متن نوحه های ترکی ودانلود کتاب نوحه ترکی

 

دانلود کتابهاب ترکی  نوحه

%D8%B3%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%20%D9%85%D8%

 

 

 

cd.jpg

 نوحه ،مرثیه ، سینه زنی، روضه خوانی   وسخنرانیهای اخلاقی زیبا

1)      سخنرانی وروضه ی خطیب توانا حاج جلال الدین حسینی

2)      سخنرانی وروضه ی خطیب توانا حاج رسول برگی

3)      چندین حکایت زیبا پیرامون اخلاق از شیخ حسین انصاریان

4)      سخنرانی وروضه ی خطیب توانا حاج شیخ حسین انصاریان

5)      سخنرانی استاد فروغی به زبان ترکی حاوی نکته های اخلاقی زیبا

6)      سخنرانی حجه الاسلام و المسلمین ناصر نقویان

7)      سخنرانی حجت الاسلام پناهیان

8)      مجموعه سخنرانی های ماندگار از خطیب توانا مرحوم حاج شیخ احمد کافی

9)      سخنرانی حضرت حجت الاسلام والمسلمین شهید شیخ احمد کافی (ره)

10)  حجت الاسلام ماندگاری

11)  مجموعه سخنراني هاي حجت الاسلام هاشمي نژاد

12)  حجت الاسلام قرائتی

     و...........................................................

ومداحی وسینه زنی و روضه خوانی استادان

13) حاج سلیم موذن زاده

14) حاج ابراهیم رهبر

15) حاج مهدی خادم آذریان

16) حاج سید محمد عاملی

17) حاج محمد باقر منصوری

18) حاج داوود علیزاده

19) کربلایی مهدی علیزاده

20) گلجین نوحه های حاج جعفر ایمان نژاد

21) حاج اصغر رضوانپور

22) گلچین مداحی های حاج محسن رستگاری

 

و.....................................................

