فاکس کاربنی و لیزریpanasonic

آموزش کدهای کاربردی برای فکس لیزری KX-MB2025/2030 پاناسونیک

 نحوه تنظیم ذخیره شماره و نام در دفتر تلفن فکس از طریق کامپیوتر

  به این ترتیب شما میتوانید شماره و نام های پر کاربرد را در حافظه دستگاهای فکس پاناسونیک خود ذخیره کنید اینکار با استفاده از رایانه بسیار ساده خواهد بود.پس از اتصال دستگاه به کامپیوتر و باز کردن برنامه Multi-Function station از روی دسکتاپ خود که پس از نصب درایور ظاهر خواهد شد.به شکل زیر عمل کنید.  

       Multi-Function station—–> Remote Control —–>Phone Book ——>Name & Tel NO ——>Add—–>OK—–>pass:1234——>OK

طریقه شماره گیری با استفاده از شماره های ذخیره شده در حافظه دستگاه به شکل بالا

برای این کار ابتدا باید دستگاه در حالت فکس قرار گرفته شده باشد.دکمه Copy Size /Phone book  را فشارداده و با استفاده از  دکمهای ↓↑ شماره و نام مورد نظر را پیدا کرده و برای برقراری تماس دکمه Monitor را فشار دهد.

—————————————————————————————————————————————————

تنظیمات تاریخ و ساعت -کد مربوطه ۱۰۱

شما میتوانید به این ترتیب سال میلادی و ساعت دستگاه فکس پاناسونیک خود را تنظیم کنید

 

SET<—— تنظیمات مورد نظر<—— MENU —–> # —–> 101 —–> SET

 —————————————————————————————————————————————————

تنظیم لوگوی فکس – کد مربوطه ۱۰۲

این تنظیم به منظور درج نام شرکت یا فروشگاه شما هنگام ارسال فکس میباشد که در بالای صفحه نوشته میشود

 

SET<—— نام مورد نظر <——MENU —–># —–>102—–>SET

—————————————————————————————————————————————————

 

تنظیم شماره فکس -کد مربوطه ۱۰۳

برای تنظیم شماره فکس شرکت یا فروشگاه شما میباشد

 

SET<—— شماره مورد نظر<—— MENU —–> # —–> 103 —–> SET

—————————————————————————————————————————————————

تنظیم تغییرات زنگ فکس -کد مربوطه ۱۶۱

با این روش میتوانید از ۳ نوع زنگ A,B,C زنگ مطلوب خود را انتخاب نمایید

 

SET<—— تنظیمات مورد نظر با استفاده از دکمهای ↓↑<—— MENU —–> # —–> 161 —–> SET

—————————————————————————————————————————————————

تنظیم صدای دکمه های فکس – کدمورد نظر ۱۶۵

این تنظیم برای خاموش یا روشن کردن صدای دکمه های فکس به کار میرود

 

SET<——  تنظیمات مورد نظر با استفاده از دکمهای ↓↑<—— MENU —–> # —–> 165 —–> SET

—————————————————————————————————————————————————

 

تنظیم تعداد زنگ خور برای رفتن به فکس – کد مربوطه ۲۱۰

شما به این ترتیب میتوانید تعداد زنگهایی که باید فکس بخورد تا به حالت دریافت اتوماتیک برود را تنظیم کنید(از ۱ تا ۹ زنگ -پیش فرض ۲ است).البته این مورد هنگامی است که فکس شما در حالت Auto Answer باشد

 

SET<——  تنظیمات مورد نظر با استفاده از دکمهای ↓↑<—— MENU —–> # —–> 210 —–> SET

—————————————————————————————————————————————————

تنظیم پرینت تماس های ورودی برای ۳۰ شماره – کد مربوطه ۲۱۶

  به این ترتیب دستگاه به شکل خودکار پس از ۳۰ تماس ورودی یک گزارش از این تماسها پرینت خواهد گرفت این تنظیم در حالت پیش فرض OFF است.  

SET<——  تنظیمات مورد نظر با استفاده از دکمهای ↓↑<—— MENU —–> # —–> 216 —–> SET

—————————————————————————————————————————————————

 

تنظیم پاک کردن دفترچه تلفن دستگاه – کد مربوطه ۲۸۹

  به این ترتیب شما میتوانید تمام شماره تلفن های ذخیره شده خود را پاک کنید.      

