درباره پله های گرد

پایااستپ

 : طراحی واجرای انواع پله های گرد،اسپیرال،پله پیچ (دومحور-تک محور)متنوع با تجهیزات جانبی کامل وانواع سازه های خاص فلزی .                                       

طراح ومجری انواع پله ها ونرده های مارپیچ بصورت یکپارچه ، جهت راه پله بین طبقات وپله دوبلکس به صورت باز وبسته وتمام قوسی دکوراتیو با سرعت اجرایی بسیار بالا، بوسیله تیراهن نورد شده ،ورق،لوله،در صورت تمایل در اسراع وقت ودرمکان مورد نظر شما وبا یک تلفن طرحهای قابل اجرا در فضای مورد نظر شما ، همراه با ماکت پله ها و نمونه کارهای اجرا شده و حدود قیمت ها به شما ارائه می گردد.                                                                                                     

ارائه خدمات بر اساس بالاترین استانداردها و مبتنی بر کیفیت و رضایت مشتری صورت می گیرد وما با رعایت استانداردها و دستورالعمل های مناسب به دنبال تامین خواسته های مشتریان هستیم .           

بخشی از مزایای استفاده از محصولات نوین صنعت سپاهان: وزن کم سازه،ظرافت وزیبایی،استحکام بالا،طراحی بدون نقص وبا کیفیت بالا،نصب اسان وکم هزینه ،قیمت مناسب                                

 

  مدل ها:

a)     دو محور گرد: 1. ورق 2. باکس 3. دو محور تیر اهن 4. دو محور ناودانی 5.دو محور قوطی خرپایی 6.دو محور لوله خرپایی.

b)    تک محور گرد: 1.تک ورق 2.باکس 3.تیر اهن 4.ناودانی 5.قوطی 6. لوله .

c)     تک محور مرکزی: 1.به دور استوانه 2.به دور مخروط .

d)    محور مرکزی ومحور خارجی: 1. استوانه وورق 2. مخروط وورق .

e)     معلق :1.معلق کامل 2. نیم معلق .

f)      دو محور فانتزی

g)     غضروفی

h)    متحرک

i)       طاق ضربی

  ابعاد ومشخصات :

 ضخامت ورق های مورد استفاده بسته به نوع پروژه از( 0.6 تا 20) میلیمتر

تیراهن وناودانی مورد استفاده بسته به نوع پروژه از نمره (14 تا22)

لوله وقوطی نیز بسته به نوع کار متفاوت است

 

 

تعریف پله :                                                                                                       

پلکان یک راه ارتباطی است که دو سطح مختلف را به هم ارتباط می دهد و انسان با انرژی خود ان را طی می کند .در واقع پله تکیه گاهی برای پا هنگام بالا رفتن است                                            

 هنگامی که به فضاهای عمومی یک ساختمان اشاره می شود، منظور محیط هایی شامل حیاط،          پارکینگ، راهروها، راه پله ها و در برخی آپارتمان ها مکان هایی که تسهیلات ویژه ای مانند استخر، سونا، جکوزی و... در آن واقع شده اند                                                                         
به همین جهت راه پله ها نقش  مهمی در ساختمان ایفا می کنند                                                .

انواع پله از نظر مصالح:                                                                                           

پله های فولادی: 1

ساختار فولادی متشکلند از شمشیری هایی که از صفحات فولادی فشرده ساخته شده اند. این پله ها سبکتر از انواع دیگر پله هستند و تنظیم مقاومت در برابر آتش برای این پله ها خیلی مهم است.

پله های بتنی: 2

شکل معمول پلکان بتن مسلح به صورت پلکان ½ گردش می باشد . در اکثر ساختمان های دو طبقه به عنواع پلکان دسترسی یا فرار استفاده می شود

پله های چوبی: 3

ساختار ان از چوب است وبسیار زیبا می باشد وبیشتر در ساختمان های لوکس وبا فضای کم مورد استفاده است

 

 

 

 

 

 

 

 

الزامات طراحی و ساخت پله ھا، راه پله ھا، پله ھای فرار، ورودی، راھروھا، گذرھا:                       


الف)کف پلهھا و پاگردھا و لبه پلهھا ن نباید از مصالح لغزنده باشد.

