کارنامه نفر اول کنکور سراسری ریاضی 87(کارنامه سجاد فولادی قلعه)

کارنامه و درصد های نفر اول کنکور ریاضی 87(کارنامه سجاد فولادی قلعه)

کارنامه نفر اول کنکور سراسری ریاضی87 سجاد فولادی قلعه

نام ونام خانوادگی:سجاد فولادی قلعه
شهر:تهران

درصد ادبیات:۸۴
درصد زبان عربی:۱۰۰
درصد معارف:۸۹.۴
درصد زبان خارجی:۸۹.۴
درصد ریاضیات:۱۰۰
درصد فیزیک مکانیک:۹۴.۱
درصد شیمی:۹۶.۱
رتبه کشور:۱
رتبه در منطقه:۱
معدل کتبی دیپلم:۱۹.۶۱

برای دریافت کارنامه نفرات اول رشته ها و سال های دیگر به آرشیو موضوعات در سمت چپ مراجعه کنید.


مطالب مشابه :


کارنامه مبحثی نیم سال اول خود را دریافت کنید

,کانون فرهنگی آموزش,قلمچی,قلم چی ی آرشیو از پشتیبان خود دریافت کنید. این کارنامه شامل
شرایط بورسیه شدن در کانون فرهنگی آموزش قلم چی

,کانون فرهنگی آموزش,قلمچی دریافت کارنامه دانش آموزان متقاضی جديد بورسیه‌ی
نفرات برتر کنکور سراسری 1389 معرفی شدند

,کانون فرهنگی آموزش,قلمچی,قلم چی,کنکور ادامه ی آرشیو دریافت کارنامه کانون
بررسي آماري نفرات برتر کنکور 89

,کانون فرهنگی آموزش,قلمچی,قلم چی,کنکور ادامه ی آرشیو دریافت کارنامه کانون
سخنرانی کاظم قلم چی در جمع رتبه های برتر کانون فرهنگی آموزش قلم چی

,کانون فرهنگی آموزش,قلمچی,قلم چی,کنکور ادامه ی آرشیو دریافت کارنامه کانون
راز موفقیت و آرزوهای شاگرد اول‌های كنكور

,کانون فرهنگی آموزش,قلمچی,قلم چی,کنکور ادامه ی آرشیو دریافت کارنامه کانون
اسامی نفرات برتر(یک رقمی های کشوری) کانون فرهنگی آموزش قلم چی کنکور سراسری 88

,کانون فرهنگی آموزش,قلمچی,قلم چی,کنکور ادامه ی آرشیو دریافت کارنامه کانون
کارنامه نفر اول کنکور سراسری ریاضی 87(کارنامه سجاد فولادی قلعه)

,کانون فرهنگی آموزش,قلمچی,قلم چی ادامه ی آرشیو برای دریافت کارنامه نفرات اول رشته ها
برچسب :