شرح وظایف آموزگار

واحد سازماني: دبستان

عنوان پست: آموزگار

شرح وظايف

شاغل اين پست زير نظر مدير مدرسه به شرح زير انجام وظيفه مي نمايد.

1)    كوشش و اهتمام در به وجود آوردن محيطي كاملاً آموزنده و پرورش دهنده در كلاس منطبق با موازين و معيارهاي اسلامي به طوري كه زمينه­ی شكوفا شدن استعدادهاي فطري و خدادادي دانش آموزان از هر جهت فراهم باشد.

2)    كوشش در ايجاد روحيه­ی نظم و تربيت و دقت و همكاري و تعاون در دانش آموزان و علاقمند نمودن آنان به تحقيقي و تفحص.

3)    اجراي برنامه هاي آموزشي و پرورشي مصوب (تدريس به موقع كليه­ی مواد برنامه طبق جدول ساعت كار هفتگي و با زمان بندي سالانه و اهتمام در بهبود كيفيت آموزشي از طريق بكار گرفتن شيوه ها و روش هاي جديدي تدريس با استفاده از وسايل كمك آموزشي و تهيه طرح درس)

4)    فراهم كردن موجبات ارزشيابي به موقع از پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و تجزيه و تحليلي نتايج آنان و شناسائي علل پيشرفت يا عدم پيشرفت تحصيلي و سعي در تقويت نقاط قوت و اتخاذ تدابير لازم جهت رفع نقاط ضعف يادگيري دانش آموزان.

5)    انجام ارزشيابي هاي تشخيصي، تدريجي و پاياني برابر آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط.

6)   دقت در برگزاري امتحانات شفاهي و عملي دانش آموزان.

7)   تصحيح دقيق اوراق امتحانات دانش آموزان اعم از داخلي يا نهائي برحسب مورد برابر دستورالعمل هاي صادره از سوي آموزش و پرورش.

8)   رسيدگي مستمر به تكاليف دانش آموزان و سعي در حسن خط و بهبود كار آنان.

9)   تبادل نظر با معلمان و مشاوران راهنما و شركت در شوراهاي آموزشي و پرورشي مدرسه و گردهمائي ها و دوره هاي كارآموزي و ارائه پيشنهادهاي لازم.

10)   شركت فعالانه در گروه هاي آموزشي مربوط و تبادل نظر با ساير كاركنان در اجراي بهتر برنامه هاي درسي و ارائه پيشنهادهاي لازم.

11)   پيشنهادهاي لازم در مورد برنامه هاي درسي پرورشي، روش ها و وسايل و اجراي مصوبات شوراها در حدود مقررات مربوط.

12)   همكاري و تبادل نظر با اولياء دانش آموزان در موارد لازم بمنظور آگاهي از وضعي رفتار و تحصيلات دانش آموزان و راهنمائي خانواده ها براي چاره جوئي دشوراي ها و مسائل تحصيلي دانش آموزان با اطلاع مدير مدرسه.

13)     رسيدگي مرتب به كيفيت پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و ثبت نمرات آنان براساس مفاد آئين نامه امتحانات انجام آزمايشها و كارهاي علمي لازم با توجه به محتواي كتب درسي مربوط.

14)     ثبت خلاصه اي از آزمايش هاي انجام شده و نتايج آن توسط دانش آموزان يا معلم در دفتر مربوط.

15)     دقت و مراقبت در وضع پوشش دانش آموزان و تذكر مطالب لازم به آنان در اين زمينه.

16)     شركت فعال در جلسات شوراي معلمان و اظهار نظر و ارائه­ی پيشنهادهاي لازم.

17)     توجه به تفاوت هاي فردي دانش آموزان و توجه لازم موردي به دانش آموزاني كه در يادگيري نارسائيهاي دارند و يا ديرآموز هستند.

18)    سعي در شناسائي ناهنجاري هاي رفتاري و نارسائي هاي اخلاقي و مشكلات خانوادگي دانش آموزان و همكاري با مدير و ديگر مسئولين و اولياء در جهت اصلاح و رفع مشكل آنان.

19)     همكاري با مدير و معاون و ساير معلمان مدرسه در اجراي ضوابط و مقررات دستورالعمل ها و بخشنامه ها.

20)     همكاري و مساعدت لازم با مسئولين و حضور به موقع در مدرسه در جريان برگزاري امتحانات.

21)     رسيدگي مرتب به حضور و غياب دانش آموزان و ارائه گزارش هاي لازم به اولياء مدرسه.

22)     ورود به كلاس قبل از دانش آموزان و خروج از كلاس بعد از آنان و عنداللزوم همكاري با معاونت مدرسه براي مراقبت از دانش آموزان در ساعات تفريح.

23)    حضور در جلسات برگزاري امتحانات داخلي و نهائي به عنوان مراقبت با ناظر، يا مسئول حوزه يا برحسب مسئوليتي كه طبق دستورالعمل هاي صادره از سوي آموزش و پرورش به وي محول مي گردد .

24)    همكاري در تشكيل و تنظيم پرونده هاي تحصيلي دانش آموزان.

25)    انتقال و ثبت نمرات امتحاني در ليست معلم و كنترل آن و تحويل بموقع به مدير مدرسه پس از امضاء.

26)  انجام ساير امور ارجاعي مربوط.


مطالب مشابه :


برنامه کلاسی چهارم ب ( آقای منصی )

تبسّـــــــــم دبستان برنامه هفتگي كلاس چهارم 2 ـ دبستان سیادت 1. شهرستان دزفول جهت
بنویسیم پایه ششم آبان ماه

دبستان پسرانه سیادت 1 اکنون که در کلاس ششم دبستان مشغول به تحصیل هستی چه احساسی داری
علوم پایه ششم درس های 3و4

دبستان سیادت 1. شماره: درس: علوم تجربی – درس‌های 3 و 4. تاریخ: 28 / 8 /91. آموزگاران دانش‌آرا –
علوم پایه ششم درس های 1و2

نام : به نام خداوند بخشنده و مهربان : مهر مدرسه . نام خانوادگي : دبستان پسرانه‌ي سیادت 1
اجتماعی درس های 15و 16 پایه ششم

دبستان پسرانه‌ سیادت 1
بنویسیم نوبت اول پایه ششم ابتدایی

نام : دبستان پسرانه سیادت 1 مهر آموزشگاه نظر آموزگار : نام خانوادگي : درس : انشا و نگارش
نتایج جشنواره تدریس برتر درس علوم منطقه ای شهرستان دزفول

معلم خلاق دزفولی - نتایج جشنواره تدریس برتر درس علوم منطقه ای شهرستان دزفول - خلاقیت
تهیه دست نوشته جهت هتک حرمت به ساحت مقدس پیامبر اکرم(ص)

کلاس ششم سیادت دزفول . دبیرتربیت بدنی دبستان شهيد رضا كمالي كردوان
شرح وظایف آموزگار

کلاس ششم سیادت دزفول . دبیرتربیت بدنی واحد سازماني: دبستان. عنوان پست:
برچسب :