ب)در پله اصلی ساختمان، حداقل اندازه عمق کف پله ٢٨ سانتیمتر است.ارتفاع پله باید به میزانی باشد که مجموع اندازه کف پله و دو برابر ارتفاع آن بین ۶٣تا ۶۴ سانتیمتر باشد.

ج)در پله دسترسی اصلی ساختمان، حداقل عرض پله مستقیم ١٠٠ سانتیمتر و حداقل عرض پله ای که دارای گرد ش یا پاگرد باشد، ١٢٠ سانتیمتر است.

د) پلکان ھای ارتباط دھنده طبقات باید تا طبقه ھمکف و یا طبقه ای که به فضای باز دسترسی دارد، ادامه داشته باشند.

ه) در پله ھای اصلی ساختمان، حداقل عرض پاگرد یا شعاع آن، اگر پاگرد به صورت نیم دایره است، مساوی عرض پله می باشد

و) حداقل عرض پله در پله ھای غیر از پله اصلی ساختمان، باید به شرح زیر رعایت شود:
 سانتیمتر اگر بین دو دست انداز باشد. ۶٠
 سانتیمتر اگر بین یک دستانداز و یک دیوار باشد. ٧٠
 سانتیمتر اگر بین دو دیوار باشد. ٨٠ح) مصالح مصرفی اصلی در پلکان اصلی ساختمان باید از جن س مقاوم در برابر حریق باشد.

ط) حداقل ارتفاع غیر سرگیر پلکان ھا در تمام طول مسیر ٠۵٢ سانتیمتر است.

ی) پله ھای اصلی ساختمان نباید با تجھیزاتی مانند شیر آب، جعبه آت ش نشانی و سایر وسایل مسدود یا عرض آن تقلیل یابد.

ک) در محل ھایی که اختلاف سطح آنھا نسبت به ھم از ٧٠ سانتیمتر بیشتر باشد، باید بوسیله دست انداز یا جانپناه از احتمال سقوط افراد ممانعت شود. ١٠ متر، ١١٠ / ١٠ متر، ٩٠ سانتیمتر و از ارتفاع بیشتر از ۵ / ل)ارتفاع دست انداز بالکن ھا و ترا س ھا تا ارتفاع ۵ سانتیمتر می باشد.

م) ارتفاع دست اندازھا یا جانپناه ھای شیب دار (مایل)پله ھا باید از لبه پله ٩٠ سانتیمتر باشد.

ن) فاصله خالی بین دو نرده عمودی دست انداز نباید بی ش از ١١ سانتیمتر باشد.

س) درصورت وجود نرده ھای تزئینی، نباید از ھیچ قسمت آن کره ای به قطر ١١ سانتیمتر عبور کند.

ع) استفاده از شیشه ایمن در جانپناهھایی که در آن شیشه به ھر قطع واندازه بکار رفته است، الزامی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

