موارد استفاده از تفاله چغندر

 

اسنفاده از تفاله بعنوان خوراكدام:

 -- تفاله چغندر جهت خوراك دام به دو صورت مي توان مورد استفاده قرار مي گيرد

۱- تفاله خشك : تفاله خشك بطوريكه در آزمايشات متوالي نشان داده شده ماده اي است كه چنانچه همراه با مواد دانه اي مانند بلغور - سبوس و ذرت به دام داده شود داراي ارزش بيشتري ذر مقايسه باجيره هاي دانه اي خواهد بود . هرگز نبايد تفاله خشك را بعنوان تنها ماده هيدروكربنه به دام دا زيرا در اينصورت تفاله خشك تمام ارزش خود را نشان نخواهد داد ولي در صورتيكه تفاله را با مواد دانه اي مخلوط كرده و در دسترس دام بگذارد هم مواد دانه اي بهتر جذب خواهد شد و هم از نفخ شكم جلوگيري مي شود و همچنين ثابت شده است كه در توليد شير بيشتر نيز موثر مي باشد يكي از علل مهم پر ارزش بودن تفاله در دامداريها اينستكه وقتي تفاله با مواد دانه اي مخلوط ميگردد و باعث ميگردد كه دامها به ميزان بيشتري از غذاهاي داده شده استفاده نماييد و بدين ترتيب باعث يك ازدياد وزن مداوم و بدون وقفه ميگردد.

۲- تفاله آبدار : تفاله آبدار معمولا در گودالهي كم عمق بسيار بزرگي ذخيره مي شوند اين گودالها عبارتست از يك زمين فرش  شده كه با ديواره هاي بسيار محكم محصور شده است . در اين گودالها در تفاله آبدار آبدار يك فرمانتاسيون اسيدي انجام ميگيرد و سپس با فواصل مناسبي بطوريكه تفاله پوسيده نشود مصرف ميگردد . تفاله سيلو شده  خيلي بيشتر از تفاله اي كه در هواي آزاد گذاشته شده باشد ميماند و از اين لحاظ بر تفاله سيلو نشده ارجحيت دارد .

-- استفاده از تفاله در ساخت چسب پكتين :

اساس توليد پكيتن از تفاله بدين صورت است كه ماده خشك تفاله - تقريبا محتوي ۴۰٪ مواد پكتيك و و آرابان است كه در آب سرد غير قابل حل بوده ولي در گرما بتدريج حل مي شود . مواد فوق در دماي بالاتر از ۱۰۰  ( بكمك گرم كردن آب در يك اتو كلاو )  سريعا حل مي شود و پس از ۲۰ دقيقه حرارت دادن در دماي ۱۲۵ - ۱۳۰ درجه يانتي گراد و فشار ۴/۲- ۸/۲ اتمسفر تقريبا تمام مواد پكتيك و آرابان تفاله وارد فاز محلول ميگردد. با جدا كردن محلول مواد پكتيك از مواد غير قابل حل تفاله به كمك پرس كردن و بعد تغليظ محلول تا ۵۰٪ ماده خشك توده وسكوز چسبندهاي بدست مي آيد همان كه همان چسب پكتين است . رنگ چسب پكتين كدر و قدرت چسبندگي آن از قدرت چسبندگي چسبهاي معمولي مثل دكسترين و ضمغ آراييك كمتر است ولي چسب پكين براي صنايع نساجي و چاپ چسب كاملا مناسبي است

