چکیده مباحث مبارزه با علفهای هرز مزارع گندم و جو..


به نام خدا

روز چهارشنبه سی ام بهمن ماه نود و دو یه کلاس آموزش کشاورزی با عنوان مبارزه با علفهای هرز مزارع گندم و جو در مسجد فالونک برگزار کردم که خوشبختانه با استقبال خوب کشاورزان روستاهای کوه سبز تا زرگران  مواجه شد و خوشال شدم از اینکه هم برای دعوتم و هم برای موضوع مورد بحث کشاورزا اهمیت قایل شدن..

و اما بعد..

در زیر خلاصه مطالب مطرح شده در کلاس رو گذاشتم که امیدوارم مورد استفاده دوستان قرار بگیره..البته یه چنتا نسخشو بین کشاورزای حاضر در جلسه توزیع کردم..

تعریف علف هرز: هر گیاهی به جز زراعت اصلی در مزرعه علف هرز محسوب می شود..

اما علف هرز در کل  و به صورت صد در صد مضر نمی باشد که به برخی از مزایای علف هرز اشاره می کنیم

1 . دارای سیستم ریشه ای عمیق و گسترده است که از سیلاب در نواحی شیبدار جلوگیری می کند

2. مصارف دامی دارد و بعنوان علوفه  مورد مصرف دام قرار می گیرد

3. بعنوان کود سبز در زمان آیش می تواند لحاظ شود

4. بعضی از انواع آن بعنوان داروی گیاهی مورد مصرف قرار می گیرد(خارشتر.شیرین بیان.شاطره)

5. منبعی مناسب  برای تغذیه زنبور عسل می باشند

6. با داشتن ریشه های عمیق باعث شکستن لایه های سخت و زیرین خاک می شوند.

 و اما در مبارزه با علفهای هرز مزرعه باید نکات زیر را در نظر داشت

1.      چه سمی باید مصرف کرد؟

2.      در چه تاریخی باید اقدام به سمپاشی نمود؟

3.      از چه شرکتی باید سم مورد نظر را تهیه کرد؟

4.      چه نوع سمپاشی باید استفاده شود؟

5.      و چگونه موارد بهداشت و ایمنی در سمپاشی را رعایت کنیم؟

امسال همانطور که می دانید دو نوع کشت داریم..آلف کشت کلر و ب) کشت کرپه

اما انچه که در دستور کار مبارزه با علفهای هرز قرار گرفته مدیریت علف هرز هست

به طور كلي بر اساس نتايج بدست آمده از ، اگر مزارع گندم عاري از علف‌هرز شود حدود 35% به عملكرد موجود افزوده  مي شود، چنانچه فقط سمپاشي صورت گيرد 5/22 درصد افزايش عملكرد خواهيم داشت و اگر ميانگين خسارت بدست آمده از دو روش فوق را ملاك عمل قرار دهيم، ميانگين خسارت علف‌هاي هرز به گندم در سراسر كشور حدود 30 درصد است.

آنچه مسلم است استفاده از يك روش، به تنهايي نمي تواند در بلند مدت جمعيت علفهاي هرز را كاهش دهد. در حال حاضر روشهاي تلفيقي مديريت علف‌هاي هرز در دنيا از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده و توصيه محققان بر استفاده از اين روشها است.

 مجموع روشهايي كه در مديريت تلفيقي علف‌هاي‌هرز مزراع گندم قابل توصيه مي باشد، عبارتند از:

 روشهاي پيشگيري،

 روشهاي زراعي،

روشهاي مكانيكي

روشهاي شيميايي.

براي پيشگيري از افزايش آلودگي و پيدايش گونه هاي جديد، بايد تلاش شود تا از افزايش بذر يا اندامهاي رويشي علف‌هاي‌هرز در مزرعه جلوگيري شود. مهمترين كارهايي كه بايد انجام شود عبارتند  از:

        جلو گيري از كشت بذور آلوده  به بذر علف‌هاي هرز.  

   در صورتي كه كود دامي مصرف مي شود  بايد از آلوده نبودن آن به بذر علف‌هاي هرز  مطمئن شد. توصيه مي‌شود در صورت استفاده از كودهاي دامي، از كودهاي كاملاُ پوسيده استفاده شود.

قبل از ورود ماشين آلات به مزرعه ( بخصوص ماشين آلات اجاره اي) بايد آنها را تميز نمود.

در صورت امكان از آبهاي آلوده به بذر علف‌هاي هرز استفاده نشود.

اجازه ندهيد دامها مستقيماً از مناطق آلوده وارد مزرعه شوند.

