاده قرار می گیرند و تشخیص سن درگوسفند و بز;
تغذیه بره های پرواری

آموزش گوسفند و بز جیره غذایی در این وزن شامل 1950 کیلو کالری انرژی در روز و 155 گرم پروتئین
اطلاعاتی در مورد بز سانن

در مورد بز سانن از دره ای در سوییس با نام میزان جیره غذایی هم بر اساس برخی تستها با
عوامل موثر بر درصد چربی و پروتئین شیر

جیره های دارای مکمل روغن در مقایسه با گروه شاهد سبب کاهش تولید شیر تشخیص سن درگوسفند و بز;
برچسب :