تاريخ‌ و محل‌ ‌ توزيع‌ كارت‌، تاريخ و محل برگزاري آزمون جامع وارزيابي حرفه اي

سازمان سنجش آموزش كشور بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان آزمون جامع وارزيابي حرفه اي دانشگاه جامع علمي- كاربردي  مي‌رساند كه كارتهاي ورود به جلسه براي كليه داوطلبان آزمون مذكور در صبح و بعدازظهر روز پنج ‌شنبه 22/12/87 در حوزه‌هاي توزيع كارت مندرج در جدول ذيل توزيع مي گردد. بر اساس برنامه زماني پيش بيني شده، آزمون جامع وارزيابي حرفه اي دانشگاه جامع علمي- كاربردي  راس ساعت 9 صبح روز جمعه 23/12/87 در شهرستان محل توزيع كارت برگزار خواهد شد. محل حوزه امتحاني و ساير اطلاعات ديگر در برگ راهنمائي كه بهمراه كارت ورود به جلسه به داوطلب داده مي‌شود، مشخص خواهد شد.
الف‌ - محل‌ يا شهرستان توزيع‌ كارت‌  
  محل‌ يا شهرستان توزيع‌كارت‌ورودبه‌جلسه ‌كليه‌داوطلبان‌ آزمون جامع وارزيابي حرفه اي دانشگاه جامع علمي- كاربردي  بر مبناي استان محل تحصيل آنان به شرح جدول ذيل مي باشد.
ب‌ - نحوه‌ توزيع‌ كارت‌ و تاريخهاي‌ توزيع‌ آن‌
كارتهاي‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ كليه‌ داوطلبان‌ در حوزه‌هاي‌ سراسر كشور در روز پنج ‌شنبه 22/12/87 از ساعت 8 صبح الي 12 و بعدازظهر از ساعت 14 الي 18 (6 بعدازظهر) توزيع‌ مي‌گردد. لذا كليه‌ داوطلبان‌ شركت‌ كننده‌ در آزمون‌، لازم‌ است‌ در تاريخهاي‌‌تعيين‌‌شده‌ شخصاً براي‌ دريافت‌ كارت‌ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ به‌ حوزه‌ هاي‌ ذيربط‌ (حوزه‌هاي‌ مندرج‌ در جدول‌ ذيل) مراجعه‌ نمايند.
ج‌- مدارك‌ مورد نياز براي‌ دريافت‌ كارت‌ ورودي‌ 
  داوطلبان براي‌ دريافت‌ كارت‌ ورودبه‌ جلسه‌ آزمون‌ لازم است شناسنامه‌ عكسدار يا كارت ملي و يا كارت‌ شناسايي‌ معتبر عكسدار كه‌ حاوي‌ مشخصات‌ فردي‌ داوطلب‌ باشد را به همراه داشته باشند و دو قطعه عكس 4 * 3 و تصوير (كپي) فيش بانكي به مبلغ 59500 ريال كه به حساب سيبا به شماره 2178699003006 به نام تمركز وجوه درآمد اختصاصي دانشگاه واريز شده است را به همراه داشته باشند.
د- تذكرهاي‌ مهم‌
1-كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ باارائه‌ شناسنامه‌ عكسدار و يا كارت ملي ويا هرنوع‌ كارت‌ شناسايي‌ معتبر عكسدار به‌ شخص‌ داوطلب‌ تسليم‌ خواهدشد .
2- درصورت مشاهده اختلاف در مشخصات مندرج در روي كارت ورود به جلسه آزمون از كارت ورودي فتوكپي تهيه و در فتوكپي دور مورد يا موارد مربوط را خط كشيده و صحيح آن را با خط خوانا و بدون قلم خوردگي با خودكار قرمز بالاي آن بنويسيد و فتوكپي مربوط را به نماينده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در حوزه توزيع كارت تحويل نماييد. بديهي است اين موارد پس از برگزاري آزمون در سازمان سنجش آموزش كشور با توجه به مدارك بررسي و اصلاح خواهدشد.
3- به داوطلبان توصيه مي‏شود كه مندرجات برگ راهنمائي را كه بهمراه كارت ورودي دريافت خواهند داشت، دقيقاً مطالعه نمايند و با توجه به شماره داوطلبي مندرج در كارت ورودي و بر اساس آدرس حوزه‏هاي امتحاني كه به ضميمه برگ راهنما به فرد داوطلب داده مي‏شود، حوزة امتحاني خود را شناسائي نمايند.
4- محل توزيع كارت با توجه به استان محل تحصيل داوطلبان و براساس جدول ذيل مي‌باشد.
5-داوطلبان براي حضور در جلسه آزمون بايد علاوه بر كارت ورودي، شناسنامه عكسدار يا كارت ملي و يا كارت شناسائي عكسدار معتبر، چند مداد سياه نرم پر رنگ، مداد پاكن، مدادتراش و سنجاق به همراه داشته باشند.
6- از آوردن وسائل اضافي به جلسه آزمون (بجز مدارك مندرج در بند 5 فوق) مانند كيف دستي، ساك دستي،كتاب، جزوه، تلفن همراه، ماشين حساب و پيجر اكيداً خودداري نمايند.
7-اين آزمون نمره منفي ندارد.
8- داوطلباني كه داراي معلوليت (نابينا، كم بينا و ناشنوا) مي‌باشند، مي بايست با ارائه معرفي نامه از سازمان بهزيستي و توانبخشي به نماينده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در محل توزيع كارت مراجعه نمايند.
درخاتمه‌اضافه‌ مي‌نمايد كه‌واحد پاسخگويي‌غيرحضوري‌ همه‌روزه‌ بغير از ايام تعطيل آماده ‌پاسخگويي ‌به ‌سوالات‌ مي‌باشد. لذا داوطلبان‌ در صورت‌ نياز مي‌توانند با شماره ‌تلفنهاي‌ 99-88923595 به‌ طور مستقيم‌ با روابط عمومي‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور تماس‌ حاصل‌ نمايند.

