گزارش بازدید از دبیرستان ها و مراکز پیش دانشگاهی

تاریخ

ساعت بازدید

دبیرستان

نام دبیر

وضعیت

بازدید کننده

پیشنهادات

2/8/88

20/9

امام جعفر (2)

سعید علیزاده

خرید خدمت

داریوش شرفی

 با تشکر از زحمات همکار محترم پیشنهاد می گردد:

1-      طرح درس ارایه گردد

2-      جزوه در کلاس ارایه نگردد

3-      به انجام آزمایش های کتاب مبادرت گردد.

4-      نمونه سوالات امتحان نهایی حل گردد.

5-      نسبت به ثبت نمرات مستمر اقدام شود.

2/8/88

10

حضرت معصومه (2)

فرزانه گراوند

رسمی

داریوش شرفی

با تشکر از زحمات همکار محترم پیشنهاد می گردد:

1- نسبت به ثبت نمرات مستمر اقدام شود.

16/8/88

15/9

شاهد

جواد حسینی

رسمی

داریوش شرفی

با تشکر و قدر دانی از زحمات همکار محترم

16/8/88

15/10

امیرکبیر

هادی رستمی

رسمی

داریوش شرفی

با تشکر و قدر دانی از زحمات همکار محترم

16/8/88

45/10

شادی(2)

زیبا زمانی

رسمی

داریوش شرفی

با تشکر و قدر دانی از زحمات همکار محترم پیشنهاد می گردد:

1- نسبت به رعایت بودجه بندی اهتمام ورزند

23/8/88

45/9

کوثر

طهماسب آزادبخت

رسمی

داریوش شرفی

با تشکر و قدر دانی از زحمات همکار محترم

23/8/88

25/10

شادی(1)

زیبا زمانی

رسمی

داریوش شرفی

با تشکر و قدر دانی از زحمات همکار محترم پیشنهاد می گردد:

1- نسبت به رعایت بودجه بندی اهتمام ورزند

30/8/88

10

نمونه پردیس

شهین رشیدیان

رسمی

داریوش شرفی

با تشکر و قدر دانی از زحمات همکار محترم

21/9/88

10

امام جعفر (1)

علی گراوند

رسمی

داریوش شرفی

با تشکر از زحمات همکار محترم پیشنهاد می گردد:

1-      نسبت به رعایت بودجه بندی اهتمام ورزند

2-      به انجام آزمایش های کتاب مبادرت گردد.

 

21/9/88

30/10

حضرت معصومه (2)

سرورشهمرادی

رسمی

داریوش شرفی

با تشکر از زحمات همکار محترم پیشنهاد می گردد:

1-      طرح درس ارایه گردد

2-      جزوه در کلاس ارایه نگردد

3-      به انجام آزمایش های کتاب مبادرت گردد.

4-      نمونه سوالات امتحان نهایی حل گردد.

5-      نسبت به ثبت نمرات مستمر اقدام شود.

28/9/88

25/9

ولایت فقیه

عظیم آزادبخت

رسمی

داریوش شرفی

با تشکر و قدر دانی از زحمات همکار محترم

28/9/88

10

ولایت فقیه

مریم کونانی

رسمی

داریوش شرفی

با تشکر از زحمات همکار محترم با توجه به نامرتبط بودن رشته تحصیلی ایشان پیشنهادمی گردد.

1-      طرح درس ارایه گردد

2-      جزوه در کلاس ارایه نگردد

3-      به انجام آزمایش های کتاب مبادرت گردد.

4-      نمونه سوالات امتحان نهایی حل گردد.

5-      نسبت به ثبت نمرات مستمر اقدام شود.

16/11/88

40/10

غیردولتی گلها

احمدعلی آزادبخت

رسمی

داریوش شرفی

با تشکر و قدر دانی از زحمات همکار محترم

1- به انجام آزمایش های کتاب مبادرت گردد.


مطالب مشابه :


تشکر از همکار

دین وزندگی 4 - تشکر از همکار - ایجادارتباط میان دبیران محترم دین وزندگی منطقه و ثبت تلاش های
تشکر از همکاران

دین وزندگی 4 - تشکر از همکاران - ایجادارتباط میان دبیران محترم دین وزندگی منطقه و ثبت تلاش
مسابقه علمی جامع با تشکر از همکار محتر مها شم آبا دی

گروه آموزشی پایه چهارم جوین - مسابقه علمی جامع با تشکر از همکار محتر مها شم آبا دی - ارتباط با
تقدیر از زحمات یک همکار فرهنگی:

معلم محقق - تقدیر از زحمات یک همکار فرهنگی: - خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی
گزارش بازدید از دبیرستان ها و مراکز پیش دانشگاهی

با تشکر از زحمات همکار محترم پیشنهاد می گردد: 1- نسبت به رعایت بودجه بندی اهتمام ورزند. 2
نمونه سوالات شیمی پیش دانشگاهی

با تشکر از همکاران ارجمند جناب آقای نويد سالاريان با تشکر از زحمات همکار گرامی جناب
نمونه سوالات آنلاین احیای تفکر اسلامی برای ضمن خدمت فرهنگیان - قدرت اله محمودلو از دبستان شیخ الا

با کمال تشکر از شما استاد بزرگوار. خیلی زحمت کشیدی عالی بود . همکار فرهنگی از مرند.
تشکر از همکار

دین وزندگی 4 - تشکر از همکار - ایجادارتباط میان دبیران محترم دین وزندگی منطقه و ثبت تلاش های
تشکر از همکاران

دین وزندگی 4 - تشکر از همکاران - ایجادارتباط میان دبیران محترم دین وزندگی منطقه و ثبت تلاش
مسابقه علمی جامع با تشکر از همکار محتر مها شم آبا دی

گروه آموزشی پایه چهارم جوین - مسابقه علمی جامع با تشکر از همکار محتر مها شم آبا دی - ارتباط با
برچسب :