خانم فاطمه فضلی- مشاور آموزش و پرورش ناحیه 4 اهواز

نظر به اینکه از تاریخ 1/7/87 تاکنون مرتکب غیبت بیش از دو ماه شده اید و به استناد رای  شماره 5900-  4/11/88  هیات تجدید نظر وزارت آموزش و پرورش به بازخرید خدمت با پرداخت 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت محکوم می شوید. بدیهی است این رای قطعی بوده و در صورت اعتراض می توانید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ درج این ابلاغ  ضمن مراجعه به کارشناسی امور اداری جهت تحویل رای به دیوان عدالت اداری شکایت نمایید.

ناصر حویزاوی   رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 اهواز

 


مطالب مشابه :


حضور دانش آموزان دبیرستان بهارستان در راهپیمایی 13 آبان

دبیرستان بهارستان اهواز - ناحیه 1 - حضور دانش آموزان دبیرستان بهارستان در راهپیمایی 13 آبان
طرح 3+3+6

آموزش دوره متوسطه اول ناحیه یک اهواز - طرح 3+3+6 - ثبت مسائل علمی ومدیریتی کارشناسی متوسطه اول
برنامه امتحانات نهایی 92-1391 دبیرستان بهارستان

دبیرستان بهارستان اهواز - ناحیه 1 - برنامه امتحانات نهایی 92-1391 دبیرستان بهارستان - - دبیرستان
اسامی همکارانی که نقد و بررسی را ارسال نموده اند

1 . زهرا پورکاظم ----- ناحیه 4 اهواز. 2 . بهناز صالحی پورباورصاد ----- باوی. 3 . منصور شاهمرادیان
خانم فاطمه فضلی- مشاور آموزش و پرورش ناحیه 4 اهواز

نظر به اینکه از تاریخ 1/7/87 تاکنون ناصر حویزاوی – رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 اهواز
دبستان های ناحیه 2 اهواز

بانک اطلاعاتی مشاغل اهواز - دبستان های ناحیه 2 اهواز - آدرس و تلفن مشاغل اهواز
جدول ظرفیت پذیرش مدارس راهنمایی تحصیلی نمونه دولتی شهرستان ها

6 اهواز ناحیه 1 آیت اله طالقانی* 4503021 پسر 90 7 اهواز ناحیة 2 شهید مجد زاده* 4504011 پسر 90
دبیرستان های ناحیه 3 اهواز

بانک اطلاعاتی مشاغل اهواز - دبیرستان های ناحیه 3 اهواز - آدرس و تلفن مشاغل اهواز
کد سوابق تحصیلی

( 1801 تبریز (ناحیه 1 ( 1802 تبریز (ناحیه 2 ( 1803 تبریز (ناحیه 3 ( 3601 اهواز (ناحیه 1 ( 3602 اهواز (ناحیه 2
برچسب :