دانستنی های قناری

توسعه و تكثير و پرورش قناري در ايتاليا از جنوب به شمال و مناطق آلپ صورت گرفت . اين بدان خاطر بود كه پرنده ميبايد با شرايط آب وهوايي سردتر عادت داده ميشد . زمان نسبتا طولاني اقامت در مديترانه موجب ساده تر شدن تطابق حيوان با آب وهواي سردتر گرديد . بايد توجه داشت كه آن زمان خانه ها در زمستان به مطبوعي و گرمي امروز نبودند . امروز با وجود شوفاژ ، نگهداري قناري در سردترين نقاط جهان ممكن است . در سال ١٦٢٢ اولينا Olina توضيح و تصوير جامعي از قناري ارايه داد . افسانه اي راجع به قناري بر سر زبانها بود كه تا به امروز نقل ميشود . بر اساس اين افسانه كشتيهايي كه از جزاير قناري به سمت اسپانيا در حركت بودند و بارشان شامل قناري هم ميشد دچار توفان ميشدند . پس از چندي كشتي بادي ايي به جزيره البا Elba ميرسد و قناريها در اين جزيره آزاد ميگردند و باساير فينچ ها جفت ميشوند .
مدارك موجود تاييد ميكند كه قناري تنها يك ريشه داشته است :
Serinus Canarius
اما ضوابط ومداركي نيز دال بر احتمال مخلوط شدن قناري با ساير فينچ ها بغير از پرنده كلاهدار آتشين Spinnus Cucullatus وجود دارد , از جمله : بلبل هاي ساكن جزيره البا كه داراي جلاي بيشتري در رنگ اميزي خود ميباشند ، در ان زمان هنوز در اروپاي مركزي موجود نبودند اين پرنده كه ريشه اش به كشورهاي شمال افريقا مربوط ميشود ، ظرف دويست سال گذشته به سمت شمال نيز توسعه يافت . انواع سبز - زرد انان مي توانند موجب اين احتمال باشند كه با قناري مخلوط شده اند . اين كه ايا ايتاليايي ها اين پرندگان را گرفته و به عنوان قناري به بازارهاي جهاني عرضه نموده اند قابل اثبات نمي باشد . اما انچه ثابت شده ان است كه تجارت قناري در شهر تيرول به اوج خود رسيد .هنگاميكه استحراج نقره در ان شهر رو به زوال گذارد ، معدنچييان تجارت قناري را براي امرار معاش خود جايگزين ان ساختند . با وجودي كه در اواخر قرن هفدهم قناري در تيرول تكثير و پرورش يافت ، ولي در قرن هجدم به اوج و شكوفايي خود رسيد .اپراي معروف فروشنده پرنده دوره گرد از اين زمان ناشي ميشود .

f-3-3-pic.gif
f-3-1.gif f-3-2.gif f-3-3.gif
f-1-1.gif قناري فري ترمپت پاريسي : f-1-3.gif
  قناري فري ترمپت پاريسي :

قناري فري ترمپت پاريسي نتيجه ساليان سال جدا سازي و زحمت است و نگهداريش نياز به اطلاعات كافي در باره اين قناري دارد . اين قناري را شاهزاده قناريها نيز مي نامند و انواع مرغوب آن بسيار گرانبها است . انواع فر سر قناريهاي ترمپت پاريسي چندان متنوع است كه قابل شمارش نيست و زيبايي اين پرندگان طوري است كه با كلمات عادي قابل تشريح نيست و انسان را تحت تاثير قرار ميدهد از انواع اين قناري نژاد هاي ذيل هستند :
دمي - كاپوخون بمفهوم كلاه كوچك
Capuchon
باوت بمفهوم پيش بند
Bavette
كله طوطي در زبان فرانسوي بمفهوم دلقك
tete Perroquet


