جملات کوتاه درباره معماری

در ديد عوام نمای ساختمان غايت هدف و زيبائی است؛ اما در ديد من هيچ عاملی بر ديگري ارجعيت ندارد مگر عملکرد بر کل طرح


فضای غير عملکردی [ بی هدف ] می تواند کل طراحی را در نزد عوام، گيج، گنگ و نا مفهوم جلوه دهد. اگر چه گروهی از عوام به ديدن آن عادت کرده اند.


عملکرد در معماری همانند خيابان ايده آلی برای رانندگی است، داشتن طرح بدون عملکرد، مانند داشتن اتومبيلي گران قيمت بدون جاده است که جز تماشا کردن [در مدت زمانی محدود ] هيچ لذتی ندارد


هر خطی و در هر جهتی و به هر اندازه ای بايستی يک عملکرد [ چه مثبت و چه منفی ] و هدف خاص داشته باشد. به طوری که حذف آن خط در نقشه بتواند طرح را بهم بريزد.


هر خط، زمان تولّد مشخصی دارد. که اگر زودتر و يا ديرتر بدنيا آيد، برای ما مشکل ساز خواهد شد. بايستی سعی کرد از تولد خطوط ناخواسته جلوگيری کنيم. دانسته های ما از طرح به مانند نطفه و مغز طراح به عنوان رَحِم، مسئوليت هاي سنگينی برای سالم بدنيا آوردن خطوط دارند. هر خطی در طراحی بايستی به طور طبيعي بدنيا آيد در غير اين صورت من اسم آن خطوط را (( سزاريني )) می نامم


همانطور که نمی توان به هيچ عنوان کودکان ديگران را تصاحب کرد، طرحهای طراحان را نمی توان از آن خود دانست (کپی برداری)

 

 


هر خط مناسبی که در هر يک از طراحی ها بر کاغذ سپيد نقش می بندد، گوشه هايي از زحمات تفکر، عمل به مطالعات و ... معمار را جبران می کند و خستگی او را زائل می کند.


هر خطی که به ذهن معمار خطور می کند به منزله فرصت است و استفاده از بهترين خط، سودآورترين فرصت را برای طراح دربر خواهد داشت


در صورت شناخت کامل از چيزی که بايد مورد طراحی قرار گيرد، قبل از ترسيم می توان با سر پنجه خود وجود آنرا روی سپيدی کاغذ لمس کرد. اينجاست که لامسه می تواند تفکر ذهنی را به عينه لمس کند قبل از آنکه طرحی کشيده شده باشد.


هر خط علاوه بر جهت و اندازه و نوع حالت ترسيم، معنی خاصی برای عملکرد خاصی در مقطع خاصی داشته باشد، در غير اين صورت طرح بوجود آمده چيزی بجز خطوط جهت دارِ مختلف الاندازه نيست. اينجاست که طرح مرده بنظر می آيد.


طرحهای مرده جز برای دورانداختن، مزايای ديگری نيز دارند: نگهداری در شيشه ذهن و در الکل وجود برای عدم تکرار وضع موجود


دانستن آنچه که نمی دانيم از ندانستن آنچه که نمی دانيم، با اهميت تر است


سپيدی کاغذ و سياهی قلم و دستان قدرتمند و حافظه ای قوی و سرشار از تجربه، قادر به پشت سر گذاردن هر نوع اثری هنری در دنياست.


خدايا تو به من بياموز که: چگونه حرکت قلم را با دستانم و با ذهنيتم هماهنگ سازم، اين، آن حجابی است  که تو  بايد آنرا کنار بزنی.