حداقل ارتفاع الزامی و غیر سرگیر فضاھا


الف) فضاھای سکونت باید حداقل ٢۴٠ سانتیمتر ارتفاع داشته باشد.این حداقل باید در تمام سطح الزامی رعایت شود.
ب) فضاھای اشتغال باید حداقل ٢۴٠ سانتیمتر ارتفاع آزاد از کف تا سقف داشته باشند.اما فضاھائی که برای مدت طولانی در آنھا توقف نمیشود، مانند انباری، محل توقف خودرو، گارا ژ خصوصی واتاق تأسیسات، با حداقل ارتفاع الزامی ٢١۵ سانتیمتر مستثنی ھستند.
ج) در تصرف ھای آموزشی /تربیتی، تجمعی و دیگر فضاھائی که برای تعداد بی ش از ٢٠نفر پی ش بینی میشود، ارتفاع فضا نباید از ٢٧٠ سانتیمتر کمتر باشد.
د) ارتفاع حداقل حمام، دستشوئی و مستراح در تصرف مسکونی در ٨٠ درصد از سطح الزامی باید ٢١۵ سانتیمتر باشد.درسقف شیب دار، ارتفاع کوتاه ترین قسمت نباید از ٢٠٠ سانتیمتر کمتر باشد.
ه) به ھنگام تغییر کاربری یا تعمیر اساسی، در ساختمان ھای موجود، ارتفاع اتاق ھای قابل سکونت و قابل اشتغال می تواند با تقلیل حداکثر یک بیستم ارتفاع مجاز سقف، پذیرفته شود.
و) حداقل ارتفاع آزاد زیر چارچوب درھا، تیرھا، لوله ھا وکانالھا و دیگر عناصر سازهای در فضاھای قابل سکونت و اشتغال که از زیر آنھا عبور صورت می گیرد، نباید از ٢٠۵ سانتیمتر کمتر باشد.رعایت این حداقل ارتفاع آزاد در پله ھا و پاگردھا نیز الزامی است و بصورت قائم اندازه گیری میشود.
استثناء: حداقل ارتفاع درب ورودی پارکینگ در ساختمان به شرط وجود ورودی مجزا برای خروج اشخاص به میزان ١٨٠ سانتیمتر مجاز است

 

 از نظر کاربری پله ها:

2) پله های اداری                        
3) پله های تجاری
4) پله های فرار
5) پله های مراکز تفریحی
6) پله های بیمارستان
7) پله های هتل
8) پله های شهری
9) پله های مسکونی
10) پله های بیرونی

 

 

اجزاء پله                                                                                                                      
 کف پله: به سطح فوقانی پله گفته می شود،یعنی محل گذاشتن کف پا برای بالا رفتن یا پایین آمدن از پله.

 

2- ارتفاع پله: فاصله عمودی کف های دو پله متوالی را ارتفاع پله می گویند.میزان تغییرات ارتفاع پله به مکان و موقعیت پله بستگی دارد.(که هرچه کم تر با شد به تر است)

3- پیشانی پله: به قطعه عمودی که میان دو کف پله متوالی قرار می گیرد گفته می شود

4-گونه پله:  سطـح بغـل پلـه را می گوینـد.

5-عرض پله:  به فاصله بین گونه های پله گفته می شود و به مکان و تعداد استفاده کنندگان از پلکان بستگی دارد.

6-لب پلـه:  پیش آمدگی کف پله از پیشانی ،لب پله نامیده می شود. وجود آن موحب بزرگ تر شدن کف پلـه می شود.

7-شیار کف پلـه:  در کف پله شیار هایی در امتداد عرض پله ایجاد می کنند. این شیار ها از لیز خوردن افراد جلوگیری می کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- ردیف یا خیز پلکـان : به مجموعه پله های متوالی بین دو اختلاف سطح ردیف پله گفته می شود. در هر ردیف پله حداقل سه پله متوالی وجود دارد. این خط محل شروع و ختم پله را مشخص می کند. خط مسیر پله در روی پلان و وسط عرض پله ها مشخص می شود .

10-خط شـیب پلـه :  این خط ، لبه پله های یک ردیف پله را به یکدیگر وصل می کند.

11-زاویه شـیب پلـه :  به زاویه بین شیب پله با افق ، زاویه شیب پله گفته می شود . زاویه شیب پله رابطه مستقیم با ارتفاع پله و رابطه معکوس با کف پله دارد.

12- حجم پلـه : به ضخامت سقف زیر یک ردیف پله گفته می شود.

13-طول پلـه :  به طول افقی یک ردیف پله گفته می شود یعنی از لبه اولین پله تا انتها کف آخرین پله در یک شیب .