f-3-3-pic.gif
f-3-1.gif f-3-2.gif f-3-3.gif
f-1-1.gif قناری فری f-1-3.gif
 

قناريهاي فري ايتاليايي ريشه فرانسوي دارند ، اگر چه برخي ايتاليايي پاريسي تفاوتي با پاريسي اصلي را نشان ميدهند .در نژادهاي قناري فري ايتاليايي پر بودن پرها و حجيمي پرنده هدف اصلي است
در استاندارد فرانسوي تاكيد خاصي بر فرم فرها ، شدت آن و تقارن پرنده دارد .پرنده هاي ممتاز امروزي بايد داراي تمامي اين خصايص بوده و همچنين وقير ( كم تحرك ) و بطور كلي شكيل باشند .
قناريهاي فري از ابتدا جزو حيوانات طبقه اشراف بودند و نياز به شناخت كافي داشتند . امروزه نيز قناريهاي فري در ايتاليا " شاهزاده " ناميده ميشوند .
نژاد فري پاريسي شايد امروزه زيباترين انواع قناري است .اين نژاد درشت ترين نوع قناري در جهان ميباشد كه طولش به ١٩ تا ٢٤ سانتي متر ميرسد . به نظر ميرسد اين پرندگان از قرن هفدهم در پاريس وجود داشته اند . نام اروپايي اين پرنده يعني ترمپت پاريسي ، ناشي از فرم فرهاي پشت آن است كه امروزه اصطلاحا پالتو ناميده ميشود . فرهاي پشت بايد به سمت خارج بدن هدايت شود و از حد بالها نيز تجاوز نمايد لذا آنها را از اوايل قرن نوزدهم پشت جواهري مي ناميدند ، همانگونه كه ترمپت هاي آن زمان بودند ، پس از انقلاب فرانسه توجه به قناري فري بطور محسوسي كاهش يلفت . اما مجددا از اواسط قرن نوزدهم توجه به نژادهاي قناري فري به اوج خود رسيد . در سال ١٨٦٧ اولين نمايشگاه قناري فري در پاريس افتتاح شد . تجمعي تحت عنوان پاريسي پايه گذاري گرديد كه بزودي به " ملي " تغيير نام يافت و تمامي فرانسه را در بر گرفت وامروزه نيز وجود دارد . در شمال فرانسه ، خصوصا شهرهاي روبه و تورسوين ، انواع سبكترو خميده بيشتر مورد توجه قرار داشتند .
براي پديز آوردن چنين پرنده اي از قناري بلژيكي ژان ( پرنده بزرگ ژان ) كمك گرفته شد . از آنجا كه اين منطقه در شمال پاريس قرارداشت لذا پرنده را فري شمال ناميدند . نوع خميده تر پرنده كه بيشتر توسط ساكنان روبه تكثير و پرورش يافته بود بنام اين شهر ميناميدند . 
f-3-3-pic.gif
f-3-1.gif f-3-2.gif f-3-3.gif
f-1-1.gif محفل قناري بازهاي تهران f-1-3.gif
  محفل قناري بازهاي تهران

گزارش از شگفتي هاي دنياي قناري بازها

شايد کساني که روزهاي جمعه گذرشان به محله های پایین شهر تهران افتاده باشد از ديدن جمعيت زيادي که جلوي يک سالن برگزاری نمایشگاه قناری در حال خوش و بش هستند تعجب کرده باشند. بسياري نميدانند که اين محل در روزهاي جمعه پاتوق عشقبازها است، افرادي که عاشق قناري هستند و اين پرنده به يکي از اصليترين سرگرميهاي زندگيشان تبديل شده است. در ساختمان اين محل قديمي، دو سالن مجزا هست که روزهاي جمعه ميزبان قناريبازها از اقشار مختلف و در سنين متفاوت است، پيشکسوتاني که برايشان موقومخواني و صداي قناري مهم است و جوانترهايي که اين روزها ظاهر قناريها برايشان جذابتر است.
وقتي وارد سالن ميشويد، قناريبازهايي را با چهره ها و تخصصهاي مختلف ميبينيد که در ميانشان دکتر، مهندس، مديرعامل، تاجر، کارمند و استاد دانشگاه هستند، افرادي که علاقه مشترکشان عشق به قناري است، آدمهايي که حتي براي اين عشق تا آن سر دنيا رفته اند و تخصصهايي در قناريبازي هم گرفته اند!
این محل که چند ماهي است به پاتوق اصلي قناري بازها تبديل شده است. اين پاتوق جمعه ها داير است و قناري بازهايي که براي مبادله، خريد و فروش و يا شنيدن آواز قناريها به اينجا ميآيند. او ميگويد: به دليل عشقي که به قناريبازي دارم يک بخش از ساختمان را براي اين کار اختصاص داده ام.
واثقي يکي از قديميترين قناريبازهاي حاضر در اين پاتوق است که بيش از 80 سال سن دارد.
او ميگويد: در سال 40 بهترين قناري شامپيون را وارد ايران کردم، آن زمان بازاري براي اين کار نبود چه برسد به اينکه نمايشگاه برگزار شود، براي همين به نمايشگاههايي که در ايتاليا برگزار ميشد ميرفتم و قناريهاي خاص را وارد ايران ميکردم. در کشورهاي مختلف مانند ايتاليا هر سال چندين مسابقه براساس صدا، رنگ و ديگر ويژگيهاي قناريها برگزار ميشود.
اين قناريباز قديمي ميگويد: اين پرنده را ميتوان براي خواندن تربيت کرد اما به راحتي صداي بد را تقليد ميکند و صداي خوب را خيلي سخت ياد ميگيرد. يکي ديگر از اين قناريبازهاي قديمي ميگويد: از سال 38 به فکر افتاديم که نژاد قناريهاي ايراني را بهتر کنيم، به همين دليل به اتفاق چند نفر از قناريبازها به کشورهاي مختلف مانند ايتاليا، اسپانيا، فرانسه و هلند رفتيم و قناري وارد کرديم تا با ترکيب قناريهاي ايران مدل جديدي را که بومي ايران شود به وجود بياوريم و نژاد عوض شود.
حسن رهبري که يکي ديگر از قناري بازها است که چندين بار در نمايشگاههاي کشورهاي ديگر شرکت کرده است ميگويد: چندين بار در ايتاليا و در مسابقات جهاني قناريبازي شرکت کرده ام و حتي چند بار قناريهايم برنده شده اند، خيلي از ما جزو کنفدراسيون جهاني قناري هستيم، در دنيا هم مانند ايران قناريبازي طرفداران زيادي دارد، اين افراد از نظر اطلاعات کاملاً غني هستند و حتي در اينترنت با هم اين اطلاعات را تبادل ميکنند.
يکي ديگر از اين قناريبازها که يک جراح متخصص است ميگويد: دلم ميخواست که قناريبازي را در ايران هم مانند کشورهاي ديگر علمي انجام دهيم اما متاسفانه براي آن تبليغات کمي ميشود. اين روزها زندگي آپارتماني مردم را از دنياي وحش و طبيعت جدا کرده است در حالي که با يک قناري ميتوان صداي طبيعت را وارد خانه کرد.
بحث جالب در اين پاتوق ميان قناريبازهاي جوان و پيشکسوتها بر سر صداي زيبا يا ظاهر قناريها است، براي قديميها آواز مهم است، بيشتر هم آوازي مدنظرشان است که خودشان به پرنده آموزش دادهاند اما جوانترها قناريهاي زيبا و خوش ترکيب را دوست دارند، قناريهايي که به قول خودشان نبايد اخم داشته باشند. صورت باز، سر ريز، پر کوتاه و چسبان، پاي بلند، دم بلند و پهن و رنگهاي روشن مانند طلايي و سفيد از ديگر خصوصيات قناريهاي زيبا است که حتي تا 50 ميليون تومان هم قيمت دارند.
دنياي اين عشقبازها جالب است، خودشان معتقدند قناري طوري تربيت ميشود که با آدم حرف ميزند و صاحبش را ميشناسد. برخي از اين قناريبازها حتي ماهي بالاي يک ميليون تومان خرج اين پرنده ها ميکنند و در روزهاي جمعه هم بر سر خريد پرنده هايي چانه ميزنند که به خاطر دم بلندشان تا 6 ميليون تومان خريد و فروش ميشوند.


