نظام جمع

نظام جمع

در نظام طبیعت نیز حرکت از راست به چپ تنظیم شده اند، حرکت بیشتر سیارات ، حرکت خون، گردش ساعت، حرکت مدار زمین و ...

در اسلام علاوه بر دستورها و تمرین های نظامی که از راست به چپ بوده است، هنگام اقامه ی نماز نیز پیامبر ( ص) نحوه صف بستن در جماعات را همیشه از راست تمرین می داده اند. این رعایت موجب می شد که هر فرد هنگام ورود ، به اولین جای خالی در سمت راست خود برود. این عمل باعث می شود که از رشد روحیه تفاخر طلبی ، تک روی یا موقعیت طلبی جلوگیری شود. اسلام به همه آموزش می داد که همه آحاد مردم مانند دانه های شانه با هم برابرند و در برابر قانون باید یکسان رفتار کنند.

آداب نظامی در تمامی کشورها و ارتش جهان، فرمان از راست است و در حرکات اجتماعی بدون تفنگ در توقف یا حرکت از راست به چپ نظام می گیرند و در یک مجموعه افراد قدهای متفاوت از سمت راست به چپ در دو جهت از قد بلند به قد کوتاه مرتب می شوند.تا فرمانده بتواند از تمامی جهات و حرکات آن ها را کنترل و مورد بازرسی قرار دهد. و شکلی منظم و صعودی را در ذهن ایجاد کنند.

هدف از نظام جمع چيست ؟

در نيروهاي مسلح، براي بالابردن هماهنگي فرد يا گروه و هم چنين براي افزايش کارآيي نظاميان و تنظيم حرکات آنان و نيز براي فرمانبرداري عمومي از فرماندهان، «نظام جمع» آموخته مي شود.
 

چند هدف از آموزش نظام جمع :

- افراد قدرت کنترل و هماهنگي اندام و اعضا و حتي حواس خود را بدست آورند. - اطاعت دقيق و آگاهانه از فرماندهان را بياموزند تا به هنگام دفاع ، کارآيي بيشتري داشته باشند.
- در لحظه هاي حساس نبرد، خيلي زود متشکل مي شوند و فرصت کمتري براي پيشروي و حمله به دشمن بدهند.

قوانين نظام جمع :
آموزش نظم عمومي (نظام جمع) در نيروهاي مسلح ، با آموزش حرکاتي منظم و از روي قاعده شروع مي شود. هر حرکتي در نظام جمع بدنبال «فرمان» خاصي صورت مي گيرد. در نظام جمع و فرمان از دو جزء تشکيل شده است.
1 – خبر
2 – اجرا
«خبر در نظام جمع، آگاهي و ايجاد آمادگي در فرد براي هماهنگي با جمع است. «اجرا» هماهنگ شدن عملي با جمع، اطاعت از فرمان و اجراي عمل خاصي است که فرمانده دستور آن را داده است.
فرمان «از جلو نظام» را مثال مي زنيم. در اين فرمان «از جلو» خبر است و «نظام» اجرا.
معمولاً فرماندهان ميان خبر و اجرا چند ثانيه به نيروهايش فرصت مي دهد. از جلو نظام فرماني است براي پشت سر هم قرار گرفتن نفر است.
فرمانده جزء يکم يعني خبر را با صداي بلند و کشيده به گوش افرادش مي رساند. از جلو......
افراد با شنيدن جزء خبر از فرمان از جلو نظام، به سرعت پشت سر هم قرار مي گيرند سپس فرمانده جزء دوم فرمان را با صداي کوتاه و محکم اعلام مي کند.

 

قوانین نظام جمع و روش اجرای آن :

نظام جمع از یک دسته حرکات منظم و با مفهوم مشخص تشکیل شده است ، هر حرکت نظام جمع از دو جزء تشکیل شده است:۱ خبر   ۲ اجرا

«خبر در نظام جمع، آگاهی و ایجاد آمادگی در فرد برای هماهنگی با جمع است. «اجرا» هماهنگ شدن عملی با جمع، اطاعت از فرمان و اجرای عمل خاصی است که فرمانده دستور آن را داده است.
فرمان «از جلو نظام» را مثال می زنیم. در این فرمان «از جلو» خبر است و «نظام» اجرا.
معمولاً فرماندهان میان خبر و اجرا چند ثانیه به نیروهایش فرصت می دهد. از جلو نظام فرمانی است برای پشت سر هم قرار گرفتن نفر است.

فرمانده جزء یکم یعنی خبر را با صدای بلند و کشیده به گوش افرادش می رساند. از جلو……
افراد با شنیدن جزء خبر از فرمان از جلو نظام، به سرعت پشت سر هم قرار می گیرند سپس فرمانده جزء دوم فرمان را با صدای کوتاه و محکم اعلام می کند.

