برای محبوب القلوب کردن خود

برای محبوب القلوب کردن خود :

اگر کسی از جنس شیشه مهری به شکل زیر که وفق مثلت است و مرکب از حروف ج می باشد نوشته و همراه

داشته باشد بقدرت حق تعالی هر که چشمش به وی افتد باذن الله گرفتار محبت وی شود  و محبوب القلوب

همگان قرار گیرد .

 

 

 

 

 

 

منبع : خزینة الاسرار و کشف الاخفاء ص ۲۹ و ۳۰

 

 


مطالب مشابه :


برای محبوب القلوب شدن

برای محبوب القلوب شدن. دعای نافع و مختصر نقل از کلم الطیب و مفاتیح الجنان . پيوندهاي
برای محبوب القلوب کردن خود

برای مشرف شدن به حج و برای محبوب القلوب کردن خود :
دعای عکاشه

برای محبوب القلوب شدن. دعاى مجرب براى محفوظ دعای عکاشه. به
دعا جهت خواب ديدن اموات

دعای بسیار قوی و فوری زبان برای محبوب القلوب شدن. دعا برای دفع
دانلود سخنرانی استاد پناهیان درباره امام زمان و مهدویت

شود *** باعث مهر و محبت و محبوب القلوب شدن بين مردم می شود *** نماز شب شرح دعای
جهت محبوبیت در دل ها

برای محبوب القلوب شدن. جلب محبت قوی و بیقرار کردن دعای نافع و مختصر نقل از کلم الطیب و
برچسب :