f-3-3-pic.gif
f-3-1.gif f-3-2.gif f-3-3.gif
f-1-1.gif قناری‌های وارداتی f-1-3.gif
  قناری‌های وارداتی

قناری‌ها در ایران به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ نخست قناری‌های ایرانی که جدا از طرفداران و خریداران وطنی، به خارج بویژه به کشورهای عربی نیز صادر می‌شوند، از سوی دیگر عده‌ای با در اختیار داشتن کارت بازرگانی به ورود انواع قناری هاي خارجی اقدام می‌کنند. خریداران قناری‌های خارجی، بیشتر پرورش‌دهندگانی هستند که با آمیزش آنها با نوع ایرانی، گونه‌های جالب و گران‌قیمتی تولید می‌کنند.
تاریخچه قناری در ایران
در ارتباط با ورود نخستین قناری به ایران اطلاعات دقیق و مستندی در دست نیست، اما در اسناد دوران قاجاریه آمده که ناصرالدین‌شاه در سفر به اروپا پس از ملاقات در انگلیس، چند روزی را هم مهمان ملکه هلند بود. در بازگشت به ایران بود که شاه قاجار تعداد 20 قناری و یک مستخدم مخصوص نگهداری از آنها را با خود می‌آورد. پس از شاه قاجار، نوبت به معیرالملک می‌رسد که با‌ آوردن تعدادی قناری، پای این پرنده را برای نخستین بار به محافل درباری باز می‌کند و رفته رفته نام قناری میان طبقات مرفه جامعه بر سر زبان‌ها می‌افتد و نگهداری از این پرنده رواج پیدا می‌کند.
در روزگار جدیدتر، حدود 80 سال قبل شخصی به نام «حسن سیلاخوری» گونه‌ای قناری طلایی با پای بلند و کشیده، با صدای بلند و بسیار خوش تولید کرد که بسیار شهرت یافت. قناری‌باز دیگری به نام «تقی‌خان لاریجانی» هم نوعی قناری پابلند، اما لیمویی رنگ تولید می‌کرد ضمن اینکه یکی از قناری‌بازهای آن دوران با جفت کردن قناری تقی‌خان و یکی از قناری‌های طلایی سیلاخوری، جوجه‌ای پر سر و صدا به دست می‌آورد که به نام «قناری علی‌خانی» زبانزد خاص و عام شد.
پیدایش قناری در جهان
قناری‌هایی که امروزه به صورت اهلی وجود دارند، در اصل زاده نوعی پرنده وحشی هستند که با نام علمی «سرینوس کاناریوس» شناخته می‌شود. این پرنده که به تعبیری جدّ قناری‌های امروزی به حساب می‌آید، جثه‌ای کوچک دارد که با رنگ سبز خاکستری در جزایر معروف «قناری canari» در سواحل دریای مدیترانه زندگی می‌کند.
این پرنده حدود 600 سال قبل به اروپا برده شد و ابتدا ایتالیایی‌ها به پرورش و تکثیر آن پرداختند و با نام قناری آن را به دیگر کشورهای اروپایی صادر کردند.
از اوایل قرن شانزدهم پرورش‌دهندگان قناری در اروپا به تعلیم صدای این پرنده پرداختند و با کمک آلات موسیقی چون فلوت و نی، آوازخوانی با صدای خوش را به قناری‌ها آموختند.
عده‌ای نیز خواندن یا صدای بلبل را به این پرنده تعلیم دادند که قناری موسوم به «رولر» را باید ادامه نسل آن دانست.
در این میان برخی افراد با استفاده از ناآگاهی خریداران، پرنده‌هایی چون گنجشک و سهره را با مواد شیمیایی رنگ کرده و به عنوان قناری با قیمت بالا می‌فروشند.
f-3-3-pic.gif
f-3-1.gif f-3-2.gif f-3-3.gif
f-1-1.gif دنیاي قناری‌های من f-1-3.gif
  گفت و گوی خواندنی شوک با مرد تعلیم‌دهنده آواز به قناری