جدول شهرستان و آدرس محل توزيع كارت و شهرستان محل برگزاري آزمون جامع وارزيابي حرفه‌اي اسفندماه 87 دانشگاه جامع علمي- كاربردي  براساس استان  محل تحصيل داوطلبان

استان محل تحصيل شهرستان محل توزيع كارت و برگزاري آزمون آدرس محل توزيع كارت ورود به جلسه آزمون
آذربايجان شرقي تبريز تبريز- انتهاي خيابان طالقاني- دانشگاه جامع علمي- كاربردي
آذربايجان غربي اروميه اروميه- بلوار امامت ـ بهنق1-  دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي  - واحد آذربايجان غربي
اردبيل اردبيل اردبيل- شهرك كوثر- روبروي نمايشگاه بين المللي – مركز آموزش علمي –كاربردي فرهنگ و هنر واحد يك اردبيل
اصفهان اصفهان اصفهان- ميدان آزادي (دروازه شيراز)- دانشگاه اصفهان- اداره كل امور آموزشي دانشگاه
ايلام ايلام ايلام- ميدان مخابرات – ابتداي بلوار شهيد خرم رودي- دانشگاه جامع علمي- كاربردي
بوشهر بوشهر بوشهر-خيابان بهمني – دانشگاه جامع علمي- كاربردي
تهران تهران دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران (حوزه خواهران):
تهران- ميدان انقلاب- خيابان كارگر شمالي (اميرآباد شمالي) – روبروي كوي دانشگاه
دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران (حوزه برادران):
تهران- بزرگراه جلال آل احمد- جنب بيمارستان شريعتي
چهارمحال وبختياري شهركرد شهركرد- چهارراه طالقاني- خيابان سعادت- خيابان خبرنگاران- مركز آموزش علمي- كاربردي پيام شهركرد
خراسان جنوبي بيرجند بيرجند- پاسداران- نبش پاسداران 26- دانشگاه جامع علمي- كاربردي
خراسان رضوي مشهد 1- حوزه خواهران: دانشگاه فردوسي مشهد- دانشكده الهيات شهيد مطهري- واقع در بلوار وكيل آباد- روبروي زيرگذر پارك ملت
2- حوزه برادران: دانشگاه فردوسي مشهد-دانشكده علوم اداري و اقتصادي – واقع در بلوار وكيل آباد- روبروي زيرگذر پارك ملت
خوزستان اهواز اهواز- امانيه – خيابان مستعان شرقي- پلاك 20- دانشگاه جامع علمي- كاربردي
زنجان زنجان زنجان – دانشگاه زنجان- روبروي ساختمان اداره مركزي- ساختمان هواشناسي
سمنان سمنان سمنان – كيلومتر 3 جاده دامغان ـ جنب پارك جنگلي سوكان ـ دانشكده هنر
سيستان وبلوچستان زاهدان زاهدان- خيابان دانشگاه – سازمان مركزي- دانشكده رياضي دانشگاه سيستان و بلوچستان
فارس شيراز شيراز- بلوار فرهنگ شهر- ايستگاه 15- جنب مجتمع قضايي- انتهاي كوچه باغ سرو- سمت چپ- دانشگاه جامع علمي- كاربردي
قزوين قزوين قزوين- انتهاي بلوار دانشگاه بين‌المللي امام خميني (ره)- دانشگاه بين‌المللي امام خميني (ره)