نظام :

افراد با شنیدن جزء دوم فرمان از جلو نظام، دست چپ خود را در حالی که کاملاً کشیده شده است به طرف بالا پرتاب می کنند. بصورتی که پنج انگشت به هم چسبیده باشد و انگشت بزرگ دست چپ آنها با شانه چپ نفر مقابلشان چهار انگشت فاصله داشته و کف دست آنها را به زمین و تقریباً موازی آن باشد. مسلماً اولین نفر دست خود را بلند نمی کند، زیرا کسی را در مقابل خود ندارد.
نتیجه این فرمان، آن است که تمام افراد دقیقاً پشت گردن هم قرار می گیرند. به فاصله ی یک دست با نفر جلو و عقب خود فاصله خواهند داشت.

بلافاصله بعد از فرمان «از جلو نظام» فرمانده، «خبردار» می دهد. «خبردار» نیز از دو جزء تشکیل شده است. «خبر» و «دار» با شنیدن فرمان خبردار، دست چپ با شتاب به پائین می افتد و همزمان مشت شده و در امتداد خط دوخت شلوار قرار می گیرد.

 راست راست: تغییر سمت 90 درجه به سمت راست.

جزء اول: نفر بر روی پاشنه پای راست به پنجه‌ پای چپ به کمک حرکت سریع شانه‌ها به اندازه 90 درجه به سمت راست می‌چرخد این حرکت در حالی صورت می‌گیرد که بدن به طور کامل راست، دست‌ها به بدن چسبیده و کشیده، سر بالا، پای چپ کشیده و پاشنه متمایل به خارج باشد.

جزء دوم: پس از انجام گردش و مکث لازم پای چپ بدون این که خم شود از کوتاهترین راه به پای راست می‌چسبد.

به چپ چپ: تغییر سمت 90 درجه به طرف چپ

جزء اول: نفر روی پاشنه پای چپ و پنجه‌ی پای راست به کمک حرکت سریع شانه‌ها به اندازه 90 درجه به سمت چپ می‌چرخد، در حالی که بدن به طور کامل راست، دست‌ها به بدن چسبیده کشیده، سر بالا، پای راست کشیده و پاشنه متمایل به خارج باشد.

جزء دوم: پس از انجام گردش و مکث لازم پای راست بدون آن که خم شود از کوتاه‌ترین راه پای چپ می‌چسبد.

عقب گرد: تغییر سمت 180 درجه از طرف چپ به سمت عقب

جزء اول: نفر روی پاشنه پای چپ و پنجه‌ی پای راست به کمک حرکت سریع شانه‌های به اندزه 180 درجه به سمت چپ می‌چرخد در حالی که بدن به طور کامل راست، دست‌ها به بدن چسبیده و کشیده، سر بالا،‌ زانوی پای راست در گودی پشت زانوی پای چپ قرار می‌گیرد.

جزء دوم: پس از انجام گردش و مکث لازم، پای راست از کوتاه‌ترین راه با ضربه به پاشنه پای چپ می‌چسبد.

 

  

                                


مطالب مشابه :


فروش لیزینگی کشنده اسکانیا مدل r420 شرکت ماموت دیزل،اسکانیا لیزینگی ۴۲۰

فنی و نحوه ورو فرمان چوبی پوشش داده شده با چرم مشکی و مزین به دوخت‎های قهوه
نظام جمع

ساعت بند چرم نحوه صف بستن آداب نظامی در تمامی کشورها و ارتش جهان، فرمان از راست است
بـــــررسی MG 550

با اینکه روکش ماشین، چرمی است و در قسمت هایی که باید دوخت داشته نحوه قرار گرفتن فرمان
فروش لیزینگی در سال ۹۲ آغاز شد

فنی و نحوه ورو فرمان چوبی پوشش داده شده با چرم مشکی و مزین به دوخت‎های قهوه
فهرست لوازم و تجهيزات عمومي و تخصصي كوهنوردي

در حد صعودهای یک روزه و چند روزه سبک انتظار داشت و به دلیل داشتن دوخت نحوه انجام فرمان
بررسی ماشین انگلیسی-چینی MG 550

با اینکه روکش ماشین، چرمی است و در قسمت هایی که باید دوخت داشته نحوه قرار گرفتن فرمان
بررسی ماشین انگلیسی -چینیMG550

با اینکه روکش ماشین، چرمی است و در قسمت هایی که باید دوخت داشته نحوه قرار گرفتن فرمان
تیپ های شخصیت

چرم آن قسمت برای این كه توی صف بیكار نباشید، می‌توانید از فرمان طراحی دوخت
بررسی مرسدس بنز AMG GT مدل 2016

می‌کند؛ تودوزی چرم مشکی مزین به دوخت های قرمز رنگ، در فرمان, سرویس دوره نحوه استفاده
برج چرخان و پوياي DaVinci در دبي

طراحی و دوخت ساعت بند چرم اين چرخش ميتواند طبق فرمان اهالي ساكن در يك طبقه باشد.
برچسب :