دنیاي قناری‌های من

سُميرا زماني

هر کسی برای خودش عشقی دارد و به دنبال جمع‌آوری انواع چیزی است تا مجموعه و كلكسيوني فراهم آورد. یک نفر از تمبر خوشش می‌آید، دیگری عشق ماشین و موبایل دارد، اما دنیای کسانی که عاشق قناری هستند، دنیای دیگری است. قناری‌باز‌های ایران یکی و دو تا نیستند، این روزها تعدادشان فقط در تهران به چند هزار نفر مي‌رسد. برای این افراد كه به عشقباز معروف‌اند نگهداری قناری تنها برای سرگرمی و پر کردن اوقات بیکاری نیست، بلکه یک عشق عجیب و غریب است. یکی از
معروف ترین قناری‌بازهای ایرانی عباس شفیعی است، مردی که از نوجواني تعلیم آواز به قناری‌ها را آغاز کرده و قناری‌های تربيت‌شده‌اش بسيار گرانبها هستند. ساليان درازي است كه عشقبازهاي معروف، قناري‌هاي خود را به او مي‌سپارند تا در كارگاه مخصوص موسيقي‌اش به اين پرندگان تعليم آواز بدهد. قناري‌هاي تعليم‌يافته عباس شفيعي براي چهچهه زدن با آهنگ‌هاي مختلف هم‌آوا مي‌شوند، به عنوان مثال وقتي براي آنها صداي ويلون ياحقي پخش مي‌شود به تقليد از آهنگ با همان نوا شروع به خواندن مي‌كنند.
اين تعليم‌دهنده آواز به قناري‌ها مي‌گويد: متولد سال 1322 هستم، یک دختر و پسر دارم که هیچ کدام اين شيوه کارم را دنبال نكرده‌اند، پسرم به جای قناری، عقاب دوست دارد و تنها همسرم دوستدار قناری است، علاوه بر كارگاه تعليم در خانه هم قناری دارم اما تعدادش کم است چون اگر بخواهی روی آواز اين پرنده‌ها کار کنی نباید بيش از دو قناري در یک خانه باشند، چرا که قناری‌ها سر خواندن خیلی حسود هستند. من از بچگی با پدرم به خانه قناری‌بازهاي تهران می‌رفتم، آن زمان پرنده و گل را خیلی دوست داشتم، پدرم هم قناری خوش آواز خیلی دوست داشت اما من روی این جریان کار کردم. از 11 سالگی نگهداری پرندگان پدرم را شروع کردم، پدرم کارخانه سیگارسازی داشت و در عین حال قناری‌باز هم بود که قناری‌هايش در تهران خيلی معروف بودند. در تهران قناري‌هاي پدرم به طلایی‌های مرتضی سیگاری شناخته می‌شدند. قناری‌ها پرندگانی مطیع هستند که تقریبا تا 20 سال عمر می‌کنند، برای نگهداری این پرنده فقط به آب و دانه و تمیزي قفس نیاز است، حتی با آب و دانه می‌شود يك قناري را تا 15 روز هم تنها گذاشت. از همان دوران بچگی‌ام که پدرم قناری‌های خوش آواز داشت، قناری‌های مختلف را تهیه مي‌كرد و من در نوارهای ریلی صدای آنها را ضبط می‌کردم و بعد تکه‌های نت آواز خوب قناری‌ها را جدا می‌کردم و این را به یک جوجه قناری یاد می‌دادم. آن موقع‌ها نوار ضبط 7 ساعته داشتيم كه هزینه زیادی هم نداشت اما همه از این كارم تعجب کرده بودند که این کار چگونه صورت مي‌گيرد.
قناری برای من فقط عشق است
متأسفانه الان روی آواز قناری‌ها کار نمی‌شود بلکه بیشتر روی مد و زیبایی اين پرنده‌ها تأکید می‌شود. الان قناری زيبايي را داریم که 10 میلیون تومان قیمت دارد فقط به خاطر اینکه رنگ خاصی دارد یا اینکه قدش بلند است. اما من تنها کسی هستم که فقط به خواندن قناری توجه می‌کنم. هیچ وقت قناری خرید و فروش نکرده‌ام و اگر هم داشته‌ام مجانی به بقیه داده‌ام، خیلی قناری خریدم اما هیچ وقت یک قناری را نفروختم بلکه بعد از اینکه آواز را به قناری یاد داده‌ام آن را به بقیه هدیه داده‌ام. کار اصلی من تریکوبافی است و قناری برایم تنها یک عشق است.
اين تعليم‌دهنده مي‌گويد: قناری نباید از روز اول صدای پدرش را بشنود وگرنه تعلیم آواز نمی‌گیرد.