قم قم قم-45 متري صدوق- 20 متري كوكب –پلاك 219- دانشگاه جامع علمي- كاربردي
كردستان سنندج سنندج- خيابان پاسداران – سه راه دامپروري- جنب شهرك پيام – مجتمع آموزش جهادكشاورزي شهيدغواصيه كردستان
كرمان كرمان كرمان- بلوارجهاد- كوچه شماره 10- پلاك 126- دانشگاه جامع علمي- كاربردي
كرمانشاه كرمانشاه كرمانشاه- چهارراه بسيج - روبروي اتوبوسراني- دانشگاه جامع علمي- كاربردي
گلستان گرگان گرگان- ميدان كريمي- مطهري شمالي- روبروي شهرداري ناحيه 2- پلاك 28- مركز آموزش علمي- كاربردي خانه كارگرگرگان
گيلان رشت رشت- خيابان سعدي – روبروي اداره كل ارشاد اسلامي- پلاك 180 - دانشگاه جامع علمي- كاربردي
لرستان خرم آباد خرم آباد- بلوار وليعصر (عج)- خيابان 60 متري- بلوار تامين اجتماعي – مركز پيش دانشگاهي شهيد مفتح
مازندران بابلسر بابلسر- سازمان مركزي دانشگاه مازندران – خيابان پاسداران- درب روبروي اداره پست
مركزي اراك اراك- ميدان شريعتي ـ دانشگاه اراك
هرمزگان(بجزداوطلبان كيش) بندرعباس بندرعباس-  آزادشهر ـ بلوار شهابي پور ـ مجتمع آموزشي گفتگوي تمدنها
هرمزگان كيش جزيره كيش- خيابان سنايي – خيابان مسجدامير- ورودي اول-  سمت راست- مركزآموزش علمي – كاربردي
همدان همدان همدان- خيابان هنرستان – دانشگاه جامع علمي- كاربردي واحد استاني
يزد يزد يزد- صفائيه – خيابان پژوهش – دانشگاه يزد


روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور


مطالب مشابه :


نکاتی مهم در رابطه با ترم تابستان ۹۰-۸۹ دانشگاه پیام نور

۱- زمان ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستان ۹۰ دانشگاه پيام نور از تاریخ ۲۶تیرماه ۹۰ می باشد. ۲- تاریخ دریافت کارت آزمون از ۲۵ مرداد ۹۰ تا ۸ شهریور ۹۰ از طریق سیستم جامع دانشگاهی گلستان به آدرس reg.pnu.ac.ir می باشد ۳- شروع ...
صفحه سفید مرگ سیستم جامع گلستان!

منظور از صفحه سفید مرگ سیستم گلستان پیام نور حالتی می باشد که سایت باز می شود اما هیچ چیزی در صفحه نیست جز یک آرم پیام نور یا یک لطفا صبر کنید و ... اما راه حل این موضوع: اول از همه کوکی های مرورگر ( از مسیر روبرو در ...
سلام چرا سیستم جامع گلستان بالا نمیاد، مشکلی پیش اومده؟

دانشجوی پیام نور: سلام چرا سیستم جامع گلستان بالا نمیاد، مشکلی پیش اومده؟ پاسخ (دفتر فنی عصر نوین): سیستم جامع گلستان در حال بروزرسانی می باشد. تاريخ : شنبه ۱۷ تیر۱۳۹۱ | 10:24 | نویسنده : مدیریت | آرشیو نظرات .: Weblog Themes By ...
آشنایی مختصر با دکتر قربان محمد پورقاز