SET<——  تنظیمات مورد نظر با استفاده از دکمهای ↓↑<—— MENU —–> # —–> 289 —–> SET

—————————————————————————————————————————————————-

 

تنظیم مربوط به پرینت گزارش ارسال فکس – کد مربوطه ۴۰۱

  به این ترتیب شما میتوانید دستگاه خود را به گونه تنظیم کنید که در هنگام عدم موفقیت در ارسال فکس -ERROR- یک گزارش از عدم موفقیت فکس پرینت بگیرد. یا با خاموش -OFF- کردن این تنظیم از پرینت این گزارش جلوگیری کنید و یا روشن کردن تنظیم -ON- گزارش موفقیت یا عدم موفقیت فکس خود پرینت شود.      

SET<——  تنظیمات مورد نظر با استفاده از دکمهای ↓↑<—— MENU —–> # —–> 401 —–> SET

—————————————————————————————————————————————————

 

تنظیم زمان SAVE POWER – کد مربوطه ۴۰۳

  به این ترتیب شما میتوانید مدت زمانی که میخواهید دستگاه آماده به کار باشد را تغییر دهید این تنظیم مربوط به حالت اسکن کپی و فکس میباشد.(از ۵ تا ۶۰ دقیقه) توصیه:اگر شما مصرف بالایی از دستگاه چند کاره خود در مراتب زمانی نزدیک به هم دارید بهتر است این زمان را بالاتر از حالت پیش فرض که ۵ دقیقه است تنظیم کنید و در غیراین صورت در حالت حداقل باشد      

SET<——  تنظیمات مورد نظر با استفاده از دکمهای ↓↑<—— MENU —–> # —–> 403 —–> SET

—————————————————————————————————————————————————

 

تنظیم سرعت ارسال فکس – کد مربوطه ۴۱۸

  به این ترتیب شما میتوانید سرعت ارسال فکس خود را در دو حالت ۳۳٫۶Kbps  یا ۱۴٫۴Kbps تنظیم کنید که میتواند به خط شهری شما بستگی داشته باشد.پیش فرض ۳۳٫۶      

SET<——  تنظیمات مورد نظر با استفاده از دکمهای ↓↑<—— MENU —–> # —–> 418 —–> SET

—————————————————————————————————————————————————

 

تنظیم دریافت فکس از طریق کامپیوتر PC Fax – کد مربوطه ۴۴۲

  به این ترتیب شما میتوانید با روشن کردن این حالت-Always- فکس های دریافتی خود را به جای پرینت ،روی کامپیوتر ذخیره کنید و بعدا در صورت صلاح دید آن را پرینت کنید.یا اینکه این تنظیم را برای حالتی که فکس به کامپیوتر وصل است -Connected- روشن کنید .این تنظیم به شکل پیش فرض Off است . نکته :این قابلت برای افراد و شرکتهایی  که در طی روز تعداد بالایی فکس دریافت میکنند و نیازی به پرینت همه آنها ندارند بسیار مفید در صرفه جویی در کاغذ و تونر دستگاه است. توصیه:بهتر است برای سهولت در امر مدریت فکس های دریافتی یک میانبر از فایل “PC Fax” روی Desktop کامپیوتر خود داشته باشید.    

SET<—— پسوورد پیش فرض ۱۲۳۴<——  SET<——  تنظیمات مورد نظر با استفاده از دکمهای ↓↑<—— MENU —–> # —–> 442 —–> SET

—————————————————————————————————————————————————

 

تنظیم صدای هشدار آگاهی از دریافت فکس در حالت PC Fax- کد مربوطه ۴۵۱

  به این ترتیب شما میتوانید پس از دریافت فکس روی کامپیوتر خود با یک هشدار صوتی آگاهی پیدا کنید.البته این تنظیم در حالت اولیه OFF میباشد.      

 SET<——  تنظیمات مورد نظر با استفاده از دکمهای ↓↑<—— MENU —–> # —–> 451 —–> SET

—————————————————————————————————————————————————-    

تنظیم تغییرات پیش فرض حالت آماده به کار دستگاه در دو حالت کپی و فکس – کد مربوطه ۴۶۳

  به این ترتیب شما میتوانید حالت پیش آماده به کار دستگاه خود را از کاربری کپی به فکس یا بلعکس تغییردهید .      