یاد دادن آواز به جوجه قناری کار بسیار مشکلی است، به طوری که جوجه اصلاً نباید صدای پدر و مادر را بشنود، روزی که جوجه به دنیا می‌آید پدرش را به یک خانه دیگر می‌بریم، جوجه باید در خانه‌ای باشد که پرنده دیگری در آن نگهداري نشود. بعد نوار آواز را برایش مي‌گذاریم تا بشنود جوجه قناری از روز هشتم که چشمش باز می‌شود. گوش می‌دهد و یادگیری آواز را آغاز می‌کند. بعد قناري تعليم ديده را می‌بریم پیش یک قناری دیگر تا ببينيم آوازش را عوض می‌کند یا خیر؟ اگر عوض ‌کرد مي‌فهميم كه قناري باهوشي است و نت دیگر را هم یاد می‌گیرد: به همین دلیل از آن جوجه می‌کشیم. تقریباً همه قناری‌ها قابلیت خواندن دارند اما صدایشان بلند و کوتاه یا صاف و زلال یا خش دار می‌شود، این پرنده می‌تواند ادای بیشتر وسایل موسیقی و سازها را دربیاورد و با كمي تغییر آهنگ ساز را می‌گیرد، تعداد نت‌هایی که یاد می‌گیرد 20 نت است اما بلبل به اين دلیل به هزار دستان معروف است که نت‌هاي زيادي یاد می‌گیرد بخاطر اين يادگيري بلبل هم تربیت می‌کنم.
به100 میلیون تومان هم نمي‌فروشم
شفيعي كه كتابي درباره همه پرندگان نوشته است، مي‌گويد: قناری معمولاً 20 سال عمر می‌کند، تا به حال پرنده‌های دیگر هم نگهداری کرده‌ام مثل مرغ و خروس، باز، شاهین، عقاب و اردک. در کل پرنده‌ها را خیلی دوست دارم اما هیچ کدام برایم قناری نمی‌شود. کلاس قناری یک چیز دیگر است، در ميان قناری‌باز‌ها مهندس، دکتر و خیلی افراد تحصیلکرده دیگري هم هستند، در کتاب اولم که مخصوص قناری است نام و مشخصات 5 هزار نفر قناری‌باز را آورده‌ام اما شاید تعدادشان خیلی بیشتر باشد. الآن قناری‌های روی مد بالای 10 میلیون قیمت دارند اما قناري که من تعلیم می‌دهم حتی اگر بگویند 100 میليون، نمی‌فروشم، در صورتی که قناری من از نظر ظاهری اصلاً روی مد نیست بلکه یک قناری کوچک و معمولی است اما نتش عالی است و حتی می‌توانم بگویم اين كه آنها را در دنیا کسی ندارد. من گاهي برخي از قناری‌ها را بعد از اینکه تربیت‌شان کردم به دوستان هدیه می‌دهم. البته قناری‌هايی بوده‌اند که آن قدر به آنها دلبسته‌ام كه نمي‌توانم ترك‌شان كنم. به طور كلي قناری‌ها اگر تنها باشند نمی‌میرند اما مواردی هم بوده که يك قناري چنان عاشق جفت‌اش بوده كه وقتي از معشوق جدايش كرده‌اند دچار افسردگي شده و مرده است. اما بايد در نظر داشت قناريها اگر جفت باشند آواز نمي‌خوانند.
نحوه تعليم قناري
اين تعليم‌دهنده آواز به قناري‌ها مي‌گويد: براي تعليم آواز به يك قناري بايد جوجه‌اي توليد كرد كه هيچ آوازي نشنيده باشد. ابتدا دو قناري را با هم جفت مي‌كنند و وقتي قناري ماده تخم گذاشت بايد جفت‌اش را از آن محل دور كنند تا ماده جوجه‌اش را به تنهايي بزرگ كند. چون ماده نمي‌خواند. جوجه صداي آوازي نمي‌شنود تا نت تأثير آن آوا قرار بگيرد. بايد توجه داشت كه در آن خانه و حتي سه خانه آن طرف‌تر هم نبايد پرنده‌اي باشد چون حس شنوايي قناري‌ها بسيار زياد است.
در يك روش تعليمي وقتي جوجه كمي بزرگ‌تر شد، چند روزي برايش يك نفر با يك نوع ساز، تار و ويلون و پيانو و يا فلوت شروع به ساز زدن مي‌كند يا نواري از يك آهنگ را براي جوجه قناري پخش مي‌كنيم تا به تدريج بتواند همان نوا را ياد بگيرد و تقليدش كند. ولي من بيشتر ترجيح مي‌دهم با نت به قناري تعليم آواز بدهم.
قناري‌هاي ايراني
در کشورهايی مثل ترکیه نمایشگاه‌هایی از پرندگان و قناری‌ها ترتيب مي‌دهند، آنها یاد گرفته‌اند که چگونه جوجه بکشند و فروش بالایی هم دارند، چون تجارت قناري سود سرشاري دارد. اینها اصلاً با آواز کاری ندارند، الآن متاسفانه در تمام دنیا در مورد قناری فقط روی مد کار می‌کنند، مثلاً از دو قناری لیمویی رنگ جوجه کشیده‌اند و به سفید رسیده‌اند، به طور کلی در اروپا قناری‌هایی هستند که ما در ایران دوستشان نداریم، اگر در ایران بخواهیم روی این صنعت تمرکز کنیم خیلی می‌توانیم موفق شویم و درآمد بالایی از صادرات قناری به دست می‌آید.
f-3-3-pic.gif
f-3-1.gif f-3-2.gif f-3-3.gif
f-1-1.gif قناری f-1-3.gif
  قناری اهلی