سوابق علمی : دانش آموخته اقتصاد گرایش مدیریت; دارای کد مدرسی( 900604671) و مجوز تدریس مدرسان علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی – کاربردی کشور; دارای مدراک رسمی دوره مدیریت اجرایی بلندمدت و دوره ای کوتاه مدت از دانشگاه تهران – دانشکده مدیریت – دانشکده .... بانک ملت (روسای شعب استان تهران – البرز – خراسان رضوی – خراسان شمالی – خراسان جنوبی – گلستان –گیلان – مازندران – هرمزگان –بوشهر – خوزستان – چهارمحال بختیاری –یزد – کرمان –کردستان –سمنان – اراک – قم – اصفهان –قزوین – زنجان ...
آزمون وکالت سال 1393(جدید)

خوزستان. ۱۵۰ نفر. ۱۱. کرمانشاه و ایلام. جمعاً۲۵ نفر. ۱۲. همدان. ۳۵ نفر. ۱۳. قم. ۲۰ نفر. ۱۴. کردستان. ۳۰ نفر. ۱۵. گلستان. ۴۵ نفر. ۱۶. اردبیل. ۵۰ نفر. ۱۷. مرکزی (اراک ). ۲۵ نفر. ۱۸. بوشهر. ۴۵ نفر. ۱۹. زنجان. ۳۰ نفر. ۲۰. لرستان. ۴۰ نفر. ۲۱. کرمان. ۱۷۶نفر. ۲۲. البرز ... تبصره : واریز هزینه ثبت نام از طریق کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب و سیستم آنلاین ثبت نام اینترنتی در زمان تعیین شده و سایت سازمان سنجش آموزش کشور و با توجه به بند ۱-۵ و۲-۵ این آگهی و دستورالعمل مقرر انجام خواهد گرفت . ۴-۴- اسکن ...
پخش دیجیتال در استان گلستان و بوشهر

ایرانست 26 - پخش دیجیتال در استان گلستان و بوشهر - رادیو و تلویزیون - ایرانست 26. ... خفر زیر پوشش دیجیتال · جنوب کرمان به سوی دیجیتال · خاموشی سیما نور در سیستم انالوگ · چگونه شبکه HD را دریافت کنیم. لینک دوستان. موسسه موعود.
سایت های مهم آموزش وپرورش

www.sanjesh.org سایت سازمان سنجش آموزش کشور ». www.azmoon.org سایت آزمون دانشگاه آزاد اسلامی ». reg.pnu.ac.ir سایت سیستم جامع گلستان دانشگاه پیام نور ». uast.ac.ir سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی www.edu.uast.ac.ir سجاد,سامانه جامع ...
آگهی استخدامی شهرداری‌ در نه (9) استان

شهرداری‌های استان‌های آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، گلستان، مرکزی، هرمزگان، بوشهر، ایلام، خراسان شمالی و لرستان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از محل سهمیه استخدامی از طریق برگزاری آزمون استخدامی نیرو جذب می‌کنند. * استان آذربایجان .... 2, = دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران ( گرايش مهندسي و مديريت ساخت ، گرايش سازه ، گرايش سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي ، عمران ) ، مديريت پروژه و ساخت ، طراحي محيط. 6, مسئول خدمات ...
تاريخ‌ و محل‌ ‌ توزيع‌ كارت‌، تاريخ و محل برگزاري آزمون جامع وارزيابي حرفه اي

دانشگاه جامع علمی-کاربردى - تاريخ‌ و محل‌ ‌ توزيع‌ كارت‌، تاريخ و محل برگزاري آزمون جامع وارزيابي حرفه اي - استان اردبیل. ... بوشهر, بوشهر, بوشهر-خيابان بهمني – دانشگاه جامع علمي- كاربردي. تهران, تهران, دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران (حوزه خواهران): تهران- ميدان انقلاب- خيابان كارگر ... روبروي اتوبوسراني- دانشگاه جامع علمي- كاربردي. گلستان, گرگان, گرگان- ميدان كريمي- مطهري شمالي- روبروي شهرداري ناحيه 2- پلاك 28- مركز آموزش علمي- كاربردي خانه كارگرگرگان.
برچسب :