فرمول کوکران

فرمول کوکران يکي از پرکاربردترين روش‌ها براي محاسبه حجم نمونه آماري است. در اين بخش برنامه‌اي نوشته شده تا با استفاده از براحتي حجم نمونه مورد نظر خود را براساس فرمول کوکران محاسبه کنيد. تعيين حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران نيازمند آن است که حجم جامعه را بدانيد.

فرمول کوکران یکی از شیوه های تعیین حجم نمونه برای انجام تحقیقات بویژه
در زمینه علوم اجتماعی و رفتاری میباشد.
جهت محاسبه آنلاین حجم نمونه اینجا را کلیک نمایید.


مطالب مشابه :


آموزش تعیین حجم نمونه و روش های نمونه گیری احتمالی و غیراحتمالی

برای تعیین حجم نمونه ساده نمونه گیری خوشه ای با احتمال متناسب با حجم : در این روش
محاسبه حجم نمونه با فرمول کوکران

محاسبه حجم نمونه با فرمول کوکران. تعیین حجم نمونه برای تعیین حجم نمونه ساده ترين روش
تعيين نمونه با فرمول كوكران

تعيين نمونه با رای تعیین حجم نمونه ساده ترين روش شود و گستره ای از روش های کیفی
تعیین حجم نمونه : ( معرفی دو روش سریع برای تعیین حجم نمونه)

تعیین حجم نمونه و اجرای روش کوکران در تعیین حجم نمونه: در تعیین حجم نمونه با
تعیین حجم نمونه با جدول کرجسی و مورگان

تعیین حجم نمونه با جدول روش تحقیق. سخنان استفاده کرد آگر با فرمول کوکران نيز محاسبه
کاربرد آمار در جغرافیای انسانی 5 - تعیین حجم نمونه آماری

مورگان و روش کوکران برای تعیین حجم تعیین حجم نمونه با کوکران در تعیین حجم
فرمول کوکران

فرمول کوکران يکي از پرکاربردترين روش‌ها براي محاسبه حجم حجم نمونه با تعیین حجم نمونه
دانلود فایل آماده اکسل روش کوکران و جدول دمورگان. منبع:سایت رستنگاه جغرافیا

دانلود فایل آماده اکسل روش کوکران و آشنایی با به منظور تعیین حجم نمونه ساده
برچسب :