ایمیل اساتید مدیریت ورزشی کشور

  

رديف

نام و نام         خانوادگي      

      محل   خدمت    

                                      ايميل                         

 ۱

جلیل عابدینی

تربيت بدني شهرستان سرايان

jalil_abedini@yahoo.com

۲

آبکار - علیرضا

آزاد - ابهر

alirezaabkar@yahoo.com

۳

 اتقیا - ناهید

 الزهرا

natghia@alzahra.ac.ir 

۴

 احسانی - محمد

 تربیت مدرس

 mehsaniteh@yahoo.com

۵

 آزمون - جواد

 آموزش و پرورش

 j81azmoon@yahoo.com

۶

 اسدی - حسن

 تهران

 Hasadi66@yahoo.com

۷

اسماعیل زاده - رضا

 آزاد - مشهد

 Reza_ismaeelzadeh@yahoo.com

۸

 اسماعیلی - محمد

آزاد - تهران مرکز

 Esmaeili_m@yahoo.com

۹

 اشرف گنجویی - فریده

 آزاد - تهران مرکز

_ganjooee@iauctb.ac.ir 

۱۰

 اصانلو - پرستو

 الزهرا

posanloo@alzahra.ac.ir

۱۱

اصلانخوانی - محمد

 بهشتی

 maslankhani@yahoo.com

۱۲

 اصفهانی - نوشین

 الزهرا

nesfahani@yahoo.com

۱۳

آفرینش - اکبر

 آزاد - جنوب

 

۱۴

آقایی - نجف

 بوعلی همدان

 

۱۵

امیرتاش - محمدعلی

 آزاد - تهران مرکز

amirtash@hotmail.com

۱۶

اندام - رضا

صنعتی شاهرود

Reza_andam@yahoo.com

۱۷

باقری - قدرت الله

بوعلی همدان

Ghodratbagheri2003@yahoo.com

۱۸

بدری آذرین - یعقوب

تبریز

badriazarin@tabrizu.ac.ir

۱۹

برقی مقدم - جعفر

آزاد - تبریز

barghi@iaut.ac.ir

۲۰

بنار - نوشین

گیلان

noshinbenar@yahoo.com

۲۱

بهلکه - طاهر

 آزاد - گرگان

Taher_bahlekeh@yahoo.com

۲۲

پورسلطانی زرندی - حسین

گیلان

hpsoltani@yahoo.com

۲۳

پویان فرد - علیرضا

آزاد-  تهران مرکز

a_pooyanfard@iauctb.ac.ir 

۲۴

پیمانی زاد - حسین

 آزاد - مشهد

 

۲۵

بحرالعلوم -حسن صنعتی شاهرود

bahrololoum@yahoo.com 

۲۶

تجاری - فرشاد

آزاد - تهران مرکز

Farshad.tojari@gmail.com

۲۷

ترک فر - احمد

آزاد - شیراز

ahmadtorkfar@yahoo.com

۲۸

تندنویس - فریدون

تربیت معلم

Tondnevis@yahoo.com

۲۹

تیموری - آتوسا

آزاد - زنجان

At_teimoori@yahoo.com

۳۰

جعفری - افسر

تهران

ajafaree@chamran.ut.ac.ir

۳۱

جلالی فراهانی - مجید

تهران

mabgiddgalali@hotmail.com

۳۲

جلیلیان - غلامرضا

تبریز

 

۳۳

جمشیدیان - لیلا

آزاد - شیراز

Leila_pegah@yahoo.com

۳۴

جنانی - حمید

آزاد - تبریز

Janani_hamid@yahoo.com

۳۵

حسینی - سیدعماد

غیرانتفاعی آمل

se.hosseini@shomal.ac.ir 

۳۶

حلاجی - محسن

آموزش و پرورش

 

۳۷

حمیدی - مهرزاد

تهران

mhamidi@ut.ac.ir

۳۸

حیدری نژاد - صدیقه

چمران - اهواز 

Sedighe­_heydari@yahoo.com­

۳۹

خبیری - مهدی

تهران

mehkhabiri@yahoo.com

۴۰

خدایاری - عباس

آزاد - کرج

khodaiariabas@yahoo.com

۴۱

خروش - مجید

آزاد - علامه مجلسی اصفهان

Majid_mmf@yahoo.com

۴۲

خوشنام - ابراهیم

آزاد - جهرم

Khoshnam9696@yahoo.com

۴۳

خیابانچیان - نازیلا

 

Mis_khiabanchian@yahoo.com

۴۴

رحیمی - قاسم

آزاد - خوراسگان

Rahimi_gh@yahoo.com

۴۵

رضایی صوفی - مرتضی

پیام نور صومعه سرا

morrsoufi@yahoo.com

۴۶

رضوی - سیدمحمد حسین

شمال - مازندران

razavismh@yahoo.com

۴۷

رمضانی نژاد - رحیم

گیلان

rramzani@guilan.ac.ir

۴۸

زارعی - علی

آزاد - تهران مرکز

dr_alizarei@yahoo.com

۴۹

زردشتیان - شیرین

  رازی کرمانشاه  

Zardoshtian_shirin@yahoo.com.au

۵۰

سجادی - سیدحمید

آزاد - تهران مرکز

 

