سبک های زندگی از دیدگاه آدلر

سبک های زندگی آدلری

آدلر چهار سبک زندگی را مطرح می کند:

  1. تیپ سلطه جو
  2. تیپ گیرنده
  3. تیپ دوری جو
  4. تیپ مفید به حال جامعه

 تیپ سلطه جو:تیپ اول،نگرش سلطه جویانه یا حاکم را با آگاهی اجتماعی ناچیز نشان میدهد.چنین فردی بدون توجه به دیگران رفتار می کند.نوع افراطی این تیپ به دیگران حمله کرده و آزارگر،بزهکار،یا جامعه ستیز می شود.نوع کمتر خطرناک این تیپ الکلی،معتاد به مواد مخدر شده یا دست به خودکشی می زند،آنها باور دارند با حمله کردن به خودشان،به دیگران صدمه می زنند.


تیپ گیرنده:تیپ گیرنده(که از نظر آدلر رایج ترین تیپ است)توقع دارد دیگران اسباب رضایت آنها باشند و بنابراین به دیگران وابسته می شود.


تیپ دوری جو:تیپ دوری جو برای روبرو شدن با مشکلات زندگی تلاش نمی کند.افراد دارای این تیپ با دوری جستن از مشکلات،از احتمال شکست اجتناب می کنند.


این سه تیپ برای مقابله کردن با مشکلات زندگی روزمره آمادگی ندارند.انها نمی توانند با دیگران همکاری کنند و تضاد بین سبک زندگی آنها و دنیای عملی،رفتار نابهنجار را به بار می آورد که به صورت روان رنجوریها و روان پریشی ها جلوه گر می شود.آنها فاقد چیزی هستند که آدلر علاقه ی اجتماعی می نامد.

تیپ مفید به حال جامعه:تیپ مفید به حال جامعه با دیگران همکاری کرده و مطابق با نیازهای آنها عمل می کند.این افراد در چارچوب کاملا رشد یافته ی علاقه ی اجتماعی با مشکلات مقابله می کنند.

آدلر به طور کلی با طبقه بندی یا تیپ بندی افراد به این صورت مخالف بود و اظهار داشت که این چهار سبک زندگی را صرفا برای مقاصد آموزشی مطرح کرده است.او به درمانگران هشدار داد که از اشتباه گماردن افراد در طبقاتی که با هم متناقض هستند پرهیز کنند.

منبع : سیدمحمدی، یحیی، ( تالیف:دوان شولتز، سیدنی الن شولتز)، نظریه های شخصیت، نشر ویرایش، ۱۳۹۱


مطالب مشابه :


پرسشنامه سبک زندگی و سلامت Health and Lifestyle Questionnaire

دانش پرستاری: از کلاس درس تا جامعه - پرسشنامه سبک زندگی و سلامت Health and Lifestyle Questionnaire - From Class to
سبک های زندگی از دیدگاه آدلر

ღ مشـــــــــــــاور ღ - سبک های زندگی از دیدگاه آدلر پرسشنامه . پرسشنامه سبکهای
پرسشنامه ی سبک های اسنادی(ASQ)

پرسشنامه ی سبک فقط بر صحت شما در مقابل جمع تأثیر می گذارد یا بر دیگر حوزه های زندگی شما
پرسشنامه: نگرش به زندگی (خوشبینی) و سبک های مقابله با استرس (لازاروس)

دانش پرستاری: از کلاس درس تا جامعه - پرسشنامه: نگرش به زندگی (خوشبینی) و سبک های مقابله با
فهرستي از پرسشنامه هاي موجود به تفكيك موضوع

پرسشنامه سبک های پرسشنامه کیفیت زندگی qlq. پرسشنامه روش های کنار آمدن
پرسشنامه سبک عشق استرنبرگ

تحقیق و پژوهش در روانشناسی - پرسشنامه سبک عشق استرنبرگ - نمی توانم بدون " " زندگی
پرسشنامه سبک های فرزند پروری والدین

پرسشنامه ی سبک های فرزند پروری. پدر و مادر عزیز: این پرسشنامه برای سنجش وضعیت رشد اخلاقی و
برچسب :