کارنامه نفر اول کنکور سراسری رشته تجربی 87 (کارنامه غزاله شجاع طلب)

کارنامه نفر اول کنکور سراسری رشته تجربی 87 (کارنامه غزاله شجاع طلب)

کارنامه نفر اول کنکور تجربی(کارنامه غزاله شجاع طلب)

نام ونام خانوادگی:غزاله شجاع طلب
شهر:رشت
درصد ادبیات:91
درصد زبان عربی:100
درصد معارف:80
درصد زبان خارجی:87
درصد زمین شناسی:65
درصد ریاضیات:78
درصد زیست شناسی:98
درصد فیزیک:89
درصد شیمی:91
رتبه کشوری:1
رتبه در منطقه:1


مطالب مشابه :


منابع نفر اول کنکور کارشناسی ارشد باغبانی 1390

کارنامه نفر اول کنکور کارشناسی ارشد اخبار دانشگاه آزاد اسلامی،اخبار کنکور دانشگاه آزاد
کارنامه نفر اول کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت پروژه و ساخت کنکور سراسری 1387-1388

کارنامه نفر اول کنکور کارشناسی انعکاس کارهای علمی صورت گرفته در دانشگاه آزاد
کارنامه گروه پزشکی دانشگاه آزاد سال 90

کارنامه گروه پزشکی دانشگاه آزاد سال تراز کارنامه اول ۷۰۷۱ نفر اخبار مربوط به کنکور
کارنامه نفر اول کنکور سراسری رشته تجربی 87 (کارنامه غزاله شجاع طلب)

کارنامه نفر اول کنکور سراسری رشته تجربی 87 (کارنامه غزاله شجاع طلب) دانشگاه آزاد
نمرات نفر اول آزمون کارشناسی ارشد سال 86 دانشگاه آزاد سرکار خانم مهندس فرازجو

معماری دانشگاه آزاد اسلامی نمرات نفر اول آزمون کارشناسی ارشد سال 86 کنکور گرایشهای
دلیل موفقیت نفر اول کنکور

دلیل موفقیت نفر اول کنکور ارشد سراسری و دانشگاه آزاد کارنامه کنکور ارشد
کارنامه نفر اول کنکور کارشناسی ارشد عمران 89

کارنامه نفر اول کنکور دارند، درصدهای نفر اول کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد
تراز آخرین نفر پذیرفته شده در تکمیل ظرفیت اول کارشناسی ارشد برق آزاد 91

واحدهای پذیرش کننده دانشگاه آزاد کارنامه های کنکور ظرفیت اول ارشد آزاد 91
برچسب :