تصاویر + طوفان نمک دریاچه ارومیه باعث وحشت رانندگان در آذرشهر شد


 

ImageHandler.ashx?Width=300&Height=300&H

27 مهرماه 1392

همانطور که هزاران بار تذکر دادیم مسیر حرکت این نمکها به سمت تهران و مزارع مشهد و سمنان و شمال و ورامین و تاکستان و کرج و زنجان و میانه و تبریز می باشد و مسئولان فورا باید چاره اندیشی کنند .


مطالب مشابه :


تجمع مردم ارومیه در برابر موسسه مالی و اعتباری پیک رحمت

مسعود قدرتی - تجمع مردم ارومیه در برابر موسسه مالی و اعتباری پیک رحمت - سیاسی - ورزشی - فرهنگی
از صبح امروز تشدید اعتراضات آغاز شد:

تجمع اعتراضی سپرده گذاران پیک رحمت مقابل و اعتباری «پیک رحمت» ارومیه در مقابل
تصاویر + طوفان نمک دریاچه ارومیه باعث وحشت رانندگان در آذرشهر شد

مسعود قدرتی - تصاویر + طوفان نمک دریاچه ارومیه باعث وحشت رانندگان در آذرشهر شد - سیاسی - ورزشی
سد شهرچایی ارومیه بار دیگر قربانی گرفت.

مسعود قدرتی - سد شهرچایی ارومیه بار دیگر قربانی گرفت. - سیاسی - ورزشی - فرهنگی
عضو کتابخانه عمومی قولنجی ارومیه کتابخوان نمونه کشور

ارومیه -مدیر کل نهاد کتابخانه » تجمع مردم ارومیه در برابر موسسه مالی و اعتباری پیک رحمت
شب گذشته و ; یک دلهره و یک اتفاق تازه در پرواز ارومیه - تهران

مسعود قدرتی - شب گذشته و ; یک دلهره و یک اتفاق تازه در پرواز ارومیه - تهران - سیاسی - ورزشی
حيدر علي حسیني رئيس شوراي اسلامي شهرستان اروميه شد

» لاریجانی در ارومیه: » تجمع مردم ارومیه در برابر موسسه مالی و اعتباری پیک رحمت
برچسب :