پراکندگی جغرافیایی: به صورت آزاد و وحشی یافت نمی شود.

اندازه: بستگی به نژاد دارد؛به طوری که از 10 تا 24 سانتی متر متغیر است.

جیرهً غذایی: غذای مخصوص قناری شامل تخم کتان ، ارزن ریز ، شلغم قرمز،همراه با سایر دانه ها.به این جیرهً غذایی باید به طور مرتب سبزیجات نیز اضافه کرد.

پرندگان نابالغ: شبیه پرندگان نابالغ می باشند؛ اما جثهً کوچکتری دارند وپرهای ناحیهً دمی آنها نیز کوتاه است.

تعیین جنسیت: جنس نر را می توان از روی صدای آن تشخیص داد.

ویژگی وجذابیتهای پرنده: قناریها طبیعتا" بسیار شاداب وپرتحرک هستند. پرندهً نرصدای بسیار دلنشینی دارد.

اگر چه از تاریخچهً اولیهً قناریها اطلاعات چندانی در دست نیست، ولی امروزه کاملا" مشخص شده است که منشاً و نیای اولیهً آنها قناریهای وحشی ای هستند که در جزایر قناری در سواحل دوردست شمال غربی آفریقا یافت می شده اند.قناریهای وحشی ابتدا به اروپا برده شدند واحتمالا" پس از ورود به این قاره با پرندگان بومی آن مانند سرین تلاقی یافتند.برای نخستین بار، دراوایل قرن هجدهم، واریته های زرد وسفید قناریها پدید آمد. از همان زمان، تولید مثل انتخابی این پرنده نیز با جدیت پیگیری شد وهمین امر منجر به پدید آمدن واریته های مختلف وزیادی گردید که امروزه یافت می شوند.

قناری

یکی از مهمترین نژادهایی که در حال حاضر یافت می شود، قناری مارمولکی است. این قناری که پرهای بدن آن شبیه پولک خزندگان است، از قدیمی ترین نژادها به شمار می رود . غالبا" ناحیه ای با پرهای روشن روی سر این پرنده وجود دارد که اصطلاحا" کلاه نامیده می شود.

ظاهرا" بعضی از نژادهای قناری کاملا" تغییر شکل پیدا کرده اند. برای مثال، می توان به قناری یورک شایر اشاره کرد که نام آن برگرفته از منطقه ای به همین نام در انگلستان است. این پرنده نسبت به گذشته جثه ً بزرگتری پیدا کرده است.

