درباره برادر نیما

لادبن اسفندياري, برادر  کوچکتر نيماست . او يکي از اعضاي حزب عدالت ايران بود که مقارن با کودتاي رضا خان
به شوروي رفت.  آخرين ارتباط  نيما با او به تاريخ 29 اسفند 1310 است . از سرنوشت لادبن اسفندياري بعدها خبري در
دست نيست يا به مرگ طبيعي مرد يا مانند بسياري از اعضا آن حزب شامل تصفيه هاي زمان استالين شد
از لادبن اسفندياري کتاب کوچکي به نام "علل عمومي بحران اقتصادي دنيا" در سال 1310 در تهران  منتشر شده استو مطبعه ي برادران باقرزاده.


مطالب مشابه :


شعر زیبا درباره پدر

گنجینه - شعر زیبا درباره پدر - فصلنامه قرآني _ علمي _ فرهنگي - گنجینه
شعر درباره مادر - -fereydoun moshiri-madar -sher-irani

Sherhaُُ - شعر درباره مادر تو را بیش از پدر بیچاره مادر . زجان محبوب تر دارش که دارد
اشعار در مورد غم از دست دادن پدر شعر مصیبت از دست دادن پدر، شعر ترحیم و اعلامیه

چهارده خورشید تابان - اشعار در مورد غم از دست دادن پدر شعر مصیبت از دست دادن پدر، شعر ترحیم و
متن های زیبا در مورد پدر و مادر

دهلیز تنهایی - متن های زیبا در مورد پدر و مادر - من به يادت آه را بر روي غم حك مي كنم تا بداني
شعر سهراب سپهری در مورد پدر

شعر سهراب سپهری در مورد پدر. شعر سهراب سپهری در مورد پدر. دربــــــــــــــاره .
شعر پدر

آکادمی ترانه نو - شعر پدر - ثبت ترانه های امیرعلی ترانه و ثبت سبک جدیدی از ترانه درباره وب
درباره برادر نیما

وبلاگ اختصاصی پدر شعر نو , نیما یوشیج - درباره برادر نیما - *دنیا خانه من است*
شعر استاد شهریار درباره پدر

غریبه آشنا - شعر استاد شهریار درباره پدر - کلبه ی افسوس که کانون پدر نيز
شعر پدر

ادبیات - شعر پدر - مدرسه شاهد شهید شهریاری - ادبیات . ادبیات . مدرسه شاهد شهید درباره وب. بسم
پدر __ مادرم

شعر جملات زیبا داستان کوتاه پدر __ مادرم - شعر جملات زیبا داستان کوتاه درباره
برچسب :