SET<——  تنظیمات مورد نظر با استفاده از دکمهای ↓↑<—— MENU —–> # —–> 463 —–> SET

—————————————————————————————————————————————————

   

تنظیم حالت ذخیره تونر TONER SAVE – کد مربوطه ۴۸۲

  به این ترتیب شما میتوانید با روشن کردن این تنظیم در مصرف تونر دستگاه چند کاره خود صرفه جویی کنید-حالت پیش فرض برای این تنظیم OFF میباشد که درصورت تغییر نمونه پرینت کمی کم رنگ تر میشود.      

SET<——  تنظیمات مورد نظر با استفاده از دکمهای ↓↑<—— MENU —–> # —–> 482 —–> SET

—————————————————————————————————————————————————

تنظیم مشاهده شماره تلفن های تماس های ورودی و تماسهای خروجی از طریق کامپیوتر

به این ترتیب شما میتوانید پس از اتصال دستگاه به کامپیوتر و باز کردن برنامه Multi-Function station از روی دسکتاپ خود که پس از نصب درایور ظاهر خواهد شد.به شکل زیر عمل کنید.

 

    Multi-Function station—–> Remote Control —–>Journal             برای لیست تماس های خروجی

    Multi-Function station—–> Remote Control —–> Caller ID             برای لیست تماس های ورودی

—————————————————————————————————————————————————

 

نحوه Reset کردن دستگاه

Reset کردن دستگاه بیشتر در مواقعی که اروری را برطرف کرده اید ولی هنوز دستگاه در مورد آن هشدار میدهد مورد استفاده قرار میگیرد یا هر مشکل نرم افزاری دیگر

نکته : Reset دستگاه موجب برگشت تنظیمات دستگاه به حالت کارخانه میشود.

با استفاده از دکمهای <—-      —–> به گزینه MENU —–> SET —–> SET—–>Restore Default Reset

 

پاناسونيك Panasonic Fax FX-FP 215
پاناسونيك Panasonic Fax KX-FG 2452
پاناسونيك Panasonic Fax KX-FL612
پاناسونيك Panasonic Fax KX-FM 362 CX
پاناسونيك Panasonic Fax KX-FM 365 CX
پاناسونيك Panasonic Fax KX-FM 386
پاناسونيك Panasonic Fax KX-FP 218
پاناسونيك Panasonic Fax KX-FP206
پاناسونيك Panasonic Fax KX-FP701FX
پاناسونيك Panasonic Fax KX-FT937
پاناسونيك Panasonic KX FM388
پاناسونيك Panasonic KX-FC206CX
پاناسونيك Panasonic KX-FC218CX
پاناسونيك Panasonic KX-FC255
پاناسونيك Panasonic KX-FC265
پاناسونيك Panasonic KX-FC275
پاناسونيك Panasonic KX-FL402
پاناسونيك Panasonic KX-FL501
پاناسونيك Panasonic KX-FL613
پاناسونيك Panasonic KX-FLB852
پاناسونيك Panasonic KX-FLM672CX
پاناسونيك Panasonic KX-FP362
پاناسونيك Panasonic KX-FP387
پاناسونيك Panasonic KX-FP388
پاناسونيك Panasonic KX-FP701
پاناسونيك Panasonic KX-FP711CX
پاناسونيك Panasonic KX-FT503-CX
پاناسونيك Panasonic KX-FT931
پاناسونيك Panasonic KX-FT981CX
پاناسونيك Panasonic KX-FT987CX
پاناسونيك Panasonic KX-MB772
پاناسونيك Panasonic Model 422
پاناسونيك Panasonic چندكاره KX-MB2090
پاناسونيك Panasonic ليزري چند كاره KX-MB2085CX

 

اصول نگه داری از فکس های لیزری و معمولی پاناسونیک

دستگاه‌های فتوکپی و فکس از کالاهایی هستند که امروزه در اداره‌ها، مراکز آموزشی و… کاربرد فراوانی دارند و از تنوع مارک و مدل بالایی برخوردارند به همین دلیل بسیاری از کاربران، هنگام خرید و گاه هنگام استفاده از این کالاها دچار مشکلاتی می‌شوند که اغلب این موضوع به دلیل عدم آگاهی از روش صحیح نگهداری یا استفاده از این دستگاهها رخ می‌دهد.

