کلاس حل تمرین و رفع اشکال درس مدیریت سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

باسلام و احترام؛

کلاس حل تمرین و رفع اشکال درس مدیریت سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، در روز دوشنبه مورخه 1392/04/31 رأس ساعت 13 در محل دانشگاه برگزار می‌گردد.


مطالب مشابه :


کلاس حل تمرین و رفع اشکال درس مدیریت سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

مالی دانشگاه شهید بهشتی ورودی دانشگاه شهید بهشتی سیستم جامع دانشگاه شهید بهشتی(گلستان)
فایل صوتی کلاس‌ها تا تاریخ 16 اردیبهشت‌ماه1392

مالی دانشگاه شهید بهشتی ورودی دانشگاه شهید بهشتی سیستم جامع دانشگاه شهید بهشتی(گلستان)
کلاس حل تمرین و رفع اشکال درس مدیریت سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

مالی دانشگاه شهید بهشتی ورودی دانشگاه شهید بهشتی سیستم جامع دانشگاه شهید بهشتی(گلستان)
فایل صوتی کلاس‌ها تا تاریخ 16 اردیبهشت‌ماه1392

مالی دانشگاه شهید بهشتی ورودی دانشگاه شهید بهشتی سیستم جامع دانشگاه شهید بهشتی(گلستان)
برچسب :