---  استفاده از تفاله در تهيهوانيل

وانيل اولين ماده خوشبوئي است كه در صنايع غذايي در دنيا مورد استفاده قرار گرفته است و اساس تهيه وانيل از تفاله بدين صورت است كه قارچ مخصوص را بر روي تفاله چغندر كشت مي دهنند و از آن وانيل بديت مي آورند .بگفته آقاي مارسل آستر رئيس آزمايشگاه بيولوژي وابسته به NRA مستقر درشهر  مارسي (( براي تهيه وانيل - تفاله چغندر يك ماده اوليه ايده ال است)) تفاله در همه جا به فراواني يافت شده بهاي آن بسيار ارزان است از لحاظ اسيد فنوليك بسيار غني است نسوج تشكيل دهنده آن خاصيت چوبي ندارد و تفاله به آساني هيدروليز مي شود . مراحل ساخت وانيل به صورت زير است : اولين مرحله اين فرآيند عبارتست از آزاد كردن اسيد فروليك كه تقريبا ۹۰٪ اسيد فنوليك در تفاله را تشكيل مي دهد. در مرحله بعد انتخاب قارچ مخصوصي به نام  PYCNOPORUS  CINNALARINATOUS است كه ان قارچ داراي اين قدرت است است كه عناصري را كه در تركيبات سلولي خود حاوي هسته هاي مواد معطر هستند مي تواند تغيير شكل داده و  آزاد نمايد . پس از تماس با تفاله چغندر در مدت چند روز رشته هاي قارچ اسيد فرميك موجود را به وانيل و ساير ملكولهاي معطر تبديل مي نمادي

--- موارداستفاده از باگاس نيشكر

 بعنوان سوخت : متداولترين روش استفاده از باگاس بعنوان سوخت در كوره هاي بخار است و بخار است و خاكستر حاصله از سوخت باگاس همراه با گل بعنوان سوخت در كوره هاي بخار است و خاكستر حاصله از سوخت باگاس همراه با گل صافي بعنوان كود مصرف مي شود

--- صنعت كاغذسازي

صنعت كاعذ سازي كه از اجزاء لاينقك در كاخانجات فند از نيشكر مي باشد . در حال حاضر كشورهاي آمريكا و پرواز نظر تهيه كاغذ از باگاس در سطح جهاني از اهميت ارزش بالائي برخودار بوده بطوريكه انواع كاغذها از باگاس در اين كشورها تهيه ميشود .

--- ساخت نوعي چوب مخصوص سقف و ديدارساختمان :

طرز كار بدين نحو است كه ابتدا باگاس همراه با سود پخته شده ورزين - موم - پكتوسلولز همراه باگاس از آن جدا شده و خمير حاصل كه به FELTING مشهود مي باشد - پس از افزودن مواد مخصوص براي جلوگيري از نفوذ آب و رشد موريانه در ابعاد و ضخامت قالب گيري و خشك شده و بعنوان الوار در سقف و ديوار ساختمان استفاده مي شود نوع بخصوصي از اين چوب مخصوص عايق كردن ساختمانها از صدا موارد استفاده قرار مي گيرد .در آمريكا با افزايش آهك و سيمان به خمير مخصوص باگاس نوعي آجر ساختماني تهيه مي شود كه علاوه بر سبكي بخاطر جلوگيري از نفوذ صدا و حرارت بسيار مورد توجه قرار گرفته است . اين آجريا چوب مخصوص با نام تجارتي
CELOTEX به بازار عرضه شده است

--- تهيه PITH

همانطوريكه قبلا اشاره شد در شستشوي باگاس قبل از تهيه چوب CELOTEX مقدار زيادي از ذرات بسيار ريز قسمتهاي داخلي ني از الياف جدا ميشود كه با جمع آوري و خشك كردن آنها ماده بسيار و متخلخل در مقياس هزاران تن بدست مي آيد كه كلا در صنايع توليد كننده مواد منفجره مورد استفاده قرار ميگيرد .

--- تهيه موم مايع :

موم بدست آمده از شستشوي باگاس نيز پس از افزودن موادي كه انرا به صورت مايع نگه ميدارد هموژنيزه و در ابعاد وسيع براي پوشاندن سطح ميوه بخصوص مركبات و سيب قبل از ورود به سردخانه استفاده مي شود .

