تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی در دستور کار قرار دارد

تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی در دستور کار قرار دارد

وی یادآور شد: دولت فقط در کارهای حجمی و نیروهای شرکتی بود که تصمیم گرفت شرکتهای واسطه را حذف کند و همچنین تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی به رسمی در دستور کار قرار دارد.
فروزنده اضافه کرد: کارمندانی که به صورت قراردادی کار می‌کنند اگر از کلانشهرها به شهرهای کوچک منتقل شوند از وضعیت قراردادی و پیمانی و از طریق برگزاری آزمون و با رعایت قانون تبدیل وضعیت می‌شوند، رعایت سنوات خدمت در مورد آنها طبق قانون انجام می‌شود.
فروزنده همچنین در مورد تبدیل وضعیت مدرک‌گرایی به مهارت‌گرایی تاکید کرد:‌ برای تبدیل مدرک‌گرایی به مهارت‌گرایی فرهنگ‌سازی و بسترسازی مورد نیاز است که در این زمینه آئین‌نامه نظام مهارتی به دولت ارائه و مورد تصویب قرار گرفت همچنین کارمندان با گذراندن آموزش مهارتی مدرک معادل دریافت می‌کنند و بخشی از مدارک معادل آنها به مدرک آموزش تبدیل می‌شود.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تصریح کرد: مدیران موظف هستند سالانه 60 ساعت و کارکنان 40 ساعت آموزش ضمن خدمت ببینند و در افق 5 ساله 70 درصد نیروهای دولتی به سمت نیروهای مهارتی و 20 تا 30 درصد به سمت تحقیقات سوق داده می‌شوند.
وی با بیان اینکه مهمترین معضل کاری جوانان است گفت: البته با افزایش مهارت در نیروی انسانی بخشی از کاری حل می‌شود.
فروزنده در مورد سوالی مبنی بر نارضایتی برخی از کارمندان از حقوق خود گفت: ما هم این را قبول داریم ولی اعتبارات دولت برای حقوق محدود است البته در دولت نهم و دهم حقوق کارمندان بین 15 تا 25 درصد افزایش یافته و همنچنین فوق‌العاده کارمندان متناسب عملکرد اضافه شده است.
وی ادامه داد: آنچه موجب تشویق کارمند شود، وصف کردن عملکرد به فوق‌العاده دریافتی که بر اساس ماده 65 انجام می‌‌شود و همچنین در دستگاه‌های دولتی هر میزان کاهش هزینه صورت گیرد طبق ماده 38 قانون بودجه اگر ساختمانهای دولتی ساماندهی و به فروش رسد درصدی از آن به کارکنان اختصاص می‌یابد.
وی تاکید کرد: ظرفیت نظام پرداخت در ادارات به سمت عملکرد و پاداش سوق داده می‌شود و بستگی به افزایش کارایی دارد و باید به این سمت حرکت شود که هر کارمند به تناسب عملکرد پاداش دریافت کند.
فروزنده در مورد نیروهای مازاد دستگاه‌های اجرایی گفت: سه تعریف در این زمینه انجام می‌شود که یک سری از نیروها در فرآیند ادغام جابه‌جا می‌شوند یا بازنشست خواهند شد و برخی از نیروها نیز از مراکز استان به شهرستانها منتقل و امتیازاتی به آنها داده می‌شود و نیز تبدیل وضعیت نیروی انسانی صورت می‌گیرد.
وی تاکید کرد: همچنین نیروهای مازاد دستگاه از طریق آموزش در کارهای مورد علاقه به کار گرفته و توانمند می‌شوند که هم علاقه نیروی کار رعایت شود و هم نیاز دستگاه‌ها برطرف شود.


مطالب مشابه :


نیروی قراردادی یا استسمار نوین وبی سرو صدا

وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی و شورای نگهبان، تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی
ابلاغ دستور تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی و رسمی

از سوي لطف الله فروزنده ابلاغ شد؛ دستورالعمل تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی و رسمی
بخشنامه راجع به تبديل وضعيت مستخدمين به رسمي وپيماني شماره 60123/200 مورخ 1/12/89

نیروهای قراردادی به تبدیل وضعیت نیروهای وضعیت دهیم و به پیمانی
تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی در دستور کار قرار دارد

تبدیل وضعیت نیروهای تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی به به صورت قراردادی کار
مجلس هم به داد نیروهای قراردادی نرسید.طرح تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی در مجلس رد شد.

مجلس هم به داد 500هزارنیروی قراردادی نرسید.طرح تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی در
آزمون تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی

آزمون تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی تا پایان سال برگزار می‌شود معاون توسعه
جزئیات استخدام و تبدیل وضعیت در ادارات دولتی

تبدیل وضعیت نیروهای نیروهای قراردادی به پیمانی گفت: تبدیل نیروی پیمانی به
اسامی پذیرفته شدگان آزمون تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی استان مرکزی

اسامی پذیرفته شدگان آزمون تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی دستگاههای اجرائی پس از طی
مجلس با فوریت طرح تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی نمایندگان مجلس با فوری بررسی شدن طرحی موافق

قراردادکارمعین - مجلس با فوریت طرح تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی نمایندگان مجلس
دستورالعمل تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی و رسمی

دستورالعمل تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی قراردادی به پیمانی نسبت به تبدیل
برچسب :