*****************************************

*********************************

*********************

****************

**********

***************

علی اکبر(ع) مرثیه‌سی

قوْشار: انور اردبیلی

علی سواره گئدیبسه‌ن، ولی پیاده گلیبسـه‌ن

اوْیان گؤرۆم ندی دردون، نییه عباده گلیبسه‌ن

عبانی ردّ ائله یۆزده‌ن اوْ شمع-ی-حُسنی آلێشدێر

یامان گۆنۆمدۆ بیلیرسن، بۇ بینوانی دانێشدێر

یاروْندا واردێ اذیّت و یاکی چوْخ یوْرۇلۇبسان

یقین بۇ قدّ-ی-رسایه دگیبدیر اوْخ یوْرۇلۇبسان

آیاق طرفده اوْتۇردۇم تصوّر ائتمه یادام من

بۇ قانلێ چکمه‌لریوی گره‌ک اؤزۆم چێخادام من

سینه‌مین اۆسته قوْیام من بۇ قانه باتمێش آیاغۇن

دانێشدێرام سنی بلکه اؤپه‌م اوْ قانلێ دوْداغۇن

اۇتانێرام علی اکبر! آتام عبانی یۆزۆنده‌ن

بۇ قاره معجریمله‌ن سالام اوْ قانێ گؤزۆنده‌ن

گره‌ک آیاق طرفونده اوْلا بۇ قلب-ی-شیکسته

بی‌بی‌لرون باخێر آخَر نئجه گلیم باشۇن اۆسته

کنیزدور بۇ مکاندان آنوْن نه عُذریله دۇرسۇن

کنیزلر گره‌ک اوْغلۇم آیاق طرفده اوْتۇرسۇن

تعجبم بۇ غمون قلبیمه شراره تؤکۆبدۆر

آتوْن بۇ قدّ-ی-رسانی نییه عبایه بۆکۆدۆر؟

بۇ نقشه‌نی بیلیره‌م من، گلیبدی درده چکیبدیر

یارالێ سینوْون اۆسته عبانی پرده چکیبدیر

منی نظرده دۇتۇبدۇر و یا سکینه‌‌ی-ی-زاری

بۇ فکریله‌ن کی مبادا گؤزۆم گؤره یارالارێ

باخێب عباسینه بیلدیم ولی نه قدری یاروْن وار

مگر سنین بدنونده سلامت عضو هاروْن وار

بۇ نوعیله‌ن کی آخان قان، ائده‌ر بۇ توْپراغێ گۆلنار

بئیله مشخّص اوْلۇر کی منیم ائویمی یێخێبلار

بلا تموج ائدیب گؤر گلیب هایانا چاتێبدێر

یقین سنی گتیره‌نده، آتوْندا قانه باتێدێر

یارالانێبسان ائشیتدیم غم-وْ-ملالیله گلدیم

اؤزۆمده بیلمیره‌م من، بۇرا نه حالیله گلدیم

قانادێ باغلێ اوْلان، قۇش کیمی بۇ یئرده سێخێلدێم

یوْل اۆسته بیر نئچه دفعه بۇرا گلینجه یێخێلدێم

قارا ساچێم کیمی دونیا اوْلۇبدۇ تیره گؤزۆمده

بی‌بی‌لرون منی گتدی یوْخۇدۇ طاقت اؤزۆمده

تعجب ائیلیره‌م ای نژاد-ی-هاشمه فاخر

گلیب بۇرا نئجه چاتدێم نییه من اؤلمه‌دیم آخر

یانێر اۆره‌ک علی دۇر گؤر بۇ دربه‌در نییه آغلار

جاوان اوْغۇللار آنانێ مگر بۇ نحویله یوْخلار

یۇخۇدۇ من گؤرۆره‌م یا کی آشکاریدیر اکبر

عبا ایچینده کی سن‌سن بۇ حالیله‌ن گتدیله‌ر

سنی نه حالیله سالدێم یوْلا مینایه گئده‌نده

عبا ایچنده گلیبسه‌ن ولی خیامه گله‌نده

قێزارمێسان گـۆلـه یاقـوتا اوْخشۇسـان نئجـه گـؤرسن

باخان دییه‌ر توْی ائدیبسه‌ن لیباس-ی-توْی گئیینیبسه‌ن

قۇتارمێیان غم-وْ-دردیم سؤزۆم بۇقلبیده واردێ

جنازه‌وه یئتیشینجه‌ک اینان کی زۆلفۆم آغاردێ

قاباغۇوا منی عفو ائت گله‌نده گلمه‌دیم اکبر

حرمسراده اوْتۇردۇم اۆزۆمۆ بیلمه‌دیم اکبر

فدا اوْ گؤزلره لیلا، اوْیان اوْیان نه یاتێبسان

من-ی-فلک زده‌نی اوْلما خاطرونده‌ن آتێبسان

گؤزۆم عُذاریمه قان‌یاش تؤکه مجاز ائیلئیورسن

سسیم قۇلاقیوه یئتمیر و یاکی ناز ائیلئیورسن

اِراده هر یانا ائتسوْن گلیب دالۇنجا سۆرۆننه‌م

توْیۇن گؤره‌نمه‌دیم امما لیباس-ی-قاره بۆرۆننه‌م

یوْخۇمدۇ چاره بۇ یئرده پناه صبره آپاررام

کئچیبدی نیسگیلون حدّه‌ن،اۆره‌گده قبره آپاررام

یازاندا مُحنتون «انور» گله‌ر تموجه دردی

 