از به بذر نشستن علف‌هاي هرز اطراف مزرعه و جويهاي آب جلوگيري نمود. براي اين كار، پوشش دار نمودن جويهاي اصلي با سيمان و يا آبياري تحت فشار مؤثر خواهد بود. آتش زدن يا پاشيدن علف‌كش‌هاي تماسي در اطراف جويهاي آب نيز كمك خواهد نمود.

شخم زدن مزرعه پس از برداشت و يا پاشيدن علف‌كش‌ها ي عمومي سيستميك و كم دوام به منظور جلوگيري از به بذر نشستن علف‌هاي هرز باقيمانده و ضعيف نمودن علف‌هاي هرز دائمي نيز از جمله اقدامات موثر است.

هشياري در مورد بروز مقاومت و يا ورود علف‌هاي هرز مقاوم به علف‌كش‌ها به مزرعه

از جمله اقدامات زراعي مهمي كه مي توانند به كاهش جمعيت علف‌هاي هرز و كنترل آنها كمك كنند عبارتند از:

كشت گندم در تناوب با ساير محصولات و خودداري از كشت متوالي آن

آيش گذاشتن زمين(در زمان آیش با علفکش های عمومی کم دوام با علفهای هرز مبارزه کنیم)

كشت به موقع، رعايت عمق كاشت، تهيه بستر مناسب براي كشت و توجه به مناسب بودن حاصلخيزي خاك

ضدعفوني بذر و مبارزه با آفات خاكزي و بذرزاد

 كشت متراكم، تا حدي كه باعث كاهش عملكرد نشود

انتخاب رقم گندم مناسب، بذرهاي سالم و داراي قوه ناميه بالا و در صورت وجود استفاده از ارقامي كه قدرت رقابت بيشتري با علف‌هرز دارند.

روشهاي مكانيكي كنترل علف‌هاي هرز

روشهاي مكانيكي قابل اجرا در قبل از كشت گندم، كه مهمترين آنها عبارتند از:  سبز نمودن علف‌هاي هرز از طريق آبياري قبل از كشت و بلافاصله شخم نمودن علف‌هاي هرز سبز شده

با  وجود همه اقدامات پيشگيرانه و زراعي، چنانچه با دانش امروز بخواهيم حداكثر عملكرد را داشته باشيم، در اغلب موارد استفاده از علف‌كش‌ها اجتناب ناپذير است. البته استفاده از علف‌كش‌ها به معني آن نيست كه ساير اقدامات ضرورتي نداشته باشد.

دو نکته در مورد سم تاپیک: 1. یولاف به تاپیک مقاوم شده است...2 . علف هرز جو دره(جو موشی) جزء طیف کنترلی تاپیک نیست.(برای مقابله با جودره از سموم آپیروس و توتال استفاده کنید و همچنین باید دقت شود که جو دره حتما به مرحله ساقه رفتن و قبل از کم خوش شدن برسد)

و اما دلایل ضعف کارایی علف کش ها:

1 . تکنیک پاشش

2. اقلیم سرد

3. رطوبت کم

4. مواد تشکیل دهنده سم

نکات مهم و ضروری در سمپاشی علیه علفهای هرز مزارع

در مبحث درجه حرارت مناسب سم پاشی باید دمای مینیمم شبانه بالای (پنج)5 درجه سانیگراد باشد.

ساعات سمپاشی از 9 صبح تا 3 بعد از ظهر

● زمان جذب علفکشها متفاوت است،اما به طور کلی تا 6 ساعت پیش از بارندگی مناسب است.

● اگر دیشب یخبندان نبود و امشب هم یخبندان نبود امروز روز خوبی برای سمپاشی هست

● شرط زمان رویش علف هرز همیشه باید لحاظ شود

● علفکش های گروه سولفونید اوره به گرما و سرما و شوری حساسند و در زراعتهایی که دچار استرس و خشکی اند نباید استفاده شوند.(سم آتلانتیس)

● یولاف دو نوع هست..پاییزه و بهاره

● گر چه علفهای هرز همزمان در مزرعه سبز نمی شوند اما 90 درصد سبز شده را فدای 10 درصد هنوز سبز نشده نکنیم و سمپاشی را در زمان مناسب انجام دهیم

● سمپاش های شارژی بخاطر ریز بودن فوق العاده قطرات نازل ها برای علف هرز مناسب نیستند.

● برای مبارزه با علف هرز پیچک(سم توفوردی) باید گندم از مرحله چهار برگی گذشته و تا 8برگی و ساقه رفتن قابل استفاده هست و از زمان کم خوش شدن تا خوشه دهی قابل استفاده نیست.مجددا بعد از پر کردن خوشه ها می توان استفاده کرد.

● مزارعی که هم یولاف دارند هم جو دره باید ابتدا قبل از جو دره  با یولاف مبارزه کنیم..یا ابتدا آپیروس برای جو دره و سپس سافیکس برای یولاف استفاده کنیم.

