استاد شجریان و محمد موسوی


01111111111111.jpg


یــا رب ســبــبــی سـاز کـه یـارم بـه سـلـامـت         

بـــازآیـــد و بـــرهــانــدم از بــنــد مــلــامــت

خـــاک ره آن یـــار ســـفـــرکـــرده بـــیــاریــد         

تـا چـشـم جـهـان بـیـن کـنـمـش جـای اقـامت

فــریــاد کــه از شــش جــهـتـم راه بـبـسـتـنـد         

آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت

امــروز کــه در دســت تــوام مــرحـمـتـی کـن         

فـردا کـه شـوم خـاک چه سود اشک ندامت

ای آن کـه بـه تـقـریـر و بیان دم زنی از عشق         

مــا بــا تــو نــداریـم سـخـن خـیـر و سـلـامـت

حــاشــا کــه مـن از جـور و جـفـای تـو بـنـالـم         

بـیـداد لـطـیـفـان هـمـه لـطـف اسـت و کـرامت

اي كاش تمام مردم دنيا معني اون بيت(رنگ قرمز) رو مي فهميدن و بهش عمل ميكردن

انگار صداي شجريان بايد كنار ني موسوي،ني موسوي كنار صداي شجريان باشه تا اين كارها به اين سوزناكي به وجود بيان(گوش دادين چيزيتون شد گردن خودتونه)
لينك دانلود


مطالب مشابه :


محمدرضا شجریان آلبوم راز دل - حسن ناهید: نی

نی - مرجع دانلود گاه بشنو از نی «راز دل» نام آلبومی است با صدای «محدرضا شجریان
دانلود آلبوم شوق دوست همایون شجریان - بهروز الوندی پور : نی

دانلود آلبوم شوق دوست همایون شجریان نی - مرجع دانلود آهنگ های گاه بشنو از نی و
آلبوم دود عود، محمدرضا شجریان-نی: جمشید عندلیبی

آلبوم دود عود، محمدرضا شجریان-نی: مرجع دانلود آهنگ های گاه بشنو از نی و
استاد شجریان و محمد موسوی

استاد شجریان و محمد موسوی مرجع دانلود آهنگ های گاه بشنو از نی و
برچسب :