تورکجه اینسان آدلاری 9-نجی بؤلوم

 

ايشغادوشه‏ ن..............   IŞĞADÜŞƏN

شيدا (تركى تركمنى)

ايشيغلانگ....................... IŞİĞLANG

تابش (تركى تركمنى)

ايشيقداغ........................... IŞIQDAĞ

كوهِ نور

ايشيق ساچ........................ IŞIQSAÇ  

نور افشان، نور بپاش

ايشيق سال....................... IŞIQSAL  

نور افشان، نورانى كن

ايشيقلان............................ IŞIQLAN  

نورانى شو

ايشيق ناز........................... IŞIQNAZ  

روشن ، نورانى و ناز

ايشيقوْد................................ IŞIQOD  

نور آتش، آتش نورانى

ايشيقيار.............................. IŞIQYAR  

يار نورانى

ايشيك ساچان............  IŞIKSAÇAN

تابناك (تركى آناطولى)

ايشيك ساچميش....... IŞIKSAÇMIŞ

رخشيده، پرتو افكنده (تركى آناطولى)

ايشيك سالان..............  IŞIKSALAN

تابنده (تركى آناطولى)

 

ايشيلتى.................................... IŞILTI

درخشندگى (تركى آناطولى)

ايشيلداك.......................... IŞILDAK

نورافشان، نورافكن، نورپاشان، منّور، نورانى
(تركى آناطولى)

ايشيلوْد................................ IŞILOD

آتشِ نورانى

ايشيما...................................... IŞIMA  

روشنائى، درخشندگى، تابش، نورافشانى (تركى آناطولى)

ايشيم......................................... IŞIM  

نام رودخانه‏ايست در قزاقستان در جوار محل سكونت تركان سابار در سالهاى 416-465 ميلادى (تركى قزاقى)

ايشين ساچ ......................... IŞINSAÇ

نور پاش، نور باران (تركى آناطولى)

ايشينلى................................... IŞINLI

تابناك (تركى آناطولى)

ايلاسين................................. ILASIN  

مرغ شكارى به نام طرلان در آذرى (تركى
باشقيرتى)

ايلدى....................................... ILDIY

دامنه كوه (تركى قزاقى)

ايلگين...................................... ILGIN

سراب (تركى آناطولى)

ايليجا........................................ ILICA

چشمه آب گرم زمينى و طبيعى (تركى آناطولى)

ايليملى................................... ILIMLI

معتدل (تركى آناطولى)

اينانجانگ.................... INANCANG

خوش باور (تركى تركمنى)

اينتا............................................ INTA

ذوق و شوق، اشتياق (تركى قزاقى)

اينجيك................................... INCİK  

دل نازك، دلرحم (تركى تركمنى)

ايييك......................................... IYIK  

مقدس (تركى قرقيزى)

 


مطالب مشابه :


قانون شکار و صید

زنده‌گيري‌، شكار،خريد، فروش‌، حمل‌، نگهداري‌ و صدور پرندگان‌ شكاري نورافكن
همه چيز درباره اهو

وبلاگ تخصصي شكار و تيراندازي شاهين دژ مطالبي جامع ازشكار و تيراندازي به اهداف پروازي ( تراپ )
قوانین شکاروصید به تائید شوای نگهبان

به زنده‌گيري، شكار، خريد، فروش، حمل، نگهداري و صدور پرندگان شكاري از نورافكن ، دوربين
تورکجه اینسان آدلاری 9-نجی بؤلوم

یئکاناتا بیر باخیش - تورکجه اینسان آدلاری 9-نجی بؤلوم - یئکانات ماحالي نين ادبی،اجتماعی
اطلاعات و مشخصات باشگاهها و زمین های تنیس ایران

انتهاي نخريسي پادگان 14 شكاري: 1 زمين خاك داراي 5 زمين خاك رس با نورافكن
قانون شکار و صید و تصویب آئین نامه اجرایی آن (شامل 5 فصل و 36 ماده)

به تاسيس باغات وحش و ابگير ها و حوضچه ها جهت پرورش ماهي و پرندگان شكاري از طريق راهنمايي
تاريخچه پدافندهوايي ارتش

گردان ها ي ضد هوايي‌ شكل‌ گرفته‌ كه‌ يكي‌ از گردآن ها ، گردان‌ نورافكن شكاري ،عمليات
برچسب :