بیست و یکم

آقای حسن نصیرزاده می گویند :

سلام، از همکلاسی های دوره مجازی - در خصوص خوابگاه در دوره امتحانات پایان ترم خبری داشتم.  در خصوص رزرو خوابگاه خواهران با سرکارخانم براری با شماره تلفن 02532103461 و درخصوص خوابگاه برادران با جناب آقای عبادی با شماره تلفن 02532103740 هماهنگی نمایند. در خصوص غذا نیز با آقای رحیمی یا کریمخانی با شماره تلفن 67-02532103466 هماهنگ شود.


مطالب مشابه :


سایت دانشگاه پویش قم

دانشگاه پویش قم سامانه انتخاب واحد دانشگاه پویش سیستم جامع دانشگاهی گلستان
ثبت نام ترم جدید

حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم و پنجشنبه ۲۷/۶/۹۳ به سیستم گلستان سامانه گلستان.
اطلاعیه مراحل ثبت نام نیمسال اول 89-90

دانشگاه پویش قم نمایند، در غیر اینصورت، انتخاب واحد در سامانه گلستان برای آنها غیرفعال
شماره تلفن های دانشگاه

دانشگاه پویش قم سامانه انتخاب واحد دانشگاه پویش سیستم جامع دانشگاهی گلستان
بیست و یکم

پردیس دانشگاه قم. دانشکده آموزش های الکترونیکی. سامانه گلستان.
اطلاعیه مهم

پردیس دانشگاه قم. دانشکده آموزش های الکترونیکی. سامانه گلستان.
اعتراض :

دانشگاه پویش قم سامانه انتخاب واحد دانشگاه پویش سیستم جامع دانشگاهی گلستان
دانلود سوال تشریحی متون فقه سه و حذفیات

پردیس دانشگاه قم. دانشکده آموزش های الکترونیکی. سامانه گلستان.
برچسب :