14- پا گـرد : ایستگاه ما بین پله ها که برای رفع خستگی ساخته می شود به پاگرد پله معروف است و حداقل برابر عرض یک کف پله است.

15- نرده پلـه : وسیله ای است که برای جلوگیری از سقوط اشخاص ، در طرفین ردیف پله ها نصب می شود.

16- دست انداز پلـه : این وسیله بر روی نرده و به موازات خط شیب پله نصب می شود .

17- چشم پلـه : به فاصله بین دو ردیف پله گفته می شود .(یعنی شکاف بین دو بازوی پلکان)

 

 

موادی که در ساخت پله واجزاع ان استفاده می شود:

1. فولاد 2.بتن 3.سنگ 4.چوب 5. بلکسی

 

پله های فولادی:
ساختار فولادی متشکلند از شمشیری هایی که از صفحات فولادی فشرده ساخته شده اند. این پله ها سبکتر از انواع دیگر پله هستند و تنظیم مقاومت در برابر آتش برای این پله ها خیلی مهم است.

پله های بتنی:
شکل معمول پلکان بتن مسلح به صورت پلکان ½ گردش می باشد . در اکثر ساختمان های دو طبقه به عنواع پلکان دسترسی یا فرار استفاده می شود.

پله های سنگی:
امروزه به خاطر کمبود و قیمت بالای سنگ طبیعی این نوع پله ها از سنگ ریختگی یا بتن ساخته می شوند. پله ها را می توان با همان رویه طبیعی سنگی یا بتنی باقی گذاشت اما معمولا از نوعی پوشش استفاده می شود تا سطح ضد لغزشی به وجود آید.

پله های چوبی:
پله های چوبی عمر مفید کوتاهی دارند و در برابر آتش سوزی هم مقاومت کمی دارند اما با روشهای کامل سازی می توان تا حد مشخصی آنها را مقاوم کرد. رشته پلکانهای چوبی در واقع پلکان سنتی خانه های دو یا چند طبقه ای هستند که در آنها مسئله مقاومت در برابر آتش سوزی استفاده از پلکان بتنی را ضروری نمی سازد

 مراحل ساخت انواع پله پیچ: 1. برداشت اندازه 2.طراحی وبه دست اوردن زاویه 3.برش ورق 4.نورد ورق 5.منتاژ 6.نصب در محل

 

نحوه ساخت پله پیچ : در برداشت اندازه که در محل انجام می شود یک اتفاع کل ویک قطر دایره بدست می اوریم که در نقشه اجرایی نیز موجود است  سپس از ارتفاع کل ارتفاع هر کفی و تعداد کفی پله را بدست می اوریم سپس از تعداد کفی وقطر دایره، ابعاد هر کفی را بدست می اوریم.                     حال با قطر دایره وارتفاع ویک سری فورمول  ابعاد ورق مورد نیاز وزاویه را بدست می اوریم سپس با زاویه بدست امده ورق را نورد کرده وسپس منتاژ می کنیم ودراخر تجهیزات روی ان نصب وبا جرثقیل به محل فرستاده می شود وسرجای خود نصب می گردد.

 

               

طراح ومجری انواع پله ها ونرده های مارپیچ بصورت یکپارچه ، جهت راه پله بین طبقات وپله دوبلکس به صورت باز وبسته وتمام قوسی دکوراتیو با سرعت اجرایی بسیار بالا، بوسیله تیراهن نورد شده ،ورق،لوله،در صورت تمایل در اسراع وقت ودرمکان مورد نظر شما وبا یک تلفن طرحهای قابل اجرا در فضای مورد نظر شما ، همراه با ماکت پله ها و نمونه کارهای اجرا شده و حدود قیمت ها به شما ارائه می گردد.                                                                                                     

ارائه خدمات بر اساس بالاترین استانداردها و مبتنی بر کیفیت و رضایت مشتری صورت می گیرد وما با رعایت استانداردها و دستورالعمل های مناسب به دنبال تامین خواسته های مشتریان هستیم .           