خدایا تنها تو قادری که آنچه از خوبی و بدیِ بدون استفاده در ذهن من جمع شده است را پاک کنی


در طراحی، يک اثر معماری شروع بکار دلهره آور ،ادامه کار لذت بخشی و اتمام کار وصف ناشدنی است


معماری با ايده شروع، با دقت ادامه، و با لذت به اتمام می رسد


معماری عبارتند از: با کمک گرفتن از توانايي های خود، ذهنيت ديگران را به عينيت تبديل نمودن و يا اينکه ذهنيت خود را به عينيتی واقعی تبديل کردن


معماری تخليه خلاقانه ذهن بروی سپيدی افکار ديگران

 

 


تصميم گيری ذهنی فردی برای بهره برداری جمعی


چه لذتی از اين بالاتر که انچه در ذهن من است، آرزوی قلبی ديگران باشد


تا هنگامی که چند ميليارد انسان وجود دارند، چند ميليارد طرز تفکر نيز وجود دارد. در اين ميان امکان تشابه افکار وجود دارد و به همان نيروئی که يک انسان قادر است، مذهب ميليونها نفر را به سوی خود جذب کند، می توان اين انتظار را داشت که يک نفر نيز بتواند افکار عدهزيادی از مردم را به خود جلب کند. آن نيرو بجز (نيروی اراده) چيز ديگری نيست.


از اينکه ذهنيت ديگران را قبل از خودشان و گاهاً آنطور که خود دلم می خواهد، می بينم و می توانم با قدرت خودم آنرا تغيير دهم و در اين ميان، آنها نيز راضی باشند، خوشحالم.


يکی از وظايف مهم معمار، به نظم درآوردن افکار خاص ديگران است.


معمار، آهنگری است که طرح را در روی سندان و زير پتک خود به منصه  ظهور می رساند.


افکار معماری که روی سندان آهنين تجربه و پتک فولادين عمل، بار آمده باشد، براحتی زير سوال نمی رود.


يگانه همسری که برازنده معمار است، تجربه و زيباترين لباسی که بر تن معمار خودنمايي می کند صبر و دشمن اصلي  معماران بينش ضعيف و ظرفيت اندک فکری _ احساسی و عمل آنان است.


هر بار که طرح جديدی بر روی کاغذ نقش می بندد که با دفعات قبل تفاوت اساسی دارد و طراحی رو به بهبود است، آن لحظه رنسانسی شخص، شکل گرفته است.


هنگامی که دو خط شکسته [ اشاره به سمبل پرچم ارتش نازی] دنيائی معنی، غرور، خاطره و پيروزی و شکست و ... را [ به ز غم خود آلمانی ها و حتی ديگران ] به ياد می آورد، چگونه است که يک خط راست يا منحنی يا ... نمی تواند دنيائی معنی بدهد؟


 معماری کردن فقط ترسيم خطوط صاف و مستقيم و هم اندازه و تنها در دو جهت اصل شمال به جنوب و شرق به غرب نيست. پس تکليف فرعی ها چه می شود؟


اگر فقط از ترکيب دو خط مستقيم و عمود بر هم اتاق بی – روح ساخته می شود، می توان از چند خطوط، فضايي روح – دار بوجود آورد.


ای کاش همانطور که مسئولان کتاب [ گينس ] به فکر پر بار ساختن کتابشان بودند، در دنيا افرادی پيدا می شدند که سخنان نو – ايده های نو و غيره های نو و مربوط به معماری را جمع آوری می کردند. ای کاش پس از هر بار(  كانكت)  شدن به آن شبکه، لااقل، حرفی نو درباره معماری می ديديم.


ای کاش هر شخصی که به هر عنوانی به [ معماری ] وابسته است، سايتی شخصی داشت که می توانست افکارش را برای ديگران بازگو کند و جواب آنها را نيز بشنود.


از اينکه مجبورم فقط افکارم را بنويسم تا شايد روزی بتوانم آنها را به دوستداران علم معماری نشان دهم، مستاصل شده ام، ای کاش ياوری داشتم تا در جهت نشر افکار و ايده هايم

می توانستم از او کمک بگيرم.


