توليد نخ دولا روی ماشین رينگ (تمام تاب)

تاب دو لا به وسيله سيستم  عينکی و شيطانک به دو نخ توليد شده اعمال می شود . نيمچه نخ هايی که به صورت موازی  تحت کشش قرار گرفته اند بعد از عبور از غلتک های جلويی سيستم کشش با هم ترکيب ميشود . تا با يک تاب از پيش تعيين شده امکان ايجاد نمره نخ مورد نياز را فراهم آورند . کاربرد نخ های سايرو با توجه به پتانسيل مواد اوليه در بخش های الياف بلند , واقعا هيچ محدوديتی وجود ندارد و می توان نخ هائی از پشم خالص , مخلوط الياف مصنوعی – پشم و نيز الياف صدرصد مصنوعی را با سيستم ريسندگی سايرو توليد کرد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

کما بيش علاقه روز افزونی به ريسندگی الياف مصنوعی به ويژه نخ های کش بافی و پر حجم اکريليک وجود دارد .

به نظر ميرسد خروجی اصلی نخ های سيستم سايرو در بخش پوشاک است بويژه لباس روی زنانه و به ميزان کمتری پوشاک مردانه و بچه گانه .

اخيرا علاقه قابل توجهی به استفاده از نخ های سيستم سايرو در منسوجات داخلی نشان داده شده است .

در اين ارتباط ذکر اين نکته مهم است که نخ های سايرو نازک را می توان از نمره های پشمی که ديگر برای نخ های معمولی کافی نيست توليد کرد .

محدوده توليد نخ های فاستونی برای کاربرد های متفاوت به شرح زير است.

 

الف) بخش ریسندگی

در ورای اصلاحات بخش سيستم کشش تغيراتی در کريل ريسندگی رينگ مورد نياز بوده است زيرا دو برابر بسته های تغذيه را بايد در سيستم جای داد که تنظيم بسته ها ميتواند سه رديفی يا چهار رديفی باشد .اين تغييرات را ميتوان به سهولت وارد هر ماشين ريسندگی رينگ کرد . با توجه به فاکتور تاب اين نکته مهم است که فاکتور تاب در دامنه تاب های متداول قرار می گيرد گرچه تحت شرايط خاصی استثناهائی وجود دارد.

يکی از پيش نياز های رضايت بخش منطقه دوک عبارت از بخار دهنده خلاء است . بخار دهی را بايد در دو مرحله انجام داد , در درجه حرارت بالاتر و با تخليه پراکنده .

 

ب) بخش بافندگی

اصولا سيستم سايرو را ميتوان به خوبی به عنوان تار و پود مورد استفاده قرار داد . از آنجايی که نخهای سيستم سايرو از نقطه نظر خاصی با نخهای معمولی فرق دارند , تنظيم معمول ماشين بافندگی را نبايد بدون آزمايش قبول کرد . بسياری از اپراتور ها به بازرسی پارچه ها می پردازند .  با توجه به تراکم پارچه , ممکن است  اصلاحاتی مورد نياز  باشد . کمابيش , مشکلات بافندگی در ماشين های اير جت دارای پود گذاری زياد رخ می دهد . به علت روش پود گذاری منحصر به فرد , اين مشکلات دارای ماهيت مکانيکی می باشد . حتی در فرايند کش بافی نيز مشخصات ويژه سيستم سايرو را بايد در نظر گرفت. گره ها بايد کاملا محکم باشند و سر نخ بلند تری داشته باشند . تجربه نشان داده است که در نخهای با تاب  S   برای عمل گره زدن در اتو کنر بايد به دو سر نخ تاب  Z    اعمال شود و عکس آن نيز صادق می باشد.

