سوال فارسي ششم ابتدايي-دانلود نمونه سوال كتاب نوشتاري ششم ابتدايي


به نام خدایی که جان آفرید      سخن گفتن اندر زبان آفرید  امتحان انشا فارسی پايه ششم         نام و نام خانوادگي   .                            تاريخ  امتحان:                                         صفحه اول بارم 1 با کلمه ی مقابل  یک جمله خبریٰ پرسشی ٰعاطفی و امری بسازید   (( اژدها)) جمله ی خبری:............................................... جمله ی عاطفی:............................................. جمله ی پرسشی:............................................ جمله ی امری:...............................................   2 2 ابیات زیر را به زبان ساده بازنویسی کنید الف) خروشید و جوشید و برکند خاک     زسمش زمین شد همه چاک چاک    ب) برگ درختان سبز درنظر هوشیار     هر ورقش دفتریست معرفت کردگار   1 3 متضاد(مخالف) واژه های زیر را بنویسید ظاهر...................تفاوت........................پسندیده........................مفید..................... 1 4 متنی در یک بند بنویسید و کلمات متضاد ((فراز  و فرود )) و(( شکست و پیروزی)) را در آن به کار ببرید ............................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................  .............................................................................................................................................................      2 5 برای هر کلمه دو هم خانواده بنویسید عظمت:.....................  و.....................  مقصود................و..................  تلفظ..............و.............معلم................و.............. 2 6 کدام یک از ترکیب های زیر موصوف و صفت  و کدام مضاف و مضاف الیه هستند؟ خانه ی رضا.......................بوی خوش......................ناله ی موزون........................برگ درختان......................... 1 7 مفرد کلمات زیر را بنویسید ملل.....................آداب........................افکار......................الوان......................... 1 8 در کدامیک از ابیات زیر مبالغه به کار رفته است؟ توضیح دهید الف)از آن پس نهاد از بر خاک سر     چنین گفت کای داور دادگر ب) بزد تیغ و بنداخت از بر سرش   فرو ریخت چون رود خون از برش     1 9 برداشت خود را از از ضرب المثل ((زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد)) را در دو سطر بنویسید ............................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................   2 10 متنی بنویسید و و کلمات زیر را در آن به کار ببرید  ((خود-خلق-خلقت-خالق)) .............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................       2 11 مترادف کلمات زیر را بنویسید مشفق..........................    تهی...........................    تدبیر ............................   کهن ...........................   1 12 جمله های زیر را به نثر ساده بنویسید تعللی می آرد تا دیگران نیز فارغ شوند................................................................................. دوچندان که می گویی می شنو........................................................................................... آفریدگار را بباید پرستیدن  و بر نعمت او سپاس داری باید كردن.....................................................................................   2 13 دور  کلمه ی مناسب خط بکشید الف)یقین دارم که(   صواب   -ثواب  ) خاموشی بی نهایت است ب) اول دست و دهان پاک کندٰ آن گاه به کنار (خوان  -خان ) حاضر آید ج) وارد(   حیات-   حیاط  ) مدرسه که شدم احساس عجیبی داشتم د)روزی ز سر سنگ عقابی به هوا (خاست  - خواست)   1 14- منظور از کنایه ی ((از هفت خان رستم گذشته است)) چیست؟ 1 هرگز نرسد به منزل عشق       بی بدرقه ی تو کاروانها موفق باشید    


مطالب مشابه :


لیست کتب اهدائی آقای علی پروانه به کتابخانه عمومی امام خمینی ره صوفیان

ردیف: عنوان: نویسنده: ناشر: 1: گام به گام دروس پنجم ابتدائی: داود رشید پور: منتشران: 2: کتاب کار
کمك درسي ابتدايي راهنمايي دبيرستان پيش دانشگاهي با حل تمرینات

گام به گام: زيست سایت "کتاب های کمک درسی رایگان" در خدمت دانش آموزان عزیز و فرهنگیان
سوال فارسي ششم ابتدايي-دانلود نمونه سوال كتاب نوشتاري ششم ابتدايي

امارگیر حرفه ای سایت به نام خدایی که جان آفرید آموزش دروس رياضي گام به
کلیه دروس دبیرستان را دراینجا مطالعه کنید

زبان فارسي اول متوسطه - گام به گام وب سایت دبیرستان دولتی زهره
آخرین کتابهای فروشی

تست رياضي 1 منتشران : گام به گام پيش دانشگاهي رياضي : وب سایت پست
بهترین کتابهای تست برای کنکور

برای واژگان وگرامر سال سوم راهنمای گام به گام انگلیسی منتشران تالیف عبدالله سایت آوازک
اعلام نتايج آزمون استعدادهاي درخشان مرحله اول ( سمپاد )

نشر آزمون تمرین گام به گام رياضي پنجم منتشران راهنمايگام به گام دروس سایت بسیار
چهل گام بلند برای مقابله با اضطراب

چهل گام بلند برای مقابله "به فرزندم حسین بگویید برایتان دعا کند."حضرت دعا کردند و
پاسخ فعالیتها ی کتاب علوم تجربی راهنمایی( آزمایش کنید)

4- راهنماي گام به گام منتشران اول و دوم و سوم راهنمايي . مطالب فوق بر گرفته از سایت زبر می
برچسب :