در کل میتوانیم دستگاههای فکس را به سه نوع تقسیم کنیم ;

فکس های حرارتی : این فکسها به دلیل ساختار ساده و معمولی خود نسبت به  فکسهای A4 و لیزری چند کاره ،بسیار کمتر دچار مشکل میشوند و کلا کار و نگهداری از این فکسها بسیار ساده تر میباشد که از مزیتهای عمده این فکس هاست.عمده ترین توجه شما در استفاده از این نوع فکس ها باید استفاده از کاغذ حرارتی مناسب و مرغوب باشد و اینکه از گرد و غبار محیط محافظت شوند.

فکس های A4 معمولی : مواردی که در این نوع فکسها باید رعایت شود ; مواد مصرفی : استفاده از رول کاربن مرغوب بسیاری از مشکلات به وجوده آمده برای فکس تان را مرتفع میکند و از مشکلاتی همچون گیر کردن کاغذ داخل دستگاه فکس و یا چسبیدن فیلم کاربن به کاغذ خبری نیست.برای نگه داری از فیلم های کاربن اضافی هم نکاتی لازم است که باید حتما رعایت شود ،اینکه در جای بسیار گرم نگه داری نشود ،از نفوذ آب و رطوبت به فیلم  کاربن جلوگیری شود و کاربن هم تحت فشار و تنش نباشد و در صورت اتمام فیلم کاربن فکس آن را از دستگاه خارج و یک کاربن نو و مناسب را جایگزین کنید و از استفاده مجدد کاربن مصرف شده خودداری شود.

کاغذ A4 : برای دستگاه فکس خود از کاغذ A4 مرغوب استفاده کنید و کاغذ هایی را به کار ببرید که سالم باشند ،کثیف نباشند و دو طرف کاغذ A4 سفید باشد و اینکه در مخزن کاغذ خود بیشتر از ظرفیت دستگاه کاغذ نگذارید (معولا ۱۰ الی ۱۵ ورق) و کاغذ ها را قبل از گذاشتن در مخزن دستگاه از هم جدا کنید تا به شکل چسبیده وارد دستگاه نشوند برای این کار میتوانید کمی بین کاغذها بدمید. 

و همیشه مواظب اثرات سوء گرد و غبار باشید.

فکس های لیزری و چند کاره : این نوع دستگاه ها  عمدتا برای عملکرد حرفه ای فکس طراحی شده است و استفاده مداوم و بی وقفه آنها به عنوان یک پرینتر و یا دستگاه کپی باعث کاهش عملکرد و عمر دستگاه میشود ضمنا در استفاده های این چنینی به کارتریج و درام دستگاه فشار خواهد آمد و این باعث کاهش عمر آن میشود.توصیه میشود از این دستگاه ها با اطلاع کامل از کارایی و امکاناتشان ، به عنوان فکس برای ارسال و دریافت استفاده شود و در مصارف خانگی و موارد ضروری میتوان از پرینت و کپی آن استفاده کرد.

 

در کل برای افزایش عمر و همچنین حفظ کیفیت دستگاه‌های مذکور نیازمند توجه به نکاتی است که در زیر آمده است.این موارد به نوعی شامل تمام محصولات و برندهای این حوضه میشود که در صورت رعایت تا حد زیادی در بهینه استفاده کردن آنها موثر است.

 

۱- هنگام گیر کردن کاغذ سعی کنید از دکمه STOP برای خارج کردن آن استفاده کنید و از کشیدن کاغذ برای جلوگیری از آسیب رساندن غلتکها و سازو کار دستگاه ،خوداری کنید.

۲- از قرار دادن دستگاه در محلی که گازهای قابل اشتعال یا گازهایی مانند آمونیاک وجود دارد، اجتناب کنید.