در شرکت های دارای مديريت عالی , ميزان کارايی بخش  بافندگی حدود 98 در صد است . هنگام کار با نخهای سيستم  سايرو ,  مشخص شده است  ميزان کارايی کمی کمتر است . يکی از دلايل کارايی نه چندان زياد بافندگی را می توان به تمتيل دير کردن تار نسبت  داد که گاهی هنگام بافتن سايرو رخ ميدهد در مرحله تکميل , پارچه ها ی بافته سيستم سايرو نيازمند عمليات تکميلی متفاوت در مقايسه با پارچه های معمولی می باشند

تجهيزات و وسايل سيستم سايرو به منظور توليد نخ در سيستم سايرو , می بايد  نيمچه نخ های  تغذيه شده به ماشين , از قسمتهای مختلف راهنما ها , کندانسور ها , مناطق کشش و قسمت کنترل پارگی عبور کرده تا بعد از اعمال تاب در نخ , روی  ماسوره  پيچيده شود که به شرح هر يک از تجهيزات و وسايل می پردازيم .

 

 

الف ) راهنمای نيمچه نخ ها REAR ROVING GIDE REAR ROVING GIDE

پس از باز شدن نيمچه  نخ ها  از روی بوبين های موجود بر روی ماشین , ميبايد هر جفت نيمچه  نخ به غلتک های عقبی ناحيه کشش تغذيه شود , که برای کنترل و راهنمايی اين نيمچه  نخ ها به غلتک ها و همچنين تامين فاصله تعيين شده بين دو نيمچه  نخ بايد از يک راهنمای مخصوص استفاده گردد که اين راهنما در پشت غلتک عقبی قرار دارد . نيمچه نخ ها بعد از عبور از قسمتهای مارپيچ تعبيه شده در راهنما , از قسمت پايه ميله های راهنما به سمت غلتک کشش هدايت می شود .

 

 

ب) کندانسور منطقه ميانی CENTER ROVING GUIDE

پس عبور نيمچه  نخ ها از جفت غلتک عقبی وارد منطقه کشش می شوند که در اين مرحله يک مقدار کشش جزئی به نيمچه نخ ها اعمال می شود . برای جلوگيری از تغيير فاصله نيمچه نخ ها در اثر اعمال کشش و همچنين برای جلوگيری از پراکندگی الياف نياز به يک کنترل کننده فاصله نيمچه نخ ها می باشد .اين کنترل کننده قبل از غلتک ميانی آپرون دار قرار  دارد .

 

 

ج) غلتک ميانی شيار دار

اگرچه برای کنترل الياف از يک کنترل کننده قبل از غلتک های  ميانی  استفاده شده ولی  برای کنترل بيشتر الياف لازم است که غلتک های فوقانی ميانی که باعث حرکت آپرون هستند دارای يک شيار با فرو رفتگی در وسط روکش غلتک باشند . عمق شيار بين يک تا دو ميليمتر و عرض شيار 25 ميليمتر می باشد .

 

 

د) کندانسور منطقه اصلی FRONT ZONE CONDNSER 

از آنجائی که در ماشين از نيمچه نخ های حاصل از ماشين فينيشر که به نيمچه نخ های مالشی معروف هستند استفاده می کنيم , لازم است که به طور جدی از کندانسور استفاده کنيم . به علت زاويه ای که نيمچه نخ ها با خط تماس غلتک جلو  می سازند و همچنين کم تاب بودن نيمچه نخ ها ,  بر جستگی جلو در در صورت عدم وجود کندانسور زياد ميباشد که با نصب کندانسور ها کاهش قابل ملا حظه ای در ضايعات جعبه مکش با نيمچه نخ های مالشی حاصل می گردد .

 

 