بیلیر علی باشۇن اۆسته آنوْن نه نوعی مله‌ردی

ای حسینین دوْغرانان قۇربانێ، اکبر آچ گؤزۆن

سالمـا گـؤزده‌ن بینـوا لیـلانـی، اکبـر آچ گؤزۆن

عؤمرۆم اوْلسا هر قده‌ر من آغلارام صبح-وْ-مساء

لیلینی بیر درده سالدۇن ای شبیه-ی-مصطفیٰ

درد-ی-جسمانی دگیل تاپسێن طبابَتله‌ن شفا

بیر طبیب ایسته‌ر اوْلا روحانی، اکبر آچ گؤزۆن

ای نــژاد-ی-هــاشمیـده نــورس-وْ-رعنــا قــَدیـم

ائیله فکر ائتمه کی گلدۇن، خئیمییه من بیلمه‌دیم

گلمه‌گۆن بیلدیم ولی عذریم وارێدێ گلمه‌دیم

عفو ائله بۇ خانیمان ویرانی، اکبر آچ گؤزۆن

پاییـن-ی-پایـونـده اگلــه‌شـدیم مـن ای نورستـه گـۆل

چون حیا مانعدی باشۇن اۆسته گئچسه‌م خوْش دگیل

لاعلاجم سؤیلـه لیـلا باشینه تؤکسۆن نـه کـۆل

گؤرمه‌ره‌م اوْل صورت-ی-تابانی، اکبر آچ گؤزۆن

آتش-ی-قلبیمه وۇرمۇش داغ-ی-هئجرانون اتک{؟}

یاندێ قلبیم بۇ یانار اوْددان منی بیر یانه چک

توْی ائدیبسه‌ن، خلعتیم بس هانێ، اکبر آچ گؤزۆن

حقّی واردۇر لیلی‌نین گؤزده‌ن تؤکه خون-ی-جیگر

من سنی مئیدانه بۇ نوعی یوْلا سالدێم مگر

باشۇن اۆسته آچماسئیدی باشێنێ عمّه‌وْن اگر

زۆلفیمله پاک ائده‌ردیم قانێ اکبر آچ گؤزۆن

بیـر کنیــزه‌م بــاوفـــا اکبـــر قبـــول ائتسـوْن منــی

سن بیلیرسن کی نه قدری ایستئییر قلبیم سنی

قلبیمین بـاشینـه ضـم ائتـدیم بـۇ قانلێ چکمه‌نی

تاکـی شـدّت ائتمــه‌سیـن جریانـی اکبر آچ گؤزۆن

قانلێ گؤزیاشێم سارالمێش روی‌یمی وئرمیش سئله

قلبیمی سێندێرما ائتمه نااۇمود اوْغلۇم بئله

خواهیشیم واردۇر عبانی گۆل یۆزۆنده‌ن ردّ ائله

بیر منه گؤسته‌ر رُخ-ی-زیبانی اکبر آچ گؤزۆن

ای جمال-ی-عالـم آراسـێ اوْلان شمــع-ی-ارم

یاره‌وه قان پرده چکمیش قوْیمئیۇر حدّین بیلـه‌م

بیـر عبــادور رؤیتـا" قێـرمێـز وجـودون گؤرمه‌ره‌م

گیزله‌دیبدیـر دوْغـرانان اعضـانـی اکبر آچ گؤزۆن

برگ تک قلبیم اسیر، هئجرونده اوْلمۇش قان اوْغۇل

گۆل یۆزۆن گؤسته‌ر آنوْندان ائیله‌مه پئنهان اوْغۇل

گلسه شهزاده سفرده‌ن ذبح اوْلار قۇربان اوْغۇل

ائیله قۇربان جانیوه بۇ جانی، اکبر آچ گؤزۆن

ثبت ائده‌ر «انور» سنین درد-وْ-ملالون دفتره

توشه تا اخذ ائیله‌سین دار-ی-فناده‌ن محشره

زایر اوْلسۇن ایسته‌ر بیرده مزار-ی-انوره

اوْردادۇر چون دردینین درمانی، اکبر آچ گؤزۆن

حضرت سیّدالشُهداء (ع)‌ین مناجاتی اۇلۇ تانرێ‌یا

********************************************************

قوْشار: سیّد رضا صرّاف تبریزی

دۇتمۇشام جان نقدین الـده وصـل-ی-جـانان ایستـه‌ره‌م

تئشنه جان وئرره‌م مینای-ی-عئشقیده جان ایستـه‌ره‌م

دم به دم ائیلـه‌ر تجـلّا پــرتــوی-ی-انــوار-ی-ذات

اوْلمارام موسی کیمی بیر جئلوه ایله محو-وْ-مات

خضــر تــک بــۇ عصـریــده آختــارمارام آب-ی-حیات

تئشنه‌ی-ی-وصلم کؤنۆل جامین دوْلۇ قان ایسته‌ره‌م

تشت-ی-زر ایچره قێزێل قانێم آخار «یحیــی» کیمــی

کــربــلا مئیــدانــی دوْلمــۇش قـانیلـه‌ن دریا کیمــی

زیـنبیــم اوْلســۇن پریشــان خاطـر-ی-لیلا کیمــی

 پای-ی-بند-ی-زۆلف اکبردیر، پریشان ایسته‌ره‌م

طایر-ی-اوج-ی-وفایم، شهپریم تیر-ی-جفا

ائیلـه‌ره‌م روز-ی-ازلـده ائتـدیگیــم عهـده وفا

بۇ لب-ی-عطشانیلـه‌ن اوْللام ذبیحـا" مـن قفا

خنجر-ی-قاتل دمینده‌ن آب-ی-حیوان ایسته‌ره‌م

گۆلشن-ی-جیسمیمده زخم-ی-تیر آچێلمێش گۆل کیمی

هر طرف پئیکان دۆزۆلمۆش سینه‌مه سۆنبۆل کیمی

ایستـه‌ره‌م گلسیـن سکینه‌م نالییه بۆلبـۆل کیمی

قتلگه گۆلزارینه مرغ-ی-خوْش الحان ایسته‌ره‌م

مین بلایه مُبتلا اوْلسام اگر ایّوب تک

ائیله‌ره‌م صبر، ائتمه‌ره‌م شور-وْ-نوا یعقوب تک

دم به دم، ساعت به ساعت، عاشئق-ی-مجذوب تک

بیــر بلایــه وئــرمــه‌گــه شــوقیلــه منی جان ایسته‌ره‌م

کسـب ائـدیـب مئـرآت-ی-انــوار-ی-محبّتلــه‌ن جــــلا

اوْلـمۇشــام سرمسـت-ی-جــام-ی-«البـلاءُ لِلـوِلا»