۳- دستگاه را در محلی نصب کنید که پایدار باشد و گرد و غبار زیادی وارد آن نشود، چرا که وجود گرد و غبار، کیفیت کپی‌برداری دستگاه را کاهش می‌دهد.یکی از عوامل بسیار موثر در کاهش کارایی دستگاه های فکس ،گرد گبار ناشی از محیط است سعی کنید از این دستگاه ها را در محیط های آلوده به گردوخاک استفاده نکنید و در صورت اجبار از یک کاور مناسب برای دستگاه فکس خود استفاده کنید.

۴- از قراردادن دستگاه در معرض نور مستقیم خورشید خودداری کنید، چرا که در غیر این صورت نه تنها کیفیت کپی‌برداری کاهش می‌یابد، بلکه ممکن است بدنه دستگاه تغییر شکل یا رنگ پیدا کند.

۵- برای اتصال دستگاه به جریان برق از پریزی استفاده کنید که قدرت کافی داشته باشد.

۶- از مواد مصرفی (تونر، درام، روال فاکس و…) با هولوگرام مخصوص و شناخته شده استفاده کنید، چرا که بسیاری از افراد سودجو با توزیع مواد مصرفی تقلبی و شبیه‌سازی باعث پایین آمدن کیفیت دستگاه و نیز کاهش عمر آن می‌شوند

۷- توصیه می‌شود دستگاه را با گارانتی معتبر از نمایندگی‌های مجاز خریداری کنید تا در صورت بروز اختلال در روند کار دستگاه، برای رفع ایراد با مشکل مواجه نشوید.

 ۸- دستگاه را طوری نصب کنید که فاصله آن از دیوار حداقل ۱۰ سانتی متر باشد تا فن‌های دستگاه بتواند به راحتی کار خود را برای خنک سازی دستگاه فکس یا پرینتر و یا چند کاره شما انجام دهد.

 

راهنمای انتخاب دستگاه فکس  مناسب نسبت به کارایی ان.

بعضی وقتها انتخاب یک فکس مناسب با شرایط و نیازهای کار شما از میان تنوع بسیار فکسها در بازار با کارایی های متفاوت و قیمت های متنوع ،برای شما مشکل خواهد بود .در اینجا در نظر داریم با تشریح کارایی ها و قابلیت های این فکس ها شما را در این امر یاری کنیم تا بهترین انتخاب با توجه به کارایی مورد نظر و قیمت مناسب داشته باشید.برای این کار بهتر است با تقسیم بندی اصولی این فکسها شروع کنیم و به تشریح خواص آنها بپردازیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.

فکس های حرارتی یا فکسهای ترمال (Thermal) :اسم این فکس ها از نحوه عملکرد آنها برای چاپ روی کاغذ های مخصوص خود گرفته شده است. که با استفاده از سنسور حرارتی مبادرت به چاب فکس مورد نظر روی کاغذ حرارتی مخصوص خود میکند.این عمل تا حدود زیادی شبیه عملکرد دستگاههای کارت خوان و خود پردازها خواهد بود.پس تا اینجای کار متوجه شدیم که خصوصیت اصلی این فکس ها کاغذ مخصوص آنها و مکانیزم حرارتی چاپ روی این کاغذ های مخصوص است.این ویژگی مثل تمام فکس های دیگر دارای مزایا و معایبی البته از دید کاربران مختلف خواهد داشت.
مزایا :یکی از مزیت های این فکس ها، قیمت مناسب دستگاه های فکس حرارتی و همچنین قیمت بسیار کم مواد مصرفی این فکس ها که همان کاغذ مخصوص حرارتی میباشد، است.مزیت دوم مهمی که از نقاط قوت این فکس ها است مناسب بودن آنها برای کارکرد در شرایط سخت (جاهای که اصول نگهداری فکس کمتر رعایت میشود،مثل گرد گبار و ..)و همچنین امکان استفاده مکرر و زیاد بدون آسیب میباشد.شاید مزیت دیگر دستگاه های فکسحرارتی را اشغال فضای کمتر نسبت به دیگر فکس ها دانست.
معایب:اصلی ترین عیب این فکس ها در مقابل کارایی بالا و مزایای ارزشمند آنها بر میگردد به همان طرز کار و نحوه چاپ حرارتی آنها،در این شرایط شما هنگام ارسال فکس هیچ مشکل یا تفاوتی نسبت به فکس های گران قیمت دیگر ندارید،ولی هنگام دریافت فکس یا کپی کردن به جای اینکه شما فکس را روی کاغذ های استاندارد مثل A4 ,A5 ,..دریافت کنید روی کاغذ های حرارتی دریافت خواهید کرد.ومشکل اصلی این است که این کاغذ ها و نوشته های روی آنها را نمیتوان برای مدت طولانی مثلا یک سال بایگانی کرد و برای بایگانی اگر نیاز باشد باید مطالب انتقال یابد.احتمالا از دیگر معایب این دستگاهها عدم اتصال آنها به کامپیوتر در مدل های موجود در بازار است.
نتیجه :اگر شما یک کسب و کار کوچک دارید و یا حتی بزرگ واگر شرایطی سختی برای فکس تان پیش بینی میکنید و اگر نیاز چندانی به بایگانی فکس های دریافتی خود ندارید و اگر قیمت دستگاه و مواد مصرفی آن برای شما مهم است بدون شک بهترین انتخاب فکس های حرارتی خواهند بود.