اصولا"هر یک از نژادهای مختلف قناری در منطقهً خاصی زندگی می کنند وفقط تعداد کمی از آنها شهرت بین المللی دارند ودر راسر دنیا شناخته شده اند. در میان این قناریها، فانسی مرزی که منشاً اصلی آن ناحیهً مرزی میان انگلستان واسکاتلند است، از انواع دیگر مشهورتر وشناخته شده تر است. این نژاد، نه تنها در میان نمایش دهندگان قناری در نمایشگاههای مختلف طرفداران بسیاری دارد، بلکه در میان علاقمندان به پرندگان خانگی نیز محبوبیت خاصی پیدا کرده است. تاکنون در این پرنده رنگهای مختلفی پدید آمده است؛اما رنگ زرد آن که تحت عنوان روشن هم خوانده می شود ، محبوبتر از سایر رنگها است.قناریهای سفید رنگ نیز جزو همین دسته به حساب می آیند. قناریهای سبز وآبی که درواقع همان خاکستری با شدتهای مختلف هستند نیز در دسته های جداگانه طبقه بندی می شوند. امروزه قناریهای رنگارنگ ، مثل انواع سبز زرد نیز زیاد دیده می شوند.

اخیرا" به منظور احیای اندازهً کوچک قناریهای فانسی مرزی اولیه، پرورش دهندگان برای به دست آوردن واریتهً کوچکتر تلاشهای وسیعی را آغاز کرده اند که منجر به پدید آمدن فانسی نی لبکی شده است. این نژاد بسرعت محبوبیت یافت.

همگام با پیدایش قناریهای فانسی، انواع تاجدار آن نیز پدید آمدند.اگر چه این پرنده ها در سالهای نخست قرن حاضر از محبوبیت خاصی برخوردار بودند، اما امروزه فانسیهای گلوستر کوچک جای آنها را گرفته وبه محبوبترین عضو این خانواده تبدیل شده اند با وجودی که تاریخ پیدایش این نژاد به پیش از دههً ۱۹۲۰ میلادی باز می گردد، اما این نژاد پس از جنگ جهانی دوم جای خود را باز کرد . انواع تاجدار این نژاد را کرونا و انواع بدون تاج را کونسورت می نامند. به علت وجود فاکتور کشنده ، کروناها با یکدیگر جفت نمی شوند؛ چون این فاکتور موجب مرگ تعدادی از جوجه ها در داخل تخم می شوند. بدین ترتیب، تخمها تفریخ نمی شوند. اگر تصمیم گرفته اید این قناریها را با هم جفت کنید ، باید از یک قناری کرونا ویک قناری کونسورت استفاده کنید.

تحول عمدهً دیگری که در قرن حاضر به وقوع پیوسته است، پیدایش قناریهایی با رنگهای جدید است که احتمالا" شناخته شده ترین آنها قناری ردفاکتور می باشد. امتزاج قناریهای موجود با سهرهً آمریکایی سبب شد تا رنگ نارنجی- قرمز نیز در قناریها پدید آید. استفاده از مواد رنگ زا در تغذیهً پرنده در دوران پرریزی ، این اطمینان را به شما می بخشد که پرهای جدید قناری شما بهتر و زیباتر از گذشته خواهد شد.
قناریهای آوازه خوان به عنوان پرندگان خانگی


همان طور که پیشتر دیدیم ، دسته ای از قناریها صرفا" به منظور تغییر ساختمان ظاری و دسته ای دیگر صرفا" برای تغییر رنگ بدن پدید آمدند. گروه سومی نیز وجود دارد که احتمالا" مناسبترین قناریهه برای نگهداری در منزل نیز همین دسته اند و صرفا" به دلیل توانایی خواندن و صدای خوش به وجود آمده است.شناخته شده ترین مثال در این زمینه ، قناری رولر است که از ناحیهً کوهستلنی هارز در کشور آلمان منشاً گرفته است. در این منطقه ، قناریها را تربیت می کنند تا صدای رودخانه های جاری در کوهستان را تقلید نمایند وهمواره تاًکید خود را روی رسایی صدای قناری می گذارند.

نژادهای دیگری نیز از قناری رولر پدید آمده اند که در حال حاضر مشهورترین آنها احتمالا" قناری آوازه خوان آمریکایی است.در انتخاب قناری خانگی،باید عوامل مختلفی را مد نظرداشت . اگر به صدای قناری علاقه مندید، صرف نظر از رنگ یا نژاد قناری،باید یک پرندهً نر را انتخاب کنید. قناریهای نر، به شرط آنکه در دورهً پر ریزی نباشند ، معمولا" صدای دلنشینتری نسبت به ماده ها دارند. قرار دادن دو قناری در قفس مجزا، ولی در یک اتاق ،غالبا" سبب ایجاد رقابت بین آنها می شود وآنها راتشویق به خواندن می کند. از قرار دادن دو پرندهً نر در یک قفس جدا" خودداری کنید؛ چرا که غالبا" این دو پرنده به جنگ با هم می پردازند. اگر چه قناریهایی که برای شرکت در مسابقات و نمایشگاهها پرورش داده می شوند غالبا" بسیار گران قیمت هستند، قناریهایی که در فروشگاههای حیوانات خانگی در معرض فروش گذاشته می شوند معمولا" چندان گران قیمت نیستند. قناری، یکی از مناسبترین پرندگان زینتی برای نگهداری در منزل است؛ به شرط آنکه پرندهً مورد نظر یک قناری نر باشد. همیشه هنگام خرید قناری به پای این پرنده دقت کنید .قطور بودن پاهای پرنده وزیاد بودن تعداد پولکهای روی پا، معمولا" نشانهً سن نسبتا" بالای قناری است. تعیین سن دقیق قناریها فقط در صورتی امکان پذیر است که حلقه، علاوه بر سال تولد پرنده و شمارهً مخصوص یا باصطلاح کد مغازه پرنده فروشی ، معمولا" شمارهً مخصوص دیگری حک شده است که به کمک آن شناسایی پرندهً مذکور امکان پذیر می باشد. این حلقه ، معمولا" زمانی که فقط چند روز از سن جوجه ها گذشته است، در پای آنها قرار داده می شود.
تولید مثل قناریها در منزل