بــزم-ی-وحــدت‌دیر منه بۇ سرزمین-ی-کـربلا

ترک-ی-کثرت ائتمه‌گه، بیر نوک-ی-پئیکان ایسته‌ره‌م

بیر طرفده کاکُل-ی-اکبر بوْیانمێش قانیله

بیر طرفده اصغریم سیراب اوْلۇب پئیکانیله

بیر طرف جان وئردی عبّاسیم لب-ی-عطشانیله

بیر طرف اؤز جیسمیمی خاکیله یئکسان ایسته‌ره‌م

جئلوه‌گاه-ی-محضرینده ائیله‌ره‌م سعی-وْ-صفا

خئیمه‌گه میقات-وْ-مَشعر، قتلگه کوه-ی-مِنا

ایسته‌ره‌م بیر اکبر-وْ-عبداللّهیم اوْلسۇن فدا

بۇ بلا دشتینده یئتمیش ایکی قۇربان ایسته‌ره‌م

شعله‌ی-ی-نار-ی-محبّتله دوْلۇب کانون-ی-دل

وادی-ی-حئیره‌تده لیلا آختارێر مجنون-ی-دل

مجلیسیم خلوت، گؤزۆم یاشلێ، شرابیم خون-ی-دل

گلمه‌گه بۇ بزمه بیر تازه مسلمان ایسته‌ره‌م

بیر یئتیش فریادیمه، ای پادشاه-ی-کم سِپَه

زورق-ی-جیسمیم اوْلۇب مستغرق-ی-بحر-ی-گُنَه

گرچی صرّافم ذلیلم روسییاهم

عرصه‌ی-ی-محشرده سنده‌ن الده فرمان ایسته‌ره‌م

****************************************************************

****************************************************************

قوْشار: نادری

باجێ جان شرار-ی-غمده اۆره‌ک اوْدلانێبدێ تئز گـل

الیم اۆسته شیرخواریم، سۇسۇز اوْخلانێبدێ تئز گل

گله‌بیلمیره‌م خیامه، اۆره‌گیمده یوْخدۇ طاقت

گل اؤزۆن آپار بالامێ، منه ائیله بیر حمایت

بوْغازێن بیچیبدی پئیکان، اوْلا جیسمی بلکه راحت

منه راه-ی-چاره بۇردا باجێ باغلانێبدێ تئز گل

باخێرام بۇ طئفل-ی-زاره، اۆره‌گیم دؤنۆر کبابه

یوْلا گؤز تیکیب آناسێ، دۆشۆب ایندی اضطرابه

گل آپار بۇ طئفلی زینب وئر اوْ ناتوان ربابه

الیم اۆسته جان وئره‌نده، جیگریم یانێبدێ تئز گل

من آپاردێم اصغریمه سۇ آلام کی راحت اوْلسۇن

منی ائتدیله‌ر خجالت اوْخ آتان خجالت اوْلسۇن

گل آپار خیامه طئفلی، تزه بیر قیامت اوْلسۇن

بوْیانێبدێ ال قوْمادێ، قانا ایسلانێبدێ تئز گل

باجێ حرمله کمانه قوْیۇب اؤز اوْخۇن آتاندا

آتا قانێنێ بالانێن، قانێنا اوْ اوْخ قاتاندا

منه تار اوْلۇبدۇ دونیا، اێشێق اۇلدۇزۇم باتاندا

گینه سینه‌ی-ی-امامت، باجێ داغلانێبدێ تئز گل

سوْلۇ هانسێ باغبانێن گۆلۆ غۆنچه چاغێ من تک؟

کیمین اوْخلانێب ال اۆسته بئله سۆد اۇشاغێ من تک؟

باجێ هانسێ پادشَهدور،پوْزۇلا تیفاقی من تک؟