--- تهيهآلفاسلولز :

از ذرات بسيار ريز باگاس كه اصطلاحا به آن BAGACILO با گاسيلو مي گويند جهت توليد آلفا سلولز استفاده ميشود كه ماده اصلي يك نوع پارچه پلاستيكي بنام رايون ميباشد ضمنا مشتقات ديگر آلفا سلولز در تهيه مواد منفجره استفاده مي شود

--- تهيهپلاستيك

 نوع ديگري از پلاستيك بنام والايت كه توسط يك كمپاني آمريكاي  ------ ازباگاس تهيه شده كه بيشترين مورد مصرف آن تهيه صفحه مخصوص گرامافون مي باشد.

تهيه خوراك دام :

ابتدا باگاس را به بصورت خمير درآورده و ۲۲.۵ ٪ از اين خمير با افزايش ۲ ٪ اوره و ۴۶٪ ملاس و ۱۱٪ سويا و ۱۸.۵٪ ذرت خوراك دامي تهيه مي شود كه مي تواند به عنوان يك جيره كامل مصرف شود.

توليد فورفورال و مشتقات آن :

از محصولات ديگري كه از باگاس بدست مي آيد فورفورال مي باشد بدين ترتيب كه خمير باگاس به نسبت يك به ده با اسيدسولفوريك ۳٪ مخلوط و در درجه حرارت ۱۵ درجه سانتيگراد به مدت يك ساعت نگهداري مي شود پس از تصويه وتقطير ماده بي رنگ و فرار فوفورال با فرمول شيمياي ------ بعنوان حلال در صنايع پلاستيك سازي و توليد رنگ مورد استفاده قرار مي گيرد از مشتقات فورفورال و استن به نسبت هاي مختلف دوماده به نام هاي فورفوريل ايدين و در فورفوريل ايدين بدست مي آيد كه اين دو ماده با هم و با فورفورال به نسبت هاي مختلف تركيب شده توليد پولي مرهائي مينمايد كه به عنوان چسب در تهيه پودر ريخته گري - در كارهاي ساختماني و به عنوان رنگ  هاي ضد خورندگي مورد استفاده قرار مي گيرد كه از جمله  معروفترين اين پلي مرها ملامين مي باشد كه براي تهيه ظروف غذا و براي عايق كردن ظروف فلزي مورد استفاده قرار ميگيرد .

از مشتقات ديگر فرفورال كه با اسيد سولفوريك بدست مي آيد مانند هيدروفورآميد و يا فورال اكريليك و فوران اكروئلين بعلت دارا بودن خواص قارچ كشي كه در داروسازي گياه پزشكي استفاده مي شود . محصول ديگري از فورفورال از همين خانواده بعنوان علف كش مورد استفاده قرار مي گيرد .

--- تهيه گازمتان

بدين نحو عمل مي شود كه ابتدا باگاس توسط ديوكسين DIOXANE با فرمول    بصورت خمير در آمده و پس از افزودن باكتريهاي توليد كننده اتريم CELLULOYTIC  - ۰.۰۳ كلوتاميك اسيد مورد تخمير قرار گرفته و از هر كيلو گرم باگاس حدود ۲۰۰ سي سي گاز متان با درجه خلوص ۶۸٪بدست مي آيد كه مي توان بعنوان سوخت استفاده مي شود

تهيه قند چوب يا XYLOSE

دريافت ديواره نيشكر يك ماده آلي بنام XYLOSE وجود دارد كه با روش تخمير از باگاس جدا شده و سپس با هيدروليز به XYLOSE  يا قند چوب دارد با روش تخمير از باگاس جدا شده و سپس با هيدروليز به XYLOSE  يا چوب كه يك قند ۵ تايي با فرمول شيميايي    ميباشد - توليد مي شود كه به علت شيريني براي افرادي مبتلا به ديابت مورد استفاده قرار مي گيرد . ضمنا در صنعت رنگ سازي و چرمسازي نيز مورد استفاده قرار مي گيرد .  