دستگاه های فکس لیزری و چند کاره:همان طور که از اسم این نوع فکس ها بارز است نحوه عملکرد این دستگاه ها به هنگام چاپ فکس یا کپی و یا پرینت بر اساس فرایند الکتریسیته ساکن و تابش لیزر صورت خواهد گرفت.که با توجه به این عملکرد سرعت بالای برای چاپ خواهد داشت.
مزایا:همان طور که ذکر شد شاید مهمترین ویژگی که در همه فکس های لیزری مشترک است سرعت بالا در چاپ فکس دریافتی یا سند کپی شده خواهد بود گر چه تنوع و کارایی این فکس ها هم توانسته به بخش وسیعی از نیازهای مورد نظر کاربر را تامین نماید.قابلت اتصال به کامپیوتر ،عملکرد به عنوان یک اسکنر رنگی با کیفیت و با کارایی بالا ،دریافت فکس بر روی کامپیوتر و دیگر امکانات جالب و خاص بر روی بعضی مدل ها نیاز عمده کاربران خود را برطرف میکند.البته که تنوع زیادی هم در این گروه وجود دارد.که با توجه به نیاز شما میتواند بهترین گزینه باشد.یکی از مزیت هایی که این فکس ها پیدا کرده اند قابلیت شارژ کارتریج و تونرمربوط به این دستگاه های فکس پاناسونیک است.که هزینه های نگهداری آنها را بسیار کاهش خواهد داد.
معایب:این دستگاه ها به خاطر رویکرد چند کاره و عملکرد لیزری تقریبا تمام نیازهای کاربر خود را تامین میکند.شاید تنها و عمده اشکال این فکس ها قیمت بالا نسبت به فکس های معمولی و حرارتی خواهد بود که با توجه به کارایی بالای آنها قابل توجیه است.
نتیجه :اگر شما دنبال یک عملکرد چند کاره هستید تا میز کار خود را با گجت های مختلف و تک کاره اشغال نکنید و اگر سرعت و کارایی بالا برای شما مهم است و اگر کارایی های بالای گنجانده شده در این مد نظر شماست ،پس این فکس ها با تنوع هایی که در گروه خود دارند بی شک گزینه مناسبی برای شما خواهند بود.

فکس های A4 و معمولی :این فکس ها هم از یک فیلم کاربنی برای چاپ روی فکس یا کپی و یا پرینت (مدل های خاص) استفاده میکنند.گر چه سرعت چاپ کمتر از فکس های لیزری است اما امکان چاپ اسناد روی برگه های استاندارد مثل A4 و A5 .. را میسر کرده است.این گروه از فکس ها هم از تنوع بالایی برخوردار هستند ،انواع با سیم و بیسیم ،قابلیت اتصال به کامپیوتر و عملکرد پرینتر و اسکنر در بعضی مدل ها ،مدلهای مختلف در ابعاد مختلف.
مزیت ها :عمده ترین مزیت این فکس ها امکان چاپ روی کاغذ های استاندارد بوده و میتوان قیمت بسیار پایین و قابل دسترس بودن فیلم کاربن مربوط به این دستگاه ها را هم یکی دیگر از شاخص های مثبت در نظر گرفت.
معایب:سرعت نسبتا پایین چاپ و حساسیت در مقابل گرد گبار و اصول نگه داری فکس از معایب عمده این گروه میباشد.
نتیجه :فکس های A4 معمولی عمدتا برای مصارف اداری به عنوان یک دستگاه با کارکرد متوسط مورد استفاده قرار میگیرد که مواد مصرفی آن نیز در همه جا یافت میشود.

