آیا قند سرم خون درصورت زیاد ماندن صفر و یا نزدیک به صفر می شودو در چه مدت زمانی این اتفاق می افتد

قند خون در صورت عدم جداسازی کامل سرم از خون ( جداسازی ناقص ) یا در صورت عدم جداسازی به موقع سرم از خون کامل پس از دو ساعت به ازا هر یک ساعت ۷ الی ۱۰ درصد افت گلوکز همراه است که این میزان به غلظت همگلوبین بیمار مرتبط است هرجه سطح همگلوبین بالاتر باشد
روند کاهش و افت قند خون سریعتر بوده خصوصا در نوزادان نارس که سقف قند خون زیر ۴۰ است گاها با روش های موجود قند غیر قابل خوانش شده و با اعداد نزدیک به صفر در نتایج مواجه می گردیم


مطالب مشابه :


فرق سرم با پلاسما

فرق سرم با پلاسما در چیست ؟ برای تهیه سرم بدین طریق عمل می شود که پس از عمل خونگیری خون را
سرم لیپیدی خون؟

در واقع به مجموعه تری گلیسریدها و کلسترول که با پوشش لیپوپروتئینی احاطه گشته اند
مایعات بدن و مایع درمانی یا سرم درمانی

کاربرد سرمها : 1 – سرم نمکی : این سرم به دو شکل قابل تزریق و غیر قابل تزریق تقسیم می شود
فرق سرم با پلاسما

دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد بیرجند - فرق سرم با پلاسما - مطالب علمی رشته پرستاری
آیا قند سرم خون درصورت زیاد ماندن صفر و یا نزدیک به صفر می شودو در چه مدت زمانی این اتفاق می افتد

پیام آزمایشگاه - آیا قند سرم خون درصورت زیاد ماندن صفر و یا نزدیک به صفر می شودو در چه مدت
کراتنین

يك روز بعد از برداشتن يكي از كليه ها درمقدار كراتينين سرم خون به حالت پايدار : 8/1 مي
انواع سرم های تزریقی

علم پرستاری - انواع سرم های تزریقی - آرش انواع ست سرم 1-ست معمولي 2-ست خون 3-
برچسب :