بخشی از مزایای استفاده از محصولات پایااستپ: وزن کم سازه،ظرافت وزیبایی،استحکام بالا،طراحی بدون نقص وبا کیفیت بالا،نصب اسان وکم هزینه ،قیمت مناسب                                

 

  مدل ها:

a)     دو محور گرد: 1. ورق 2. باکس 3. دو محور تیر اهن 4. دو محور ناودانی 5.دو محور قوطی خرپایی 6.دو محور لوله خرپایی.

b)    تک محور گرد: 1.تک ورق 2.باکس 3.تیر اهن 4.ناودانی 5.قوطی 6. لوله .

c)     تک محور مرکزی: 1.به دور استوانه 2.به دور مخروط .

d)    محور مرکزی ومحور خارجی: 1. استوانه وورق 2. مخروط وورق .

e)     معلق :1.معلق کامل 2. نیم معلق .

f)      دو محور فانتزی

g)     غضروفی

h)    متحرک

i)       طاق ضربی

  ابعاد ومشخصات :

 ضخامت ورق های مورد استفاده بسته به نوع پروژه از( 0.6 تا 20) میلیمتر

تیراهن وناودانی مورد استفاده بسته به نوع پروژه از نمره (14 تا22)

لوله وقوطی نیز بسته به نوع کار متفاوت است

 

 

تعریف پله :                                                                                                       

پلکان یک راه ارتباطی است که دو سطح مختلف را به هم ارتباط می دهد و انسان با انرژی خود ان را طی می کند .در واقع پله تکیه گاهی برای پا هنگام بالا رفتن است                                            

 هنگامی که به فضاهای عمومی یک ساختمان اشاره می شود، منظور محیط هایی شامل حیاط،          پارکینگ، راهروها، راه پله ها و در برخی آپارتمان ها مکان هایی که تسهیلات ویژه ای مانند استخر، سونا، جکوزی و... در آن واقع شده اند                                                                         
به همین جهت راه پله ها نقش  مهمی در ساختمان ایفا می کنند                                                .

انواع پله از نظر مصالح:                                                                                           

پله های فولادی: 1

ساختار فولادی متشکلند از شمشیری هایی که از صفحات فولادی فشرده ساخته شده اند. این پله ها سبکتر از انواع دیگر پله هستند و تنظیم مقاومت در برابر آتش برای این پله ها خیلی مهم است.

پله های بتنی: 2

شکل معمول پلکان بتن مسلح به صورت پلکان ½ گردش می باشد . در اکثر ساختمان های دو طبقه به عنواع پلکان دسترسی یا فرار استفاده می شود

پله های چوبی: 3

ساختار ان از چوب است وبسیار زیبا می باشد وبیشتر در ساختمان های لوکس وبا فضای کم مورد استفاده است

 

 

 

 

 

 

 

 

الزامات طراحی و ساخت پله ھا، راه پله ھا، پله ھای فرار، ورودی، راھروھا، گذرھا:                       


الف)کف پلهھا و پاگردھا و لبه پلهھا ن نباید از مصالح لغزنده باشد.

ب)در پله اصلی ساختمان، حداقل اندازه عمق کف پله ٢٨ سانتیمتر است.ارتفاع پله باید به میزانی باشد که مجموع اندازه کف پله و دو برابر ارتفاع آن بین ۶٣تا ۶۴ سانتیمتر باشد.

ج)در پله دسترسی اصلی ساختمان، حداقل عرض پله مستقیم ١٠٠ سانتیمتر و حداقل عرض پله ای که دارای گرد ش یا پاگرد باشد، ١٢٠ سانتیمتر است.

د) پلکان ھای ارتباط دھنده طبقات باید تا طبقه ھمکف و یا طبقه ای که به فضای باز دسترسی دارد، ادامه داشته باشند.