شکلهای مصرف تفاله

 

همان طور که بیان شد،تفاله چغندر قند به علت داشتن مواد قندی، مواد پروتءینی و اسیدهای آمینه، ترکیبات آلی مختلف، الیاف، سلولز، همی سلولز و مواد معدنی مانند پتاسیم، سدیم، کلسیم، منیزیم، فسفات و…. از ازرش تغدیه ای مناسب برای دامها برخوردار است، این ارزش با اضافه کردن ملاس به تفاله فزونی  می یابد. به هر حال تفاله با شکلهای مختلف توسط دامداران از کارخانه خریداری می شود:

-تفاله تر با پرس کم: مقدار ماده خشک آن غالبا" حدود 12تا18 درصد است و گرچه برای مصرف مستقیم دام مناسب است، اما به علت بالا بودن رطوبت سریعا" فاسد می شود.

- تفاله تر پرس شده: میزان فشرده سازی آن بیشتر بوده ولذا درصد ماده خشک آن 18تا20 وگاهی به 24 درصد می رسد.قابلیت نگهداری این نوع نیر اندک است.

تفاله تر با پرس شدید: درصد ماده خشک آن به 35تا40 درصد    می رسد و قابلیت نگهداری آن نسبت به انواع قبلی بهتر است.

-تفاله خشک ملاس دار: مقدار ماده خشک آن به 88تا90 و گاهی تا95 درصد می رسد. این نوع تفاله معمولا" به صورت تفاله خشک پرک، تفاله خشک انگشتی یا تفاله خشک بلوکی  برای فروش به دامداران عرضه می شود.

-گاهی در کارخانه های  تولید خوراک دام، تفاله های خشک با مکملهای غذایی دیگری مانند پودر استخوان و پودر گوشت و سایر مواد مغذی مخلوط شده و با ماده خشک حدود 88 تا 90 در اختیار دامداران قرار می گیرد.


مطالب مشابه :


شرکت قند و شکر

· سایر فرآورده های باگاس شامل فورفورال ـ آلفا تولید کاغذ از باگاس ، فارغ از
شرکت کشت و صنعت کارون

فرآورده های فرعی کارخانه عبارتند از باگاس تولید نئوپان و خوراک دام و کاغذ و فورفورال
روشهای نوین بازیافت وکاربردهای جدید ضایعات کارخانجات قندوشکر

صنایع کاغذ سازی، تولید نئوپان ، تخته ، فورفورال و استفاده از باگاس در تولید مواد عایق
فورفورال

كلمه فورفورال از لاتين مي آيد و در مانند باگاس نيشكر در طي يك تولید کننده پرده
موارد استفاده از تفاله چغندر

طراحی و تولید از محصولات ديگري كه از باگاس بدست مي محصول ديگري از فورفورال از
چندسازه چوب پلاستیک (4)

ساخت محصولاتی مانند فورفورال سالهای آتی میزان باگاس تولید شده از مرز 5/3 میلیون تن
لیست طرح های توجیهی قابل دانلود ( طرح توجیهی رایگان)

40- خوراک دام از باگاس. 41- تولید رینگ 17- تولید فورفورال از ضایعات
رشته مدیریت صنایع:ضایعات قندی در صنعت تولید شکر

مقدار ضایعات قندی را در کارخانه های تولید شکر از از باگاس بدست از فورفورال از
مقاله های کشاورزی

توليد ام دي اف از باگاس نيشكر در حالت تهيه فورفورال و مشتقات آن كه بعنوان
ارائه و دانلود طرح توجیهی تولید و کسب کار و کارآفرینی مشاوره وام و ضمانت بانکی سود بیشتر و مشاغل پر

طرح توجیهی تولید آلفا سلولز از باگاس و تولید نخ از و کار فورفورال از
برچسب :