 

آموزش دریافت و ارسال فکس از طریق کامپیوتر برای فکس های لیزری KXMB2025/2030

در این مقاله قصد داریم آموزش نحوه ارسال و دریافت فکس از طریق کامپیوتر با استفاده از نرم افزار اختصاصی فکس ۲۰۲۵ و ۲۰۳۰ پاناسونیک (سری ۲۰۰۰)  را ارائه دهیم در انتهای این مقاله شما یاد میگیرید چگونه فکس های دریافتی خود را بدون پرینت از فکس در کامپیوتر خود  ذخیره کنید این حالت میتواند برای همه فکس های دریافتی باشد یا به شکل انتخابی هر فکسی را که دوست داشته باشد در صورت نیاز پرینت بگیرید و بقیه را در کامپیوتر خود ذخیره کنید.در هنگام ارسال هم میتوانید بدون پرینت گرفتن از فایلی که میخواهید فکس کنید آن را مستقیما از کامپیوتر با کیفیت عالی ارسال کنید.بدین شکل هم مصرف کارترج و تونر فکس خود صرفه جویی کرده اید و هم در مصرف کاغذ ،از طرفی هم میتوانید تمام اسناد خود را به شکل فایل در کامپیوتر نگه داری کنید،و هر وقت که لازم بود از آنها پرینت بگیرید یا به آنها رجوع کنید.

عمده این تنضیمات برای فکس های ۲۰۸۵ و ۲۰۹۰ هم صادق است.

 

دریافت فکس

شما بعد از نصب سی دی نرم افزار این عملیات را باید انجام دهید.

بعد از باز کردن نرم افزار Multi-function که بعد از نصب روی دسک تاپ خود خواهیید دید چنین صفحه ای باز می شود

آموزش دریافت و ارسال فکس از طریق کامپیوتر برای فکس های لیزری KX MB2025/2030

 

بعد از زدن Remote Control صفحه پایین برایتان باز می شود که طبق تصویر روی گزینه Setup  رفته و ….

آموزش دریافت و ارسال فکس از طریق کامپیوتر برای فکس های لیزری KX MB2025/2030

 

در این صفحه روی گزینه PC FAX SETTING کلیک کنید

آموزش دریافت و ارسال فکس از طریق کامپیوتر برای فکس های لیزری KX MB2025/2030

 

در حالت اولیه گزینه OFF می باشد این بدین معنی می باشد که تمام فکس ها با دستگاه دریافت و بلا فاصله از آنها پرینت گرفته می شود .در حالت ALWAYS هم تمام فکس های دریافتی در کامپیوتر ذخیره می شود و شما می توانید به شکلی که در پایین به آن اشاره خواهیم کرد پس از مشاهده در صورت تمایل از آن پرینت بگیرید و در حالت CONNECTED هم  اگر فکس به کامپیوتر وصل باشد فکس دریافتی در کامپیوتر ذخیره می شود  و در غیر این صورت فکس دریافتی به شکل خودکار پرینت گرفته خواهد شد این در حالتی است که اگر در حالت ALWAYS قرار دهیم و فکس به کامپیوتر وصل نباشد فکس دریافتی در حافظه دستگاه ذخیره و به محض وصل شدن به کامپیوتر به شکل فایل وارد کامپیوتر می شود.

بعد از انتخاب حالت مورد نظر  با کلیک کردن روی گزینه APPLY یک صفحه ای باز می شود و از شما پسورد می خواهد با وارد کردن پسورد پیش فرض که۱۲۳۴ می باشد وارد مرحله بعدی می شوید.

آموزش دریافت و ارسال فکس از طریق کامپیوتر برای فکس های لیزری KX MB2025/2030

 

حال ما برای مثال در حالت ALWAYS قرار داده ایم برای ذخیره تغییرات کافی است روی دکمه OK کلیک کنید.