● تمام سموم پس از تاریخ انقضا باید توسط شرکت مربوط آزمایش شود و مورد تایید مجدد قرار گیرد در غیر اینصورت مورد قبول نمی باشد.

و اما در پایان یک سوال؟به نظر شما چه مشکلاتی بر سر راه مدیریت علفهای هرز مزارع گندم وجود دارد؟

جدول علف کش های مزارع گندم وجو:

 

ردیف

نام سم

نوع علف هرز

زمان مناسب سمپاشی

مقدار مصرف در هکتار

ملاحظات

1

توفوردی

پهن برگ

 

از پنجه زنی تا ساقه رفتن گندم

1-2   لیتر

چون سم هورمونی است تا حد ممکن از مصرف متناوب آن خود داری شود

2

گرانستار

پهن برگ

 

شروع تا انتهای پنجه زنی گندم

25-30 گرم

اثرات بصورت توقف رشد علف های هرز و درادامه رشد گندم ملموس است

3

دوپلسان سوپر

پهن برگ

 

از 5 برگی تا ظهور دومین میان گره گندم

2/5-3/5 لیتر

درجه حرارت مطلوب تاثیر گذاری 10 25 درجه سانتی گرادومکانیسم تاثیر همچون توفوردی

4

بروما یسیدام- آر

پهن برگ

 

2 تا 4 برگی گندم

1/5لیتر

مکانیسم تاثیرتوقف رشد وتقسیمات سلولی

5

توتال

پهن برگ

ونازک برگ

شروع تا انتهای پنجه زنی گندم

40 گرم

در مزارع جو استفاده نشود و مرطوب بودن مزرعه در زمان سمپاشی بهتر خواهد بود

6

آپیروس

پهن برگ

ونازک برگ

از شروع دومین برگ تا ظهور دومین میان گره گندم

30-50 گرم توأم با روغن

مناسب ترین زمان مصرف 1- 4 برگی علف های هرز می باشد

7

شوالیه

پهن برگ

ونازک برگ

از 3 برگی تا انتهای پنجه زنی علف هرز

350- 400 گرم

افزودن روغن    2لیتر در هکتار اثرات بسیار مضاعفی دارد و مرحله 2- 6 برگی علف های هرز مناسب ترین  زمان مبارزه

8

تاپیک

نازک برگ

از 3 برگی تا پنجه زنی گندم

0/8-1 لیتر

از مصرف در مزارع جو خودداری شود

9

پوما سوپر

نازک برگ

در مرحله پنجه زنی علف های هرز

1/5-1 لیتر

این سم هم انتخابی و هم سستمیک  وهم تماسی می باشد  تاثیر آن از طریق ممانعت از سنتز اسیدهای چرب می باشد

 

توضیح اینکه :

مقادیر بالای دز مصرفی زمانی استفاده می شود که مناسب ترین زمان  سمپاشی در حال سپری شدن است

مقدار مصرف آب برای هر هکتار 400 – 500 لیتر می باشد

 

 

 

 


مطالب مشابه :


روش مناسب مبارزه با موش صحرایی..

روستای فالونک - روش مناسب مبارزه با موش صحرایی - آشنایی با روستای فالونک رامجرد از شهرستان
مدرنیسم روستایی..(فرهنگ روستایی)

روستای فالونک - مدرنیسم روستایی (فرهنگ روستایی) - آشنایی با روستای فالونک رامجرد از شهرستان
مشکلات و معضلات جامعه روستایی.

روستای فالونک - مشکلات و معضلات جامعه روستایی. - آشنایی با روستای فالونک رامجرد از شهرستان
کشاورزی بیودینامیک..

روستای فالونک - کشاورزی بیودینامیک - آشنایی با روستای فالونک رامجرد از شهرستان مرودشت
چکیده مباحث مبارزه با علفهای هرز مزارع گندم و جو..

روستای فالونک - چکیده مباحث مبارزه با علفهای هرز مزارع گندم و جو - آشنایی با روستای فالونک
ایمنی و بهداشت در کشاورزی..

روستای فالونک - ایمنی و بهداشت در کشاورزی - آشنایی با روستای فالونک رامجرد از شهرستان
افزایش عملکرد گیاهان زراعی..

روستای فالونک - افزایش عملکرد گیاهان زراعی - آشنایی با روستای فالونک رامجرد از شهرستان
اقتصاد روستایی..

روستای فالونک - اقتصاد روستایی - آشنایی با روستای فالونک رامجرد از شهرستان مرودشت استان
طرح هادی روستایی فالونک

روستای فالونک - طرح هادی روستایی فالونک - آشنایی با روستای فالونک رامجرد از شهرستان مرودشت
برچسب :