ه) دستگاه متوقف کننده  نخ BREAK OUTDEVICE

خاصيت اصلی تکنولوژی سايرو  عبارت از دستگاه  متوقف کننده است که يکی از مشکلات اساسی را حل می کند . اگر يکی از نخ ها پاره شود نخ ديگر به مدت زمان قابل توجهی دور ماسوره خواهد پيچيد و کسی متوجه آن نخواهد شد . در نهايت خطر های کيفيتی برای مراحل بعدی توليد را در بر خواهد داشت . اين مشکل توسط يک دستگاه مکانيکی کم خرج حل شده است که دائما بر مسير نخ نظارت دارد و شامل يک فلاپ متحرک با دو پين است . که بين پين ها نخ دولا حرکت می کند . اگر يکی از دو نخ پاره شود , ديگری به يکی از طرفين منحرف خواهد شد تا با يکی از پين ها تماس برقرار کند  و باعث ميشود پين به فلاپ ضربه بزند . اگر فلاپ به طرفين بيفتد , نخ دور دو پين می پيچد و مانع از وارد شدن تاب می شود در نتيجه وزن ذاتی فلاپ و پيچش دورپين ايجاد تاب می کند تابی که هنوز در بخش بالای فلاپ موجود است ديگر برای فرايند ريسندگی يک تار نخ کافی نخواهد بود ونخ دوم که پاره می شود فلاپ متحرک دستگاه متوقف کننده نخ به يک طرف می افتد و به اپراتور ماشين در خصوص ايجاد وضعيت غير عادی هشدار می دهد .

مقايسه نخ سايرو و نخ دولای معمولی

نخ سايرو از نظر خصوصيات دينامو متری در بسياری موارد مانند نخ کلاسيک است طبق آزمايشات و عکس برداری هايی که از دو نخ سايرو نخ دولای معمولی در شرايط ثابت به عمل آمد مشاهده شد که نخ سايرو  در برخی خصوصيات برتر از نخ دولای معمولی است که از خواص بر جسته نخ سايرو استحکام و ازدياد طول بالای آن ,  پرز کمتر و سطح مقطع گرد آن می باشد که خواص ويژه پارچه از قبيل جلا و زير دست را افزايش می دهد .

مقايسه سيستم سايرو و رينگ معمولی از لحاظ هزينه اقتصادی مراحل خط توليد رينگ و سايرو را اگر با هم مقايسه کنيم به شرح زير است :

رينگ معمولی 

رينگ سایرو       

مرحله بخار

مرحله بخار                                                        

اتو کنر

اتوکنر                                                               

دولا کنی ودولاتابی

-------------

مرحله بخار

-------------

 

   حال با توجه به نمودار بالا حذف مراحل دولا کنی دولا تابی و مرحله بخار در سيستم سايرو  مشاهده می شود که در اين سيستم هزینه دستگاه ها و حقوق کارگران و برق مصرفی به مراتب کمتر سيستم رينگ معمولی است . پس می توان نتيجه گرفت که سيستم سايرو نسبت به سيستم رينگ معمولی با صرفه تر است.


مطالب مشابه :


کشباف دولا

کاموا بافی - کشباف دولا - سفید برفی وقتي دونه ها رو سر گرفتيد ، 2 رج كشباف ساده ( 1 زير و 1 رو
کت توری

کاموا بافی - کت توری - سفید بافت را دولا کرده از ژشت بافت با نخ وسوزن
کشباف دولا به 2روش

آموزش بافتنی با دست (دومیل و قلاب بافی ) - کشباف دولا به 2روش - چهار محال و بختیاری (شهرکرد
پتو و متکای قلّاب بافی

چهل تیکّه - پتو و متکای قلّاب بافی یک - کاموای دولّا ( معمولا به کاموای *لادن* معروفه.
توليد نخ دولا روی ماشین رينگ (تمام تاب)

شهرام نساج - توليد نخ دولا روی ماشین رينگ (تمام تاب) - شعر.دو بیتی.داستان.اصول زندگی و موفقیت
ژاکت زنانه

کاموا بافی لباس ۸ عدد کاموای ۱۰۰ گرمی استفاده شده که در هنگام بافت این کاموا دولا شده است .
قالی بافی

دار قالی بافی در مرحله در بافت قالی را صوف می گویند و آن عبارت است از رشته نخی دولا
پانچ مربع

کاموا بافی - پانچ مربع - سفید این مستطیل را دولا می کنیم که میشود (70*70)
بافت ژاکت و شلوار نوزاد

خطی که با رنگ قرمز نشان داده شده روش بافت دولا است.
کلاه 6ضلعی

کاموا بافی - کلاه 6ضلعی ميتوانيد از كامواي متوسط دولا نيز استفاده كنيد ) 2 کلاف 100 گرمی
برچسب :