نشانی جدید سازمان استعدادهای درخشان(سمپاد)

 تهران- خيابان شهيد سپهبد قرني ،  نبش چهارراه سميه،   ساختمان زنده يادعلاقه مندان،  طبقه هفتم– روابط عمومي سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان


مطالب مشابه :


سمپاد

سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان سازمانی است که بر امور تحصیلی دانش‌آموزان مستعد و با
سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان(سمپاد)

سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان)سمپاد): سازمانی است که برامورتحصیل دانش آموزان مستعدوبا
اعلام نتایج آزمون مدارس سمپاد / نحوه اعتراض به نتایج آزمون

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد) از اعلام نتایج آزمون مدارس وابسته به این
ثبت نام آزمون ورودي مدارس سمپاد ( استعداد هاي درخشان) ونمونه دولتي

ثبت نام آزمون ورودي مدارس سمپاد سازمان سنجش آموزش استعدادهای درخشان(سمپاد)
نشانی جدید سازمان استعدادهای درخشان(سمپاد)

تیزهوشان سمپاد(کلاسهای آزمون تیزهوشان) - نشانی جدید سازمان استعدادهای درخشان(سمپاد
زمان و نحوه ی ثبت نام آزمون استعدادهای درخشان ونمونه دولتی ششم

زمان و نحوه ی ثبت نام آزمون استعدادهای درخشان سازمان بهره وری استعدادهای درخشان
تاریخچه ی مدارس سمپاد

پرورش استعدادهای درخشان تاسیس درخشان سازمان ملی مدارس سمپاد به سازمان‌های
برچسب :