ه) در پله ھای اصلی ساختمان، حداقل عرض پاگرد یا شعاع آن، اگر پاگرد به صورت نیم دایره است، مساوی عرض پله می باشد

و) حداقل عرض پله در پله ھای غیر از پله اصلی ساختمان، باید به شرح زیر رعایت شود:
 سانتیمتر اگر بین دو دست انداز باشد. ۶٠
 سانتیمتر اگر بین یک دستانداز و یک دیوار باشد. ٧٠
 سانتیمتر اگر بین دو دیوار باشد. ٨٠ح) مصالح مصرفی اصلی در پلکان اصلی ساختمان باید از جن س مقاوم در برابر حریق باشد.

ط) حداقل ارتفاع غیر سرگیر پلکان ھا در تمام طول مسیر ٠۵٢ سانتیمتر است.

ی) پله ھای اصلی ساختمان نباید با تجھیزاتی مانند شیر آب، جعبه آت ش نشانی و سایر وسایل مسدود یا عرض آن تقلیل یابد.

ک) در محل ھایی که اختلاف سطح آنھا نسبت به ھم از ٧٠ سانتیمتر بیشتر باشد، باید بوسیله دست انداز یا جانپناه از احتمال سقوط افراد ممانعت شود. ١٠ متر، ١١٠ / ١٠ متر، ٩٠ سانتیمتر و از ارتفاع بیشتر از ۵ / ل)ارتفاع دست انداز بالکن ھا و ترا س ھا تا ارتفاع ۵ سانتیمتر می باشد.

م) ارتفاع دست اندازھا یا جانپناه ھای شیب دار (مایل)پله ھا باید از لبه پله ٩٠ سانتیمتر باشد.

ن) فاصله خالی بین دو نرده عمودی دست انداز نباید بی ش از ١١ سانتیمتر باشد.

س) درصورت وجود نرده ھای تزئینی، نباید از ھیچ قسمت آن کره ای به قطر ١١ سانتیمتر عبور کند.

ع) استفاده از شیشه ایمن در جانپناهھایی که در آن شیشه به ھر قطع واندازه بکار رفته است، الزامی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

حداقل ارتفاع الزامی و غیر سرگیر فضاھا


الف) فضاھای سکونت باید حداقل ٢۴٠ سانتیمتر ارتفاع داشته باشد.این حداقل باید در تمام سطح الزامی رعایت شود.
ب) فضاھای اشتغال باید حداقل ٢۴٠ سانتیمتر ارتفاع آزاد از کف تا سقف داشته باشند.اما فضاھائی که برای مدت طولانی در آنھا توقف نمیشود، مانند انباری، محل توقف خودرو، گارا ژ خصوصی واتاق تأسیسات، با حداقل ارتفاع الزامی ٢١۵ سانتیمتر مستثنی ھستند.
ج) در تصرف ھای آموزشی /تربیتی، تجمعی و دیگر فضاھائی که برای تعداد بی ش از ٢٠نفر پی ش بینی میشود، ارتفاع فضا نباید از ٢٧٠ سانتیمتر کمتر باشد.
د) ارتفاع حداقل حمام، دستشوئی و مستراح در تصرف مسکونی در ٨٠ درصد از سطح الزامی باید ٢١۵ سانتیمتر باشد.درسقف شیب دار، ارتفاع کوتاه ترین قسمت نباید از ٢٠٠ سانتیمتر کمتر باشد.
ه) به ھنگام تغییر کاربری یا تعمیر اساسی، در ساختمان ھای موجود، ارتفاع اتاق ھای قابل سکونت و قابل اشتغال می تواند با تقلیل حداکثر یک بیستم ارتفاع مجاز سقف، پذیرفته شود.
و) حداقل ارتفاع آزاد زیر چارچوب درھا، تیرھا، لوله ھا وکانالھا و دیگر عناصر سازهای در فضاھای قابل سکونت و اشتغال که از زیر آنھا عبور صورت می گیرد، نباید از ٢٠۵ سانتیمتر کمتر باشد.رعایت این حداقل ارتفاع آزاد در پله ھا و پاگردھا نیز الزامی است و بصورت قائم اندازه گیری میشود.
استثناء: حداقل ارتفاع درب ورودی پارکینگ در ساختمان به شرط وجود ورودی مجزا برای خروج اشخاص به میزان ١٨٠ سانتیمتر مجاز است