با استفاده از یک قفس مخصوص تولید مثل که درون آن آشیانه ای قرار داده شده است، می توان بآسانی وباموفقیت از قناریها جوجه گرفت. آشیانهً قناریها را باید با استفاده از تکه های نمد کاملا" مفروش کرد وسپس سایر مواد بی خطر مخصوص آشیانه سازی را از فروشگاه حیوانات خانگی تهیه کرد ودر اختیار پرونده قرار داد. قناری ماده، در هر دوره معمولا" روزانه یک تخم و مجموعا" 4 تخم میگذارد.

درعمل معمولا" 3 تخم نخست را بر می دارند وداخل یک قوطی کبریت که قبلا" به وسیلهً تکه هایی از پارچهً پشمی کاملا" مفروش شده است، قرار میدهند و به جای آنها ۳ تخم مصنوعی در آشیانهً قناری قرار می دهند . سپس ، در روز چهارم،پس از آنکه قناری آخرین تخم خود را گذاشت، تخمهای اصلی را سر جای خود بر می گردانند قناری ماده نیز از همان روز خوابیدن روی تخمها را آغاز می کند. با این روش، همهً جوجه ها با هم از تخم خارج می شوند وبه همین علت احتمال زنده ماندن آنها بیشتر خواهد بود. خارج کردن قناری نر از قفس ، درست پیش از تخمگذاری پرندهً ماده نیز معمول می باشد. این امر، به قناری ماده اجازه می دهد که خود بتنهایی جوجه ها یش را بزرگ کند. البته باقی ماندن پرندهً نر در قفس مشکلی به همراه ندارد و می توان به پرندهً نر اجازه داد که در این دوره نیز در همان قفس باقی بماند.جوجه قناریها ۱۳ روز بعد از تخم خارج می شوند. جوجه های جوان، پس از ۱۳ روز قدرت ترک آشیانه را پیدا می کنند وپس از گذشت یک هفتهً دیگر کاملا" از والدین خود مستقل می شوند. طی این دوره ، باید برای جوجه ها غذای مخصوص فراهم کرد وجوجه قناریها را بتدریج به خوردن دانه های سخت تر عادت داد.
f-3-3-pic.gif
f-3-1.gif f-3-2.gif f-3-3.gif
f-1-1.gif قناری فری AGI f-1-3.gif
  فرم استاندارد قناری فری AGI ایتالیایی

 Arricciato Gigante Italiano


مطالب مشابه :


نحوه نگهداری قناری در خانه

نگهداری قناری - نحوه نگهداری قناری در خانه - اصول نگهداری قناری و پرورش - نگهداری قناری
نگهداری و پرورش قناری

نگهداری و پرورش قناری مطلوب ازآن در خانه از وجودش مخصوصا در قناری های
دانستنی های قناری

از اوایل قرن شانزدهم پرورش‌دهندگان قناری در اروپا به تعليم در خانه هم قناری دارم
آموزش و پرورش کاسکو

پرورش قناری وقتی یک کاسکوی وحشی در خانه ای اهلی شود و در طول مدت اهلی شدن، صاحبش به
لانه سازي و تخم گذاري قناري و مراقبت از تخم ها

پرورش قناری . پس از مطمئن شدن از آمادگي قناري نر و ماده هر دوي آنها را بايد در يك قفس پهلوي
نکات اساسی در پرورش و جفت گیری قناری

خانه قناری به صورت باز یا نیمه تاریک مناسبترین خانه هاست،در تغذیه قناری در هنگام پرورش
اصطلاحات قناری

روشی برای به دنیا آمدن جوجه ها در یک روز; تصاویری از فروشگاه; نگهداری و پرورش قناری
شاه طوطی

روشی برای به دنیا آمدن جوجه ها در یک روز; تصاویری از فروشگاه; نگهداری و پرورش قناری
پرورش قناری پر سود است ؟

پایین خواهد آمد چون شما با آوردن حتی یک حیوان انگار یک بچه به خانه پرورش قناری در
۱۰ اشتباه متداول در نگهداری از کاسکو

پرورش قناری ۱۰ اشتباه متداول در چگونه انتظار دارید خانه یک پرنده از وسعت یک
برچسب :