من هميشه مديون چهار عزيز هستم، يکی استادم در ترم چهارم کاردانی، يکی افکار و اذهانم، ديگری قلمم و نهايتاً سپيدی کاغذ، و به هر کدام بيش از ديگری بدهکار. بدهکار از آن جهت که شايد نتوانسته باشم دِينَم را تا کنون نسبت به آنها ادا کرده باشم.


معتقدم هر آنکس که بيشتر می داند، بيشتر دغدغه دارد و آنکس که بيشتر دغدغه دارد، بيشتر عذاب می کشد و آنکس که بيشتر عذاب می کشد زودتر پير می شود، اما هر کس که پير شود، کوله باری تجربه را به دوش می کشد و من خود را در مرحله دوم قرار می دهم.


هميشه سعی می کنم دانشجوئی باشم که بدنبال يافته های جديد و آناليز داشته های قديم قدم بردارم و در اين راه مطالعه، نگارش و تفحص در حالات معماران قديم و جديد را هر چند با ذهن نا-کامل خودم، رصد می کنم.


معتقدم، ابداع سبک جديد، نه آنقدر آسان است که براحتی بتوان بر آن چيره شد و نه آنقدر دست نيافتنی که نتوان هيچگاه بدستش آورد. البته بايد بگويم تولد هر سبکی، بستگی به زمان و مکان جوشش تفکر سازنده سبک دارد.


سبک اغلب آثار معماری امروز ه ايران را شايد بتوان: شبه غربی + ایسم ناميد. براستی آيا ترکيب مواد گوناگون از قبيل سنگ گرانيت و قاب شيشه ای – فلزی بسيار بزرگ و سيمان چکشی و آلومينیم و کنتکس و ... برای يک نمای ساختمان مسکونی شرقی لازم است؟ يا زيباست؟ يا اقليم منطقه پاسخگوست و يا اينکه چون در غرب چنان است، بايد در ايران نيز چنين باشد؟ آيا می توان سبک امروزی معماری ايران زمين را جز تلاش برای غربی شدن يا شبه غربيسم نام ديگری نهاد.

 

 


مطالب مشابه :


جملات کوتاه درباره معماری

شادی ارواح طیبه شهدا صلوات - جملات کوتاه درباره معماری - روح پدرم شاد که فرمود به استاد
جملات کوتاه از معماران بزرگ

معماری ایران و جهان - جملات کوتاه از معماران بزرگ - بنام یگانه معمار هستی - معماری ایران و جهان
جملات معماران بزرگ

مطلب معماری - جملات معماران بزرگ - کامل ترین مطالب معماری - مطلب معماری
جملات الهام بخش درباره معماری

این وبلاگ درباره معماری ٰ ساختمان ٰ سونا ٰ سونای خشک ٰ سونای بخار استخر ٰ جکوزی می باشد
جملات زیباازمعماران بزرگ

هر موقعیت جدید، مستلزم یک معماری جدید است. ژان نوول “معماری یک ورزش در مسافت طولانی است.
جملات کوتاه از معماران بزرگ

جملات کوتاه از معماران معماری هنر شکل دادن به آن چیزی است که ما مرتباً در آن به نمایش
سخنان معماران

لویی کان معماری وجود خارجی ندارد. تنها اثر معماری است که وجود دارد. معماری در ذهن موجود است.
جملات ناب و ارزشمند

جملات ناب و ارزشمند One song can spark a moment یک آهنگ می تواند لحظه ای جدید را بسازد One flower can wake the dreamیك
معماری مدرسه هنر در سنگاپور

عاشقانه ها حرف دل جملات زیبا و - معماری مدرسه هنر در سنگاپور - خدایا حواست بهمون
جملات معمارانه

ساباط - گذرگاهی به سوی معماری لویی کان (۱۹ ۷۴-۱۹ ۰۱) " آنچه معمار انجام می دهد، پیش از آنکه
برچسب :