۵۱

سجادی - نصرالله

تهران

nsajjadi@ut.ac.ir

۵۲

سلطان حسینی - محمد

اصفهان

N.shosseini@edu.ui.ic.ir

۵۳

سنایی - شیرمحمد

آزاد - نوشهرو چالوس

 sanaie_ms@yahoo.com

۵۴

سیارنژاد، جمشید

آزاد -  قائمشهر

 

۵۵

سیدعامری - سیدحسن

ارومیه

 

۵۶

شاه منصوری -      عزت الله

آزاد - اراک

 

۵۷

شتاب بوشهری - سیده ناهید

اهواز

nahidshetab@yahoo.com

۵۸

شریفی - فریده

 

f-sharififar@yahoo.com

۵۹

شریفیان - اسماء

باهنرکرمان

sharifianes@yahoo.com

۶۰

شفیع نیا - پروانه

چمران اهواز

pshafineya@yahoo.com

۶۱

شفیعی - محسن

رجایی

Senior_158@yahoo.com

۶۲

شعبانی بهار - غلامرضا

بوعلی همدان

Shabani_gho@yahoo.com

۶۳

 شوشی نسب - پروین

 

 

۶۴

 شهلایی باقری - جواد

علامه طباطبایی

 

۶۵

 شیرعلی - محسن

آزاد - مبارکه

 Drshirali5@yahoo.com

۶۶

 صابونچیان - رضا

آزاد - بروجرد

 

۶۷

 صادقی بروجردی - سعید

 

 

۶۸

 صالحی - سعادت

آزاد - اراک

 

۶۹

 صانعی - سعید

امام حسین

 sssanei@ihu.ac.ir

۷۰

 صباغیان - لیلا

آزاد-علوم و تحقیقات

 Leyla_sab@yahoo.com

۷۱

 صداقت - تیا

آزاد - اسلامشهر

 

۷۲

 صفانیا - علی محمد

آزاد - آمل

  alirezasafania@yahoo.com

۷۳

 طبائیان - احمد

اصفهان

 ahtabaian@yahoo.com

۷۴

 طالب پور - مهدی

فردوسی مشهد

 Mtalebpour@ferdowsi.um.ac.ir

۷۴

 طالبی - ناهید 

 

 

۷۶

 طالبیان نیا - حسین

امام حسین

 

۷۷

 عسگریان - فریبا

تبریز

 askarian@tabrizu.ac.ir

۷۸

 عبدوی - فاطمه

 

 Fatemehabdavi@yahoo.com

۷۹

 عروف زاد - شهرام

آموزش و پرورش

 aroufzad@yahoo.com

۸۰

 علم - شهرام

آزاد - شهرری

 

۸۱

 غفوری - فرزاد

آزاد - تهران مرکزی

 farzadghafouri@yahoo.com

۸۲

 فتاحی - مسرور

آزاد - شهرری

 froughfattahim@yahoo.com

۸۳

 فراهانی - ابوالفضل

پیام نور

 faranehaa@yahoo.com

۸۴

 فرزان - فرزام

مازنداران

 ffarzamm@yahoo.com

۸۵

 فروغی پور - حمید

آزاد - بروجرد

 

۸۶

 فلاح - زین العابدین

آزاد-گرگان

 Fallah1350@yahoo.com


مطالب مشابه :


همایش تجلیل از خانواده های شهدا و ایثارگران

مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز » سامانه سجاد علمی کاربردی شهرداری
تاريخ‌ و محل‌ ‌ توزيع‌ كارت‌، تاريخ و محل برگزاري آزمون جامع وارزيابي حرفه اي

دانشگاه جامع علمی تبریز. دانشگاه جامع آموزشی دانشگاه علمی کاربردی سامانه
‌اطلاعيه ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور

ورود به سامانه جامع آموزشی دانشگاه علمی کاربردی سامانه سامانه ها مراکز
رزومه اعضای هیئت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید سامانه سجاد. پرتال دانشگاه جامع علمی کاربردی.
ایمیل اساتید تربیت بدنی دانشگاه های کشور

ایمیل اساتید تربیت بدنی دانشگاه های کشور سامانه سجاد. پرتال دانشگاه جامع علمی کاربردی.
تمرینات پلیومتریک

جذب هیئت علمی دانشگاه سامانه سجاد. پرتال دانشگاه جامع علمی کاربردی.
ایمیل اساتید مدیریت ورزشی کشور

سامانه سجاد. پرتال دانشگاه جامع علمی کاربردی. وزارت علوم تحقیقات و تبریز. badriazarin@tabrizu
منبع امتحان درس تربیت بدنی 2

جذب هیئت علمی دانشگاه سامانه سجاد. منبع امتحانی شما کتاب مبانی کاربردی تربیت
معرفی اعضای هئیت علمی گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه سامانه سجاد. پرتال دانشگاه جامع علمی کاربردی.
آدر س پستی موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی 1

جنب دانشگاه علمی کاربردی. نبش میدان شهرداری مشهد- بلوار سجاد- خیابان حامد جنوبی
برچسب :