الگوی انوع دامن کلوش

44304075-759a-453f-b9bc-f4c89f05d077.jpgآشنايي بابرش دامن كلوش ، نيم كلوش، چهار كلوش و نيم كلوش

آموزش برش دامن كلوش ، نيم كلوش، چهار كلوش و برش دامن نيم كلوش بدون الگو روي پارچه همراه با توضيح دوخت و طريقه صاف كردن پايين برش هاي فون و كلوش

  دامن كلوش

كلوش يعني گشاد يا اوريب. راه پارچه يا كاغذ را روي بي راه آن قرار داده اريب كامل پارچه يا كاغذ بدست مي آيد. تيزي بالاي آنرا كله قندي مي ناميم . كلوش كه از 4 لاي پارچه تشكيل مي شود از كله قندي 4/1 دور باسن منهاي يك پايين مي آييم و به صورت پرگاري خط مي كشيم. قددامن را هم از كله قندي پرگاري مي كشيم. (2/1 دايره) براي برش دامن هاي كلوش بدون الگو لازم است جاي دوخت را جداگانه محاسبه كرد.

    دامن نيم كلوش

از يك تيكه تشكيل مي شود تا روي باسن چسب و از آن به پايين گشاد است و معمولاً براي خانمهاي چاق مناسب است. فرمول كمر دامن نيم كلوش دو برابر دامن كلوش مي باشد از كله قندي نصف باسن منهاي 2 پايين مي آييم و پرگاري مي كشيم دامن نيم كلوش يك درز دارد و كمر آن 5/1 سانت بزرگ مي شود كه بايد خورد بخورد قد آن نيز از كله قندي محاسبه شده و پرگاري كشيده مي شود. نيم كلوش روي عرض زياد (4/1 دايره) بريده مي شود.

   چهار كلوش

خيلي گشاد است فرمول كمر هر كلوش آن نصف دامن كلوش مي باشد يعني از كله قندي 8/1 دور باسن منهاي نيم پايين مي آييم و پرگاري مي كشيم قد را حساب و از آن (دايره كامل) 4 عدد مي بريم هر گاه بخواهيم يك دامن راسته را از وسط به پايين كلوش كنيم خط راست يا كج در عرض الگو مي كشيم و از پايين تا آن خط 2 سانت ، 2 سانت موازي خط كشيده و باز مي كنيم اگر خط عرضي درز باشد كه هيچ، اما چنانچه يك تيكه باشد مقدار تاشدن كاغذ را به پايين اضافه مي كنيم. (اين مدل اريب بريده مي شود)

دامن كلوش گاهي اوقات پليسه مي شود كه به آن شيلز مي گويند (نام فرانسوي) براي پليسه بالاي دامن را نمي بريم. بعد از پليسه از محل كمر ده سانت پايين تر آمده و مي بريم و چنانچه كمي مقدار كمر گشاد بود نخ كش مي كنيم ده سانت بالا بايد قبلاً به قد دامن اضافه شود براي ريزش در اوريبي و آب رفتن در راه پارچه هاي نخي و تريكو آنرا خيس نموده و از قسمت كله قندي 24 ساعت آويزان مي نماييم.

    هدف

برش هاي كلوش كه زيبايي خاص خود را دارد زماني مورد استفاده قرار مي گيرد كه هنرجويان پي به زيبايي هاي آن در بالاتنه ببرند كه مقدمات آن با دامن هاي كلوش آغاز مي شود

 

  دامن انواع گشاد وآشنايي با آموزش برش دامن هاي 4 ترك، 6 ترك،8 ترك

آموزش برش دامن هاي 4 ترك، 6 ترك،8 ترك به اضافه برش يكي از تركها و توضيح دوخت آن و اينكه براي اين گونه مدلها پارچه نبايد خواب و يا طرح بالا و پايين داشته باشد

  هدف

دامن هاي ترك مبحث جالبيست كه در بسياري اوقات همراه با بالاتنه يك لباس كامل را تشكيل مي دهد البته شكل كامل شده تركها علاقمندي هنرجويان را به اين برش بيشتر خواهد كرد

  دامن انواع گشاد

دامن ترك (4 ترك، 6 ترك، 8 ترك) دامن كلوش (كلوش ، نيم كلوش، چهاركلوش) و دور پيلي، دامن ترك يعني تكه، خود ما در الگو 3 تكه است اگر چهار تكه يا بالاتر شده مي شود ترك براي هر نوع ترك دور كمر و باسن را تقسيم مي كنيم بر تركهايي كه مي خواهيم.

يك ترك از چهار ترك – كمر و باسن را تقسيم بر چهار كرده چون كاغذ را دولا مي كنيم نصف آنرا اندازه مي زنيم قد دامن نرما 70 سانت مي باشد كه پهناي آن هم سه برابر كمر حساب مي شود. يك سانت به كمر دامن اضافه مي كنيم و اين يك سانت اضافه را مستقيم وصل مي كنيم به باسن بزرگ، سپس يك سانت اضافه را تا محل باسن كوچك با منحني به طرف بيرون خط كش مي گيريم. باسن را توخالي وصل مي كنيم به پايين دامن طوري كه وسط اين خط با خط مستقيم 5/1 سانت فاصله داشته باشد (چون دامن لول بايستد) از بغل پايين 5/2 سانت بالا مي آييم و منحني به 5 سانت مانده به وسط ترك ختم مي كنيم براي اصلاح الگو منحني جلوي ترك را در قسمت كمر نيم سانت خالي مي كنيم، از اين الگو چهار عدد مي بريم.