 

 از نظر کاربری پله ها:

2) پله های اداری                        
3) پله های تجاری
4) پله های فرار
5) پله های مراکز تفریحی
6) پله های بیمارستان
7) پله های هتل
8) پله های شهری
9) پله های مسکونی
10) پله های بیرونی

 

 

اجزاء پله                                                                                                                      
 کف پله: به سطح فوقانی پله گفته می شود،یعنی محل گذاشتن کف پا برای بالا رفتن یا پایین آمدن از پله.

 

2- ارتفاع پله: فاصله عمودی کف های دو پله متوالی را ارتفاع پله می گویند.میزان تغییرات ارتفاع پله به مکان و موقعیت پله بستگی دارد.(که هرچه کم تر با شد به تر است)

3- پیشانی پله: به قطعه عمودی که میان دو کف پله متوالی قرار می گیرد گفته می شود

4-گونه پله:  سطـح بغـل پلـه را می گوینـد.

5-عرض پله:  به فاصله بین گونه های پله گفته می شود و به مکان و تعداد استفاده کنندگان از پلکان بستگی دارد.

6-لب پلـه:  پیش آمدگی کف پله از پیشانی ،لب پله نامیده می شود. وجود آن موحب بزرگ تر شدن کف پلـه می شود.

7-شیار کف پلـه:  در کف پله شیار هایی در امتداد عرض پله ایجاد می کنند. این شیار ها از لیز خوردن افراد جلوگیری می کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- ردیف یا خیز پلکـان : به مجموعه پله های متوالی بین دو اختلاف سطح ردیف پله گفته می شود. در هر ردیف پله حداقل سه پله متوالی وجود دارد. این خط محل شروع و ختم پله را مشخص می کند. خط مسیر پله در روی پلان و وسط عرض پله ها مشخص می شود .

10-خط شـیب پلـه :  این خط ، لبه پله های یک ردیف پله را به یکدیگر وصل می کند.

11-زاویه شـیب پلـه :  به زاویه بین شیب پله با افق ، زاویه شیب پله گفته می شود . زاویه شیب پله رابطه مستقیم با ارتفاع پله و رابطه معکوس با کف پله دارد.

12- حجم پلـه : به ضخامت سقف زیر یک ردیف پله گفته می شود.

13-طول پلـه :  به طول افقی یک ردیف پله گفته می شود یعنی از لبه اولین پله تا انتها کف آخرین پله در یک شیب .

14- پا گـرد : ایستگاه ما بین پله ها که برای رفع خستگی ساخته می شود به پاگرد پله معروف است و حداقل برابر عرض یک کف پله است.

15- نرده پلـه : وسیله ای است که برای جلوگیری از سقوط اشخاص ، در طرفین ردیف پله ها نصب می شود.

16- دست انداز پلـه : این وسیله بر روی نرده و به موازات خط شیب پله نصب می شود .

17- چشم پلـه : به فاصله بین دو ردیف پله گفته می شود .(یعنی شکاف بین دو بازوی پلکان)

 

 

موادی که در ساخت پله واجزاع ان استفاده می شود:

1. فولاد 2.بتن 3.سنگ 4.چوب 5. بلکسی

 

پله های فولادی:
ساختار فولادی متشکلند از شمشیری هایی که از صفحات فولادی فشرده ساخته شده اند. این پله ها سبکتر از انواع دیگر پله هستند و تنظیم مقاومت در برابر آتش برای این پله ها خیلی مهم است.

پله های بتنی:
شکل معمول پلکان بتن مسلح به صورت پلکان ½ گردش می باشد . در اکثر ساختمان های دو طبقه به عنواع پلکان دسترسی یا فرار استفاده می شود.

