سوالات و کلید آزمون نظام مهندسی آذر 92

آذر 92 همانگونه که مستحضر هستید دفتر امور مقررات ملی ساختمان معمولا حدود یکی دو هفته پس از اجرای آزمون ، سوالات و کلید آزمون را در وبسایت رسمی خود اعلام می کند و مبنای تصحیح اوراق آزمون نیز همان پاسخنامه است .
 لیکن بدلیل اینکه تا آنزمان ممکن است داوطلب گزینه های انتخابی خود را فراموش کرده باشد سرعت عمل در اعلام کلید می تواند  در ارزیابی داوطلبان از آزمون خود کمک نماید .
 وبسایت آزمونلاین در نظر دارد این سوالات را تهیه  نموده در اختیار اساتید قرار دهد تا پس از حل آن با نام استاد مربوطه در وبسایت قرار دهد .
در همین جا از کلیه دوستانی که سوالات آزمون را در اختیار دارند درخواست می شود فایل آن را به آدرس زیر ایمیل نمایند . 
[email protected]
از کلیه اساتید دوره های آمادگی نظام مهندسی و صاحبنظران نیز درخواست می شود سوالات را پاسخ گفته و به آدرس فوق ایمیل نمایند تا با نام خو.دشان در وبسایت منتشرشود.
لازم بذکر است کلید های ارائه شده نظر سازمان سنجش نیست و صرفا نظر  اساتید مختلف است و ممکن است در برخی سوالات اختلاف نظر داشته باشند و مبنای صحیح بودن کل پاسخنامه همان کلیدی است که از طرف دفتر امور مقررات ملی ساختمان ظرف روزهای آتی اعلام خواهد شد .

 قبلااز کیفیت پایین برخی برگه های نمونه سوال پوزش می طلبیم
این سوالات صرفا جهت رفع نگرانی شما داوطلب گرامی توسط کاربران سایت ارسال  و توسط آزمونلاین جمع آوری شده است  و نمونه سوالات اصلی بزودی از طریق وبسایت دفتر امورمقررات ملی ساختمان اعلام خواهد شد
.

 سوالات آزمون نظام مهندسی آذر 92 رشته برق :
http://azmoonline.com/media/files/bargh 92.pdf

سوالاتآزموننظاممهندسیآذر 92 رشتهمکانیک:
http://azmoonline.com/media/files/mekanik.pdf
سوالات آزمون نظام مهندسی آذر 92 عمران ( نظارت ) :
http://azmoonline.com/media/files/nezarat-omran 92.pdf

سوالات آزمون نظام مهندسی آذر 92 نقشه برداری :
http://azmoonline.com/media/files/naghshebardari.pdf

سوالات آزموننظاممهندسیآذر 92 عمران(اجرا):
http://azmoonline.com/media/files/Omran-Ejra-92.pdf

سوالات آزمون نظام مهندسی آذر 92 رشته ترافیک

سوالات آزمون نظام مهندسی آذر 92 رشته شهرسازی

سوالات آزمون نظام مهندسی آذر 92 رشته  عمران  ( محاسبات ) :
http://azmoonline.com/media/files/mohasebat 92.pdf
http://azmoonline.com/media/files/mohasebat azar92.pdf

سوالات آزمون نظام مهندسی آذر 92 رشته معماری ( نظارت  )
http://azmoonline.com/media/files/memari92.pdf
سوالات آزمون نظام مهندسی آذر 92 رشته  معماری (طراحی )

سوالات آزمون نظام مهندسی آذر 92 رشته معماری (اجرا)


به محض دریافت هر یک از نمونه سوالات رشته ها لینک  مربوط به آن در لیست بالا فعال و نمونه سوالات در اختیار شما قرار خواهد گرقت
.
چنانچه نمونه  سوالات هر یک از رشته های بالا را در اختیار دارید لطفا به آدرس زیر ایمیل کنید .
[email protected]
جهت دریافت سوالات و پاسخنامه
پس از دریافت سوالات فوق آنها را در اختیار اساتید و صاحبنظران قرار داده و پاسخنامه ارسالی با نام اساتید در لینکهای زبر در اختیار شما قرار می گیرد
فعال نبودن لینک به معنای آنست که هنوز در آن رشته پاسخنامه ای دریافت نکرده ایم
.

  کلید سوالات آزمون نظام مهندسی آذر 92 رشته برق
کلید سوالات آزمون نظام مهندسی  آذر 92 رشته مکانیک
کلید سوالات آزمون نظام مهندسی آذر 92 عمران ( نظارت )
کلید سوالات آزمون نظام مهندسی آذر 92 نقشه برداری
کلید سوالات آزمون نظام مهندسی آذر 92 رشته ترافیک
کلید سوالات آزمون نظام مهندسی آذر 92 رشته شهرسازی
کلید سوالات آزمون نظام مهندسی آذر 92 رشته  عمران  ( محاسبات )
کلید سوالات آزمون نظام مهندسی آذر 92 رشته معماری ( نظارت )
کلید سوالات آزمون نظام مهندسی آذر 92 رشته  معماری (طراحی )
کلید سوالات آزمون نظام مهندسی آذر 92 رشته عمران (اجرا )
کلید کلید سوالات آزمون نظام مهندسی آذر 92 رشته معماری (اجرا)

 از کلیه دوستانی که سوالات  و یا  کلید آزمون را در اختیار دارند تقاضا می کنیم  جهت اشتراک گذاشتن با سایرداوطلبان به آدرس زیرایمیل نمایند :
[email protected]    


مطالب مشابه :


نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی و کاردان های ساختمان رشته برق (خرداد و اسفند ۸۲ - بهمن و
سوالات و کلید آزمون نظام مهندسی آذر 92

و نمونه سوالات سوالات آزمون نظام مهندسی آذر برق کلید سوالات آزمون
(پاسخ تشریحی سوالات برق ازمون نظام مهندسی)

(پاسخ تشریحی سوالات برق ازمون نظام جزوه ازمون نظام مهندسی برق یک نمونه سوال
سوالات و پاسخنامه آزمون نظام مهندسی رشته برق

آزمون نظام مهندسی آزمون نظام مهندسی رشته برق سوالات و پاسخنامه آزمون نظام
نمونه سوالهای آزمون پایه 3 مهندسی

اطلاعات مهندسی برق عضویت در سازمان نظام مهندسی دولتی و ازاد _ نمونه سوالات ازمون
بسته کامل آمادگی نظام مهندسی برق

آزمون نظام مهندسی نظام مهندسی برق های پرتکرار ومهم ازجمله سوالات آزمون
برچسب :