يك ترك از شش ترك – كمر و باسن را تقسيم بر شش كرده چون كاغذ را دو لا مي كنيم نصف آنرا اندازه مي زنيم قد دامن 70 سانت مي باشد . كه پهناي آن سه برابر كمر مي باشد. كمر را 5/7 ميلي متر اضافه مي كنيم و مستقيم به باسن بزرگ وصل مي كنيم سپس با منحني توپر 5/7 ميلي متر اضافه را تا باسن كوچك مي گيريم خط منحني درز پايين با خط مستقيم فرضي يك سانت فاصله و بغل پايين 80/1 بالا آمده و با منحني توپر به 5/3 سانت مانده به پايين ترك وصل مي گردد 5/3 ميلي متر هم در كمر از وسط تا درز بغل خالي مي شود( كه باعث لول شدن دامن مي شود) يك ترک از هشت ترك ، كمر و باسن را تقسيم برهشت كرده و چون كاغذ را دولا مي كنيم نصف آن را اندازه مي زنيم قد دامن 70 سانت و عرض آن هم سه برابر كمر مي باشد. نيم سانت به كمر اضافه نموده و آن را مستقيم به باسن بزرگ و سپس نيم سانت اضافه را با منحني توپر تا باسن كوچك مي گيريم اختلاف وسط خط منحني با خط مستقيم فرضي پهلو نيم سانت و بالا آمدن بغل دامن 25/1 سانت و وصل آن با منحني توپر به 2 سانت مانده به وسط ترك در پايين مي باشد. از وسط كمر هم 5/2 ميلي متر خالي مي كنيم

  ( شرح جدول اختلاف اندازه هاي تركهاي مختلف )

مقداري كه از بغل به كمر اضافه مي شود فاصله خط منحني پهلو و خط راست فرضي بالا آمدن درز پهلو در پايين وصل بغل پايين به مانده به وسط خالي كردن وسط جلوي كمر

1. مقداري كه از بغل به كمر اضافه مي شود

2. فاصله خط منحني پهلو و خط راست فرضي

3. بالاآمدن درز پهلو در پايين

4. وصل بغل پايين به مانده به وسط

5. خالي كردن وسط جلوي كمر

 

4 ترك

 

6 ترك

 

8 ترك

 

يك سانت

 

يك و نيم سانت

 

دو نيم سانت

 

پنج سانت

 

نيم سانت

 

هفت و نيم ميلي متر


مطالب مشابه :


آموزش خياطی - دامن نيم کلوش

در این شماره، قصد داریم دامن نیم کلوش را آموزش دهیم. این مدل دامن بسیار زیبا است و برای همه ی اندام ها مناسب است. بهتر است پارچه ی این دامن نرم و لطیف باشد. قد دامن نیم
الگوی انوع دامن کلوش

4 ژوئن 2013 ... (اين مدل اريب بريده مي شود). دامن كلوش گاهي اوقات پليسه مي شود كه به آن شيلز مي گويند (نام فرانسوي) براي پليسه بالاي دامن را نمي بريم.
طرز دوخت دامن کلوش

13 مه 2009 ... همه چیز در مورد طراحی الگوی لباس و دوخت - طرز دوخت دامن کلوش - طراحي و دانلود الگو هاي مورد نياز جهت دوخت لباس براي خودتان.
دامن هشت ترك

همه چیز در مورد طراحی الگوی لباس و دوخت - دامن هشت ترك - طراحي و دانلود الگو هاي مورد نياز جهت دوخت لباس براي خودتان.
طرح درس سالانه الگو ساز و برش

ترسیم الگوی دامن تمام کلوش روی اساس اولیه دامن کلوش با پیلی یا چین دامن خمره ای ... پنس سینه به زیر سینه و تبدیل آن برش مدلسازی انتقال پنس جهت ساخت مدل کلوش.
دامن فون 10 اوزمان

18 ژانويه 2009 ... همه چیز در مورد طراحی الگوی لباس و دوخت - دامن فون 10 اوزمان - طراحي و دانلود الگو هاي مورد نياز جهت دوخت لباس براي خودتان.
آموزش گام به گام خیاطی

28 نوامبر 2012 ... Sewing آموزش خیاطی ( آشنایی با حذف ساسون دامن و الگوي دامن های مدل دار و ... دامن ترک ( ۴ ترک، ۶ ترک، ۸ ترک) دامن کلوش (کلوش ، نیم کلوش، چهارکلوش)
124- فون کردن مانتو

اول: وقتی فقط میخوایم به مقدار کمی پایین دامن مانتو رو فون کنیم ... اما نهایتا بسته به سایز و سلیقه و مدل خودتون میتونید این مقدار رو قبل از برش محاسبه کنید روی
برچسب :