پله های سنگی:
امروزه به خاطر کمبود و قیمت بالای سنگ طبیعی این نوع پله ها از سنگ ریختگی یا بتن ساخته می شوند. پله ها را می توان با همان رویه طبیعی سنگی یا بتنی باقی گذاشت اما معمولا از نوعی پوشش استفاده می شود تا سطح ضد لغزشی به وجود آید.

پله های چوبی:
پله های چوبی عمر مفید کوتاهی دارند و در برابر آتش سوزی هم مقاومت کمی دارند اما با روشهای کامل سازی می توان تا حد مشخصی آنها را مقاوم کرد. رشته پلکانهای چوبی در واقع پلکان سنتی خانه های دو یا چند طبقه ای هستند که در آنها مسئله مقاومت در برابر آتش سوزی استفاده از پلکان بتنی را ضروری نمی سازد

 مراحل ساخت انواع پله پیچ: 1. برداشت اندازه 2.طراحی وبه دست اوردن زاویه 3.برش ورق 4.نورد ورق 5.منتاژ 6.نصب در محل

 

نحوه ساخت پله پیچ : در برداشت اندازه که در محل انجام می شود یک اتفاع کل ویک قطر دایره بدست می اوریم که در نقشه اجرایی نیز موجود است  سپس از ارتفاع کل ارتفاع هر کفی و تعداد کفی پله را بدست می اوریم سپس از تعداد کفی وقطر دایره، ابعاد هر کفی را بدست می اوریم.                     حال با قطر دایره وارتفاع ویک سری فورمول  ابعاد ورق مورد نیاز وزاویه را بدست می اوریم سپس با زاویه بدست امده ورق را نورد کرده وسپس منتاژ می کنیم ودراخر تجهیزات روی ان نصب وبا جرثقیل به محل فرستاده می شود وسرجای خود نصب می گردد.

 

            

مشاوره، بازدید وارائه نقشه رایگان میباشد.

09124020409

www.payastep.com


مطالب مشابه :


راه پله و پلکان

راه پله و اختلاف ارتفاع مجاز بین سرآن حداکثر در راه خروج با شیب بیش از ۱ به ۱۵
ضوابط طراحی راه پله و پلکان

ضوابط طراحی راه پله و ارتفاع مجاز بین سرآن در راه خروج با شیب بیش از ۱ به
درباره پله های گرد

حداکثر یک بیستم ارتفاع مجاز سقف شـیب پلـه : پله ھا، راه پله ھا، پله ھای
انواع پله

- راه پله سبدی با زاویه شیب پله رابطه مستقیم با ارتفاع از آن ها با لینک دادن به سایت مجاز
: طراحی واجرای انواع پله های گرد،اسپیرال،پله پیچ (دومحور-تک محور)متنوع با تجهیزات جانبی کامل وانواع

حداکثر یک بیستم ارتفاع مجاز سقف شـیب پلـه : پله ھا، راه پله ھا، پله ھای
طرح درس سالانه

اصول محاسبه راه پله با شیب مجاز 6-9 شناسایی اصول برش راه پله 5-12 شناسایی اصول
چکیده ضوابط شهرداری درس طراحی معماری رشته عمران

آمدگی مازاد بر 60% طول تحت زاویه 45 درجه به صورت پخ حداکثر تا 2 متر مجاز شیب آن تا 3متر راه
ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا - قسمت سوم

داربست، نردبان، راه پله، راه شیب دار و غیره که برای بار مجاز و همچنین سرعت کار
زمانبندی تدریس نقشه کشی درجه 2

اصول محاسبه راه پله با شیب مجاز 6-9 شناسایی اصول برش راه پله 5-12 شناسایی اصول
حداقل نقشه های مورد نیاز و محاسبات درصد تراکم:

گیری مبلمان ؛ فنداسیون و بادبندها ؛ تاسیسات برقی و مكانیكی ؛شیب مجاز می باشد. راه پله :
برچسب :