آموزش دریافت و ارسال فکس از طریق کامپیوتر برای فکس های لیزری KX MB2025/2030

 

برای دسترسی به فکس های دریافتی و ارسالی از طریق کامپیوتر می توانید به شکل زیر عمل کنید:

در قسمت START ویندوز خود عبارت PC FAX را جستوجو کنید و یک SHORTCUT از آن را  روی دسک تاپ خود قرار دهید با باز کردن PC FAX می توانید فکس ارسالی (SENT LOG) و فکس های دریافتی (RECEIVED LOG) خود را ببینید در ضمن نکته قابل توجه این است که این پنجره را نبندید و در حالت Minimize به پایین هدایت کنید.

آموزش دریافت و ارسال فکس از طریق کامپیوتر برای فکس های لیزری KX MB2025/2030

 

ارسال فکس

برای ارسال فکس یک فایل موجود درکامپیوتر کافیست به شکل زیر عمل کنید:

مثلا در محیط وورد هستیم و میخواهیم فایل مورد نظر را بدون پرینت گرفتن فکس کنیم از منو گزینه پرینت را انتخاب میکنیم یا دکمه ctrl+P را فشار میدهیم گویی میخواهیم از این فایل پرینت بگیریم ولی قبل از زدن دکمه OK اسم پرینتر (Printer Name) را روی PCFAX Panasonic  تنظیم میکنیم سپس گزینه  OK را انتخاب میکنیم.این مراحل در محیط های دیگر مثل فایل های PDF و غیره نیز مشابه است.

 آموزش دریافت و ارسال فکس از طریق کامپیوتر برای فکس های لیزری KX MB2025/2030

 

در این مرحله از شما شماره فکس مقصد را خواهد خواست که در فیلد اشاره شده وارد میکنید.

با زدن SEND متن مورد نظر ارسال خواهد شد.  توجه داشته باشید که در این مرحله دستگاه فکس شما به کامپیوتر وصل باشد.

آموزش دریافت و ارسال فکس از طریق کامپیوتر برای فکس های لیزری KX MB2025/2030

 

پس زدن گزینه SEND دستگاه فکس شما به شکل خودکار متن مورد نظر را از کامپیوتر به شماره مقصد ارسال میکند.

 

عمده این امکانات و دستور العمل ها برای دستگاه های فکس مدل ۲۰۸۵ و ۲۰۹۰ هم صادق است.


مطالب مشابه :


پرینت مكالمات تلفن همراه از طریق اینترنت

جوان باتجربه - پرینت مكالمات تلفن همراه از طریق اینترنت - هيچ كاري وقت تلف كردن نيست اگر از
پرسش و پاسخ

پایگاه اطلاع رسانی سیم کارت و تلفن همراه - پرسش و پاسخ - کپی برداری فقط با ذکر منبع به شکلHttp
دفتر تلفن شيراز

بانک شماره موبایل و تلفن شیراز - دفتر تلفن شيراز - امکان پرینت از اطلاعات اشخاص برای درج
دفترچه تلفن هوشمند حامي سافت نسخه 2

- قابلیت پرینت کلی از تمامی لیست شماره - دارای شماره تلفن های ضروری و قابلیت اضافه نمودن
تلفنبانک بانک ملی ایران، 100 گردش آخر حساب سیبا را ارائه می دهد

شماره تلفن هاي ۲۷۸۴ - ۰۲۱ و ۰۹۶۲۲ جهت اطلاع از مانده حساب و سه گردش آخر حساب متمرکز و
پرینتر لیزری hp

پرینتر لیزری hp مدل p1006 پرینتری مناسب دفاتر اداری با حجم پرینت 200 تا با شماره تلفن 88804060
دانلود نرم افزار دفترچه تلفن فارسی

برخی از امکانات دفترچه تلفن آراد : - ذخیره 8 شماره تلفن - امکان پرینت از اطلاعات اشخاص
فاکس کاربنی و لیزریpanasonic

تنظیم مشاهده شماره تلفن مثلا در محیط وورد هستیم و میخواهیم فایل مورد نظر را بدون پرینت
برچسب :