منه اوْدلۇ بیر مصیبت، تزه باشلانێبدێ تئز گل

بۆرۆیۆبدۆ جهل-وْ-ظۆلمت، باجێ بۇ سپاه-ی-شامی

بیر ایچیم سۇ اۆسته بۇنلار، منیم اوْخلادێ بالامێ

بۇ قوْشۇن نه دین تانێرلار، نه پئیمبر امامی

زر-وْ-سیمه بۇ جماعت، عجب آللانێبدێ تئز گل

سؤزۆ نادری تمام ائت، یانار الده ایندی خامه

نه حیاسیز اوْلدۇ امّت، سۇیۇ وئرمه‌دی امامه

دؤنه قانه بۇ فراتی گله لعنت اهل-ی-شامه

کرم ائت امام-ی-قائم، حق آیاخلانێبدێ تئز گل

صراف دان ایکی نوحه حضرت علی اکبره (ع) گؤره

یارالاندێم ای شه-ی-کربـلا

اؤلـۆره‌م هـراییمـه گـل بابا

اوْ گلـه‌ن قــدم‌لــریـوه فــدا

اؤلۆره‌م هـراییمـه گــل بابا

***

ای گـۆل کیمـی قانــه باتـان

اکبریم اوْیان، یاوه‌ریـم اوْیـان


مطالب مشابه :


نوحه ترکی , متن نوحه ترکی

نوحه ترکی , متن نوحه ترکی قان یاغدی کربلایه , صحرایه یا محمد اولدی حسین خبر ور, زهرایه یا محمد
متن نوحه های ترکی ودانلود کتاب نوحه ترکی

گدای درگه اهل بیت - متن نوحه های ترکی ودانلود کتاب نوحه ترکی - می روم تا انتقام سیلی مادرم
متن نوحه های ترکی آذری

گلچین نغمه های غم3 - متن نوحه های ترکی آذری در مورد روضه ی حضرت ابوالفضل ( ع ) :
باشدان

متن نوحه های ترکی،دانلود نوحه های ترکی - باشدان - متن نوحه ترکی،متن نوحه فارسی،متن نوحه
سلحشور روضه حضرت زینب(س)

متن و سبک مداحی - سلحشور روضه حضرت زینب(س) - آدرس ایمیل جهت ارتباط بامدیر وبلاگ [email protected]
شعر ترکی درباره حضرت رقیه (س)

اشعار ترکی در مورد حضرت رقیه(س) متن روضه حضرت رقیه(س)از دشت پر بلا و مکانش که بگذریم
سلیم مؤذن زاده روضه حضرت رقیه

متن نوحه های ترکی،دانلود نوحه های ترکی - سلیم مؤذن زاده روضه حضرت رقیه - متن نوحه ترکی،متن
دانلود نوحه های جدید ترکی و آذری ویژه محرم 89

دانلود نوحه های جدید ترکی و آذری ویژه محرم 89. دانلود روضه شهادت حضرت علی اکبر شعر و متن
نوحه ترکی , متن نوحه ترکی

نوحه ترکی , متن نوحه ترکی قان یاغدی کربلایه , صحرایه یا محمد اولدی حسین خبر ور, زهرایه یا محمد
متن نوحه های ترکی ودانلود کتاب نوحه ترکی

گدای درگه اهل بیت - متن نوحه های ترکی ودانلود کتاب نوحه ترکی - می روم تا انتقام سیلی مادرم
برچسب :