چگونه یک سرپرست کارگاه موفق خواهد بود

به نام خدا


 

یک سرپرست کارگاه خوب می باید دارای برخی توانایی ها از جمله مواردی چند که در ذیل آمده است می باشد:

  1.  به تعداد کافی نیروی اجرایی در اختیار داشته باشد و یا توانایی این را داشته باشد که از نیروهای خود به بهترین نحو استفاده کند به گونه ای که بتواند با توجه به توانایی ها و علایق فردی تقسیم کار کند و در این صورت می توان در برخی اوقات به هر نفر چند وظیفه همزمان محول نمود. اما توصیه میشود تا حد امکان وظایف به صورت تخصصی تقسیم گردد و حریم هر فرد نیز به صورت روشن توسط سرپرست کارگاه مشخص گردد.
  2. استقلال رای خود و کارگاه را تا حد امکان حفظ نماید و از دخالت عوامل خارجی در کارگاه جلوگیری شود . یک نیرو وقتی احساس کند که نیرویی جدای سرپرست هم در کارگاه وجود دارد به سرعت خواسته و یا نا خواسته در جهت اخلال در نظم کارگاه قدم خواهد برداشت .
  3. با مدیرپروژه ارتباط تنگاتنگی داشته باشد و خصوصاً در نحوه اداره مالی کارگاه و انعقاد قراردادها از هرگونه عمل بدون هماهنگی و یا انعقاد قرارداد بدون قیمت هماهنگ شده خود داری کند.
  4. اشراف فنی کافی بر رو روند اجرایی کارگاه داشته باشد و یا از مشاوره دفتر فنی قوی بهره ببرد.
  5. خود به بهترین نحو سرلوحه یک فرد ساعی و سخت کوش باشد به گونه ای که قبل از تمامی پرسنل وارد کارگاه گردد و بعد از همه از کارگاه خارج گردد.
  6. از ایجاد حواشی و در گیری در کارگاه جدا خود داری کند.
  7. تا جایی که ممکن است از ابزار تشویق بجای توبیخ استفاده کند.
  8. تمام سعی خود را در جهت راضی نگاه داشتن نیروهای خود در حد تعادل بنماید.
  9. ابزار کافی را جهت انجام یک عملیات اقتصادی تهیه نماید . شناخت و در اختیار گرفتن ماشین آلات مورد نیاز یک عملیات یکی از اصلی ترین مواردی است که باعث می شود عملیات در حال اجرا با سرعت و کیفیت کافی صورت پذیرد.
  10. ارتباط خوبی با کارفرما و دستگاه نظارت داشته باشد.

Make your flash banner free online

Generate your flash banner free online


مطالب مشابه :


وظایف سرپرست کارگاه

وظایف سرپرست کارگاه. انجام وظایف اجرایی زیرنظر مدیر پروژه و زمانبندی
وظایف سرپرست کارگاه

سیف بیز - وظایف سرپرست کارگاه - فروش - طراحی و ساخت و نصب سازه های فلزی - خدمات - سیف بیز
وظایف سرپرست کارگاه

بانک جامع راهنمای مصاحبه های شغلی - وظایف سرپرست کارگاه - گردآوری شده توسط حامد - اورمیه
شرح وظایف افراد و واحدهای مختلف پروژه EPC

وظایف سرپرست کارگاه. 1- انجام وظایف اجرایی زیرنظر مدیر پروژه و زمانبندی پروژه
شرح وظایف سرپرست بخش در هنرستانهای فنی وحرفه ای و کاردانش

مشاوره و راهنمایی - شرح وظایف سرپرست بخش در هنرستانهای فنی وحرفه ای و کاردانش - علمی * فرهنگی
شرح وظایف مدیر پروژه

وظایف سرپرست کارگاه 1- انجام وظایف اجرایی زیرنظر مدیر پروژه و شرح وظایف سرپرست فنی و
شرح وظایف افراد و واحدهای مختلف پروژه EPC

وظایف سرپرست کارگاه. 1- انجام وظایف اجرایی زیرنظر مدیر پروژه و زمانبندی پروژه
چگونه یک سرپرست کارگاه موفق خواهد بود

شرکت پی بند سازه (سهامی خاص) - چگونه یک سرپرست کارگاه موفق خواهد بود - طراحی و مجری ساختمان
برچسب :